Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA valde pulcējas uz sēdi Rokvilē
 • Rokvilē atver grāmatu par ALA vēsturi
 • Aicinājums turpināt atbalstīt Baltijas valstu drošību
 • Latvijas Ārlietu ministrija izsludina diasporas atbalsta projektu konkursu
 • Aicinām pieteikties ceļojumiem uz Latviju
 • ALA piedāvā prakses iespējas Latvijā
 • 2x2 aicina uz latviešu jauniešu semināru Kanādā
 • Dāvana simtgades bērniņiem
In this issue of InfoGram:
 • ALA’s Autumn Board Meeting in Rockville
 • ALA History Book Opening Event in Rockville
 • Invitation to Continue to Support Baltic National Security
 • Latvian Ministry of Foreign Affairs Announces Application Period for Diaspora Project Support
 • Apply Now for 2019 Educational Trips to Latvia
 • Apply for ALA’s Summer Internships in Latvia
 • 2x2 Latvian Youth Seminar in Canada
 • Gifts for Newborns in the Latvian Centennial Year

ALA valde pulcējas uz sēdi Rokvilē

9. decembrī Rokvilē, Merilandē, netālu no Vašingtonas D.C. noslēdzās Amerikas Latviešu apvienības valdes sēde, kurā piedalījās arī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris Teikmanis un Apvienotās baltiešu komitejas pārstāvji. Vēstnieks iepazīstināja valdi ar savu jauno vietnieku Juri Pēkali un pateicās apvienībai par labi noorganizēto 13. Saeimas priekšvēlēšanu diskusiju un atbalstu Latvijas simtgades pasākumiem ASV. Valdes locekļi atskaitījās par paveikto, pieņēma nākamā gada darbības budžetu, plānoja ALA kongresu, kas 2019. gada maija pirmajā nedēļā notiks Denverā, sprieda, kā organizēt jaunu biedru piesaistīšanu un diskutēja par iespēju atbalstīt vairākus ambiciozus projektus ASV un Latvijā. Latvijas valdības un PBLA Kultūras fonda Atzinības rakstus par ieguldījumu latviskās izglītības un kultūras darbā ASV saņēma Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere un Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. Pusdienu pārtraukumā bija iespēja noskatīties Ever Media komandas veidoto īsfilmu "Atgriešanās", kas tapusi pēc apvienības pasūtinājuma. Tā stāsta par Amerikā dzimušo jaunieti, kura nolēmusi savu dzīvi saistīt ar Latviju pēc piedalīšanās vairākās ALA izglītojošās programmās. Filma tuvākajā laikā, pēc pirmizrādes LTV1 3. janvārī, būs pieejama arī internetā. Fotogrāfijā: ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere ar vēstnieku A. Teikmani un ALA priekšsēdi P. Blumbergu.

Rokvilē atver grāmatu par ALA vēsturi

8. decembra vakarā Vašingtonas latviešu draudzes namā sirsnīgā un jautrā noskaņā notika Amerikas Latviešu apvienības vēstures grāmatas “No ALA 50 līdz LV100” atvēršana. Apvienības uzdevumā grāmatu sarakstījušas Ilze Garoza un Anita Tērauda, tās uzmanības lokā ir pēdējo 18 gadu notikumi, kas ietver ALA īstenotos pasākumus, lai panāktu ASV Kongresa atbalstu NATO paplašināšanai un Latvijas uzņemšanai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, Latvijas okupācijas vēstures skaidrošana, latviešu kopienas interešu aizstāvība un sniegtais atbalsts Latvijas ārpolitisko mērķu veicināšanā. Tāpat grāmatā aprakstīts apvienības ieguldītais darbs latviešu valodas un kultūras uzturēšanā ASV. Apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzdāvināja grāmatu Latvijas vēstniekam ASV A. Teikmanim un ALA Simtgades kluba biedriem. Fotogrāfijā: Viena no grāmatas autorēm Anita Tērauda.

