Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALAs valdes priekšsēdes Anitas Bataragas sveicieni Jaunajā gadā
 • Sākusies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.
 • Latvijas prezidentūras publiskās diplomātijas pasākumi ASV
 • ALAs ceļojumi uz Latviju 2015. gadā
 • Rīgā notiks II Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
 • ALA piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem Latvijas kultūras iestādēs
 • ALAs 64. Kongress notiks Indianapolē
 • Rīgas Ekonomikas augstskola aicina piedalīties “Mantojuma programmā”
In this issue of InfoGram:
 • ALA President, Anita Batarags, Extends New Year’s Greetings
 • Latvia Takes Over Presidency of the Council of the European Union.
 • Latvia’s EU Presidency-Related Public Diplomacy Events in the U.S.
 • ALA Announces Trips to Latvia in 2015
 • 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum to take place in Riga
 • ALA Cultural Office and Education Office, in Cooperation with the Latvian Ministry of Culture, Offer Summer Internships.
 • ALA to Hold its 64th Annual Convention in Indianapolis
 • Invitation to participate in the SSE Heritage Program

ALAs valdes priekšsēdes Anitas Bataragas sveicieni Jaunajā gadā

Iesākam Jauno gadu ar domām par šī gada mērķiem un darbiem. Bet vispirms - sirsnīgi sveicam Jaunajā gadā, novēlam prieku, veselību, mērķu un sapņu īstenošanos! Ar atjaunotu degsmi, ko pienes katrs Jaunais gads, no ALAs valdes puses veidojas projekti katrā nozarē, bet šajā gadā īpašu vērību turpināsim pievērst ģeopolītiskai situācijai Latvijā un mūsu jaunajai paaudzei un skolām ASV, ar īpašu uzsvaru mūsu studējošās jaunatnes interesēm, proti, ar pilnu klāstu jaunizveidotu praktikantu darbu iespējām Latvijā. Par ģeopolītiskās situācijas apskati un praktikantu darbiem, lūdzu, turpiniet lasīt šajā Infogrammā! Arvien aicinām uz Jūsu līdzdalību un ieteikumiem ALAs valdes darbības mērķtiecīgā veidošanā, lai mūsu kopējā Latvijas Valsts, latviešu sabiedrība un kultūra šeit, ASV, pastāvētu, veidotos un plauktu!

Sākusies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.

Sākot ar šī gada 1.janvāri Latvija ir oficiāli uz pusgadu kļuvusi par prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē, kas ir pirmā reize kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kad tai rotācijas kārtībā uzticēta ES Padomes darba vadība. Latvijas prezidentūra ES Padomē pavērs iespējas Latvijai pusgada garumā ne tikai vadīt ES Padomes darba kārtību, bet arī veicināt Latvijas kultūras un uzņēmēju atpazīstamību Eiropā un pasaulē. Prezidentūras laikā Latvijā notiks ap 200 pasākumu, bet Briselē un Luksemburgā – ap 1500 tikšanās un sanāksmes. Aicinām jūs iepazīties ar Latvijas prezidentūras ES digitālo vizītkarti un politisko notikumu kalendāru: https://eu2015.lv/

Latvijas prezidentūras publiskās diplomātijas pasākumi ASV

Saistībā ar Latvijas prezidentūru ES Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā ASV Austrumkrastā noritēs vairāki publiskās diplomātijas pasākumi, to skaitā latviešu operdziedātāju Kristīnes Opolais, Elīnas Garančas, Aleka Šrādera un Marinas Rebekas uzstāšanās Ņujorkas Metropolitēna operā un latviešu vijolnieku Gidona Krēmera un Margaritas Kreinas koncerti Karnegī koncertzālē, kas būs noklausāmi šī gada janvārī. Februārī notiks komponista Pētera Vaska autorkoncerts Vašingtonā, Phillips Collection koncertzālē. Savukārt aprīlī Ņujorkā koncertēs akadēmiskais koris „Latvija“ un diriģenta Andra Nelsona vadītais Bostonas simfoniskais orķestris: http://www.latviesiamerika.com/zinas/zinas-amerika-un-kanada/item/293-newsletter-from-the-consulate-of-latvia-in-new-york-about-series-of-events-in-new-york-to-help-mark-latvia-s-presidency

