Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALA piedalās sarunā ar Baltijas valstu vēstniekiem
 • ALA un PBLA tiekas ar Baltijas mediju pārstāvjiem
 • ALA nosūta vēstules visiem 100 Saeimas deputātiem
 • Ar ALAs atbalstu iznāk grāmata par ASV un Latvijas divpusējām attiecībām
 • “The Baltic Times” lasāma intervija ar ALAs priekšsēdi
 • Atlikušas vēl dažas stipendijas dalībai 2x2 seminārā
 • ALAs Kultūras fonds pieņem līdzekļu pieprasījumus līdz 31.jūlijam
 • ALAs Kultūras nozare aicina gatavoties Latvijas simtgadei!
 • Jūlijā sāksies viesnīcu rezervācija Baltimoras Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem
 • Amerikas lietuvieši aicina apmeklēt XV Lietuviešu Deju svētkus Baltimorā
 • Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs aicina uz divām jaunām izstādēm
 • Publicēta grāmata par latviešu jauniešu pretošanos okupantiem
In this issue of InfoGram:
 • ALA Joins Discussion with Baltic Ambassadors
 • Baltic organizations meet Baltic Media representatives
 • ALA Sends Letters to All 100 Members of the Latvian Parliament
 • ALA Co-sponored Book on the U.S. – Latvia Relations Published
 • “The Baltic Times” publishes interview with ALA President
 • A Few More Scholarships Available for Participants of 2x2 Seminar
 • ALA’s Cultural Foundation Grant Application Deadline - July 31
 • ALA’s Cultural Office Encourages to Start Preparing for Latvia’s Centennial
 • 2017 Latvian Song and Dance Festival Hotel Reservations Available on July 1
 • Lithuanian Americans to Present XV Lithuanian Folk Dance Festival in Baltimore, MD
 • Diaspora Latvian Art Center in Cēsis Opens Two New Exhibits
 • A Book on Latvian Youth Resistance to Occupation to be Presented in California

ALA piedalās sarunā ar Baltijas valstu vēstniekiem

Pagājušajā piektdienā, 3. jūnijā, Amerikas latviešu apvienības delegācija priekšsēža Pētera Blumberga vadībā piedalījās Apvienoto Baltiešu komitejas (JBANC) rīkotajā sarunā ar trīs Baltijas valstu vēstniekiem, kas šoreiz rotācijas kārtībā norisinājās Lietuvas vēstniecības Vašingtonā telpās. Tikšanās laikā Baltijas valstu un baltiešu organizāciju pārstāvji pārrunāja šī brīža aktualitātes un tuvākā laikā ieplānotos pasākumus. Kā to norādīja JBANC ilggadējais izpilddirektors Karl Altau, šī bija viskuplāk apmeklētā tikšanās kopš šīs ik ceturkšņa tikšanās tradīcijas uzsākšanas pirms vairākiem gadiem.

ALA un PBLA tiekas ar Baltijas mediju pārstāvjiem

Šī gada 2. jūnijā Vašingtonā, D.C., norisinājās Amerikas latviešu apvienības ierosināta tikšanās ar Latvijas un Igaunijas sabiedrisko mediju pārstāvjiem, lai pārrunātu Baltijas mediju lomu un atbildi Krievijas izvērstajai propagandas un dezinformācijas kampaņai. Tikšanās starp Baltijas mediju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem notika Eiropas politikas analīzes centra (Center of European Policy Analysis) telpās, kas spēlē ietekmīgu lomu Centrāleiropas un Austrumeiropas pētniecībā.

ALA nosūta vēstules visiem 100 Saeimas deputātiem

Amerikas latviešu apvienība, izpildot ALAs 65. kongresā apstiprinātu rezolūciju, maija vidū elektroniski nosūtīja visiem simts Latvijas Saeimas deputātiem adresētas vēstules, aicinot tos atbalstīt grozījumus Latvijas Okupācijas muzeja likumā un noteikt muzejam nacionāla būvprojekta statusu. 19. maijā notikušā balsojumā, 60 deputātiem balsojot PAR, Saeimas 2. lasījumā tika apstiprināti minētie grozījumi LOM likumā. Likuma grozījumu izskatīšana trešajā lasījumā plānota šī gada vasarā! Pilnu ALAs priekšsēža Pētera Blumberga parakstītu vēstules tekstu varat izlasīt ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/media/files/ALAs_vestule_Okupacijas_muzeja_atbalstam_May18_2016.pdf!

