Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALAs ceļojumi uz Latviju 2015. gadā – vienreizēja Ziemsvētku dāvana!
 • „Drošais tilts” aicina – palīdzēsim, cik spējam!
 • ALAs Atzinības rakstus saņem četrdesmit divi ASV latviešu aktīvisti
 • PBLA balvu 2014. gadā saņem profesors Guntis Šmidchens
 • Ar panākumiem notikusi ALA sponsorētā Būvniecības kvalitātes konference Rīgas Tehniskajā Universitātē
 • ABK aicina palīdzēt stiprināt Baltijas valstu un Ukrainas drošību
 • ALAs Kultūras fonds piešķir 26 560 dolarus latviešu kultūras projektiem
 • Latvijas vēstniecības Pārvietojamā pasu stacija 15.-17.janvārī dosies uz Sanktpēterburgu
 • Īrijā tiek veidots TV raidījums par latviešu dzīvi
In this issue of InfoGram:
 • ALA Announces Trips to Latvia in 2015 – A Great Christmas Gift for Someone Special!
 • ALA’s „Safe Bridge” Program Appeal - Let Us Help in Latvia, As Much As We Can!
 • ALA Awards Certificates of Recognition to 42 Local Latvian Community Activists
 • The Word Federation of Free Latvians Presents its Annual Award
 • ALA Co-Sponsored Conference Commemorates the Victims of Zolitude Tragedy
 • JBANC Calls for Action to Help Bolster Baltic and Ukrainian Security
 • ALA’s Cultural Foundation Awards $26,560 to 10 Latvian Cultural Projects
 • The Mobile Passport Station to Visit St. Petersburg, Florida
 • A Television Program about Latvians in Ireland

ALAs ceļojumi uz Latviju 2015. gadā – vienreizēja Ziemsvētku dāvana!

Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2015. gadā rīko četrus izglītojošus ceļojumus uz Latviju. „Sveika, Latvija!” ceļojumi latviešu skolas absolventiem notiks no 12. – 26. jūnijam un no 12. – 26. augustam. „Heritage Latvia” ceļojums no 8 – 22. jūlijam ir domāts latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 gadiem, kuriem ir piemērots ceļojums angļu valodā. ALA arī piedāvā „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumu angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm no 8. – 22. jūlijam. Jūlija ceļojumu dalībniekiem, bez plašas Latvijas apskates, būs arī iespēja apmeklēt Latviešu Jaunatnes un skolēnu Dziesmu un deju svētkus. Tuvāku informāciju var saņemt no ceļojuma koordinatores: Anita Juberte, 301 340-8719, projekti@alausa.org

„Drošais tilts” aicina – palīdzēsim, cik spējam!

2014.g. 14. novembrī, Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, jau divdesmito gadu pēc kārtas, Rīgā notika Amerikas latviešu apvienības “Drošā tilta” pabalstu pasniegšana. Šogad ikmēneša pabalstus 360 dolāru apmērā saņēma 47 daudzbērnu ģimenes. Pabalsts tiek izsniegts vismaz divu gadu garumā. Bez tam augstskolu stipendijas 2,100 dolāru apmērā gadā saņēma 16 studenti bāreņi vai studenti no daudzbērnu ģimenēm. Aizvadītajos 20 gados “Drošā Tilta” pabalstos ir izmaksāti vairāk kā divarpus miljoni ASV dolāru, ko saziedojuši ASV dzīvojošie latvieši. Diemžēl nabadzība un trūkums daudzbērnu ģimenēs turpinās. Tāpēc – palīdzēsim cik spējam!
Vairāk lasiet „Latvijas Avīzē”: http://www.la.lv/prieks-devejam-prieks-sanemejam/ un ALA mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/