Aicinājums turpināt atbalstīt Baltijas valstu drošību

2018. gada novembrī, Baltiešu simtgades svinību laikā Bostonā, (Baltic Centennial), Amerikas Latviešu apvienība noorganizēja pastkaršu akciju, kā rezultātā ASV kongresmeņiem no 18 pavalstīm tika nosūtīti 500 individuāli adresēti un parakstīti aicinājumi iestāties ASV Pārstāvju palātā (House) un Senātā izveidotajās Baltijas atbalsta grupās, House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus. Akcijas laikā 130 jauni dalībnieki pieteicās ALA organizētajā Call to Action grupā. Grupa ir izveidota ar mērķi regulāri informēt ASV Kongresa deputātus par jautājumiem, kas svarīgi Baltijas valstu drošībai un ASV interešu aizsardzībai Baltijā. ALA sagatavo un elektroniski nosūta UNIT grupas dalībniekiem gan informāciju, gan deputātu kontaktinformāciju. Neatkarīgi no tā, kam pieder jūsu politiskās simpātijas ASV, nodrošināt Baltijas aizsardzību ir mūsu kopīgā atbildība. Lūdzam Jūs pieteikties uz Call to Action UNIT mūsu mājas lapā (alausa.org, uzklikšķot "Call to Action" baneri) vai rakstot epastu ar vārdu un pasta kodu ALA sabiedrisko attiecību vadītājam Dzintaram Dzilnam (dzdzilna@gmail.com). Fotogrāfijā: Dzintars Dzilna ar akcijas dalībniekiem Bostonā.

Latvijas Ārlietu ministrija izsludina diasporas atbalsta projektu konkursu

Tiek izsludināti projektu pieteikšanās termiņi 2019. gada plānotajiem projektiem: 15. janvāris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2019. gada 14. februāra līdz 2019. gada 30. jūnijam. 15. aprīlis projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim. Ministrija aicina projektus iesniegt savlaicīgi, rēķinoties ar to, ka otrajā pusgadā komisijai pieejamais atlikušais finansējums varētu būt ierobežotā apjomā. Diasporas projektu izvērtēšanas komisija varēs lemt par līdzekļu piešķīrumiem 2019. gada janvāra beigās ar nosacījumu, ja tiks apstiprināts valsts budžets. Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Ārlietu ministrijas Komisija par 2019. gada prioritātēm noteikusi projektus, kuri veicina: latviskās identitātes un piederības stiprināšanu un latviešu valodas saglabāšanu, kā arī kultūras izpēti un saglabāšanu; mērķtiecīgu diasporas iesaistīšanu Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā; diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanu; remigrāciju. Informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā – Aktualitātes – Saites – Tautiešiem ārzemēs – Projektu iesniegšanas kārtība: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/projektu-iesniegsanas-kartiba.

Aicinām pieteikties ceļojumiem uz Latviju

Līdz 2019. gada 31. janvārim var pieteikties uz ALAs 2019. gada vasaras izglītojošajiem ceļojumiem. Pieteikšanās veidlapas var atrast ALA mājaslapā: www.alausa.org. Pieteikuma papilddokumentus varēsiet aizpildīt vēlāk, pašlaik nepieciešams iesniegt tikai pamatinformāciju un samaksāt pirmo iemaksu, lai ceļojumu plāni var turpināties! 2019. gada vasarā notiks gan jūnija “Sveika, Latvija!” ceļojums (6. - 20. jūnijs), gan augusta “Sveika, Latvija!” ceļojums (10.- 24. augusts). Tāpat tiek plānoti arī izglītojošie ceļojumi angļu valodā – “Heritage Latvia” 13-16 g.v. latviešu izcelsmes jauniešiem 2019. gada jūlijā un “Hello, Latvia”/”Sveika, dzimtene!” ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm (17. - 30. augusts). Lūdzam interesentus pieteikties! Ja kādas neskaidrības, rakstiet uz e-pasta adresi alaprojects@alausa.org vai zvaniet 301-340-1914.

ALA piedāvā prakses iespējas Latvijā

Pieteikšanās ALA prakses programmai “Pavadi vasaru Latvijā!” sāksies 2019. gada 1. janvārī. ALA piedāvā vasaras praktikantu darbu un stipendijas Latvijas kultūras iestādēs un uzņēmumos! Stipendijas ir paredzētas ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem, kuri ir Amerikas Latviešu apvienības (ALA) biedri. Tuvāku informāciju un pieteikšanās lapu varēsit atrast http://www.alausa.org/.

