Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Prezidents izsludina Pilsonības likuma grozījumus

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 23. maijā izsludināja 9. maijā Saeimā galējā lasījumā apstiprināto Pilsonības likumu, kas paredz dubultpilsonības ieviešanu likumā noteiktu valstu grupai, tas ir, valstīm, kam ir dalībvalsts statuss Eiropas Savienībā, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā vai NATO. Dubultpilsonību varēs iegūt arī personas, kuras ir ieguvušas tādas ārvalsts pilsonību, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubultpilsonības atzīšanu, kā arī latviešiem, kuri ieguvuši Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonību. Vērienīgie likuma grozījumi stāsies spēkā 1.oktobrī. Likuma grozījuma lobēšanā ir aktīvi bijusi iesaistīta gan Pasaules brīvo latviešu apvienība, gan tās dalīborganizācijas, tajā skaitā Amerikas latviešu apvienība. Plašāka informācija par likumu atrodama Saeimas mājas lapā: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20956-saeima-pienem-regulejumu-dubultpilsonibas-atzisanai

Latviju uzaicina uzsākt iestāšanās sarunas OECD

Šī gada 30.maijā OECD dalībvalstis vienojās uzaicināt Latvijas Republiku uzsākt iestāšanas sarunas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organization for Economic Cooperation and Development). Sarunu uzsākšana par pievienošanos OECD ir viena no svarīgākajām Latvijas ārpolitikas prioritātēm, ko izdevies īstenot kopš Latvijas iestāšanās ES un NATO. Latvija uzskata OECD par nozīmīgāko globālās ekonomikas veidošanas forumu. Kā atzīmēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs „Latvijai šis uzaicinājums nozīmē pasaules attīstītāko valstu augstu novērtējumu mūsu īstenotajām reformām, kā arī valdības un sabiedrības kopīgi paveiktajam ekonomiskās un finanšu krīzes pārvarēšanā”. OECD dalībvalsts statuss veicinās valsts atpazīstamību ārpus ES, kas padarīs Latviju vēl pievilcīgāku investīcijām, kā arī atvieglos pieeju kredītu tirgiem tautsaimniecībai nozīmīgu projektu finansēšanai. Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns izteicis rakstisku pateicību ALAs valdei un visai Amerikas latviešu saimei par izrādīto atbalstu un rīcību, iesaistoties atbalsta akcijā Latvijas dalībai OECD. Plašāka informācija: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/44/latviju-uzaicina-sakt-pievienosanas-sarunas-oecd/.

Portatīvā pasu stacija dosies uz Garezeru

Latvijas vēstniecība ASV ir izsludinājusi nākamo portatīvās pasu stacijas izbraukumu uz Three Rivers, Mičiganu, kas paredzēts Garezera vasaras vidusskolas atklāšanas dienās. Vēstniecība pieteikumus pieņem līdz 2013. gada 12. jūnijam. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/

ALAs Ceļojumu grupas dodas uz Latviju!

Šī gada jūnijā uz Latviju dodas trīs ALAs rīkoti grupas ceļojumi. „Sveika, Latvija! - XXIX” izbrauc 14. jūnijā no Čikāgas uz divām piedzīvojumiem bagātām nedēļām Latvijā. Grupā piedalās 23 dalībnieki, ieskaitot trīs no Austrālijas, kopā ar četriem audzinātājiem. Uz Latviju un uz Dziesmu svētkiem 27. jūnijā dodas angliski runājošā jauniešu grupa „Heritage Latvia” ar 13 dalībniekiem un diviem audzinātājiem. No 27. jūnija līdz 11. jūlijam brauc arī pieaugušo un ģimeņu ceļojums „Hello, Latvia/Sveika, Dzimtene!” ar 23 dalībniekiem, apciemot Latviju un izbaudīt Dziesmu Svētku programmu. !-- sheit saakas zina -->

Amerikas latviešu mākslinieciskās kopas pošas uz Dziesmu un Deju svētkiem

Kopskaitā septiņas Amerikas latviešu mākslinieciskās kopas pieteikušās un gatavojas dalībai XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kas norisināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Aicinām Jūs iepazīties ar svētku dalībniekiem no ASV: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/45/tikai-viens-menesis-atlicis-lidz-visparigajiem-xxv-dziesmu-un-xv-deju-svetkiem/ Amerikas latviešu apvienība, kas latviešu kopu atbalstam piešķīrusi 5000 ASV dolāru, novēl Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem patīkamu ceļojumu un pozitīviem iespaidiem bagātus svētkus. Visa praktiskā informācija par Dziesmu un Deju svētku norisi ir atrodama mājas lapā: www.dziesmusvetki.tv.

