Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Augusta beigās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenti Vašingtonā tiksies ar Baraku Obamu

Šī mēneša beigās, 30. augustā, Latvijas prezidents Andris Bērziņš kopā ar Igaunijas prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu un Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti Baltajā namā Vašingtonā tiksies ar ASV prezidentu Baraku Obamu. Kā ziņo ASV vēstniecība Latvijā, tikšanās laikā plānots pārrunāt plašu jautājumu loku, ieskaitot reģionālo sadarbību, enerģētikas drošību, Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību, aizsardzības jautājumus un kiberdrošību. Prezidenti pārrunās arī sadarbību cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā, ieskaitot attīstības palīdzības sniegšanu jaundemokrātijas valstīm visā pasaulē.

13. augustā uz Latviju izlidos „Sveika, Latvija!“ programmas 30. jubilejas brauciens

Šī gada 13. augustā uz Latviju izglītojošā ceļojumā 15 dalībnieku sastāvā dosies kārtējā „Sveika, Latvija!“ programmas dalībnieku grupa. Šis ir jau 30. Ceļojums, kopš 1997. gada, kad tika likti pamati šīs programmas izveidei. Kopskaitā „Sveika, Latvija!“ programmā kopš tās izveides ir piedalījušies gandrīz 600 Amerikas latviešu jauniešu vecumā no 13 līdz 15 gadiem. 30. ceļojumā piedalīsies septiņi dalībnieki un divi audzinātāji no ASV, pieci dalībnieki un viens audzinātājs no Kanādas un trīs dalībnieces no Austrālijas. Novēlam jauniešiem patīkamu un neazmirstamu ceļojumu!

16. oktobrī Losandželosā notiks skolotāju konference

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozare sadarbībā ar Losandželosas latviešu skolu šī gada 19.oktobrī Losandželosas latviešu namā rīko vienas dienas konferenci latviešu skolu skolotājiem un vecākiem. Programma, kas apskatīs integrētās latviešu valodas apguves metodes, noritēs no deviņiem rītā līdz četriem pēcpusdienā. Iveta Grīnberga uzrunās dalībniekus par integrētu pieeju latviešu valodas mācīšanai. Konferences dalībnieki strādās ar ALAs Izglītības nozares mācību mērķiem, izmantojot un papildinot marta konferencē saliktos gada plānus un salīdzinot tos ar alternatīvo liecību formātu. Pēcpusdienā vecāko klašu skolotāji pievērsīsies materiāliem, ko izmantot latviešu valodas mācīšanai. Savukārt jaunāko klašu skolotāji strādās kopā ar Andru Zommeri, pievēršoties darbam ar 3 līdz 5 gadus veciem bērniem. Dalība konferencē – bezmaksas. Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi. Konferenci finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”. Pieteikšanās veidlapas tiks izsūtītas ar Izglītības nozares augusta ziņām.

Atskaņas no Dziesmu un Deju svētkiem

Kopš Rīgā noslēdzās XXV Vispārējie Latviešu Dziesmu un XV Deju svētki ir pagājis mazliet vairāk nekā mēnesis, kuŗa laikā svētku dalībnieki un apmeklētāji savos sociālajos portālos turpina publicēt fotogrāfijas un atmiņas par dalību šajos svētkos. Savus ieskatus Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku aizkulisēs sniedz arī Elga Ozola no Vašingtonas latviešu kopas “Namejs”, kas bija viena no septiņām ASV latviešu mākslinieciskajām kopām, kas piedalījās Rīgā notikušajos svētkos: http://www.namejs.com/2013/07/latvijas-dziesmu-svetki-wrap-up/. Izlasiet arī Čikāgas latviešu vīru koŗa dalībnieku iespaidus par svētkiem: http://alausa.org/media/files/cikagas_viru_koris_2013.pdf
„Sapņu komanda“ gūst panākumus ASV

Iepriekšējās ALAs Infogrammās informējām Jūs par jūlija sākumā Rīgā notikušo Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kas pulcēja vairāk nekā 350 dalībnieku no pāri par 20 valstīm. Informējam, ka 3. jūlijā notikušo diskusiju videoieraksti un prezentācijas tagad pieejamas foruma mājas lapā: http://www.ieguldilatvija.lv/dienas-kartiba/. Foruma izskaņā aicinām izlasīt ASV dzimušā, tagad Latvijā dzīvojošā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Vecākā projektu vadītāja Riharda Kalniņa ieskatu forumā un atziņas par to, kādā veidā ārzemēs dzīvojošie latvieši var dot savu artavu Latvijai tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā: http://latviansonline.com/news/article/8555/

