Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

ALAs valdes sēde un Atvērto durvju diena

Amerikas latviešu apvienības valde, kas šajā nedēļas nogalē pulcēsies Rokvilē uz kārtējo valdes sēdi, laipni aicina visus Vašingtonas un apkārtnes tautiešus, vēstniecības darbiniekus, kā arī viesus no tuvienes un tālienes uz Atvērto durvju dienu (pirms) Ziemassvētku gaisotnē. Atvērto durvju dienas pasākums notiks šī gada 8. decembrī plkst. 7os vakarā, Vašingtonas latviešu ev. Lut. draudzes nama telpās (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850). Vakara programmā ALAs iemantoto Māras Doles latviešu gleznu kolekcijas izstāde un klusā izsole, mūzikāla Ziemassvētku programma (Instrumentāls duets no Latvijas - Oskars Petrauskis (saksofons) un Raimonds Petrauskis (klavieres)), vīns, uzkodas un neformāla tikšanās ar ALAs valdes locekļiem. Esat laipni aicināti!

Māras Doles gleznu kollekcijas izstāde un klusā izsole

Aicinām Jūs ALAs mājas lapā aplūkot latviešu kultūras labvēles bostonietes Māras E. Doles latviešu mākslas darbu kollekciju un piedalīties šo darbu izsolē. Klusajā izsolē, kas sāksies 8. decembrī un noslēgsies 17. decembrī, būs pieejami A. Annus, K.F.Šaumaņa, V. Belava, E. Druja-Foršu, J. Kugas, J. Gaiļa, J. Cielavas, J. Zuntaka, L. Liberta, V. Skultes, M. Kovaļevskas, M. Induses-Mucenieces, J. Cīruļa, K. Cīruļa, R. Gintera un A. Freivaldas mākslas darbi. Izsole sāksies 8. decembrī un noslēgsies 17. decembrī.
ALAs apsveikums gaidāmajos svētkos

Amerikas latviešu apvienība pateicas visiem par atbalstu un sadarbību 2012. gadā – Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidošanā, ALAs kongresā, Trimdas latviešu archīvu un materiālās kultūras konferencē, Skolotāju konferencē un citu pasākumu rīkošanā. Paldies par idejām un ieteikumiem ALAs darbības izvērtēšanas aptaujā un mūsu darba stratēģiskās plānošanas pārrunās. Novēlam gaišus Ziemassvētkus, veselību, sirdsdegsmi un mieru Jaunajā gadā!

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas semināram

Amerikas latviešu apvienība, reaģējot uz Amerikas latviešu organizāciju pārstāvju aicinājumu, nākamā gada 2. maijā Sietlā (dienu pirms ALAs 62. kongresa) piedāvā sarīkot pieredzes apmaiņas semināru par jautājumiem, kas aktuāli vairumam latviešu organizāciju ASV – jaunu biedru un līdzekļu piesaiste, komunikācija ar sabiedrību, daudzveidīga un kvalitatīva kultūras, sabiedrisko pasākumu programmas izstrāde. Aicinām visus interesentus līdz 2012. gada 15. decembrim aizpildīt un birojam iesūtīt ALAs mājas lapā atrodamo veidlapu: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/26/alas-biedru-organizaciju-vaditaju-pieredzes-apmainas-seminars/ Vadoties pēc interesentu skaita, valde pieņems lēmumu, vai šādu pieredzes apmaiņas semināru konkrētajā datumā rīkot vai nē.

Pieteikšanās Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumam

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latvijas valdību un citām partnerorganizācijām no 2013. gada 2. līdz 4. jūlijam Rīgā rīko pirmo Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu. Mēs aicinām ikvienu, bet jo īpaši ārpus Latvijas dzīvojošu latviešu izcelsmes uzņēmēju, inženieri, rūpnieku, ražotāju, zinātnieku, dizaineri, ar radošām industrijām vai ar uzņēmējdarbību saistītu profesionāli piedalīties šajā forumā. Ja Jūs interesē saņemt plašāku informāciju par Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu, kura darba kārtība un mājas lapa šobrīd ir izstrādes stadijā, aicinām Jūs aizpildīt mājas lapā www.ieguldilatvija.lv atrodamo anketu!

ALAs ziedojums Okupācijas muzejam

Sākot ar šī gada novembri Latvijas Okupācijas muzejs saistībā ar tā pārbūves projektu no savas pastāvīgās mītnes Strēlnieku laukumā pārcēlies uz bijušās ASV vēstniecības Latvijā telpām Raiņa bulvārī 7. Okupācijas muzeja pagaidu izstādē apskatāma ALAs finansētā audiovizuālā projekcija, kas pēc tā pabeigšanas ievadīs arī ekspozīciju Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Namā.
ALAs latviešu muzejs Vašingtonas presē

ALAs Mūzejs, ko ar Vašingtonas latviešu brīvprātīgo atbalstu ļoti sekmīgi daudzus gadus vada Lilita Bergs no Ņujorkas pavalsts, ir aprakstīts vietējā presē – Rockville Gazette un arī The Washington Post vietējā ziņu pielikumā. Lūdzu skat: http://www.washingtonpost.com/local/rockville-small-museums-house-latvian-artifacts-judaic-antiquities/2012/11/27/53afb4b4-3809-11e2-a263-f0ebffed2f15_story.html

Speciāls viesnīcu piedāvājums ALAs biedriem

Vai Jūs zinājāt, ka ALAs biedra statuss Jums dod zināmas privilēģijas, plānojot braucienu uz Latviju? Uzrādot ALAs biedra karti, Jūs varat saņemt 25% atlaidi viesnīcā "Gūtenbergs", 10% atlaidi viesnīcā "Bergs", 5 LVL atlaidi no vienvietīgas istabas cenas viesnīcā "Radi un Draugi". Kļūstiet par ALAs biedriem un izbaudet savu nākamo ceļojumu uz Latviju!