ALAs Atzinības rakstus saņem četrdesmit divi ASV latviešu aktīvisti

Ik gadu Amerikas latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. 2014. gadā ALAs Atzinības rakstus saņēma 42 latviešu sabiedrības aktīvisti. ALAs Atzinības rakstu saņēmēji 2014.gadā: Minneapolē/St. Paulā: Nikolajs Berkholtz, Zinta Pone, Vilis Vikmanis, Zigrīda Freiberga, Juris Plēsums; Detroitā: Daina Blitte, Inta Staklis; Sietlā: Guntis Šmidchens, Jānis Rogainis, Šarlīne Jaundāldere, Tālis Jaundālderis; Ņudžersijā: Jānis Grigalinovičs Leja, Sarmīte Leja Grigalinoviča, Arvīds Bļodnieks; Kalamazū: Laila Kalniņa; Ziemeļkalifornijā: Ausma Savele, Rūta Brūniņš Grand; Filadelfijā: Andrejs Baidiņš, Mudīte Jansone, Vilnis Ore, Andra Zvārgule; Linkolnā: Nora Šmits, Kārlis Indriksons; Ņujorkā: Kārlis Zamurs, Janīna Briģe, Laris Saliņš, llze Kancāne,Laura Padega Zamura, Nora Aivara, Pēteris Aivars, Inta Šķiņķe, Maija Šķiņķe, Jānis Šķiņķis, Kristīna Putene, Indianapolē: Andrejs Kancs; Čikāgā: Jānis Vilciņš; Kolumbusā: Edgars Bedrītis; Denverā: Rick Jergensen, Ināra Humeyumptewa; Vašingtonā, D.C.: Valdis Kārklis, Solveiga Dubinska.

Foto: ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejups pasniedz Atzinības rakstu Andrejam Kancam Indianapolē.

Vairāk lasiet: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/

PBLA balvu 2014. gadā saņem profesors Guntis Šmidchens

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva šogad piešķirta Vašingtonas Universitātes asociētajam profesoram Dr. Guntim Šmidchenam par Baltijas studiju programmas izveidi Vašingtonas Universitātē un viņa nozīmīgo ieguldījumu latviešu, igauņu un lietuviešu kultūras un izglītības veicināšanā. Foto: ALA biroja vadītājs Raits Eglītis, Vašingtonas Universitātes asociētais profesors Dr. Guntis Šmidchens, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa
Vairāk lasiet: http://www.pbla.lv/

Ar panākumiem notikusi ALA sponsorētā Būvniecības kvalitātes konference Rīgas Tehniskajā Universitātē

Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) valde 2013.g. decembra sēdē nolēma pieminēt Zolitūdes traģēdijā cietušos ar speciālu projektu sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti, kas veicinātu kvalitātes principu izpratni topošajiem būvinženieriem un celtniekiem.

Sadarbojoties ar vairākām citām organizācijām, ALA bija RTU konferences "Kvalitāte būvniecībā" ģenerālsponsors. Studenti no RTU Arhitektūras un Pilsētplānošanas un Būvinženieru fakultātēm veidoja kopīgas komandas, un četras labākās komandas izstrādāja nopietnus projektus. Žūrija atzina divu komandu darbus par izciliem, un katram studentam pasniedza stipendiju 600 EUR apmērā.
Vairāk lasiet: http://kvalitatebuvnieciba.lv/par-konferenci/

ABK aicina palīdzēt stiprināt Baltijas valstu un Ukrainas drošību

ASV baltiešu kopienas ar bažām turpina sekot drošības situācijai Austrumeiropā. Apvienotā baltiešu komiteja atbalsta vairākus likumprojektus ASV kongresā, kas stiprinātu Baltijas valstu drošību un palīdzētu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Lūdzam jūsu palīdzību, kontaktējot jūsu Tautas vietnieku nama pārstāvjus un lūdzot atbalstu Kongresa rezolūcijai Nr. 5782. Tālākai informācijai, lūdzu, skat.: http://jbanc.org/?page=blog&v=2&id=71

ALAs Kultūras fonds piešķir 26 560 dolarus latviešu kultūras projektiem

Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda valde 2014. gada nogalē izvērtēja un piešķīra $26 560.- desmit daudzpusīgiem projektiem un vienai radošajai stipendijai. Paldies visiem KF ziedotājiem par savu dāsnumu KF darba atbalstam! Sīkāka informācija par atbalstītajiem projektiem atrodama presē un ALA mājas lapā: www.alausa.org

Latvijas vēstniecības Pārvietojamā pasu stacija 15.-17.janvārī dosies uz Sanktpēterburgu

Pārvietojamās mobilās pasu stacijas darbs notiks no 15.-17.janvārim Sanktpēterburgas Latviešu centrā (9th Avenue, St Petersburg,FL 33706). Lai pieteiktos apmeklējumam Sanktpēterburgā, nepieciešams nosūtīt dokumentus uz Latvijas vēstniecību līdz 2015. gada 5.janvārim. Plašāka informācija par pieteikšanos pasu nomaiņai atrodama vēstniecības mājaslapas Konsulārās informācijas sadaļā: www.latvia-usa.org Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar vēstniecības konsulāro nodaļu pa tālruni 202-328-2881 vai 202-328-2882, vai izmantojot e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv.