Publicēti pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma videoieraksti

Aigara Graubas un Andreja Ēķa filma Sapņu komanda 1935 jūlija beigās Indianas pavalstī notikušajā filmu festivālā Indy Fest ieguvusi galveno nominācijā Labākā ārzemju filma. Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un ir patriotisks stāsts par Latvijas uzvaru pirmajās Eiropas meistarsacīkstēs 1935. gadā. «Sapņu komanda 1935» uz ekrāniem iznāca 2012.gada rudenī un kinoteātros to noskatījās vairāk kā 150 tūkstoši skatītāji. http://www.tvnet.lv/izklaide/kino/473264-sapnu_komanda_festivala_indy_fest_2013_atzita_par_labako_arzemju_filmu

Baltic Presidents to Meet Obama

On Aug. 30, 2013, the President of the United States, Barack Obama, has invited the presidents of the three Baltic Countries to meet at the White House. The Latvian Embassy in Washington reports that the discussion topics will include regional and Transatlantic cooperation, energy security, cyber security, trade and investments. The four presidents will also discuss cooperation on the issues of human rights and the proliferation of democracy around the world.

On August 13th, ALA marks the departure of the 30th “Sveika, Latvija!” educational tour group to Latvia.

On August 13th, 15 participants of the “Sveika, Latvija!” progam will leave for Latvia for a two-week tour. This is the 30th such trip organized by the American Latvian Association since 1997, when the program was established, and the first group made its inaugural trip to Latvia. Since then, nearly 600 American Latvian youth, ages 13 – 15, have participated in the intensive two-week tour. The 30th trip will have seven participants and two chaperones from the United States, five participants and one chaperone from Canada, and three participants and one chaperone from Australia. We wish the participants a wonderfully memorable trip!

Teachers’ Conference to take place October 16 in Los Angeles

On October 16th, the American Latvian Association’s Education Division, in cooperation with the Los Angeles Latvian School, is holding a one-day Teachers’ Conference for both teachers and parents at the Los Angeles Latvian Community Center. The program, taking place from 9:00 am – 4:00 pm will examine the integrated approach to teaching and learning Latvian, presented by language teaching specialist Iveta Grīnberga. Conference participants, working with ALA Education Division program goals, will examine and augment school lesson plans developed in last March’s Teachers’ Conference. In the afternoon teachers of older children will focus on extracurricular materials which can be used in language instruction, while Andra Zommere will work with teachers of younger classes, particularly children from 3 – 5 years old. Participation in the conference is free. Participants must cover their own travel expenses. The Conference is being underwritten by the Latvian Language Agency, under Latvia’s Education and Science Ministry program “National Language Policy and Structure ”. Application forms will be made available together with the August newsletter of ALA’s Education Division

Echoes From the Latvian National Song and Dance Festival

More than a month has passed since the XXV Latvian Song and XV Dance Festival in Riga. The participants continue to post their memories and unforgettable impressions from the festival on the social networks. Here are the reflections by Elga Ozols, a member of the Washington Latvian Dance Troupe “Namejs”, one of the seven US Latvian dance groups at the festival: http://www.namejs.com/2013/07/latvijas-dziesmu-svetki-wrap-up/. Please also read about the Song Festival experiences by the members of the Chicago Latvian Mens’ Choir: http://alausa.org/media/files/cikagas_viru_koris_2013.pdfVideo Recordings of the Latvian Investment and Innovations Forum Posted Online

The First World Latvian Innovations and Investments Forum in Riga this summer gathered about 350 participants from 20 countries. Video recordings of the Forum’s discussions are now published online http://www.ieguldilatvija.lv/dienas-kartiba/. We also invite you to read the impressions of the forum by Rihards Kalnins, senior project manager at Latvia’s Agency for International Investments and Development: http://latviansonline.com/news/article/8555/

„Dream Team 1935“ Wins Praise at IndyFest

A movie by Aigars Grauba and Andrejs Ēķis, a team of two young and successful Latvian movie directors, won the main nomination in the category of Best Foreign movie at the Indianapolis IndyFest in July. The movie is based on true events, and is a patriotic story on Latvia’s vicory in the first European basketball championship in 1935. „Dream Team“ was released in 2012, and has been viewed by about 150,000 moviegoers. http://www.tvnet.lv/izklaide/kino/473264-sapnu_komanda_festivala_indy_fest_2013_atzita_par_labako_arzemju_filmu