Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • 13. Saeimas vēlēšanas tuvojas! Esiet informēti!
 • Meklējam simtgades bērniņus!
 • Valodas prasmju pārbaudījumi ASV latviešu skolās
 • Atbalsts ASV vasaras vidusskolās strādājošiem skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas
 • Kārlim Ulmanim veltīta atceres diena Nebraskas universitātē
 • Aicinām pieteikt kandidātus šī gada ALA Atzinības rakstiem
 • ALA paziņojumā presei aicina ASV būt stingrām pret Maskavas mēģinājumu atjaunot ietekmi Baltijas valstīs
 • ALA pēdējā šīs vasaras izglītojošā ceļojuma grupa pošas uz Rīgu
In this issue of InfoGram:
 • The 13th Saeima Elections Approaching – Stay Informed!
 • Children Born in the Latvian Centennial
 • Latvian Language Proficiency Exams at our Summer High Schools
 • Sponsorship of Latvian Summer High School Teachers and Counselors
 • Kārlis Ulmanis - UNL graduate that shaped Latvia’s Centennial
 • ALA Accepting Nominations for Certificates of Recognition
 • ALA Statement on NATO Summit
 • ALA’s Last Educational Trip of the Summer Heads to Riga

13. Saeimas vēlēšanas tuvojas! Esiet informēti!

Aicinām kārtīgi sagatavoties 13. Saeimas vēlēšanām, iepazīstoties gan ar vēlēšanu procesu, gan ar deputātu kandidātiem. ALA mājaslapā esam izveidojuši vēlēšanu Rīkkopu, kur varat atrast praktisku informāciju un tiešās saites uz vēstniecības oficiāliem norādījumiem, kā arī informatīvas saites un rakstus, kas, mūsuprāt, palīdz izdarīt izvēli ārzemēs dzīvojošiem latviešu vēlētājiem. Apmeklējiet ALA saiti šeit: http://www.alausa.org/lv/citi/13-saeimas-velesanas/. Atgādinām, ka atlikušas vien dažas dienas, lai atjaunotu Latvijas pavalstnieka pasi LV vēstniecībā Vašingtonā. Tikai nedaudz vairāk nekā mēnesis atlicis, lai pieteikties balsošanai pa pastu, ja netiekat uz kādu no ASV izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem balsošanas dienā, 6. oktobrī!

Meklējam simtgades bērniņus!

Turpinās akcija “Dāvana simtgades bērniņam”. Visi ASV 2018. gadā dzimušie latviešu bērniņi saņems īpašo “Simtgades bērni” dāvanu komplektu! Nigestes amatniecības nams izgatavojis īpašus sudraba vērdiņus skaistās ozolkoka kastītēs. Mazulis ar ģimeni saņem apsveikuma vēstuli kopā ar dāvanu. Līdz jūnijam dāvanu saņēmuši jau astoņi jaundzimušie. Katrs bērniņš ir svarīgs un katrs ir vajadzīgs arī Latvijai. Lūdzu ziņojiet par simtgadē dzimušiem mazuļiem ALA Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net

Valodas prasmju pārbaudījumi ASV latviešu skolās

Jau trešo gadu ASV ierodas Latvijas Valsts izglītības satura centra darbinieces, lai veiktu Gaŗezera vasaras vidusskolas IV klases Valsts valodas prasmju novērtējumu (VVPP). Šovasar pārbaudījumā piedalījās 39 jaunieši. Latvijas Valsts izglītības satura centra (VISC) darbinieces Anta Lazareva, Baiba Mūrniece-Buļeva un Ineta Upeniece tikās arī ar GVV un ASV vidienes latviešu skolu skolotājiem, lai pārrunātu diasporas latviskās izglītības mācību satura vadlīnijas. Šajā vasarā pirmo reizi latviešu valodas prasmju pārbaudījumā piedalīsies arī Kursas vasaras vidusskolas skolēni. Izglītības satura centra speciālistes savas vizītes laikā labprāt satiksies arī ar Rietumu krasta latviešu skolu pārstāvjiem.

Atbalsts ASV vasaras vidusskolās strādājošiem skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkojumā “Par Diasporas izglītības atbalsta pasākumu plānu 2018. gadam” paredzēts atbalstīt latviešu valodas apguvi ārvalstīs dzīvojošajiem skolēniem. Pateicoties ministrijas atbalstam, šovasar ASV, vasaras vidusskolās Gaŗezerā, Mičiganas pavalstī un Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursa, Vašingtonas pavalstī, strādāja 20 skolotāji un audzinātāji no Latvijas. Gaŗezera vasaras vidusskolā strādāja pieci IZM atbalstīti skolotāji un desmit audzinātāji. Savukārt Kursā - divi ministrijas atbalstīti skolotāji un trīs audzinātāji.