Īrijā tiek veidots TV raidījums par latviešu dzīvi

No Īrijas ziņo Imants Miezis, ziņu portāla latviešiem Īrijā vadītājs: „Kopš 2014.gada novembra sākuma Īrijā veidojam TV raidījumu par latviešu dzīvi. Tajā lielu atbalstu mums sniedz Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Latvijā ir četri novadi. Mūsu televīzijas raidījuma nosaukums ir simbolisks - "Piektais novads”. Mūsu nākotnes plāni būs attīstīt "5.novadu" tā, lai mēs, latvieši visā pasaulē, viens par otru uzzinātu daudz vairāk nekā līdz šim. Pāri visam ir vēlēšanās saglabāt latviskumu.”

Raidījumu rāda arī Latvijā. LTV1 programmā „Aculiecnieks” un visu Latvijas reģionu interneta televīzijā www.retv.lv Raidījumus ir iespējams skatīties no Facebook profila: www.facebook.com/5.NOVADS
Youtube: www.youtube.com/results?search_query=5.novads

ALA Announces Trips to Latvia in 2015 – A Great Christmas Gift for Someone Special!

ALA is organizing four educational tours of Latvia in summer of 2015. The „Sveika, Latvija!” trips are geared toward 13 - 15 year old Latvian school graduates who understand and speak Latvian. The tours will take place June 12 – 26 and Augusta 12 – 26. The „Heritage Latvia” program, July 8 – 22, is designed for 13- 15 year olds of Latvian heritage for whom an English-language tour ir more appropriate. The „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” bi-lingual tour for adults and families will also take place from July 8 – 22. In addition to getting a wide-ranging tour of Latvia, the latter two tours will also feature The Latvian Youth Song and Dance Festival which takes place every five years in Riga. For more information, please contact ALA Trip Coordinator Anita Juberts, at 301 340-8719; projekti@alausa.org

ALA’s „Safe Bridge” Program Appeal - Let Us Help in Latvia, As Much As We Can!

On November 14, 2014. , just before Latvia’s Independence Day, for the 20th year in a row, ALA’s “Safe Bridge” grants were presented in Riga, Latvia. This year monthly support grants of $ 360 are being awarded to 47 large, needy families and university scholarships ( $ 2,100 / yr.) to 16 orphans or students from large needy families. In the 20-year existence of the “Safe Bridge” program, more then 2,5 million US dollars have been paid out in such grants – all made possible by generous donations of the American Latvian community in the USA. We have done a lot, but unfortunately, most large Latvian families still live below the poverty line. Children are the future of Latvia, so let us help, as much as we can !
More information: „Latvijas Avīzē”: http://www.la.lv/prieks-devejam-prieks-sanemejam/ and ALA web: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/

ALA Awards Certificates of Recognition to 42 Local Latvian Community Activists

Every year ALA presents Certificate of Appreciation to individuals who have contributed significantly to Latvian society and culture in their U.S. communities. In 2014, 42 Certificates of Appreciation were awarded around the United States. The 2014 recipients were: Minneapolis/St. Paul: Nikolajs Berkholtz, Zinta Pone, Vilis Vikmanis, Zigrīda Freiberga, Juris Plēsums; Detroit: Daina Blitte, Inta Staklis; Seattle: Guntis Šmidchens, Jānis Rogainis, Šarlīne Jaundāldere, Tālis Jaundālderis; New Jersey: Jānis Grigalinovičs Leja, Sarmīte Leja Grigalinoviča, Arvīds Bļodnieks; Kalamazoo: Laila Kalniņa; Northern California: Ausma Savele, Rūta Brūniņš Grand; Philadelphia: Andrejs Baidiņš, Mudīte Jansons, Vilnis Ore, Andra Zvārgule; Lincoln: Nora Šmits, Kārlis Indriksons; New York: Kārlis Zamurs, Janīna Briģe, Laris Saliņš, llze Kancāne,Laura Padega Zamura, Nora Aivara, Pēteris Aivars, Inta Šķiņķe, Maija Šķiņķe, Jānis Šķiņķis, Kristīna Putene; Indianapolis: Andrejs Kancs; Chicago: Jānis Vilciņš; Columbus: Edgars Bedrītis; Denver: Rick Jergensen, Ināra Humeyumptewa; Washington, D.C.: Valdis Kārklis, Solveiga Dubinska.

