Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ASV Tautas vietnieku nams pieņem “Black Ribbon Day” likumprojektu, atzīstot komūnistiskās Padomju Savienības un nacistu režīma upurus
 • Baltiešu brīvības līga aicina apturēt Francijas karakuģu pārdošanu Krievijai
 • Aicinām reģistrēties Otrajai Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferencei.
 • Latvijas Kultūras ministrija aicina reģistrēties dalībai konferencē „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai 2014”
 • Aicinām jauniešus piedalīties "Jaunatnes Forumā 2014" Rīgā 3. un 4.jūlijā
 • Aicinām piedalīties XIV Latviešu dziesmu svētkos Kanādā
 • ASV latviešu dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās
 • ALA apstiprināta ASV federālajiem ziedojumiem
In this issue of InfoGram:
 • U.S. House of Representatives passes “Black Ribbon Day” legislation recognizing Victims of Soviet Communist and Nazi regimes
 • Baltic Americans Issue Call to Action to Stop French Warship delivery to Russia
 • Registration has begun for the Second Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material Culture
 • The Ministry of Culture Announces Registration for the 4th Annual Diaspora Conference
 • Participate in the The Latvian Youth Forum!
 • Latvian Song and Dance Festival in Canada Awaits its Participants
 • US Latvians Vote in European Parliament Elections
 • ALA Approved for CFC donations

ASV Tautas vietnieku nams pieņem “Black Ribbon Day” likumprojektu, atzīstot komūnistiskās Padomju Savienības un nacistu režīma upurus

Likumprojekts, kas paredz noteikt 23. augustu kā ”Black Ribbon Day” jeb dienu, kad tiek pieminēti abu režīmu - komūnistiskās Padomju Savienības un nacistiskā terora - upuri, ASV Pārstāvju palātā tika apstiprināts 22. maijā. Šī ir kulminācija mērķtiecīgam divu gadu ilgam Apvienotās baltiešu komitejas (ABK) darbam.

Galvenais šī likumprojekta virzītājs un atbalstītājs Pārstāvju palātā bija tās loceklis Džons Šimkus no Ilinojas pavalsts, kas reizē ir arī Baltijas interešu kopienas līdzpriekšsēdētājs ASV kongresā. Likumprojekts tika apstiprināts Nacionālas Aizsardzības Akta (NDAA) ietvaros un tālāk tiks virzīts apstiprināšanai Senātā. Lasiet vairāk: http://www.jbanc.org/?page=blog&v=4&id=34

Baltiešu brīvības līga aicina apturēt Francijas karakuģu pārdošanu Krievijai

Lasīt vairāk

Aicinām reģistrēties Otrajai Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferencei.

Konference notiks 2014.gada 11. - 13. septembrī Vašingtonā, D.C. ASV Kongresa bibliotēkas, Latvijas vēstniecības ASV un Latviešu mūzeja telpās. Lasiet vairāk: http://www.alausa.org/lv/citi/trimdas-vesture-ka-to-nodosim-talak/
Pieteikšanās veidlapa:
https://docs.google.com/forms/d/1ku893k_BO87s5tz_a6SsbMWcwcTYSqABI8FqoBpC7EE/viewform

Konferences sponsorus lūdzam pieteikties ALA priekšsēdei Anitai Bataragai vai sazināties ar Amerikas latviešu apvienību: alainfo@alausa.org, 301-340-1914.

Latvijas Kultūras ministrija aicina reģistrēties dalībai konferencē „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai 2014”

Konference notiks 2014.gada 11. un 12.jūlijā Rīgā. Šī būs ceturtā gadskārtējā konference un tās mērķis ir turpināt dialogu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar Latviju. Lasiet vairāk: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4925

Pieteikšanās anketa:
https://docs.google.com/forms/d/1Egq8wHMb4f0emy48hqWQPkfFs8d_klrBxQJ3wZbOO9M/viewform?usp=mail_form_link

Aicinām jauniešus piedalīties "Jaunatnes Forumā 2014" Rīgā 3. un 4.jūlijā

Forums norisināsies 2014. gadā no 3.jūlija līdz 4.jūlijam Rīgā, nesen restaurētajā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”. Foruma galvenais mērķis ir iedrošināt jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas. Foruma centrālā tēma ir jauniešu nodarbinātība. Vairāk lasiet: http://www.jaunatnesforums.lv/


