Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde viesojas Latviešu centrā „Gaŗezers”
 • ALAs Kultūras fonds gaida jaunu projektu pieteikumus līdz 31.jūlijam
 • Pieteikšanās II Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālālās kultūras konferencei
 • Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina pieteikt kandidātus PBLA 2014. gada balvai līdz šī gada 30. jūlijam
 • Latvijas valsts atbalsts skolotājām, kas māca latviešu valodu ASV vasaras programmās
 • Septembra sākumā Sanfrancisko viesosies Latvijas vēstniecības pārvietojamā pasu stacija.
 • Izveidots jauns portāls!
 • Cēsīs atklāj Pasaules latviešu mākslas centru
In this issue of InfoGram:
 • Dace Melbārde, the Cultural Affairs minister of Latvia, to visit the Latvian Center „Gaŗezers”
 • ALA‘s Cultural Foundation Sets the Grant Application Deadline for July 31, 2014
 • Registration for the 2nd Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material Culture.
 • The World Federation of Free Latvians Seeks Nominees for 2014 Award
 • Support for Latvian summer education programs
 • The Mobile Passport Station to Visit San Francisco in September
 • New Latvian Internet Site in the US!
 • The World Latvian Art Center Opens in the Town of Cēsis in Latvia

Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde viesojas Latviešu centrā „Gaŗezers”

Pēc XIV Latviešu dziesmu svētku Kanadā apmeklējuma Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde devās uz Gaŗezeru, kur viņa uzrunās vasaras vidusskolas audzēkņus, apciemos Klinklāva mākslas galeriju, O. Grīna tautas mākslas muzēju un Gaidu un Skautu muzeju. 8. Jūlijā Gaŗezera viesiem bija iespēja tikties ar D. Melbārdi Klinklāva mākslas galerijā.
ALAs Kultūras fonds gaida jaunu projektu pieteikumus līdz 31.jūlijam

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda līdzekļu pieprasījuma pieteikumi iesniedzami līdz 2014. gada 31. jūlijam. Sīkāka informācija par līdzekļu pieprasījumu atrodama ALA mājas lapā: www.alausa.org un presē. Pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/kulturas-fonds/.

Veidlapu var lūgt KF vadītājai Sanitai Šūmanei atsūtīt arī pa parasto pastu.

ALAs Kultūras fonds 2013. gadā atbalstīja astoņus kvalitatīvus un daudzpusīgus projektus 10 600 dolaru apmērā.

Pieteikšanās II Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālālās kultūras konferencei

Amerikas latviešu apvienība (ALA) aicina ikvienu Amerikas latviešu organizācijas pārstāvi, pētnieku un sabiedrisko darbinieku, kam interesē trimdas latviešu sabiedriskās darbības un pieredzes dokumentēšana un vēstures saglabāšana, piedalīties II Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferencē, kas notiks Vašingtonā, DC no 11. līdz 13. septembrim. Konferenci rīko ALA sadarbībā ar ASV Kongresa bibliotēkas Eiropas nodaļu un Latvijas Republikas vēstniecību ASV.

Pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/1ku893k_BO87s5tz_a6SsbMWcwcTYSqABI8FqoBpC7EE/viewform

Plašāka informācija: http://www.alausa.org/lv/citi/trimdas-vesture-ka-to-nodosim-talak/

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) aicina pieteikt kandidātus PBLA 2014. gada balvai līdz šī gada 30. jūlijam

Lai apliecinātu cieņu un izteiktu pateicību izciliem ārzemju latviešiem, kas ar saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu tautas vēsturi, ir cēluši godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas latviešu kultūras vērtības, Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) katru gadu piešķir balvu gan fiziskām, gan juridiskām personām vai organizācijām.

Ikviena persona, organizācija vai draudze var pieteikt kandidātus savas mītņu zemes centrālās apvienības valdei: Amerikas latviešu apvienībai (ALA), Latviešu apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu nacionālai apvienībai Kanadā (LNAK), Eiropas latviešu apvienībai (ELA), Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienībai (DAKLA), Krievijas latviešu kongresam (KLK). Pieteiktos kandidātus izvērtēs apvienību valdes un savu lēmumu iesūtīs PBLA birojam (pblaASV@verizon.net) līdz šī gada 31. augustam.

Latvijas valsts atbalsts skolotājām, kas māca latviešu valodu ASV vasaras programmās

Ministru prezidente, Laimdota Straujuma, tiekoties ar Amerikas latviešu apvienības pārstāvjiem 2014. gada maija kongresā, uzklausīja klātesošos izglītības darbiniekus par vajadzīgo atbalstu ASV vasaras izglītības programmām. Jūnija sākuma Latvijas vēstniecība ASV ziņoja, ka Ārlietu ministrija pieņēmusi lēmumu segt ceļa izdevumus Latvijas skolotājiem, kas mācīs šovasar Katskiļu nometnē, Gaŗezera vasaras vidusskolā un bērnudārzā un Kursas vasaras vidusskolā. Solītais atbalsts liecina par Ministru prezidentes un Ārlietu ministrijas uzticību latviskās izglītības darbam ASV. Latvijā dzīvojošie skolotāji var ierasties ASV, zinot, ka ceļa naudas ir segtas, ka valsts novērtē viņu vērtīgo devumu diasporas bērniem. ALA pateicas Latvijas Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Latvijas Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, un Latvijas vēstniecībai ASV, vēstniekam Andrim Razānam un vēstnieka vietniekam Jurim Pogrebņakam par atbalstu un sadarbību.

