Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

ALA rīkotā Skolotāju konference notiks 2014. gada 22. martā Indianapoles latviešu sabiedriskajā centrā ar saukli: Pa durvīm, pretī nākotnei!

Konferencē gaidām vidienes apgabala latviešu skolu skolotājus. Galvenā runātāja, Anita Erkmane, stāstīs par Klases vadību (Classroom Management). Ir pierādīts, ka mācības un mācīšanās ir efektīvākas, ja klases gars ir mierīgs, ar pozitīvu noskaņojumu un klasē valda kārtība. Konferenci papildinās Dace Mažeika, kas stāstīs par valodas līmeņa pārbaudījumiem un par LVA piedāvāto portālu „Māci un mācies”. Tiekamies Indianapolē!

ALA Kultūras fonds piešķir finansējumu astoņiem projektiem

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda valde 2013. gada nogalē izvērtēja un piešķīra $10,600 astoņiem daudzpusīgiem projektiem. Paldies visiem KF ziedotājiem par dāsnumu KF darba atbalstam! Sīkāka informācija par atbalstītajiem projektiem atrodama: www.alausa.org un presē.

Pitsburgas universitātē vasarā notiks intensīvi latviešu valodas apguves kursi (BALSSI)

Intensīva sešu nedēļu apmācību programma latviešu valodas apgūšanai (BALSSI) notiks Pitsburgas Universitātē no 9. jūnija līdz 18. jūlijam. Pieteikšanās no 1. janvāra: http://www.slavic.pitt.edu/

Informācija par ALAs stipendijām pieejama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/, pieteikšanās stipendijām līdz 1. jūnijam.

Aplūkojiet programmas plakātu šeit.

Interesenti aicināti pieteikties 2014. gada ALAs izglītojošiem ceļojumiem uz Latviju

2014. gada vasarā Amerikas latviešu apvienība plāno rīkot četrus izglītojošos ceļojumus uz Latviju. Ceļojums latviešu un angļu valodā pieaugušajiem un ģimenēm „Hello,Latvia/Sveika, dzimtene!” ir paredzēts no 9. līdz 23. jūlijam. Šajā pašā laika posmā, no 9. līdz 23. jūlijam, notiks arī „Heritage Latvia” izglītojošais ceļojums angliski runājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Divi „Sveika, Latvija” ceļojumi jauniešiem, kas pabeiguši mācības latviešu skolā, paredzēti no 13. līdz 27. jūnijam ar izlidošanu no Čikāgas un no 12. līdz 26. augustam ar izlidošanu no Ņūarkas (Newark). Tuvāka informācija atrodama mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/ vai rakstot programmas koordinatorei Anitai Jubertei: projekti@alausa.org.

Grāmatu tilts Milvoku latviešu skolā vieno lasītājus

Šogad 26. janvārī Milvoku Plkv. Kalpaka skola Draudzīgā aicinājuma ietvaros atsaucās uz ALA Kultūras nozares aicinājumu veidot "Mūsu gaismas pils" mākslas darbu. Pirms Draudzīgā aicinājuma akta visi skolēni pulcējās, lai izveidotu latviešu grāmatu tiltu, kas simboliski apvienoja bērnus Amerikas Savienotajās Valstīs ar bērniem Latvijā.

Foto apraksts: Milvoku Plkv. Kalpaka latviešu skolas „grāmatu tilts”. Foto Eriks Kākulis.

Par PBLA priekšsēdi ievēlēts Jānis Kukainis, par priekšsēža vietnieci Lilija Zobens

2013. gada nogalē notikušās vēlēšanās Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža amatā uz diviem gadiem ievēlēts inženieris un sabiedriskais darbinieks Jānis Kukainis no ASV. PBLA priekšsēža vietnieces amatā ievēlēta muzikoloģe un Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens. Vairāk lasiet: http://www.pbla.lv/
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ir izsludinājis pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Mēs aicinām latviešus un Latvijai piederīgos visā pasaulē pieteikties un pieteikt citus kandidātus kādā no piecām apbalvojuma nominācijām: zinātnē, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, bērniem un jauniešiem, kā arī par dzīvi literatūrā.