ALAs ceļojumi uz Latviju 2015. gadā

Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2015. gadā rīko četrus izglītojošus ceļojumus uz Latviju. „Sveika, Latvija!” ceļojumi latviešu skolas absolventiem notiks no 12. – 26. jūnijam un no 12. – 26. augustam. „Heritage Latvia” ceļojums no 8 – 22. jūlijam ir domāts latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 gadiem, kuriem ir piemērots ceļojums angļu valodā. ALA arī piedāvā „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumu angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm no 8. – 22. jūlijam. Jūlija ceļojumu dalībniekiem, bez plašas Latvijas apskates, būs arī iespēja apmeklēt Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus. Tuvāku informāciju var saņemt, sazinoties ar ceļojumu koordinatori Anitu Juberti: 301 340-8719, projekti@alausa.org

Rīgā notiks II Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums

Reaģējot uz pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma (PLEIF) dalībnieku izrādīto interesi, sadarbībā starp Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Latvijas Ārlietu ministriju uzsākti priekšdarbi otrā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma (PLEIF) sarīkošanai Rīgā šī gada 9. un 10. jūlijā. PLEIF mērķis ir Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp latviešu uzņēmējiem un profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināt Latvijas preču un pakalpojumu eksportu un ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai. Ņemot vērā ģeopolitisko saspīlējumu Latvijas kaimiņu reģionā, PLEIF II uzmanības centrā būs Latvijas ekonomiskās drošības jautājumi, tajā skaitā jaunu, stabilu eksporta tirgu apguve un Latvijas uzņēmējspēju stiprināšana. Interesenti aicināti pieteikties, rakstot: forums@pbla.lv

ALA piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem Latvijas kultūras iestādēs

ALA Kultūras un Izglītības nozares sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju piedāvā stipendijas vasaras praktikantu darbiem Latvijas kultūras iestādēs! Stipendijas ir domātas ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem, kuri ir Amerikas latviešu apvienības (ALA) un Amerikas latviešu jauniešu apvienības (ALJA) biedri. Stipendijas saņēmējiem ir jabūt vidusskolas absolventiem. Amerikas latviešu apvienība finansiāli atbalstīs stipendiātus ar $2500 piešķīrumu. Tuvāku informāciju un pieteikšanās lapu var atrast http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALAs 64. Kongress notiks Indianapolē

Amerikas latviešu apvienība savu gadskārtējo 64. Kongresu rīkos Indianapolē 2015. gada 1. – 3. maijā. Pārrunājot kongresa norisi aizvadītā decembŗa sēdē, ALAs valde vienojās, ka kongresa uzsvars šogad jāliek uz Latvijas drošības stiprināšanas un Austumeiropas ģeopolitiskajiem jautājumiem Ukrainas notikumu gaismā. Valde plāno ceturtdienas pēcpusdienā, pirms kongresa atklāšanas, piedāvāt delegātiem semināru, kuŗā piedalītos Latvijas ārpolitikas eksperti un diplomāti un tiktu pārrunāta ģeopolitiskā situācija un ASV latviešu loma Latvijas drošības stiprināšanā. Vairāk informācijas: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-64-kongress-indianapole/

Rīgas Ekonomikas augstskola aicina piedalīties “Mantojuma programmā”

Rīgas Ekonomikas augstskola jeb Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā, kas ir uzskatāma par vienu no labākajām biznesa skolām Ziemeļeiropā, sākot ar šo gadu, piedāvā iespēju studentiem ar latviskām saknēm piedalīties “Mantojuma programmā” viena semestra vai pilna akadēmiskā gada garumā. Studijas augstskolā notiek angļu valodā un studiju programmas ietvaros iespējams apgūt kursus uzņēmējdarbībā, ekonomikā un sociālajās zinātnēs. Plašāka informācija: http://www.sseriga.edu/en/education/bachelor/heritageprogram/


ALA President, Anita Batarags, Extends New Year’s Greetings

Sincere greetings and best wishes for health, happiness and prosperity in the New Year! With the fresh inspiration that a new year brings, we focus our attention on some of the major projects the ALA board has envisioned, developed and will continue to follow during the coming year: the geopolitical situation involving Latvia, our continued efforts to improve and adapt the programs we offer to our Latvian school children, as well as a focus on offering our youth a newly developed and broad array of Summer Internships in Latvia; additional information follows as you continue reading!
But as always, the depth and breadth of the programs we offer can be expanded by your ideas and, as always, and especially in 2015, we welcome your input and suggestions!