Ar ALAs atbalstu iznāk grāmata par ASV un Latvijas divpusējām attiecībām

Maija beigās atklāšanu pieredzējusi Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) izdotā grāmata par Latvijas un ASV attiecībām "Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Environment", kura tapusi ar ALAs un citu atbalstītāju līdzfinansējumu. Grāmatas elektroniskā versija atrodama LĀI mājas lapā: http://liia.lv/publications/latvia-and-the-united-states-revisiting-a-strategic-partnership-in-a-transforming-environment-2016-514. Sasaistē ar grāmatas atklāšanu, LĀI 26. maijā Rīgā rīkoja diskusiju, kuras fokusā bija Latvijas un ASV savstarpējo attiecības drošības un ekonomiskās sadarbības kontekstā. Diskusija noskatāma: https://www.youtube.com/watch?v=aTkJmm537oo&feature=youtu.be“The Baltic Times” lasāma intervija ar ALAs priekšsēdi

Atzīmējot ALAs 65. gadskārtu un izdevums “The Baltic Times” publicējis interviju ar ALAs priekšsēdi Pēteri Blumbergu, kurš iepazīstināja laikraksta lasītājus ar aktualitātēm ALAs darbā – ALAs 65. gadu jubileju, Baltijas drošības jautājumiem, vasaras prakses programmu, gatavošanos Latvijas valsts simtgadei utt. http://www.baltictimes.com/life-changing_experience_for_american_latvian_interns_in_ancestral_land/

Atlikušas vēl dažas stipendijas dalībai 2x2 seminārā

ALAs Izglītības nozare atgādina ASV jauniešiem par iespēju pieteikties pēdējām atlikušajām stipendijām dalībai 2x2 seminārā, kas norisināsies Latvijā, rezidencē Kurzeme no 8. līdz 15. jūlija. Ja esi jaunietis vecumā no 18 līdz 35 gadiem un plāno jūlija mēnesī apmeklēt Latviju, nepalaid garām šo iespēju! Semināru atklās Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, kam sekos ļoti bagāta programma politikas, kultūras, uzņēmējdarbības, vadības prasmju un Latvijas valsts simtgades ievirzēs un daudzos dažādos projektos. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net. Pieteikumā lūdzam minēt savu latvisko izglītību un ko ceriet iegūt 2x2 nometnē. Plašāka informācija atrodama: http://2x2pasaule.com/

ALAs Kultūras fonds pieņem līdzekļu pieprasījumus līdz 31.jūlijam

Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda līdzekļu pieprasījuma pieteikumi projektiem iesniedzami līdz 2016. gada 31. jūlijam. Paldies visiem KF ziedotājiem par savu dāsnumu KF darba atbalstam! Sīkāka informācija par līdzekļu pieprasījumu atrodama http://www.alausa.org

ALAs Kultūras nozare aicina gatavoties Latvijas simtgadei!

ALAs Kultūras nozare ir izstrādājusi plānu, lai iesaistītu visus ASV dzīvojošos latviešus Latvijas valsts simtgades svinībās. Atsaucoties LV Kultūras ministrijas Simtgades koncepcijai, ALA Kultūras nozare aicina katru latvieti ASV izvēlēties “kādu lietu..... un dalīties ar visiem tās darīšanā”! ALAs sagatavotais plāns atspoguļo Latvijas Kultūras ministrijas Simtgadu rīcības komitejas nospraustos programmas virzienus. Laika posmā no 2017.gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim veidosim iespēju visiem ASV dzīvojošiem latviešiem, neatkarīgi no to dzīvesvietas, iespēju piedalīties. ALAs Kultūras nozare būs informācijas izmaiņas centrs, padomu devējs un koordinētājs svētku plānošanā, lai katrs indivīds, organizācija, centrs, draudze, skola, biedrība, draugu pulks utt. var svinēt Latvijas simtgades svētkus, pēc saviem ieskatiem veidot pasākumus, lai mūsu balsis skanētu kopā un skanētu skaļi! Latvijas Simtgade mūsu dzīvēs būs vienreizējs notikums, nedrīkstam to palaist garām! Vairāk informācijas: http://www.alausa.org

Jūlijā sāksies viesnīcu rezervācija Baltimoras Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem

Ar šī gada 1. jūliju sāksies rezervācija svētku viesnīcā Renaissance Baltimore Harborplace (Diennakts cena: $179). Rīcības komiteja arī aicina Jūs apsvērt iespēju kļūt par XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atbalstītāju. Ar vairāku līmeņu ziedojumiem ir iespēja saņemt sarīkojumu brīvbiļetes, ielūgumus uz VIP pieņemšanu un arī publiski sponsorēt dažādus īpašus pasākumus vai uzvedumus! Lūdzam meklēt viesnīcas rezervācijas anketu, ziedošanas iespējas un citu informāciju svētku mājas lapā http://www.latviansongfest2017.com.