Latvijas televīzijas sižets par latviešu kopienu Vašingtonā, DC

Aicinām jūs noskatīties Latvijas Televīzijas sižetu par latviešu kopienu Vašingtonā, DC. Mēs lepojamies ar mūsu bērniem, kas turpina apgūt latviešu valodu un kultūru, un viņu vecākiem, skolotājiem un skolas pārziņiem, kas netlaidīgi gādā par to, lai šo iespēju nodrošinātu: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jR9dCNessGg

Atbalstiet ALA ar Combined Federal Campaign starpniecību

Lūdzam visus ASV valdības darbiniekus iespēju robežās atbalstīt ALA ar "Combined Federal Campaign" starpniecību. ALAs numurs ir 10205. Visi ziedojumi ALAi ir atvelkami, ASV federālos nodokļus aprēķinot.

The ALA Board to Host D.C. area Latvians During the Year-End Meeting

The ALA Board will gather for its December meeting on December 8-9 and host the Washington area Latvians for the Open Door Christmas social, featuring the exhibit of paintings donated by the late Māra Dole of Boston, a music duet from Latvia, food, wine and a chance to meet the ALA board members in an informal athmosphere. All are welcome.

Latvian Artwork Available in a Silent Auction

You are welcome to visit ALA's homepage and explore Latvian artwork from Mara E. Dole collection that will be available a ALA silent auction starting December 8th and ending December 17th, 2012.
Holiday Greetings from ALA

As 2012 draws to a close, we sincerely thank you for the assistance, ideas and donations that you provided in helping us realize a number of projects -- voting stations for the Latvian Language referendum, the Archive Conference, Teachers’ Conference and workshops, as well as the input you provided in questionnaires and meetings on the future direction of the ALA. We wish you a Merry Christmas and peace, health and good will in the New Year!

ALA Offers to Organize an Experience Sharing Seminar

The American Latvian Association offers to organize an experience sharing seminar for Latvian Organization leaders in the U.S. to discuss common problems and find possible solutions. The proposed time and site for the seminar is one day before the ALA’s Annual Convention in Seattle, on May 2, 2013. The organizations are kindly asked to respond indicating their interest before December 15, 2012, by filling out a questionnaire - http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/26/alas-biedru-organizaciju-vaditaju-pieredzes-apmainas-seminars/

Sign up for the First World Latvian Economic and Innovation Forum

The World Federation of Free Latvians in cooperation with the Latvian Chamber of Commerce and Industry, Latvian government and partner organizations organizes the first World Latvian Economic and Innovation Forum in Riga, Latvia on July 2-4, 2013. The main goal of the forum is to promote cooperation between Latvian entrepreneurs and professionals living in Latvia and abroad and to promote foreign investment and innovation in Latvia. If you would like to strengthen Latvia's economic development, your ties with Latvia and cooperation with Latvian colleagues, please visit www.ieguldilatvija.lv and sign up for further information. More information coming soon!

ALA Donation to the Latvia’s Occupation Museum

Over the years the American Latvian Association has made considerable donations to the Occupation museum in Riga. The ALA-sponsored exhibit can be viewed at the new temporary location for the museum on Raiņa Bulvāris 7.


ALA’s Museum Gets Coverage in Local News Media

ALA's Latvian museum has found its way into the Washington Post through the Maryland Community News! This is an occasion to express our deep gratitude to Lilita Bergs, who has been the soul and the driving force behind the establishment of the Latvian Museum, and our eloquent guides Anita Terauda and Inta Šrāders and many other devoted volunteers, who have helped to establish and keep the museum up and running! http://www.washingtonpost.com/local/rockville-small-museums-house-latvian-artifacts-judaic-antiquities/2012/11/27/53afb4b4-3809-11e2-a263-f0ebffed2f15_story.html

ALA Membership Offers Discounts in Riga Hotels

Did you know that ALA membership provides you with discounts at best Riga hotels: 25% in hotel „Gutenbergs“ in the Old City, 10% discount in Hotel „Bergs“ , a four star hotel in the business district and Ls5 discount per night at the „Radi un Draugi“ hotel in the Old Town. Please become an ALA member and save money while visiting Riga!

Latvian TV Crew Visits Latvian Center in Rockville

The Latvian TV sent a crew to Washington, D.C. to cover the presidential election. They also visited the Washington, DC Latvian center in Rockville. Watch the news coverage on Youtube: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jR9dCNessGg

Please Support ALA Through the Combined Federal Campaign

All US Federal Employees are kindly asked to support ALA through the Combined Federal Campaign. ALA’s CFC number is 10205. All donations to ALA are tax deductible.