Latvia Takes Over Presidency of the Council of the European Union.

Starting January 1, 2015, Latvia will hold the Presidency of the Council of the European Union for the duration of six months. The Presidency is an opportunity for every member state, regardless of its size or length of membership, to influence the EU agenda and guide EU endeavours. The basic principles for Latvia’s Presidency will be involvement, growth and sustainability. These principles will be applied in developing the Presidency’s work programs and priorities, as well as in developing cultural and communication programs. During Latvia’s Presidency about 200 special events will be organised in Latvia and around 1500 meetings will be held in Brussels and Luxembourg. For more information about the Latvian presidency at the Council of the European Union and its program visit: https://eu2015.lv/

Latvia’s EU Presidency-Related Public Diplomacy Events in the U.S.

To mark the historic event of the EU presidency, Latvia will organize several high-profile cultural events in the United States, which will include performances of world-renowned Latvian artists, such as Elīna Garanča, Gidons Krēmers and Andris Nelsons. For more information see: http://www.latviesiamerika.com/zinas/zinas-amerika-un-kanada/item/293-newsletter-from-the-consulate-of-latvia-in-new-york-about-series-of-events-in-new-york-to-help-mark-latvia-s-presidency

ALA Announces Trips to Latvia in 2015

ALA is organizing four educational tours of Latvia in summer of 2015. The „Sveika, Latvija!” trips are geared toward 13 - 15 year old Latvian school graduates who understand and speak Latvian. The tours will take place June 12 – 26 and August 12 – 26. The „Heritage Latvia” program, July 8 – 22, is designed for 13- 15 year olds of Latvian heritage for whom an English-language tour ir more appropriate. The „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” bi-lingual tour for adults and families will also take place from July 8 – 22. In addition to a wide-ranging tour of Latvia, the latter two tours will also feature The Latvian Youth Song and Dance Festival which takes place every five years in Riga. For more information, please contact ALA Trip Coordinator Anita Juberts at 301 340-8719; projekti@alausa.org

2nd World Latvian Economics and Innovations Forum to take place in Riga

Based on the interest expressed by participants of the first World Latvian Economics and Innovations Forum (WLEIF), the World Federation of Free Latvians and Latvia’s Ministry of Foreign Affairs have started preparations for the second forum, which is scheduled to take place in Riga on July 9 and 10, 2015. Similarly to the first WLEIF, which took place in July of 2013, the goal of the second forum is to promote Latvian expatriates' and friends' of Latvia involvement in Latvia's economic development through improved communication, transfer of knowledge and strengthening various cooperation and investment initiatives. The main topic of the 2nd WLEIF will be strengthening Latvia’s economic security and development via diversified exports and developing Latvia’s entrepreneurial culture. If you are interested in participating, please contact the organizers: forums@pbla.lv

ALA Cultural Office and Education Office, in Cooperation with the Latvian Ministry of Culture, Offer Summer Internships.

ALA will provide $2,500 scholarships for summer internships at 12 cultural institutions in Latvia.The scholarships are for Latvian American youth living outside Latvia who are members of both ALA and the American Latvian Youth Association (ALJA). Applicants must be high school graduates. For more information please go to http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/


ALA to Hold its 64th Annual Convention in Indianapolis

The American Latvian Association will hold its 64th Annual Convention in Indianapolis, Indiana, May 1 – 3, 2015. While discussing plans for the Convention, which is a yearly gathering of the representatives of the largest US Latvian organizations, the ALA board was unanimous that the new geopolitical situation created by Russia’s aggression in Ukraine, as well as issues of Baltic security should be discussed. The board plans to offer the delegates a a chance to tackle these topics in a special seminar on Thursday, April 30, the afternoon before the Convention begins on May 1. More info: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-64-kongress-indianapole/

Invitation to participate in the SSE Heritage Program

The Stockholm School of Economics Heritage Programme invites students of Latvian background to explore the possibility of studying for a semester or a full year in Riga, Latvia. The Stockholm Heritage Programme offers students the opportunity to connect to Latvia and its culture while studying business, economics, and the social sciences in English at a fully accredited, internationally ranked university. For more information visit: http://www.sseriga.edu/en/education/bachelor/heritageprogram/