Amerikas lietuvieši aicina apmeklēt XV Lietuviešu Deju svētkus Baltimorā

Amerikas lietuviešu kopiena atsūtījusi ielūgumu un aicinājumu ASV dzīvojošiem latviešiem pievienoties XV Lietuvas Tautas Deju festivālā, kas norisināsies Baltimorā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam. 3. jūlijā plānotajā noslēguma koncertā paredzēta 1800 dejotāju līdzdalība no sešām valstīm – ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Izraēlas un Lietuvas. Tuvāka informācija par svētkiem un biļešu iegāde: http://sokiusvente2016.org/en/home/

Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs aicina uz divām jaunām izstādēm

Jaunatklātajā Dzidras un Leopolda Sīpoliņu galerijā redzami mākslinieku Zigfrīda Sapieša, Gerdas Rozes, Laimoņa Eglīša, Norveļa Hermanovska, Ineses Birstiņas, Oskara Skušķa un citu mākslinieku darbi. Ripas ģimenes galerijā izstāde “Māksla emigrācijā divās paaudzēs “Kalmītes stāsts”” (Jāņa Kalmītes un Leldes Kalmītes gleznas, vēstules , video un citi dokumentāli materiāli). Vairāk par Pasaules latviešu mākslas centru un izstādi lasiet: http://www.latviandiasporaart.org/

Publicēta grāmata par latviešu jauniešu pretošanos okupantiem

Šī gada 20. jūnijā plkst. 18:00 vēsturiskajā Mountain Mermaid, 20421 Callon Drive, Topanga Canyon, CA 90290 plānota tikšanās ar ar grāmatas “The Linden Tree and the Legionnaire” autori Diānu Maturu un ilustratoru leģionāru Kārli Smiltēnu. Sīkāka informācija par grāmatu un tās autoriem: http://www.TheLindenTree.info
ALA Joins Discussion with Baltic Ambassadors

On Friday, June 3, representatives from the American Latvian Association participated in a meeting between Baltic community organizations and Baltic Embassies to discuss topical issues and plans for the near future. The meeting, held at the Lithuanian Embassy in Washington, D.C., was organized by the Joint Baltic American National Committee (JBANC). According to Karl Altau, the long-time Managing Director of JBANC, this was the biggest number of attendees since the tradition of meetings between the Baltic Embassies and the Baltic communities started many years ago.

Baltic organizations meet Baltic Media representatives

On Thursday, June 2, representatives of the American Latvian Association, the World Federation of Free Latvians, and the Joint Baltic American National Committee met with representatives of Latvian and Estonian Public broadcasting companies, and Radio Free Europe / Radio Liberty to discuss the role of Baltic media in responding to Russia's propaganda and disinformation campaign to advance its foreign policy and military goals. The meeting took place at the office of the Center of European Policy Analysis, a renowned policy institute dedicated to the study of Central and Eastern Europe, which has recently launched an Information Warfare Initiative.

ALA Sends Letters to All 100 Members of the Latvian Parliament

Acting on a ALA’s 65th Congress resolution, the ALA Information Office last month sent letters to all 100 members of the Latvian Parliament requesting them to support ammendments to the legislation related to the Museum of the Occupation of Latvia. The Latvian parliament, in the second reading on May 19, upheld legislative amendments to grant the Occupation Museum the status of an object of national importance. This designation would hopefully remove obstacles to the museum’s long-awaited reconstruction project. The third reading of the proposed amendment in the Parliament is scheduled during the summer. For more information visit: http://www.baltic-course.com/eng/real_estate/?doc=120984

ALA Co-sponored Book on the U.S. – Latvia Relations Published

The American Latvian Association is a proud sponsor of the most recent publication of the Latvian Institute of International Affairs "Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Environment." The book was presented in Riga on May 26, 2016, together with a public discussion on security and economics aspects of the strategic Latvia-US relationship. If you missed the live webstream, you can find the the discussion at: https://www.youtube.com/watch?v=aTkJmm537oo&feature=youtu.be The electronic version of the book is available on LIIA webpage: http://liia.lv/publications/latvia-and-the-united-states-revisiting-a-strategic-partnership-in-a-transforming-environment-2016-514.“The Baltic Times” publishes interview with ALA President