Aicinām piedalīties XIV Latviešu dziesmu svētkos KanādāSvētki notiks Hamiltonā no 3. – 6.jūlijam. Vairāk lasiet: http://www.latviansongfest.com/2014/index.php?section=1

ASV latviešu dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Latvijas vēstniecība ASV ziņo, ka pasta balsošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās pieteikumus iesūtīja 676 personas, taču iecirknis bija viens visiem ārpus Latvijas dzīvojošajiem vēlētājiem, un pieteikumus varēja iesūtīt arī pa tiešo iecirknim Rīgā, tādējādi iespējams, ka kopējais vēlētāju skaits bija lielāks. Pavisam pasta balsošanā piedalījušies 2888 Latvijas pilsoņi ārvalstīs. Kopējā vēlētāju aktivitāte EP vēlēšanās bijusi 30.24 %.

Vairāk lasiet: http://ep2014.cvk.lv/index_rez.html

ALA apstiprināta ASV federālajiem ziedojumiem

Amerikas latviešu apvienība atkārtoti apstiprināta ASV Federālās valdības darbinieku ziedojumiem 2014. gadam Combined Federal Campaign ietvaros. ALAs reģistrācijas numurs ir 10205. Lūdzam tautiešus – ASV valdības darbiniekus atbalstīt ALA ar ziedojumiem.

U.S. House of Representatives passes “Black Ribbon Day” legislation recognizing Victims of Soviet Communist and Nazi regimes

Legislation, designating August 23 as a “Black Ribbon Day” to commemorate the victims of both Soviet communist and Nazi terror, passed in the U.S. House of Representatives on May 22. This is the culmination of an ongoing two-year effort by the Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC) to win passage of this legislation.

Congressman John Shimkus of Illinois, the co-chairman of the House Baltic Caucus, sponsored the legislation and effectively shepherded its passage in the House. The legislation, part of a National Defense Authorization Act (H.R. 4435), will now be taken up by the Senate. A conference committee of both houses will work out differences. Read more: http://www.jbanc.org/?page=blog&v=4&id=34

Baltic Americans Issue Call to Action to Stop French Warship delivery to Russia

Read more

Registration has begun for the Second Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material Culture

Conference events are scheduled at the Library of Congress and the Embassy of Latvia Sept. 11 - 12, 2014, in Washington, D.C., and at the ALA Latvian Museum in Rockville Sept. 13, 2014.
Online registration:
https://docs.google.com/forms/d/1ku893k_BO87s5tz_a6SsbMWcwcTYSqABI8FqoBpC7EE/viewform To become a Conference sponsor, please contact ALA President Anita Batarags or the ALA office at: alainfo@alausa.org, 301-340-8174.

The Ministry of Culture Announces Registration for the 4th Annual Diaspora Conference

The conference will take place on July 11 – 12 in Riga with the goal of facilitating dialogue between diaspora Latvians and those living in Latvia. Please read more (in Latvian) http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=4925

Register online:
https://docs.google.com/forms/d/1Egq8wHMb4f0emy48hqWQPkfFs8d_klrBxQJ3wZbOO9M/viewform?usp=mail_form_link

Participate in the The Latvian Youth Forum!

The forum will take place on July 3 – 4, 2014, in Riga in the newly-renovated Cultural Center „Ziemeļblāzma”. The goal of the forum is to encourage youth initiative and cooperation. The main theme is youth employment. Please, read more (in Latvian) http://www.jaunatnesforums.lv/


Latvian Song and Dance Festival in Canada Awaits its ParticipantsThe Festival will take place in Hamilton, Ontario on July 3 – 6, 2014. For more information: http://www.latviansongfest.com/2014/index.php?section=1&L=1

US Latvians Vote in European Parliament Elections

The Latvian Embassy in the U.S. reports that 676 citizens registered to vote in the EP elections through the Embassy. Since one could also request ballots directly from the Central Election Committee in Riga, the actual turnout may have been higher. In all, almost 3000 Latvian citizens living abroad cast their ballots. The overall election turnout was 30.24%.ALA Approved for CFC donations

The Office of Personnel Management has once again approved ALA for donations through the Combined Federal Campaign. ALA’s registration number is 10205. This is a convenient way for federal employees to support our organization through workplace donations.