Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Vēl tikai nedēļu iespējams pieteikt delegātus ALAs kongresam

Atlikušas tikai 7 dienas delegātu pieteikšanai ALAs 62. Kongresam Sietlā. Lūdzam organizāciju vadītājus iesūtīt delegātu reģistrācijas veidlapas ne vēlāk, kā ar 13. aprīļa pasta zīmogu. ALAs valde sadarbībā ar Rīcības komiteju veido kongresa programmu. Kongress sāksies piektdien, 3. maijā, plkst. 9:00 no rīta un noritēs līdz svētdienas 5. maija pusdienas laikam. Pēc kongresa paredzēta Vašingtonas Universitātes bibliotēkas apskate. Kongresa viesu vidū būs Latvijas Zinātņu akadēmijas direktors Dr. Ojārs Spārītis, Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns un Vašingtonas Universitātes profesors Dr. Guntis Šmidchens.

Pieteikšanās anketa pieejama mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/

ALAs Pieredzes apmaiņas seminārs atvērts visām latviešu organizācijām

Aicinām visas Amerikas latviešu organizācijas, kas šogad plāno sūtīt savus delegātus uz ALA kongresu, apsvērt iespēju piedalīties Pieredzes apmaiņas seminārā, kas notiks 2. maijā - dienu pirms ALAs 62. Kongresa. Semināra programmā ir plānots pārrunāt tādus jautājumus, kā kulturālu un sabiedrisku pasākumu rīkošana, komunikācija ar biedriem un sabiedrību, jaunu biedru un finanšu līdzekļu piesaiste. Seminārā var piedalīties arī organizācijas, kas nav ALA biedri. Plašāka informācija: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/37/aicinajums-piedalities-organizaciju-pieredzes-apmainas-seminara/.

ALA sadala 5000 USD māksliniecisko kopu atbalstam

ALA savā pavasara valdes sēdē marta sākumā, atbalstot Amerikas latviešu māksliniecisko kopu līdzdalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Latvijā, septiņām mākslinieciskajām kopām ASV stipendijās sadalīja 5000 USD. Finansiālais atbalsts tika sadalīts proporciponāli dalībnieku skaitam katrā mākslinieciskajā kopā, kas pieteicās uz ALAs atbalstu. Atgādinām, ka līdz 6. maijam visiem Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem jāiesūta Nacionālajam kultūras centram pieteikumi ID karšu saņemšanai: http://www.alausa.org/lv/citi/xxv-visparejie-latviesu-dziesmu-un-xv-deju-svetki/

Dziesmu svētku biļešu tirdzniecība sāksies sestdien, 6. aprīlī

Informācija Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku biļešu tīkotājiem! XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku biļetes vispārējā tirdzniecībā būs pieejamas sākot ar šo sestdienu, 6. aprīļa plkst. 11.00 (pēc Latvijas laika) – Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās un zvanot uz Biļešu Paradīzes biļešu rezervācijas tālruni +371 67371000 (sāks darboties no 6. aprīļa), bet no plkst. 12.00 – interneta veikalā www.bilesuparadize.lv. Biļetes, kas tiks rezervētas telefoniski, lūgts izpirkt divu nedēļu laikā. Plašāka informācija par Dziesmu un Deju svētkiem atrodama mājas lapā: http://www.dziesmusvetki.tv/


ABK aicina pieteikties 10. Baltiešu konferencei

Apvienotā Baltiešu komiteja (Joint Baltic American National Committee – JBANC) līdz 12. aprīlim pagarinājusi pieteikšanos 10. Baltijas konferencei, kas notiks Crystal City, Virdžinijā no 19. līdz 20. aprīlim. Konferences galvenais runātājs būs Viljams Brouders (William Browder), kas pārstāv Hermitage Capital Management un kas konferencē runās par Magņitska likumu, kas paredz vīzu ierobežojumus un kontu iesaldēšanu Magņitska lietā apsūdzētajiem cilvēktiesību pārkāpējiem. Konferencē plānota arī Latvijas finanšu ministra Andra Vilka un Lietuvas Parlamenta deputāta Artūra Paulauska līdzalība. Pēcpusdienas diskusijās plānota politikas analītiķa Pola Goubla, demokrātijas aktīvista Oļega Kozlovska un Radio France Internationale žurnālistes Elēnas Servettaz u.c. runātāju uzstāšanās. Konferences laikā būs apskatāma virtuālā Gulaga izstāde. Piektdienas vakarā plānota pieņemšana Igaunijas vēstniecībā. Visa pārējā programma noritēs Crystal City Marriott viesnīcā. Konferences cena ir 180 USD. Plašāka informācija: http://jbanc.org/