2x2 aicina uz latviešu jauniešu semināru Kanādā

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, no 2019. gada 26. jūnija līdz 3. jūlijam notiks Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2 Ziemeļamerikā, pie Toronto, Kanādā, no 26. jūnija līdz 3. jūlijam. Seminārs 2x2 pulcina jauniešus no 19-30 gada vecumam un piedāvā pavadīt nedēļu kopā, dzīvojot nometnes stilā, piedaloties ievirzēs, projektos, un kopējās nodarbībās. Latviešu jauniešiem, kas auguši dažādās pasaules malās, kam nāk līdz atšķirīga pieredze un vecāku un vecvecāku stāsti, 2x2 dod unikālu iespēju kopā pārrunāt aktuālas un svarīgas tēmas, gan par sevi un par pasauli un kopā darboties. 2x2 semināram sekos XV Latviešu Dziesmas Svētki Toronto, dodot jauniešiem iespēju piedalīties abos pasākumos. Vairāk informāciju par visām 2x2 nometnēm, kā arī pieteikšanās anketu var atrast mājaslapā www.2x2pasaule.lv. Ja ir kādi jautājumi par Kanādas nometni, rakstiet Jānim Lazovskim uz epasta adresi jlazovskis@gmail.com vai zvaniet Lizetei Valdmanei, tel. 905-745-2224. Amerikas Latviešu apvienība piedāvā 10 dalībniekiem stipendiju līdz $250 lai palīdzētu segt dalības maksu. Interesentiem pieteikties, rakstot ALA Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei uz azommers@sbcglobal.net.

Dāvana simtgades bērniņiem

Līdz 2018. gada decembŗa sākumam ASV dzimuši 47 latviešu izcelsmes mazuļi. Izglītības nozarei ienākušas ziņas par 27 meitenēm un 20 puišiem, kas piedzimuši gada laikā, visos mēnešos, 20 ASV pavalstīs. Vērts pieminēt, ka 7. martā Ņujorkā piedzima puisītis vārdā Aleksandrs, bet Teksasā - meitenīte Aleksandra. Nigestes amatniecības nams Latvijā izgatavojis īpašus sudraba vērdiņus skaistās ozolkoka kastītēs. Simtgades bērniņi ir saņēmuši vērdiņu kastītē un īpašu “Apsveikuma vēstuli no Latvijas”, kas apsveic mazuli, Latvijas nākotni. Lūdzu ziņojiet par simtgadē dzimušiem mazuļiem Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net.

ALA’s Autumn Board Meeting in Rockville

On December 9, ALA board members met in Rockville, Maryland for their quarterly meeting. The Latvian Ambassador to the U.S., Andris Teikmanis, and JBANC representatives were also in attendance and shared recent developments with the ALA board. The board discussed ALA activities for the past quarter, plans for the upcoming ALA Congress in Denver in May 2019, and made resolutions regarding support of several new projects. Recognition certificates from the Latvian government and WFFL Cultural Fund were presented to Director of Educational Office Andra Zommers and Director of Cultural Office Liga Ejups. The board also had a chance to view the newly released Ever Media short film “The Return”, which features an American Latvian who, after participating in various ALA educational programs, made the decision to start a life in Latvia. The short film will be available on ALA’s YouTube channel after the premiere on LTV1 on January 3rd. Photo: Director of Cultural Affairs Liga Ejups with Ambassador Teikmanis and ALA president Peteris Blumbergs.

ALA History Book Opening Event in Rockville

On the evening of December 8, ALA held its first history book opening event in the U.S. at the Washington, DC Latvian Lutheran Church in Rockville, Maryland. The book was authored by Ilze Garoza and Anita Terauds, and covers the organization’s activities and priorities throughout the last 18 years of operations, including ALA’s efforts to help achieve Latvia’s acceptance into NATO, and to support Latvian language and culture in the United States. At the Rockville event, ALA president Peteris Blumbergs presented books to Ambassador Teikmanis and ALA’s Latvian Centennial club members.

