Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Pieteikumi ALA atzinības rakstiem iesūtāmi līdz 31. augustam
 • Aicinām uz XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkiem 3. – 7.septembrī!
 • Latvijas kultūras ministre tiekas ar ALA prakses programmas dalībniekiem
 • ALA stipendiāti piedalās Latvijas Radio raidījumā
 • „Sveika, Latvija!“ 34. ceļojuma dalībnieki dodas ceļā uz Latviju
 • 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma videoieraksti internetā
 • Noslēgusies konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”
 • Cēsīs apskatāmi diasporas latviešu mākslinieku darbi
In this issue of InfoGram:
 • Submissions for ALA Certificates of Recognition Accepted Through August 31
 • The XVI West Coast Song Festival to Take Place on September 3 to 7
 • Latvia’s Minister of Culture Meets ALA summer internship participants
 • ALA Summer Interns Participate in Radio Discussion in Latvia
 • The 34th ALA Sponsored „Sveika, Latvija!“ Tour Departs for Latvia
 • Video recordings of the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum available online
 • Conference “Latvians Around the World – Belonging to Latvia and Their Native Region”
 • Latvian Diaspora Art Displayed in Cēsis

Pieteikumi ALA atzinības rakstiem iesūtāmi līdz 31. augustam

ALA Kultūras nozare aicina līdz augusta beigām izvirzīt kandidātus 2015.g. Atzinības rakstiem. Pieteikšanās formu, Atzinības rakstu noteikumus un alfabētisku sarakstu ar saņēmēju informāciju var atrast: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/. Lūdzam sūtīt nominācijas ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave., Western Springs, IL 60558 vai arī pa e-pastu: ligaejups@gmail.com. Ieteikumi, kuŗi tiks saņemti pēc 31. augusta termiņa, netiks izskatīti.

Aicinām uz XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkiem 3. – 7.septembrī!

Jau pēc nepilna mēneša San Jose, Kalifornijā norisināsies XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki, uz kuriem aicināti visi, kam tuva latviešu kultūra. Dziesmu svētki iepriecinās skatītājus un klausītājus ar lielo Kopkora koncertu, Garīgās mūzikas koncertu, vīru kora koncertu, tautas deju uzvedumu “Caur mūžiņu izdejoju”, viesizrādi no Latvijas “Precies, māsiņ!”, Latvijas populārā dziedātāja Laura Reinika koncertu, Losandželosas mākslinieku neparasto un pārsteigumiem bagāto koncertu – multimediju uzvedumu „# Te nu mēs esam!”, dokumentālo filmu „Dieva putniņi“, mākslas izstādi, svētku tirdziņu un neskaitāmām ballēm un saietiem. Biļetes uz svētku sarīkojumiem vēl ir dabūjamas. Vairāk lasiet: http://www.latviansongfest2015.org/

Latvijas kultūras ministre tiekas ar ALA prakses programmas dalībniekiem

8. jūlijā Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde tikās ar 15 ALA Kultūras nozares sponsorētajiem vasaras prakses programmas dalībniekiem, kuri iziet vasaras praksi Latvijas kultūras un izglītības iestādēs. „Uz kultūras pamata latviešu nācija veidojās un nesa ideju par Latvijas valsti. Nacionālajai kultūrai vienmēr ir bijusi un būs liela nozīme Latvijas izveidē un pastāvēšanā. Paldies tiem, kas mācās latviešu valodu, vēsturi, tradīcijas – tas ir mantojums, ko ir svarīgi saņemt no saviem senčiem, lai būtu emocionāla vēlme to nodot tālāk,” tiekoties ar stipendiātiem uzsvēra Dace Melbārde. Plašāk par šo tikšanos: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6662. Foto: Tikšanās dalībnieki. Pirmajā rindā vidū Kultūras ministre Dace Melbārde.

