Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Aicinām deleģēt dalībniekus ALAs skolotāju konferencei

Gadskārtējā ALAs skolotāju konference notiks Garezerā, pie Trejupēm, Mičiganā, no 2013. gada 15. līdz 17. martam. Konferencē gaidāma ļoti bagāta un saistoša programma par integrēto valodas mācību, jaunākajiem latviešu valodas apguves materiāliem, mākslas izmantošanu skolu programmā utml. Pieteikšanās veidlapa skolotāju konferencei atrodama ALAs mājas lapā Izglītības nozares sadaļā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

ALAs stipendijas Dziesmu un Deju svētku dalībniekiemAmerikas latviešu apvienība (ALA) ir piešķīrusi $ 5000.00 atbalsta stipendijām ASV mākslinieciskajām kopām (koriem, deju un folkloras kopām), kas piedalīsies Vispārējos latviešu XXV Dziesmu un XV deju svētkos, kas notiks Rīgā no 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Lai pieteiktos atbalsta stipendijai: 1) Kopai vai latviešu organizācijai, pie kuras kopa pastāv, jābūt ALAs biedru organizācijai; 2) Kopa apņemas līdz 2013. gada 1. septembrim iesūtīt nelielu (uz vienas lapas) rakstisku atskaiti kopā ar kopas fotogrāfiju par dalību Dziesmu un deju svētkos. Pieteikuma anketas atrodamas ALAs mājas lapā un iesūtāmas līdz 1. martam.

Tuvojas pieteikšanās termiņš ALAs izglītojošiem braucieniem uz Latviju

ALA mudina latviešu izcelsmes jauniešus pieteikties “Heritage Latvia” braucienam uz Latviju. Līdz 28. februārim vēl ir iespēja pieteikt Jūsu bērnu vai mazbērnu „Heritage Latvia” izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju angļu valodā. Apceļojiet Latviju 2013. gada vasarā un apmeklējiet XXV Vispārējos Dziesmu un XV Deju svētkus, kas notiek tikai reiz pa pieciem gadiem! Informācija par pieteikšanos atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/ “Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!” ceļojums uz Latviju pieaugušajiem un ģimenēm no 27. jūnija līdz 11. jūlijam ir izpārdots.

ALA gatavojas 62. Kongresam Sietlā

ALAs mājas lapā publicēta informācija par ALAs 62. kongresu, kas notiks Sietlas priekšpilsētā Tukwilla, Vašingtonas pavalstī no 2013. gada 3. līdz 5. maijam. Ja meklējat biļetes braucienam uz kongresa norises vietu, aicinām Jūs ņemt vērā, ka svētdien 5. maijā vēlamies interesentiem piedāvāt iespēju piedalīties Vašingtonas Universitātes bibliotēkas apmeklējumā un iepazīt tajā glabātās baltiešu literatūras kolekcijas.

Aicinām interesentus piedalīties Pieredzes apmaiņas seminārā

Atsaucoties uz Amerikas latviešu organizāciju pārstāvju izrādīto interesi, ALAs valde pieņēmusi lēmumu 2. jūlijā, dienu pirms ALAs 62. kongresa, rīkot ASV latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas semināru, kurā tiks pārrunāti jautājumi par jaunu biedru piesaisti, sarīkojumu rīkošanu, financēm un komunikāciju tīkla veidošanu, utt. Aicinām piedalīties visus interesentus!

Uzsaukums mazajai presei

Cenšoties atjaunot informāciju par ASV darbojošos latviešu "Mazo presi" - latviešu centru, biedrību un organizāciju biļeteniem, apkārtrakstiem utml., aicinām atsaukties šo izdevumu pārstāvjus un iesniegt informāciju, kā ar jums vislabāk sazināties.

Latvijas valdība strādā pie reemigrācijas plāna

Latvijas valdība janvāra pēdējā nedēļā atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu, kura mērķis ir sniegt praktisku un viegli pieejamu palīdzību tiem cilvēkiem, kuri nolēmuši Latvijā atgriezties no emigrācijas. Šeit pieejams Ekonomikas ministra Daniela Pavļuta skaidrojums par to, kas ir reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns: https://www.youtube.com/watch?v=Sy4sPBeWSI8

ALA Invites Latvian School Teachers to Register for the Annual Conference

The ALA Annual Teachers’ Conference will be held in the Latvian Center “Gaŗezers”, Three Rivers, Michigan, March 15 – 17, 2013. The topics will address the latest Latvian language teaching methodology, as well as the availability of appropriate teaching materials, use of the arts in the learning process, etc. The application form is available on the ALA website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

ALA Grants Funds to the U.S. Participants of the Latvian Song and Dance FestivalThe American Latvian Association Board of Directors resolved in December to grant $5000 in support stipends for American Latvian participants traveling to this year’s Song And Dance Festival to be held in Riga, June 30 – July 7, 2013. To apply for a grant the choir or the dance troupe must be an ALA member organization. It must promise to send ALA a short one-page report as well as pictures from its experiences at the festival by Sept. 1, 2013. The application forms can be found on the ALA website, and must be submitted by March 1, 2013.

The Deadline for ALA's Educational Tours is Approaching

ALA encourages young people 13 – 15 years old to sign up for the “Heritage Latvia” trip by the February 28 deadline! You have until February 28 to sign up your child or grandchild for the English language “Heritage Latvia” educational trip. This is an opportunity to tour Latvia in the summer of 2013 and attend the XXV Latvian Song and XV Dance Festival which takes place only every five years. “Sveika, Latvija!” trip application deadline is February 28, 2013. Application forms have been mailed to potential “Sveika, Latvia!” educational tour participants. If you haven’t received a form and believe your child may qualify for this Latvian language tour, please contact trip coordinator Anita Juberts at projekti@alausa.org or call 301 340-8719. The “Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!” Latvia tour for adults and families June 27- July 11 is sold out.

ALA Prepares for its 62nd Annual Convention in Seattle

The 62nd Annual Convention will take place in Seattle May 3 – May 5, 2013. While searching for tickets, please keep in mind that ALA is organizing a tour of University of Washington Library and its Baltic literature collection on Sunday, May 5th in the afternoon.ALA to Hold an Experience-Sharing Seminar

Responding to the interest of many ALA member organization representatives, ALA will hold a seminar for Latvian organization leaders in Seattle on May 2, 2013. Topics will include membership, event organization, finances, communications, etc.

Attention Local Latvian Press Representatives

In an effort to rejuvenate ALA’s Information exchange with local Latvian publications, ALA kindly asks the publishers and editors of local print and electronic media to submit their contact information to the ALA office: alainfo@alausa.org

Latvian Government Develops a Re-Emigration Plan

In the last week of January 2013, the Latvian government supported the plan by the Ministry of Economic Affairs to support and help individuals and families who have emigrated from Latvia to return home. To hear the minister’s explanation of the planned re-emigration process, please follow this link: https://www.youtube.com/watch?v=Sy4sPBeWSI8