Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA sveic biedrus un biedru organizācijas 2016. gadā
 • ALAs 65. Kongress notiks Losandželosā
 • Sākusies pieteikšanās ALAs vasaras prakses programmai Latvijā
 • ALA atgādina par pieteikšanos ceļojumu programmām uz Latviju
 • Atsākta sadarbība ar Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skolu
 • Latviešu valodas aģentūra aicina vecākus izteikties par tālmācību
 • Iespējamā Misija uzņem jaunus dalībniekus!
In this issue of InfoGram:
 • ALA Wishes Its Membership a Happy New Year!
 • ALA’s 65th Annual Congress To Take Place in Los Angeles
 • Apply for the ALA Summer Internship Program in Latvia
 • Sign Up Now for English Language Tours to Latvia
 • ALA Education Office Renews Ties with Latvian Sunday School in Rochester
 • The Latvian Language Agency Seeks Input on Distance Education
 • "Mission Possible" in Latvia Now Accepting New Applicants

ALA sveic biedrus un biedru organizācijas 2016. gadā

ALAs Informācijas nozare sveic visus ALAs biedrus un biedru organizācijas jaunā gadā! Šis gads plānots notikumiem bagāts, par ko turpināsim informēt jūs ar ALAs ikmēneša Infogrammu starpniecību! Mudiniet savus draugus un paziņas pieteikties ALAs Infogrammu saņēmēju lokam, rakstot uz e-pasta adresi: alainfo@alausa.org vai arī piesakoties ALAs mājas lapā kreisajā augšējā stūrī! Atgādinām, ka informācija par ALAs darbību un ASV latviešu aktualitātēm ir atrodama arī Twitter: ALA_USA un Facebook.


ALAs 65. Kongress notiks Losandželosā

Atgādinām, ka šogad ALAs 65. kongress norisināsies Losandželosā, Kalifornijā no 29. aprīļa līdz 1. maijam. Norises vieta – Embassy Suites Los Angeles Glendale viesnīca. Delegātu pieteikšanās formas tiks izsūtītas ALAs biedru organizācijām februāra vidū. Vairāk informācijas: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-65-kongress-losandzelosa/.
Sākusies pieteikšanās ALAs vasaras prakses programmai Latvijā

ALA Kultūras un Izglītības nozares izsludinājusi pieteikšanos ALAs stipendijām un vasaras prakses programmai Latvijas kultūras izglītības iestādēs! Prakses programmā var pieteikties ikviens ārpus Latvijas dzīvojošs latviešu jaunietis/-e vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Latviešu jauniešiem no ASV ALA piedāvā stipendijas $2500 apmērā. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ALA atgādina par pieteikšanos ceļojumu programmām uz Latviju

ALA aicina interesentus jau tagad pieteikties uz ceļojumiem angļu valodā uz Latviju: “Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” pieaugušajiem notiks no 2016. gada 19. jūlijam līdz 2. augustam. Dalībnieki var pievienoties grupas lidojumiem no Čikāgas vai no Vašingtonas, D.C. uz Rīgu. “Heritage Latvia” (jauniešiem no 13 līdz 16 gadiem) datumi nedaudz mainīti: “Heritage Latvia” ceļojums notiks no 15. – 29. jūlijam. Lūdzam pieteikties pēc iespējas drīz; vietas ceļojumā tiek aizrunātas pieteikumu saņemšanas kārtībā. ALA arī rīko divus “Sveika, Latvija!” ceļojumus 2016. gada vasarā jauniešiem, kas šogad absolvē latviešu skolu. Tuvāka informācija par visiem ceļojumiem: Anitai Juberte (301 -340-8719) vai projekti@alausa.org.

Atsākta sadarbība ar Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skolu

Izglītības nozare priecājas ziņot, ka atsākta sadarbība ar Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skolu. Skolas vadītājas darbus turpina pildīt Ilze Bullwinkel. Kontaktpersona skolai ir Līga Nutere, naudinjsh@hotmail.com. Skolā mācās 4 bērni, kas tiekas divas reizes mēnesī. Ja dzīvojat Ročesteras apkārtnē un vēlaties pievienoties skolas saimei, lūdzu sazinieties ar Līgu Nuteri.