ALA stipendiāti piedalās Latvijas Radio raidījumā

Latvijas Radio raidījums “21. Gadsimta latvietis” aizvadītajā nedēļā translēja diskusiju, kurā piedalījās vairāki Amerikas latviešu apvienības vasaras prakses programmas dalībnieki, kuri dalījās savā pieredzē un iespaidos par darbu Latvijas kultūras un izglītības iestādēs. Radio ieraksts noklausāms: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/21.-gadsimta-latvietis/ka-latvija-vilina-latviesu-jauniesus-no-citam-zemem-dzivot-un-st.a54757/

„Sveika, Latvija!“ 34. ceļojuma dalībnieki dodas ceļā uz Latviju

13. augustā divu nedēļu garā izglītojošā ceļojumā uz Latviju dosies 22 „Sveika, Latvija!“ programmas 34. brauciena dalībnieki, no kuriem 11 nāk no ASV, 9 no Kanādas un 2 no Austrālijas. Papildus Rīgas apskatei, programmas dalībnieki apciemos visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus un tiksies ar vienaudžiem Preiļos un Durbē. Papildus „Sveika, Latvija!“ izglītojošiem ceļojumiem latviešu valodā ALA piedāvā arī programmu angliski runājošiem jauniešiem. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar programmas koordinatori Anitu Juberti: projekti@alausa.org.

2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma videoieraksti internetā

Jūlija sākumā Rīgā notikušā 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma sesiju videoieraksti noskatāmi tagad arī internetā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku no 17 valstīm, tajā skaitā 33 no ASV. Forumam tiešraidē pieslēdzās interesenti no teju 40 pasaules valstīm. Foruma sesiju videoieraksti un bilžu galerija apskatāma mājas lapā: http://www.ieguldilatvija.lv/wleif-2015/wleif-agenda/Noslēgusies konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”

Jau piekto reizi Latvijā, šogad Cēsīs 24. un 25. jūlijā, notika pasaules latviešu diasporas konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”, kas pulcēja dalībniekus no 16 valstīm. Konferences darbs bija organziēts, fokusējoties uz diviem virzieniem: dzīves materiālās jeb praktiskās vajadzības un identitātes apzināšanās un stiprināšana. Konferences ietvaros bija izveidotas sešas darba grupas, vienu no kurām “Latvijas simtgade – kopības apzināšanās un iespēja sadarbībai” vadīja ALA Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere. Citas darba grupas bija Pašvaldību atbalsts novadniekiem, Uzņēmējdarbības attīstība – priekšnosacījums, lai paliktu un lai atgrieztos, Mobilitāte un piederība – 21. gadsimta reālitāte, aktuālitātes izglītības jomā, Tautas māksla un profesionālā kultūra latviskai apziņai. Plašāk par konferenci lasiet: http://www.latviesiem.co.uk/?ct=bzinjas&fu=read&id=1469 Foto: no.kr. Signe Pujāte (Latvijas Nacionālā kutūras centrs), Māris Pūlis (Eiropas latviešu apvienība), Taira Zoldnere (Amerikas latviešu apvienība).

Cēsīs apskatāmi diasporas latviešu mākslinieku darbi

Līdz 15. oktobrim „Pasaules latviešu mākslas centra” (PLMC) izstāžu zālē Cēsu pilsētas viesi varēs apskatīt diasporas latviešu mākslas darbu izstādi. PLMC mērķis ir nodrošināt ārpus Latvijas tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu un ilglaicīgu glabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai Latvijā un ārvalstu apmeklētājiem, kā arī rūpēties, lai diasporas latviešu mākslinieku devums kļūtu par Latvijas kultūras dzīves integrētu sastāvdaļu. Kopumā iestādē pārstāvēti 30 diasporas latviešu mākslinieki. Izstāde atvērta no trešdienas līdz svētdienai. Adrese: Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs. Informācijai: mob.29386454, e – pasts: plmc@inbox.lv


Submissions for ALA Certificates of Recognition Accepted Through August 31

The ALA is accepting nominations for the 2015 Certificates of Recognition for outstanding work promoting Latvian culture. The deadline for submission is August 31. The submission form and information about the Certificates of Recognition is available online: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/. The completed forms should be mailed to the Director of the ALA Culture office Līga Ejups: 5321 Johnson Ave., Western Springs, IL 60558 or sent by e-mail to: ligaejups@gmail.com. Nominations submitted after August 31 will not be reviewed.

