Amerikas latviešu apvienības valdes vārdā un arī personīgi pateicos visiem ALAs biedriem un ASV latviešiem par atbalstu un sadarbību 2012. gadā!

Esam roku rokā strādājuši pie vairākiem lieliem projektiem: organizējuši Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu iecirkņus, rīkojuši ALAs kongresu un Trimdas latviešu archīvu un materiālās kultūras konferenci, kā arī skolotāju konferenci un kultūras pasākumus. Paldies ne tikai par jūsu ziedojumiem, atbalstot ALAs darbību, bet arī par jūsu idejām un ieteikumiem ALAs darbības izvērtēšanas aptaujā un mūsu darba stratēģiskās plānošanas pārrunās.

Novēlam visiem latviešiem gan ASV, gan tēvzemē Latvijā, gan tiem, kas izkaisīti plašajā pasaulē gaišus Ziemassvētkus, veselību un sirdsdegsmi Jaunajā gadā! Ticu, ka nākošais gads nesīs arvien lielāku pārticību Latvijai, vienotību un saticību latviešu tautai un tās vadītājiem!

Anita Bataraga
ALAs valdes priekšsēde
2012. gads strauji tuvojas beigām. Šajā svētku laikā, lūdzu, atcerieties nosūtīt savu šī gada ziedojumu Amerikas latviešu apvienībai. ALA ir reģistrēta bezpeļņas labdarības organizācija ASV, un visi ziedojumi ir atvelkami no nodokļiem. Ziedojumu anketa pieejama mājas lapā.

As the year 2012 draws to an end, please remember to make your tax-deductible donation to the American Latvian Association. ALA is a registered 501 (c) 3 non-profit organization. Please find donation form on our website.