Septembra sākumā Sanfrancisko viesosies Latvijas vēstniecības pārvietojamā pasu stacija

Precīzi vizītes datumi tiks paziņoti vēlāk, taču vajadzīgie pieprasījuma dokumenti jānosūta vēstniecībai līdz 15. augustam.
Visa informācija par dokumentiem un pieteikšanās procedūru izlasāma LR vēstniecības ASV mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/parvietojama-pasu-stacija/

Pārvietojamās pasu stacijas darbs notiks Latviešu Draudzes namā Sanfrancisko.
Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114
Sekojiet informācijai arī ZKLB mājas lapā: http://zklb.wordpress.com/

Izveidots jauns portāls!

LatvianUSA.com atvadās!
Sākot ar 2014.gada 21.maiju skatiet tīmeklī jaunu portālu ar jaunu nosaukumu un jaunu interneta adresi: www.LatviesiAmerika.com

Portāla administratore Ilona Vilciņa.

Cēsīs atklāj Pasaules latviešu mākslas centru

Gandrīz desmit gadus lolota iecere par mākslas centra izveidi Latvijā, kur vienuviet varētu aplūkot dažādās valstīs dzīvojošo latviešu mākslinieku radītos darbus. Beidzot iecere ir īstenota - Cēsīs atklāts Pasaules latviešu mākslas centrs, kas mājvietu radis Cēsu arodvidusskolas telpās. Vairāk lasiet: http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/cesiis-atklaj-pasaules-latvieshu-makslas-centru.a90011/ un http://www.la.lv/pasaules-latviesu-maksla-cesis/
Dace Melbārde, the Cultural Affairs minister of Latvia, to visit the Latvian Center „Gaŗezers”

The minister will arrive at the Latvian Center Garezers on Long Lake, MI, after participating in the Canadian Latvian Song Festival in Hamilton. Melbārde is scheduled to meet with Latvian high school students and tour the Klinklāva Art Gallery, the O.Grīns Folk Art museum and the Latvian Girl and Boy Scout museum. On July 8, the minister is sceduled to meet „Gaŗezers” guests at the Art Gallery.
ALA‘s Cultural Foundation Sets the Grant Application Deadline for July 31, 2014

More information is on the ALA’s website www.alausa.org. The application form can be found http://www.alausa.org/lv/citi/kulturas-fonds/. One can also request the application form by contacting Mrs. Sanita Šūmane: alakulturasfonds@gmail.com.

In 2013, the Cultural Foundation supported eight projects with a total of $10,600.

Registration for the 2nd Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material Culture

The American Latvian Association in cooperation with the US Library of Congress and the Latvian Embassy in the United States cordially invites you to attend the 2nd Conference on Latvian diaspora archives, libraries and material culture, which will take place in Washington, D.C. from September 11 to 13, 2014.

For more information visit: http://www.alausa.org/lv/citi/trimdas-vesture-ka-to-nodosim-talak/.To register, please visit: https://docs.google.com/forms/d/1ku893k_BO87s5tz_a6SsbMWcwcTYSqABI8FqoBpC7EE/viewform

The World Federation of Free Latvians Seeks Nominees for 2014 Award

PBLA - the World Federation of Free Latvians, annually confers the prestigious WFFL award to an individual or organization for exceptional contributions in advancing international knowledge of Latvia, its history and culture. Any individual or an organization can nominate a candidate to their country’s central organization by the end of July. In the United States, the ALA Board of Directors will evaluate nominees from the United States and will submit the US candidate to the WFFL by August 31, 2014.

Support for Latvian summer education programs

In May, 2014, Latvia’s Prime Minister, Laimdota Straujuma, met with delegates at the American Latvian Association Annual Convention in Philadelphia. Dr. Straujuma heard from educators that Latvian summer programs need support from the government of Latvia to maintain their level of excellence. In early June, the Embassy of Latvia notified ALA that the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia agreed to support visiting teachers from Latvia at the Gaŗezers, Kursa and Katskiļi camps, by reimbursing their travel expenses. ALA is grateful to Prime Minister Laimdota Straujuma, Minister of Foreign Affairs, Edgars Rinkēvičs, Ambassador Andris Razāns and Deputy Chief of Mission and Counsellor Juris Pogrebņaks for their confidence in our work and understanding the value of our summer education programs.

The Mobile Passport Station to Visit San Francisco in September

The Latvian Embassy is collecting applications for passport renewal in San Francisco for the month of September. More information and application forms are available: http://www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/parvietojama-pasu-stacija/

The Latvian Consulate will announce the date of the visit as soon as the minimum number of applications to justify the trip is reached. The passport station will be set up at the Latvian Center, 425 Hoffman Ave., San Francisco, CA 94114. Additional information in the San Francisco area: http://zklb.wordpress.com/.

New Latvian Internet Site in the US!

Ilona Vilciņa, the administrator of the internet portal LatvianUSA.com, has announced the launch of a new and redesigned version of the site with a new address: www.LatviesiAmerika.com. The intent of the administrators is to bring together all Latvians in the US – the „old” generation and the newcomers to this country alike.

The World Latvian Art Center Opens in the Town of Cēsis in Latvia

The center brings under one roof artworks by Latvian artists from around the world. More information: http://www.latviandiasporaart.org/