Kārlim Ulmanim veltīta atceres diena Nebraskas universitātē

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi ASV, Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Nebraskas universitāti Linkolnā, Latvijas Valsts arhīvu un vietējām Nebraskas latviešu organizācijām 2018. gada 14. septembrī rīko Latvijas pirmā Ministru prezidenta, vēlāk – Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa - atceres dienu Nebraskas universitātē, uzsverot viņa laiku Nebraskā, tāpat klātbūtni un lomu 1918. gada Latvijas neatkarības proklamēšanā. Atceres dienas programmā plānotas lekcijas, arhīvu izstādes atklāšana un pieņemšana. Nebraskas Universitātes arhīvos atrodas Ulmaņa arhīvu kolekcija, kurā ir atrodami dokumenti un fotogrāfijas no Ulmaņa Nebraskā un Nebraskas Universitātē pavadītā laika, kā arī bēgļu gaitās izvesti dokumenti no Ulmaņa gadiem Latvijas valdībā. ALA aicina ikvienu piedalīties Kārļa Ulmaņa atceres pasākumā Linkolnā. Vairāk informācijas - Facebook pasākuma lapā.

Aicinām pieteikt kandidātus šī gada ALA Atzinības rakstiem

ALA Kultūras nozare atgādina visiem draudžu, organizāciju vadītājiem un ieinteresētiem tautiešiem, ka ir laiks izvēlēties un pieteikt kandidātus šī gada Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstiem. Kandidātus piesakot, lūdzam izpildīt „Pieteikuma formu ALAs Atzinības rakstam”. ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma forma un alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996. gada, atrodams ALA mājas lapā Kultūras nozares daļā. Pieteikumus lūdzam iesūtīt ALA Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 vai pa e-pastu (ligaejups@gmail.com) līdz 31. augustam.

ALA paziņojumā presei aicina ASV būt stingrām pret Maskavas mēģinājumu atjaunot ietekmi Baltijas valstīs

Pēdējā mēneša notikumi starptautiskajā politikā – NATO samits Briselē, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās un tiem sekojošie paziņojumi medijos - rosinājuši Amerikas Latviešu apvienību atkārtoti uzsvērt stingru atbalstu Ziemeļatlantijas līguma organizācijai – NATO un ciešai sadarbībai starp ASV un Eiropas sabiedrotajiem. Kopš alianses izveidošanās 1949. gadā, ASV ir nozīmīga loma NATO kolektīvajā drošībā, atbalstot Eiropas Atturēšanas iniciatīvu, gādājot par mieru un stabilitāti Eiropā, īpaši Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pamatoti uzskatīta par veiksmīgāko valstu aliansi pasaules vēsturē, NATO turpina attīstīties, un tās spēks apliecina arī Amerikas Savienoto Valstu vadošo lomu cīņā par miera saglabāšanu pasaulē. Visu vēstules tekstu varat izlasīt šeit.

ALA pēdējā šīs vasaras izglītojošā ceļojuma grupa pošas uz Rīgu

11. augustā ceļā dodas šīs vasaras “Sveika, Latvija!” ceļojuma grupa (40. grupa kopš programmas dibināšanas). Pagājusī vasara būs zīmīga ar to, ka noslēgsies ar rekordlielu dalībnieku skaitu gan ALA izglītojošo ceļojumu programmās (77 dalībnieki), gan ALA “Pavadi Vasaru Latvijā” praktikantu programmā (23 praktikanti). Šīs vasaras programmu popularitāte daļēji izskaidrojama ar Latvijas simtgades notikumiem, it īpaši simtgades Dziesmu un deju svētkiem, bet jāatzīst, ka ASV dzīvojošo latviešu interese apciemot un iepazīt Latviju, arvien pieaug. Ņemot vērā izteikto interesi, izskatās, ka 2019. gada vasarā būs daudz ceļotāju no ASV. Ja gribat iepazīt Latviju nākamajā vasarā, sāciet plānot savu ceļojumu jau tagad!

The 13th Saeima Elections Approaching – Stay Informed!