On the occasion of ALA’s 65th anniversary, “The Baltic Times” newspaper published an interview with the ALA president Peteris Blumbergs. Discussed were issues of US-Latvian relations, Baltic security issues, ALA’s summer internship program and preparation for Latvia’s Centennial. For the full interview visit: http://www.baltictimes.com/life-changing_experience_for_american_latvian_interns_in_ancestral_land/

A Few More Scholarships Available for Participants of 2x2 Seminar

Organizers of the “2x2” camp invite Latvian youth from around the world, including the U.S., to attend this summer’s program in Kurzeme, Latvia, from July 8 to 15, 2016. In support of the “2x2” mission, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Some stipends are still available for 2016. Please address your application to the ALA Scholarship Committee to Andra Zommers, Director of the ALA Education Office: azommers@sbcglobal.net. Include a summary of your activities in your Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2x2 youth program. For more information, please visit: http://2x2pasaule.com/

ALA’s Cultural Foundation Grant Application Deadline - July 31

ALA Cultural Foundation has announced that the deadline for this year’s grant applications is July 31. The grant application forms can be found on ALA’s homepage: www.alausa.org The Head of the ALA Cultural Foundation Sanita Šūmane thanks all the donors and supporters for their generosity during this year’s fundraising campaign!

ALA’s Cultural Office Encourages to Start Preparing for Latvia’s Centennial

As our gift to Latvia during the Republic’s Centennial, ALA will concentrate on raising public awareness of Latvia and Latvians in America. ALA’s has conceived a plan, will mirror the celebration in Latvia. From November 18, 2017 through November 18, 2018 we invite everyone, every organization, every group large or small - wherever you live! to participate. The ALA Cultural Office will serve as an information conduit, idea center, counsellor, coordinator, and supporter for everyone who wishes to celebrate Latvia’s cenntenial with events large or small. The Cenntenial year celebrations is an ideal opportunity for everyone – whether you speak Latvian or not – to work together. A centennial is a once-in-a-lifetime event, so let’s all celebrate! For more information and some program ideas, visit: http://www.alausa.org

2017 Latvian Song and Dance Festival Hotel Reservations Available on July 1

The XIV Latvian Song and Dance Festival organizing committee reminds everyone that the festival will take place in Baltimore from June 29 through July 3, 2017. On July 1st of this year, room reservations will be accepted for the festival hotel, Renaissance Baltimore Harborplace (special reduced room rate of $179/night). The organizing committee also invites you to become a XIV Latvian Song and Dance Festival supporter. With a number of donation tiers, a donor can receive complimentary tickets, invitations to a VIP reception, and various public event sponsorship opportunities! For the hotel reservation link, donation opportunities, and more information, visit the festival's website www.en.latviansongfest2017.com.

Lithuanian Americans to Present XV Lithuanian Folk Dance Festival in Baltimore, MD

The 15th North American Lithuanian Folk Dance Festival will be held Thursday, June 30 - Sunday, July 3, 2016 in Baltimore, MD. Dancers from 45 troupes will represent the United States, Great Britain, Sweden, Israel, Canada and Lithuania. The finale on Sunday, July 3, at the Royal Farms Arena will feature 1,800 folk dancers. For more information and to purchase tickets, please visit: http://sokiusvente2016.org.


Diaspora Latvian Art Center in Cēsis Opens Two New Exhibits

Two new exhibitions have opened at the Diaspora Latvian Art Center in Cesis, Latvia. The newly-open Dzidra and Leopols Sīpolins Gallery showcases the artworks of Zigfrids Sapiesis, Gerda Roze, Laimonis Eglītis, Norvelis Hermanovskis, Inese Birstiņa, Oskars Skušķis and others. The Ripa family Gallery exhibit “ Two Generations in Emigration Art,” focuses on the works of father and daughter, Latvian Americans Jānis and Lelde Kalmītis”. More info: http://www.latviandiasporaart.org/

A Book on Latvian Youth Resistance to Occupation to be Presented in California

Meet the author Diana Matur and illustrator and Legionnaire Karlis Smiltens of “The Linden Tree and the Legionnaire” on June 20 starting at 6:00 p.m. at the historic Mountain Mermaid, 20421 Callon Drive, Topanga Canyon, CA 90290. For more information about the book and authors visit: http://www.TheLindenTree.info