Pēdējā iespēja pieteikties Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumam

Līdz 20. jūnijam interesenti vēl var pieteikties dalībai pirmajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas notiks Rīgā no 2. līdz 4. Jūlijam un kas pulcēs vairāk nekā 200 latviešu uzņēmēju un profesionāļus no gandrīz 20 valstīm. No ASV dalībai forumā pieteikušies vairāk nekā 60 dalībnieki. 2. jūlija pēcpusdienā ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala aicina reģistrētos foruma dalībniekus – Amerikas pilsoņus un Amerikas uzņēmumu pārstāvjus uz brīfingu ASV vēstniecības jaunajās telpās. Foruma darba kārtība un dalībnieku saraksts atrodams mājas lapā: http://www.ieguldilatvija.lv

Tuvojas pieteikšanās termiņš stipendijām latviešu vasaras vidusskolās

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere atgādina, ka līdz 15.jūnijam latviešu vasaras vidusskolu audzēkņi var pieteikties uz ALAs stipendijām vasaras vidusskolu mācību maksas segšanai. Pieteikšanās veidlapas ir atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Mineapolē veiksmīgi noslēgušās ASV 60. Meistarsacīkstes

25. un 26. maijā Mineapolē notika Minesotas sporta kluba "Starts" rīkotās ASV 60. latviešu meistarsacīkstes (ALAs 16), kurās piedalījās 12 vienības ar vairāk nekā 100 sportistiem. Basketbolā 1. vietu izcīnija Minesotas "Starts", pieveicot otro "Starts" vienību, "Baltos" , 66-63. Sieviešu volejbolā Minesotas "Starta" spēlētājas arī ieguva 1. vietu, pieveicot Kalamazū LSK 2-1, (20-25, 25-20, 25-17). Vīriešu volejbola apvienotā Losandželosas/Čikāgas vienība izcīnija 1. vietu, uzvarot 2-0, (25-23, 25-19) pret Kalamazū LSK. Meistarības spēle hokejā nenotika, jo Kanādas vienība nevarēja ierasties. Sacensības notika starp sadalīto ASV vienību, kas beidzās pēc pagarinājuma, ar 6-5 "shootout" rezultātu. Sacensības nākamgad ir plānotas Garezerā/Kalamazū.

Apmainies pieredzē ar citiem latviešu centriem ASV!

Amerikas latviešu apvienība aicina sabiedriskos darbiniekus ieskatīties jaunizveidotajā mājas lapas sadaļā „Ideju banka“ (http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/), kur kā pirmās publicētas Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai – 120 gadu jubilejas programmas koordinatores Sandras Milevskas pārdomas par to, kā saorganizēt un piedāvāt sabiedrībai to interesējošas programmas un pasākumus. Turpat publicēta <120x120> programma, kas varbūt Jums dos ierosmi līdzīgu pasākumu rīkošanai savā pilsētā. Aicinām arī citus latviešu centrus un pasākumu rīkotājus iesūtīt īsu pārskatu par saviem pasākumiem! Ticam, ka arī jums ir, ar ko lepoties.

Sadalītas stipendijas Latvijas Okupācijas mūzeja praktikantiem

ALAs Izglītības nozare apsveic Gunti Rūtiņu no Merilandes, ASV un Kalvi Mikelšteinu no Toronto, Kanadā ar iegūto stipendiju prakses darbam Latvijas Okupācijas muzejā. Novēlam jauniešiem produktīvu un jauku vasaru Latvijā!

The Dual Citizenship Reform Has Been Signed Into Law

The President of Latvia Andris Bērziņš has signed into law amendments to the Citizenship Law which recognizes dual citizenship, sets forth the procedure for granting citizenship to children born in Latvia to non-citizens and to children born abroad to Latvian citizens, as well as introduces changes in the naturalisation procedure. The amendments to the Citizenship Law were passed in Latvia’s Parliament on May 9th and will come into force on 1 October 2013. This major reform of the Citizenship Law was drafted over almost two years in close cooperation with experts and was aimed at developing a law that would fit the current situation and solve problems accumulated over the years. For more information visit: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/20957-saeima-adopts-provisions-on-recognition-of-dual-citizenship