ALA invites you to prepare for the 13th Saeima elections by familiarizing yourself with the voting process, as well as with the political parties and candidates. On ALA’s webpage, we have created a voting toolkit with both the practical information and links to the Embassy’s official instructions, as well as informative materials to help you make an informed decision. In particular, we offer minimal translation and assistance in English, since the Embassy’s provided information must remain in the official state language. Please visit our page on the elections here: http://www.alausa.org/en/what-we-do/13th-latvian-parliamentary-election/. We remind you that there are only a few days left to renew your passport at the Embassy in Washington, DC if you have not yet done so, and that there is little more than a month left to register to vote via mail, if you will not make it to the polls in person on October 6th!

Children Born in the Latvian Centennial

All Latvian children born in 2018 in the United States will receive a special "Centennial Children” gift set! Nigestes Handicraft House has crafted special commemorative silver coins in beautiful oak boxes. The child and family receive a letter of congratulations reminding us that every child is important and every child is a child of Latvia. As of June, eight children of Latvian descent have been gifted the Centennial children coin. Please notify the Director of the Office of Education, Andra Zommere via e-mail at azommers@sbcglobal.net if you know of any children born in this centennial year.

Latvian Language Proficiency Exams at our Summer High Schools

For the third year, representatives of the National Centre for Education of the Republic of Latvia have arrived in the U.S. to administer the Latvian Language Proficiency Exams at Gaŗezers summer high school. This summer, 39 students participated in the test. Anta Lazareva, Baiba Mūrniece-Buļeva and Ineta Upeniece, of the National Centre for Education also met with teachers from Gaŗezers and Latvian schools in the Midwest to discuss the diaspora's Latvian curriculum guidelines. This summer, for the first time, students of the summer high school Kursa will also take part in the Latvian language proficiency exams. NCE representatives will also be meeting with teachers of west coast Latvian schools.

Sponsorship of Latvian Summer High School Teachers and Counselors

This summer 20 teachers and counselors from Latvia, all supported by the Ministry of Education of the Republic of Latvia, are working at our Latvian summer high schools, Gaŗezers and Kursa. The Ministry of Education has made a commitment to supporting the education of Latvian youth in the diaspora. Directors of each of the summer high schools recruited educators for their programs, and these teachers and counselors signed contracts with the Ministry of Education. In June, 5 teachers and 10 counselors arrived in Michigan to work at Gaŗezers, and in July, 2 teachers and 3 counselors arrived in Washington state to work at Kursa.

Kārlis Ulmanis - UNL graduate that shaped Latvia’s Centennial

As part of a year-long celebration of Latvia’s Centennial, the American Latvian Association and the Ministry of Foreign Affairs of Latvia are organizing an event to commemorate UNL graduate Kārlis Ulmanis, Prime Minister and President of Latvia. The event on September 14 will include lectures, an exhibition of Ulmanis archives and a reception. ALA invites all interested parties to attend the event. More information to follow on the Facebook event page.

ALA Accepting Nominations for Certificates of Recognition

The ALA Cultural Office reminds all member organizations and members of the American latvian community that nominations are now being accepted for this year’s receipients of the ALA certificate of recognition for special achievements in American Latvian community work. The guidelines for nominations for this award, as well as the application form and alphabetic list of past recipients since 1996 can be found on the ALA homepage, in the Cultural Office section. We invite you to submit nominations to ALA’s Director of Cultural Affairs Līga Ejups at 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 or via e-mail (ligaejups@gmail.com) by August 31.

ALA Statement on NATO Summit

In response to the recent NATO Summit in Brussels, President Trump’s meeting in Helsinki with Vladimir Putin and various statements made in the press afterwards, the American Latvian Association seeks to reiterate our organization’s strong support for NATO and the transatlantic relationship between the United States and its European allies. ALA also thanks the leadership in Congress for fulfilling its role in U.S. foreign policy and reacting quickly to international developments. For ALA’s full statement on recent events, please visit our website.

ALA’s Last Educational Trip of the Summer Heads to Riga

This Saturday, August 11, the second “Sveika, Latvija!” trip group of the summer (the 40th group overall) is on their way. This summer is coming to a close with a record-breaking number of participants in both ALA’s educational trip programs (77), as well as its “Spend the Summer in Latvia” internship program (23). The popularity of ALA’s programs this summer is, of course, partially due to the appeal of Latvian Centennial activities and the song and dance festival in Riga this summer, but we have seen evidence that interest in participating in immersive, educational experiences in Latvia continues to grow among U.S.-based Latvians. It looks like the summer of 2019 again will have many travelers! If you and/or your family members are hoping to participate in one of ALA’s programs next summer, start thinking about your plans!