Pirmskongresa infogramma: In preparation for the ALA Congress:

Līdz ALAs Kongresam atlikusi nedēļa

Jau pēc nedēļas, 3. maijā, Sietlā, Vašingtonas pavalstī sāksies ALAs 62. kongress, kuram šobrīd reģistrējušies 72 delegāti. Kongresa programmā piektdien paredzēta Andra Razāna, Latvijas vēstnieka ASV, un Vašingtonas Universitātes profesora Gunta Šmidchena uzruna. Savukārt sestdien kongresā uzstāsies jaunievēlētais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. Ojārs Spārītis. Kongresa saviesīgajā daļā uzstāsies Vašingtonas Universitātes koris, kā arī Sietlas deju kopa "Trejdeksnītis". Kongresa programma pieejama ALAs mājas lapā! Dienu pirms foruma, 2. jūlijā, Sietlā Amerikas latviešu organizāciju pārstāvji aicināti piedalīties Pieredzes apmaiņas seminārā. Plašāka informācija par semināru pieejama ALAs mājas lapā!

ALA aicina piedalīties vēstuļu akcijā par labu Latvijas uzņemšanai OECD

Amerikas latviešu apvienība aicina visus ASV latviešus un sevišķi ALAs biedrus palīdzēt Latvijai sasniegt tās ārpolītikas jauno mērķi tikt uzņemtai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Lai to īstenotu, ALA aicina ikvienu latvieti - ASV pavalstnieku rakstīt vēstules ar aicinājumu OECD uzņemt Latviju: 1) ASV prezidentam Barakam Obamam; 2) Secretary of State John Kerry; 3) Secretary of Treasury - Jacob J. Lew, kā arī saviem pārstāvjiem ASV Kongresā. Vēstules paraugs un galvenie argumenti, kādēļ Latvijai būtu jāiestājas OECD pieejami ALAs mājas lapā! Ja Jūs izmantojat vēstules paraugu, lūgums pielāgot to konkrētai situācijai un adresātam. Lēmumu par OECD paplašināšanos plānots pieņemt maija beigās. Konkurence valstu starpā ir liela, jo dalība šajā pasaules ekonomiski visattīstāko valstu organizācijā sniedz lielas priekšrocības, piemēram, iespēju aizņemties naudu valsts attīstībai par viszemākajām procentu likmēm. Uz vietu OECD pretendē arī Lietuva. Igaunija tika uzņemta OECD 2010. gadā.

Only a Week Left Until the ALA Congress in Seattle!

Only a week remains until the ALA 62nd Congress in Seattle, Washington. The Congress will begin Friday, May 3 at 9:00 am and finish at noon on Sunday, May 5. A tour of the University of Washington Library with its extensive Latvian collection is planned for Sunday afternoon. Special guests at the ALA Congress will include Latvia's Ambassador to the United States Andris Razāns, the President of Latvia's Academy of Sciences Dr. Ojārs Spārītis, and the University of Washington's Baltic Studies Professor Dr. Guntis Šmidchens. An experience sharing seminar will take place on May 2, 2013. More information about the seminar (in Latvian) can be found on ALAs webpage!

ALA Launches a Letter Campaign in Support of Latvia's Admission in the OECD

The American Latvian Association calls for participation in a campaign to support Latvia's goal of joining the Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD. To help Latvia achieve this goal, ALA asks each Latvian who is a citizen of the United States to send in support letters to 1) the U.S. president Barack Obama; 2) Secretary of State John Kerry; 3) Secretary of Treasury - Jacob J. Lew, as well as to their representatives in the U.S. Congress. A sample letter is available on ALA's webpage. For more information and arguments in favor of Latvia being admitted into the OECD please visit: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/39/ala-aicina-piedalities-vestulu-akcija-par-labu-latvijas-uznemsanai-oecd/. The decision about the OECD enlargement will be made at the end of May. The competition is intense, as only one member from Europe may be admitted into the OECD. The membership in the organization provides direct economic benefits to its members, such as reduced interest rates for development loans. Estonia joined the OECD in 2010, Lithuania is the other competitor to be admitted this year.