Latvia Invited to Start Accession Talks at the OECD

The meeting of the Council at Ministerial Level of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on 30 May authorised the organisation’s Secretary-General to launch accession negotiations with Latvia. Foreign Minister Edgars Rinkēvičs expressed satisfaction with the decision and accentuated that starting negotiations on the accession to the OECD is one of the key priorities of Latvia’s foreign policy, which Latvia has achieved since it succeeded in joining the EU and NATO. Those achievements were due to coordinated efforts of Latvia‘s foreign service and Latvia’s public administration institutions. Latvia’s Ambassador to the United States expressed gratitude to the Americal Latvian Association and Latvian community in the U.S. for their support in these efforts. For more information visit: http://www.am.gov.lv/en/news/press-releases/2013/may/30-2/

The Portable Passport Station to Visit Garezers

The Embassy of Latvia has announced that the next destination of the portable passport station will be Garezers during the opening days of Garezers Latvian Summer High School. All passport applications should be submitted to the Embassy of Latvia byJune 12, 2013. For more information visit and look into news section: http://www.alausa.org/lv/

ALA tours leave for Latvia

This June is a busy one for ALA tours with three groups travelling to Latvia. „Sveika, Latvija! - XXIX” leaves Chicago on June 14 for two action-packed weeks in Latvija. The group has 23 members, including three from Australia, together with four chaperones. The English-language youth tour „Heritage Latvia” with 13 members and two chaperones leaves on June 27th, for a tour of Latvia and an itinerary filled with Song Festival events. June 27th is also the departure date for the bi-lingual adult and family tour „Hello Latvia/Sveika, Dzimtene!” with 23 participants, whose itinerary will include the four provinces of Latvia as well as the Song Festival in Riga.

Dancers and singers on the way to Latvian Song and Dance Festival

Altogether seven Latvian dance groups and choirs from the United States will be participating at the XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Festival in Riga. We wish them all the best! To learn more about the participants of the Song and Dance festival, visit: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/45/tikai-viens-menesis-atlicis-lidz-visparigajiem-xxv-dziesmu-un-xv-deju-svetkiem/
Deadline for Latvian Summer School Scholarships is Approaching

The head of ALA’s Education Office Andra Zommere reminds everyone that the fast-approaching deadline for Latvian summer school (Garezers and Kursa) scholarships is June 15. Application forms can be found on ALA‘s home page: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Last chance to sign up for the World Latvian Economics and Innovations Forum

It is a little less than a month left until the first World Latvian Economics and Innovations Forum, which will take place in Riga July 2nd through 4th, 2013. The Forum will bring together more than 200 Latvian entrepreneurs and professionals from almost 20 countries. If you plan to be in Latvia, you may still sign up for the event by June 20. The updated draft program of the Forum is published on Forum’s webpage: http://www.ieguldilatvija.lv/en/agenda/. In addition to the official program, the US Embassy will host a briefing for US citizens and representatives of American companies attending the forum on July 2, 14:00 to 16:00 at the Embassy. Those wishing to register for the event can do so by emailing: RigaCommerce@state.gov.

The 60th USA Latvian Championships concluded in Minneapolis

The Minnesota Sports Club Starts organized the 60th USA Latvian Championships, held in Minneapolis on May 25 and 26. Twelve teams with over 100 athletes participated. In the basketball finals, the winner was Minnesota Starts, beating Minnesota Starts II, 66-63. In women's volleyball, Minnesota Starts defeated the Kalamazoo Latvian Sports Club in three sets, 20-25, 25-20, 25-17 to win 1st place. In the men's volleyball finals, the combined Los Angeles/Chicago team won 1st place by defeating the Kalamazoo Latvian Sports Club in straight sets, 25-23, 25-19. The championship game in hockey was cancelled because the Canadian team failed to arrive. An exhibition match was played by splitting the USA team and ended with score 6-5 in a shoot out, after a scoreless overtime. The Latvian championships will be held next year in Garezers/Kalamazoo.

Exchange Ideas With Other Latvian Centers in the US!

The ALA encourages Latvian community members to explore the newly created section on ALA’s website titled „The Bank of Ideas“, where reflections by Sandra Milevska, coordinator of Philadelphia Free Letts Society’s 120th anniversary celebrations have been published. The full list of the culturally rich program is also available, which hopefully will inspire to organize something similar in your city. We invite you to submit your reflections also on events in your community: http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/

Scholarships for Internships at the Ocupation Museum

The Education Office of the ALA congratulates Guntis Rutins from Maryland and Kalvis Mikelsteins from Toronto as the recipients of scholarships for summer internship at the Latvian Occupation Museum. We wish them both a productive and pleasant summer in Latvia!.