Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

ALAs priekšsēdes sveicieni Jaunajā gadā

Laimīgu, veselīgu un pārticīgu Jauno gadu ikvienam! Arī šajā gadā būsim priecīgi turpināt darbu Amerikas latviešu sabiedrības labā! Arī šajā gadā būsim pateicīgi par jūsu sabiedrisko līdzdalību un atbalstu!
Anita Bataraga, ALAs valdes priekšsēde

Atlikušas divas dienas pieteikties pieredzes apmaiņas semināram

Līdz 6. janvārim atlikušas vēl divas dienas, lai Jūs sazinātos ar ALA biroju un informētu to par Jūsu interesi piedalīties Amerikas latviešu apvienības plānotajā Amerikas latviešu organizāciju pārstāvju pieredzes apmaiņas seminārā. Šāds seminars iecerēts 2013. gada 2. maijā Sietlā (dienu pirms ALAs 62. kongresa) par jautājumiem, kas aktuāli vairumam latviešu organizāciju ASV – par jaunu biedru un līdzekļu piesaisti, komunikāciju ar sabiedrību, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras, sabiedrisko pasākumu programmas izstrādi utml. Aicinām visus interesentus līdz 2013. gada 6. janvārim aizpildīt un birojam iesūtīt ALAs mājas lapā atrodamo veidlapu: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/26/alas-biedru-organizaciju-vaditaju-pieredzes-apmainas-seminars/ Vadoties pēc interesentu skaita, valde līdz 15. janvārim pieņems lēmumu, vai šādu pieredzes apmaiņas semināru konkrētajā datumā rīkot vai nē.

Aicinājums atjaunot ALAs gada biedru kartes

ALAs Biedru nozare ir sagatavojusi jaunās 2013. gada biedru kartes, un tās tiks izsūtītas no ALAs biroja tuvākajā laikā. Lūdzam visus ALAs biedrus atjaunot savas gada biedra kartes un apsvērt iespēju paaugstināt biedra pakāpi 2013. gadā.

Apsveicam Filadelfijas Brīvo latvju biedrību ar 120. jubilejas gada veiksmīgu noslēgumu!

Apsveicam Filadelfijas Brīvo latvju biedrību ar 120. jubilejas gada veiksmīgu noslēgumu! 120 pasākumi vienā gadā – tas ir gluži vai neticams sasniegums. Kā savulaik rakstīja šī projekta vadītāja Sandra Milevska: “Laikā, kad Latviju skar jauna, ekonomiski motivēta izbraukšana, Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 120 gadu pieredze, noturot sevi kā organizāciju un Filadelfijas apkārtnes latviešus kā kopienu, var tikai kalpot par paraugu un piemēru, kā neizklīst svešā zemē.” Novēlam, lai Filadelfijas latviešiem izdodas tā turpināt arī turpmāk un ar savu rosību iedvesmot un iedrošināt arī citus latviešu centrus ASV un ārpus tās!

Sāciet izraudzīt delegātus ALAs 62. kongresam!

Amerikas latviešu apvienības 62. kongresu uzņēmušies rīkot Sietlas un apkārtnes tautieši – Latviešu organizācijas Vašingtonas štatā. Kongress notiks no 2013. gada 3. – 5. maijā Sietlas priekšpilsētā Tukwilla netālu no lidostas. (Embassy Suites Hotel Seattle-Tacoma International Airport 15920 W. Valley Highway Seattle , WA 98188). Lūdzam organizācijām laikus padomāt par delegātu izraudzīšanu, bet indivīduālus ALAs biedrus – apsvērt iespēju pieteikties kā atsevišķo biedru pārstāvjiem kongresā.

ALA aicina pieteikties 2013. gada ceļojumiem uz Latviju

ALA aicina šovasar jauniešus vecumā no 13 līdz 15 gadiem, kuŗiem ir interese par savu senču dzimteni, bet kas latviski tekoši nerunā, piedalīties izglītojošā ceļojumā „Heritage Latvia”, kas notiks angļu valodā no 2013. gada 27. jūnija līdz 11. jūlijam. Ceļojumā piedāvājam iespēju apceļot Latviju, satikt un iepazīties ar vienaudžiem Latvijā, kā arī izbaudīt ļoti bagātu kultūras programmu, kuŗas kulminācija būs XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Dalības maksa ir $3100, kas ieskaita lidojuma biļeti kopā ar grupu no Čikāgas vai no Newark. Pieteikšanās veidlapas (Heritage Latvia Application) jānosūta kopā ar $500 iemaksu uz ALA biroju cik vien drīz iespējams, bet ne vēlāk kā līdz 2013. gada 28. februārim. Ar jautājumiem, lūdzu, kontaktējieties ar Anitu Juberti pa e-pastu: projekti@alausa.org vai pa tālr: 301 340 8719.

Šovasar plānoti arī divi izglītojošie ceļojumi uz Latviju latviešu valodā "Sveika, Latvija!" programmas ietvaros.

„Sveika, Latvija!” – XXIX – 2013. gada 14. – 28. jūnijs no Čikāgas
„Sveika, Latvija!” – XXX – 2013. gada 13. – 27. augusts no Newark

Aicinām latviešu skolas pārziņus iesūtīt iespējamo dalībnieku vārdus un adreses „Sveika, Latvija!” 2013. gada ceļojumiem! Tuvāka informācija: Anita Juberte projekti@alausa.org vai tel. 301 340 8719.