ALA kļūst par Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma atbalstītāju

Amerikas latviešu apvienība, kļūstot par šovasar no 2. līdz 4. jūlijam Rīgā plānotā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma oficiālu atbalstītāju, aicina dažādās nozarēs strādājošos Amerikas latviešu uzņēmējus un profesionāļus piedalīties šajā forumā un dot savu ieguldījumu diskusijās par Latvijas ekonomikas atveseļošanos. Jau šobrīd zināms, ka no ASV forumā plāno augsta līmeņa speciālisti finanšu, IT, inžinierzinātņu, ražošanas, jurisprudences u.c. jomās. Jāpiebilst, ka foruma reģistrācijas „Agrā putna piedāvājums” ir spēkā vēl tikai līdz 15. aprīlim. Plašāka informācija un reģistrēšanās: http://www.ieguldilatvija.lv/

Tuvojas ALAs meistarsacīkstes Mineapolē, MN

2013. gada 25. un 26. maijā Mineapolē (Minesotā) notiks 60. ASV latviešu (ALAs 16.) meistarsacīkstes basketbolā, volejbolā un draudzības spēle hokejā (ASV - Kanada). Sacīkstes rīko ALAs Sporta nozare un Minesotas latviešu sporta kopa "Starts". Visas sarīkojumu vietas atrodas vēsturiskajā Mineapoles rajonā, tuvu pilsētas centram, Misisipi upes krastmalā. Satikšanās piektdien 24. maijā un apmešanās vieta ir Depot Renaissance hotelis, sacensības sestdien un svētdien notiks De La Salle skolā (atrodas uz salas Misisipi upē) un apbalvošanas balle un vakariņas būs svētdienas vakarā Ukrainian Activity centrā. Plašāka informācija: www.asvmeistarsacikstes.com


Publicēts ceļvedis muzejisko vērtību saglabāšanā

Lai lauztu mītu par to, ka trimdas vēsture nevienu vairs neinteresē, un palīdzētu Jums atrast mājvietu Jūsu glabātajām kultūrvēsturiskajām liecībām, no kurām Jūs esat nolēmis vai nolēmusi atbrīvoties, ALAs mājas lapā ir nopublicēts pārskats par kultūrvēstures glabātājinstitūcijām Latvijā un ASV, kam ir interese pieņemt trimdas latviešu materiālās kultūras liecības. Aicinām Jūs iepazīties ar to un uzzināt par institūcijām, kam varētu būt interese tieši par Jūsu rīcībā esošajām lietām! http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/ko-darit-ar-materialas-kulturas-liecibam/

Skolotāju konference pulcē lielu skaitu dalībnieku

Marta vidū Garezerā (Mičiganā) notikušajā ALAs skolotāju konferencē piedalījās 50 dalībnieki no 15 latviešu skolām. ALAs mājas lapā publicēts īss šīs konferences norises apskats, ko sagatavojusi ALAs Izglītības nozares vadītāja un semināra galvenā rīkotāja Andra Zommere: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/36/sekmigi-aizvadita-amerikas-latviesu-nedelas-nogales-skolu-skolotaju-konference/

Only a Week Left to Register as a Delegate to the ALA Congress in Seattle!

Only seven days remain to sign up as a delegate to the ALA 62 Congress in Seattle. We ask that organization leaders send in their delegate registration forms as soon as possible, but postmarked no later than April 13, 2013. The ALA Board of Directors, in cooperation with the local organizing committee, is putting together the final progam details. The Congress will begin Friday, May 3 at 9:00 am and finish at noon on Sunday, May 4. A tour of the University of Washington Library with its extensive Latvian collection is planned for Sunday afternoon. Special guests at the ALA Congress will include The Director of Latvia’s Academy of Sciences Dr. Ojārs Spārītis, Latvija’s Ambassador to the United States Andris Razāns and the University of Washington’s Baltic Studies Professor Dr. Guntis Šmidchens.

Application form is available on our website: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/

Experience-Sharing Seminar Open to All Latvian Organizations in the U.S.