Termiņš pieteikumu iesūtīšanai – 2014. gada 3. marts plkst. 17.00.

Pieteikuma forma aizpildāma elektroniski, tā atrodama māja lapā www.laiksziedonim.lv.

Mirdza Oškalne no ASV atstājusi pusmiljonu dolāru mantojumā Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

Vairāk lasiet: http://www.delfi.lv/news/national/politics/llu-absolvente-mantojuma-novelejusi-augstskolai-pusmiljonu-asv-dolaru.d?id=44088231

ALA-organized Teachers’ Conference to be held on March 22, 2014, in Indianapolis

Professional Development offered to Midwest area Latvian school teachers. Anita Erkmane, the main speaker, will work with teachers on best practices for Classroom Management. Dace Mažeika will instruct teachers on language proficiency testing, as well as using the website, "Māci un mācies". The conference is being held at the Indianapolis Latvian Center, March 22, 2014.


ALA’s Cultural Foundation Supports Eight Projects

In 2013 the Board of the ALA Cultural Foundation awarded $10,600 to eight very diverse projects. Thank you to everyone who donated to the Cultural Foundation. Your generous gifts support the Foundation’s work. Information about each of the projects awarded can be found at www.alausa.org and in the press.

Summer Baltic Language Institute (BALSSI)

Summer Baltic Language Institute (BALSSI): Beginning and Intermediate courses in Latvian at the Summer Language Institute, University of Pittsburgh, June 9- July 18, 2014. Applications accepted on a rolling basis beginning January 1, 2014. Additional information about the intensive six-week courses and financial aid: http://www.slavic.pitt.edu/.

Financial aid applications also accepted by ALA until June 1: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

See the poster here.

ALA Invites Participants to Sign Up for Educational Tours to Latvia

The American Latvian Association has announced four trips to Latvia in the summer of 2014. The bilingual trip for adults and families „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” will take place from July 9 – 23, 2014. The English language educational trip for young people 13 – 15 years of age - „Heritage Latvia” - is also planned for July 9 – 23. ALA plans two „Sveika, Latvija!” Latvian language educational tours for young people: June 13 – 27 from Chicago, and August 12 – 26 from Newark. Please contact the program coordinator Anita Juberts: projekti@alausa.org for further information.

Book Bridge in Milwaukee Latvian School Unites Readers

On January 26, the Milwaukee Plkv. Kalpaks Latvian school participated in the ALA Cultural Offices art project entitled “Mūsu gaismas pils”. Before their annual school fundraiser, the students created a bridge sculpture made from books symbolically uniting the children from the United States with those from Latvia.
Jānis Kukainis Elected as President of WFFL, Lilija Zobens voted Vice President

The Board of Directors of the World Federation of Free Latvians elected Jānis Kukainis, a long - time Latvian activist from Kalamazoo, Mich., as the Board President for another two-year term. Lilija Zobens, the Chair of the Latvian National Council of Great Britain and a musicologist, was elected Vice President.
Latvian Poet’s Memorial Foundation „Viegli” Announces Award Competition.

The late Latvian National poet Imants Ziedonis’ Foundation has announced a competition for awards in five nominations: science, regional studies, economics, youth education and life in literature. The deadline for nominating candidates is 5:00 pm, March 3, 2014. More information in Latvian can be found www.laiksziedonim.lv.

Half a Million Dollar Bequest to the Latvian Agricultural Academy from a U.S. Latvian

Mirdza Oškalns, a 1938 graduate of the Latvian Agricultural Academy (LAA), has bequethed 367 431 Euros (about $500,000) to her Alma Mater. The Philadelphia area accountant was an active member of Philadelphia Society of Free Letts and the local chapter of folk religion „Dievturi”. She passed away in 2010. The money will be used by the LAA Development Foundation to create the Mirdza Oskalns Scholarship and fund various development projects.