Latviešu valodas aģentūra aicina vecākus izteikties par tālmācību

Latviešu Valodas Aģentūra (LVA) lūdz atsaukties ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu bērnu vecākus un izteikt savas domas un vēlmes saistībā ar latviešu valodas un kultūras tālmācību. LVA lūdz izpildīt šo aptauju līdz 25. janvārim. Lai to darītu, dodieties uz saiti: bit.ly/1RjI943.
Iespējamā Misija uzņem jaunus dalībniekus!

Iespējamā misija ir 2008. gadā izveidota izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Tās dibinātāji un atbalstītāji uzskata, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību. Īss video par Iespējamo misiju: https://www.youtube.com/watch?v=lrpTz0GzXi0.

Katru gadu ar vien vairāk programmā piesakās jaunieši, kuri dzīvojuši ārzemēs. Pašlaik norit dalībnieku pieteikšanās programmas otrajā posmā - līdz 1.martam. Šogad akcents ir uz Latvijas jauniešiem, kas pašlaik studē, studējuši ārzemju augstskolās vai strādā ārpus Latvijas. Papildus informācija: http://piesakies.iespejamamisij.lv/?p=120.

ALA Wishes Its Membership a Happy New Year!

The ALA Office of Public Affairs sends best wishes for a Happy New Year to each of its members and member organizations. ALA will continue to inform you of the many events planned for 2016 though our monthly Infogram. Please urge your friends and acquaintances to sign up for the ALA Infogram by writing to alainfo@alausa.org or by signing up online on the ALA home page (upper left). The latest information about ALA and Latvians in the United States is also available on Twitter: ALA_USA and Facebook.


ALA’s 65th Annual Congress To Take Place in Los Angeles

This year’s annual ALA Congress will take place from April 29 through May 1, 2016, in Los Angeles, California, at the Embassy Suites Los Angeles Glendale Hotel. Delegate registration forms will be sent to ALA member organizations in mid-February. More information (in latvian): http://www.alausa.org/lv/citi/alas-65-kongress-losandzelosa/.
Apply for the ALA Summer Internship Program in Latvia

Applications are now being accepted for participation in the ALA Summer Internship program in Latvia, organized by ALA’s Cultural and Education Offices. Any Latvian between the ages of 19 and 29, living outside of Latvia, can apply to participate in the internship program. ALA will provide internship participants from the United States a $2500 scholarship. For more information, please visit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

Sign Up Now for English Language Tours to Latvia

ALA invites you to sign up as soon as possible for its English-language trips to Latvia in the summer of 2016: „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” for adults and families, will take place from July 19 – August 2, and „Heritage Latvia” educational tour for young people ages 13-16, will now take place July 15 – 29. Apply as soon as possible to assure your place on the tour! Reservations are accepted in the order trip deposits and applications are received. For further information, please contact Anita Juberts (301 -340-8719) or e-mail: projekti@alausa.org.

ALA Education Office Renews Ties with Latvian Sunday School in Rochester

The Education Office is happy to have renewed ties with the Sunday school in Rochester, NY. Ilze Bullwinkel continues to lead the school which currently has four students and meets twice a month. If you would like more information about the school, please write to Līga Nutere naudinjsh@hotmail.com.

The Latvian Language Agency Seeks Input on Distance Education

The Latvian Language Agency (LVA) is asking parents of Latvian children living abroad for their feedback on distance education and the educational needs of Latvian families. The short survey is open until the 25th of January. Please proceed to the link: bit.ly/1RjI943.
"Mission Possible" in Latvia Now Accepting New Applicants

“Mission Possible” is an educational program founded in 2008 whose goal is to establish education as a cornerstone value in Latvia. Its supporters believe that the basis of a quality education is a good teacher. The program’s goal is to ensure each child in Latvia a quality education This video gives an overview of the program: https://www.youtube.com/watch?v=lrpTz0GzXi0. Young people who have lived outside of Latvia are joining the program in increasing numbers. This year, organizers are particularly inviting Latvian young people who have studied, or are currently studying, outside of Latvia, to join the program . For more information, please go to the website http://piesakies.iespejamamisij.lv/?p=120.