All ALA member organizations in the U.S., which are planning to send their delegates to the 62nd ALA’s Congress in Seattle, are encouraged to participate also in the Experience-Sharing seminar, which will take place on May 2, 2013 – one day before the Congress. The program will contain discussions on cultural and social programs, communication, attracting new members and funds. The seminar is open also to organizations, which are not ALA members. For further information visit: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/37/aicinajums-piedalities-organizaciju-pieredzes-apmainas-seminara/

ALA Distributes 5000 USD to Support Participation in Song and Dance Festival

The American Latvian Association Board of Directors has distributed $5000 in support stipends for American Latvian participants traveling to the XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Festival in Riga. The amount was distributed among seven choirs and dance troupes that had applied for the stipend. ALA hopes that the participation in Latvian Nationwide Song and Dance festival will be a truly memorable event in the participants‘ lives and will aso strengthen the Latvian singing and dancing tradition in the United States. A brief reminder to all participants – all requests to receive participant‘s ID cards must be submitted by May 6, 2013: http://www.alausa.org/lv/citi/xxv-visparejie-latviesu-dziesmu-un-xv-deju-svetki/

Song Festival Tickets Go on Sale Saturday, April 6

Important information for those who want to buy tickets to the Song and Dance Festival in Latvia! The XXV Song and XV Dance festival tickets will be available for sale to the public beginning this Saturday, April 6 at 11:00 am (Latvia time) at the Biļešu Paradīze (Ticket Paradise) outlets, and by calling the Biļešu Paradīze ticket reservation line at + 371 67371000 (beginning operation on April 6). Internet sales www.bilesuparadize.lv begin at 12:00 noon April 6. Tickets reserved by telephone, must be purchased within two weeks of reservation. Further information about the Song and Dance Festival can be found on its home page www.dziesmusvetki.tv


JBANC 10th Baltic Conference Update

JBANC has extended the $180 registration fee deadline for its April 19-20 Baltic Conference through April 12. The conference will be highlighted by William Browder, of Hermitage Capital Management. He will discuss the Magnitsky Act, prompting the law to impose visa restrictions and asset freezes against Russian human rights violators. Other speakers expected include Latvian Finance Minister Andris Vilks, and Arturas Paulauskas of the Lithuanian Parliament. Afternoon panelists include analyst Paul Goble, democracy activist Oleg Kozlovsky, Radio France Internationale journalist Elena Servettaz, and others. Additionally, the launch of the virtual Gulag Exhibit will take place during the conference. A Friday reception will be hosted by the Estonian Embassy. All other events are at the Crystal City Marriott. JBANC is also coordinating with the Central and East European Coalition on its annual congressional Advocacy Day on April 18. More info: http://jbanc.org/?m=1&p=2.

ALA becomes a sponsor of the first World Latvian Economics and Innovations Forum

The American Latvian Association has become an official supporter of the first World Latvian Economics and Innovations Forum, which will take place in Riga from July 2 - 4, 2013. ALA encourages all Latvian American entrepreneurs and professionals, to attend the Forum and contribute to the discussions on Latvia’s economic recovery. The “Early-Registration Special” is available until April 15. For more information and registration forms visit: http://www.ieguldilatvija.lv/

USA Latvian Championships to Take Place in Minneapolis, MN (May 25-26, 2013)

May 25 and 26 - 60th USA Latvian Championships (ALA 16th) in basketball and volleyball and a friendship game in hockey, (USA vs. Canada), in Minneapolis, MN, organized by the ALA Sports Division and the Minnesota Latvian Sports Club "Starts". All events will take place in a historic part of downtown Minneapolis, along the Mississippi River. The players will meet Friday, May 24, and stay at the Depot Renaissance Hotel, the games will be played Saturday and Sunday at De La Salle High School and the awards ceremony and dinner will take place Sunday evening at the Ukrainian Event Center. Additional information: www.asvmeistarsacikstes.com


A Guide to Preserving Latvian Exile History and Cultural Artifacts

To dispel the myth that no one is interested in Latvian exile and diaspora history, and to help you find a home for historically important papers and cultural artifacts to be preserved for future generations, the ALA website has posted a guide to institutions in Latvia and the United States, which are interested in accepting and preserving exile Latvian documents, papers and material culture artifacts. We invite you to become acquainted with the guide and find out about the institutions which may have an interest in the items currently in your possession and care! http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/ko-darit-ar-materialas-kulturas-liecibam/

ALA Teacher's Conference Brings Together a Large Number of Participants

The ALA Teacher’s conference, which took place in Garezers (Michigan) from March 15 through 17, brought together 50 participants from 15 Latvian schools in the United States, as well as special guests from Latvia and Australia. A brief summary article (in Latvian) written by the head of ALA Education Office Andra Zommers has been published on ALA’s website: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/36/sekmigi-aizvadita-amerikas-latviesu-nedelas-nogales-skolu-skolotaju-konference/