Photo: ALA Cultural Office Director Līga Ejupa presents a certifiate to Andrejs Kancs of Indianapolis.

Read more at: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/ala-atzinibas-raksti/

The Word Federation of Free Latvians Presents its Annual Award

The World Federation of Free Latvians presented its annual PBLA Award to Dr. Guntis Šmidchens for the development of the Baltic Studies Program at the University of Washington and for his many contributions to the advancement of Latvian, Estonian and Lithuanian education and culture. Foto: ALA Executive Director Raits Eglītis, Unviersity of Washington professor Dr. Guntis Šmidchens, PBLA Executive Director Tija Krūmiņa
Vairāk lasiet: http://www.pbla.lv/

ALA Co-Sponsored Conference Commemorates the Victims of Zolitude Tragedy

The ALA Board in its December 2013 meeting decided to commemorate those who suffered in the Zolitūde building collapse tragedy with a special project in collaboration with the Riga Technical University (RTU), a project which would advance the principles of qualitative building standards among future engineers and costruction professionals.

In cooperation with a number of other organizations, ALA was one of the co-sponsors with RTU, of the conference „Quality in Construction”. Students from the RTU Architectural and City Planning and the Building Engineering Departments competed to be part of four teams which were tasked with developing projects to improve building standards. Two groups’ projects were deemed excellent and student team members were each awarded a stipend of 600 EUR.

JBANC Calls for Action to Help Bolster Baltic and Ukrainian Security

As the 113th Congress comes to a close, concerns for the Baltic-American community with regards to the security of the Baltic countries is only increasing. Putin's aggression towards Russia's neighbors continues unabated, and in these last two weeks of the legislative session, JBANC is helping support a number of bills that would aid Ukraine, and bolster security for the region. Please see the latest action alert for more information about these measures, and how you can help. Please urge your Representative to Support Ukrainian Measures: H.R. 5782 introduced in House on Dec. 2, 2014: http://jbanc.org/?page=blog&v=2&id=71

ALA’s Cultural Foundation Awards $26,560 to 10 Latvian Cultural Projects

In 2014, the Board of the ALA Cultural Foundation considered a number of project proposalsand decided to award a total of $26, 560 - to ten very diverse projects and one creativie scholarship. Thank you to everyone who donated! Your generous gifts support the important work of the Cultural Foundation. Information about each of the awarded projects can be found at www.alausa.org and in the Latvian press.

The Mobile Passport Station to Visit St. Petersburg, Florida

The Latvian Embassy Mobile Passport Station will be in operation January 15. – 17, 2014. in the St. Peterburg Latvian Center (9th Avenue, St Petersburg,FL 33706). To register to get your passport in St. Petersburg, you must send your documentation to the Embassy of Latvia no later than January 5, 2015. More detailed information regarding registering for a new passport can be found on the Embassy’s website in the Consular Division section: : www.latvia-usa.org. If you have any questions, please contact the the Consular Division by phone: 202-328-2881 vai 202-328-2882, or e-mail consulate.usa@mfa.gov.lv.

A Television Program about Latvians in Ireland

From Ireland comes word from Imants Miezis, the director of the news portal for Latvians in Ireland: „In November 2014, we began to develop a TV program about Latvians in Ireland. We have received substantial support from the Latvian Foreign Ministry and the National Electronic Media Support Board. Latvia has four provinces. Our program’s title is symbolic – „The Fifth Province”. Our future plan is to develop the „5th Province” in such a way that Latvians all over the world can learn much more about each other. Our overriding goal is to preserve a sense of Latvian identity. The program is also broadcast in Latvia on the LTV1 program „Eye-witness” and all over Latvia through the internet TV station www.retv.lv It is also possible to view the programs in Facebook: www.facebook.com/5.NOVADS and Youtube: www.youtube.com/results?search_query=5.novads