Invitation to Continue to Support Baltic National Security

In November, during the Baltic Centennial event in Boston, the American Latvian Association’s “Call to Action” UNIT organized another postcard initiative, which amassed 500 individually addressed and signed postcards to U.S. congressmen from 18 states, inviting them to join the House Baltic Caucus or Senate Baltic Freedom Caucus. During the event, the Call to Action group gained 130 new members. The ALA Call to Action UNIT was created with a mission to regularly inform U.S. congressmen on issues pertaining to Baltic national security and protection of U.S. interests in the Baltics. ALA prepares and sends UNIT members information on new initiatives, talking points and contact information for their respective congressmen. Regardless of your political preferences, supporting Baltic national security is our joint responsibility. We invite you to join the Call to Action UNIT on ALA’s webpage (www.alausa.org, by clicking on the "Call to Action" banner) or by writing to Director of Public Affairs Dzintars Dzilna with your name and zipcode (dzdzilna@gmail.com). Photo: Dzintars Dzilna with postcard event participants in Boston.

Latvian Ministry of Foreign Affairs Announces Application Period for Diaspora Project Support

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia has announced the application period for support for diaspora projects: January 15, 2019 for projects to be realized from February 14 – June 30, 2019. The deadline is April 15, 2019 for projects to be realized from July 1 – December 31, 2019. The Ministry encourages project organizers to apply early, noting that funds may be limited in the second half of the year. The project appraisal committee will make its decisions at the end of January if the national budget is passed. Taking into account the Diaspora law’s stated mission and goals, in 2019 the Ministry of Foreign Affairs will be seeking projects that support: Latvian identity, unity, and language preservation; cultural research and preservation; the involvement of the diaspora in Latvian economic, government and scientific development; the diaspora’s citizenship and civic involvement; and reimmigration. Information about applying for these grants can be found on the Ministry’s webpage: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/projektu-iesniegsanas-kartiba.

Apply Now for 2019 Educational Trips to Latvia

ALA is accepting applications for its educational trips to Latvia in the summer of 2019 until January 31, 2019. The applications can be found on the ALA website. Two “Sveika, Latvija!” trips will be held: June 6-20 and August 10-24. The English-language trip “Heritage Latvia” (for teens of Latvian heritage, ages 13-16) is scheduled to begin in mid-July and the “Hello, Latvia”/ “Sveika, dzimtene!” trip for adults and families is scheduled for August 17 - 30. We invite you apply! For more information, please contact the program director at alaprojects@alausa.org or 301-340-1914.

Apply for ALA’s Summer Internships in Latvia

Registration for the ALA summer internship program, “Spend the Summer in Latvia”, will open January 1, 2019. ALA coordinates the program and offers a stipend for internships for American Latvians at various cultural institutions and private businesses in Latvia. For more information and to appy, please visit: http://www.alausa.org/.

2x2 Latvian Youth Seminar in Canada

For the first time in several years, the World Latvian Youth Seminar 2x2 will take place in North America – near Toronto, Canada from June 26 – July 3, 2019. The seminar/retreat brings together young Latvians ages 19-30 from all around the world and offers them the opportunity to spend the week together, living summer camp-style and participating in lectures, projects, and group activities. The 2x2 seminar will take place just before the XV Latvian Song and Dance Festival in Toronto. For more information on all 2x2 seminars, as well as the application form, visit www.2x2pasaule.lv. With specific questions contact Janis Lazovskis by writing to jlazovskis@gmail.com or Lizete Valdmane by calling 905-745-2224. The American Latvian Association is offering scholarships of up to $250 for 10 participants in order to help cover participation costs. If interested, please contact ALA’s Director of Education Andra Zommers by writing to azommers@sbcglobal.net.

Gifts for Newborns in the Latvian Centennial Year

To date, 47 children of Latvian descent have been born in the U.S. during Latvia’s Centennial year. The Office of Education has been notified about the birth of 27 girls and 20 boys, born in 20 different states. It is interesting to note that Aleksandrs was born in New York, and Aleksandra was born in Texas, both on March 7! Nigestes Handicraft House has crafted special silver coins in beautiful oak boxes for these newly born American Latvians. Centennial children have received the gift coin, as well as a letter from “Latvia”, welcoming them as Latvia’s future. Please notify the Office of Education, Andra Zommere, azommers@sbcglobal.net, if you know of more children born in this centennial year.