The XVI West Coast Song Festival to Take Place on September 3 to 7

In less than a month, the XVI West Coast Song Festival will take place in San Jose, California. Everyone who is keen on Latvian culture is invited to attend. The program will feature a sacred music concert, a Latvian folk dance concert “Caur mūžiņu izdejoju” and the combined Festival Choir concert, a popular music concert and performance by Lauris Reiniks, as well as a movie afternoon, art exhibition, and multiple parties and gatherings. To learn more and obtain tickets, please visit: http://www.latviansongfest2015.org/en/


Latvia’s Minister of Culture Meets ALA summer internship participants

On July 8, Latvia’s Minister of Culture Dace Melbārde met with the ALA sponsored summer interns, who were conducting six to eight week long summer internships at various cultural and educational institutions in Latvia. During the meeting, the Minister of Culture thanked those who study Latvian language, history and traditions in order to learn about their heritage and pass it on to the next generations. For more information about the meeting (in Latvian) visit: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6662

ALA Summer Interns Participate in Radio Discussion in Latvia

Several of the ALA Summer interns working in Latvia this summer were interviewed by Latvijas Radio and discussed their experience in Latvia. To listen the radio program, visit: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/21.-gadsimta-latvietis/ka-latvija-vilina-latviesu-jauniesus-no-citam-zemem-dzivot-un-st.a54757/

The 34th ALA Sponsored „Sveika, Latvija!“ Tour Departs for Latvia

„Sveika, Latvija!“ – 34, with 22 participants including 9 from Canada, 2 from Australia and 11 from the United States, will meet in Riga on August 13 to begin an intensive two week educational tour of Latvia. In addition to visiting Rīga and all four of Latvia’s historical provinces, the young people, who are Latvian speakers, will meet with their counterparts at school in Preiļi in Latgale, and Durbe in Kurzeme. ALA also offers English language educational trips to Latvia for 13 -15 year olds entitled „Heritage Latvia.“ For more information, contact Anita Juberts - projekti@alausa.org.

Video recordings of the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum available online

The video recordings of the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum, which took place in Riga on July 10, are now available online. The forum was attended by more than 200 participants from 17 countries and gathered online viewership from nearly 40 countries. The video recordings and picture gallery can be found online: http://www.ieguldilatvija.lv/wleif-2015/wleif-agenda/Conference “Latvians Around the World – Belonging to Latvia and Their Native Region”

The 5th Conference on “Latvians Around the World – Belonging to Latvia and Their Native Region” took place in Latvia July 24 and 25, bringing together participants from 16 countries. The conference this year took place in Cesis, which recently has launched several initiatives that focus on strengthening ties with the Latvian diaspora abroad. One of the conference’s working groups focusing on Latvia’s Centennial celebration was moderated by Taira Zoldnere, the Head of the ALA Information Office. For more information about the conference: http://www.latviesiem.co.uk/?ct=bzinjas&fu=read&id=1469


Latvian Diaspora Art Displayed in Cēsis

The Global Center for Latvian Art (PLMC) in Cēsis invites visitors to explore a new exhibition of Latvian Diaspora Art, which will run through October 15, 2015. The Global Center for Latvian Art was created to promote, preserve and exhibit the work of artists who were exiled from Latvia in the wake of the Second World War, as well as other artists of Latvian descent who work primarily outside of Latvia. The PLMC collection is designed to facilitate the study of Latvian art produced all over the world and its incorporation into Latvian art history. The exhibition, which can be seen from Wednesday to Sunday, featrues 30 Latvian diaspora artists. The PLCM is located at Lielā Skolas street 6 in Cesis, Latvia. For more information, visit: http://www.latviandiasporaart.org