Tikai dažas vietas atlikušas „Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!” programmā

Vēl ir atlikušas tikai dažas vietas 2013. gada pieaugušo ceļojumā uz Latviju – „Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!”, kas norisināsies no 27. jūnija līdz 11. Jūlijam un kas ieskaita XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku apmeklējumu. Tuvāka informācija atrodama ALAs mājas lapā vai kontaktējieties ar Anitu Juberti pa e-pastu: projekti@alausa.org vai tālruni: 301 340 8719.

Latvija New York Times un The Economist slejās

Latvija šonedēļ nonākusi divu pasaules ietekmīgāko preses izdevumu slejās. Ja kāds vēl nav redzējis, New York Times šīs nedēļas sākumā publicēja rakstu par Latvijas ekonomikas atveseļošanos un tās blakus efektiem: http://www.nytimes.com/2013/01/02/world/europe/used-to-hardship-latvia-accepts-austerity-and-its-pain-eases.html?pagewanted=1&_r=1&smid=fb-share&

Tāpat Latvijas ekonomikas situācijai šonedēļ pievērsās arī žurnāls The Economist: http://www.economist.com/blogs/theworldin2013/2012/12/latvia-and-euro?fsrc=scn/tw/te/bl/notyetzone

New Year’s Greetings from the ALA president

I wish everyone a healthy and prosperous New Year! In 2013, ALA is ready to continue its work for the benefit of the US Latvian community! As always, we will be grateful for your participation and support throughout the year!
Anita Batarags, President

Two days left to sign up for the Experience Sharing Seminar

Two days left to sign up for the experience - sharing seminar planned by ALA for Latvian organization leaders in the U.S. to discuss common problems and find the best solutions. The proposed time and site for the seminar is one day before the ALA’s Annual Convention in Seattle, on May 2, 2013. The organizations are kindly asked to respond indicating their interest by January 6, 2013, by filling out a short questionnaire: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/26/alas-biedru-organizaciju-vaditaju-pieredzes-apmainas-seminars/

Renew your ALA Membership in 2013

The ALA’s Membership Office has prepared the new membership cards for 2013. They will be sent out in the near future. We encourage you to renew your ALA Annual membership and consider raising your membership level in 2013. Thank you!

Philadelphia Society of Free Letts successfully concludes its 120th Anniversary celebrations!

We congratulate the Philadelphia Society of Free Letts on successful conclusion of the 120th Anniversary celebrations! 120 events in a one year – that is a truly remarkable achievement. May the creativity and diligence of Philadelphia Latvians inspire and encourage also other Latvian centers in the U.S. and beyond!

Choose your delegates for ALA’s 62nd Annual Convention

Seattle area Latvian organizations have kindly invited the American Latvian Association to hold its 62nd Annual Convention in the Washington State in the spring of this year. The convention will take place May 3 through 5, 2013 at the Embassy Suites Hotel Seattle-Tacoma International Airport (15920 West Valley Highway, Seattle, WA 98188). The ALA board kindly reminds ALA member organizations to choose their representatives for the Convention, and invites individual members to consider representing ALA’s individual members.

ALA Invites to Register for 2013 Latvia Trips

The American Latvian Association announces its English-language trip to Latvia „Heritage Latvia” tailored for 13 – 15 years olds of Latvian descent, which will take place from June 27 through July 11, 2013. The trip will include travel to all four historical provinces of Latvia and as a bonus, attendance at the Latvian XXV Song and XV Dance Festival, which takes place every five years. The trip provides a great opportunity to explore one’s Latvian roots and to make new friends from the U.S. and Latvia. The cost of the trip is $3100 and is all inclusive. To save your place in the trip, please fill out the application forms (Heritage Latvia Application) and send in a deposit of $500 as soon as possible but no later than February 28, 2013. If you have questions, please contact Anita Jubers by e-mail: projekti@alausa.org or by phone: 301 340-8719.

This year, ALA organizes two „Sveika, Latvija!” trips to Latvia for Latvian school graduates (13-15 years old), who speak Latvian.

„Sveika, Latvija!” – XXIX – June 14. – 28, 2013, from Chicago
„Sveika, Latvija!” – XXX – August 13. – 27, 2013 from Newark

We invite Latvian school principals, who have not already done so, to send Anita Juberts the names and addresses of possible 2013 trip participants. For further information contact Anita Juberts by e-mail: projekti@alausa.org or by phone 301-34-8719.

Only a few places remaining in the „Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!” program

There are only a few places remaining in the group trip for adults to Latvia „Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene” from June 27 through July 11, 2013, which includes attendance of the XXV Latvian Song and XV Dance Festival. For more information, please contact Anita Juberts by e-mail: projekti@alausa.org or by phone: 301 340 8719.

Latvia Receives Coverage in the New York Times and The Economist

This week, Latvia’s name appeared in two of the most influential publications in the world, namely - New York Times and The Economist. In an article published earlier this week, The New York Times looks into what lessons can be learned from Latvia's economic recovery: http://www.nytimes.com/2013/01/02/world/europe/used-to-hardship-latvia-accepts-austerity-and-its-pain-eases.html?pagewanted=1&_r=1&smid=fb-share&

Whereas The Economist reflects on Latvia’s determination to join the Eurozone: http://www.economist.com/blogs/theworldin2013/2012/12/latvia-and-euro?fsrc=scn/tw/te/bl/notyetzone