Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

ALA un ALJA tiekas uz apvienoto sēdi Latvijas vēstniecībā

Šo sestdien, 9. martā, Amerikas latviešu apvienības (ALA) un Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) valdes locekļi pulcēsies uz kopīgu valdes sēdi, kas notiks Latvijas vēstniecībā ASV. Valdes sēdes ietvaros plānots izskatīt ALAs darbības, ALAs un ALJAs sadarbības jautājumus, kā arī pārrunāt sadarbību starp Latvijas vēstniecību un latviešu diasporu ASV. Sarunā plānota Latvijas vēstnieka ASV Andra Razāna un Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēža Jāņa Kukaiņa līdzdalība.

Atvērta diskusija par sadarbību starp Latviju un latviešu diasporu ASV

Aicinām Vašingtonas, D.C., un tās apkārtnē dzīvojošos tautiešus š. g. 9.martā plkst. 15:30 Latvijas vēstniecības telpās (2306 Massachusetts Ave., NW, Washington DC 20008) piedalīties diskusijā: „Latvijas valsts un ASV latviešu sadarbība Latvijas polītisko un ekonomisko aktualitāšu kontekstā“. Diskusija notiks ALAs un ALJAs apvienotās valdes sēdes ietvaros. Dalībniekiem būs iespēja vienkopus satikt Latvijas vēstniecības darbiniekus, ALAs un ALJAs valdes locekļus. Plašāka informācija par plānoto diskusiju atrodama ALAs mājas lapā!

Kultūras fonds piedāvā piedalīties Kongresa bibliotēkas apmeklējumā Vašingtonā, DC

Šo piektdien, 8. martā, plkst. 13:00, ALAs Kultūras fonds rīko Kongresa bibliotēkas apmeklējumu un tikšanos ar bibliotēkas pārstāvjiem par to, kāda veida latviešu iespieddarbi šobrīd atrodami Kongresa bibliotēkā un kādi ir bibliotēkas tālākie baltiešu kolekciju veidošanas plāni. Interesentus, kas vēlas pievienoties Kongresa bibliotēkas apmeklējumā, aicinām pieteikties zvanot uz ALAs biroju: 301 340 1914 vai rakstot: ilze.garoza@alausa.org

Pagarināta pieteikšanās Heritage Latvia ceļojumam

Līdz 15. martam pagarināta pieteikšanās šīs vasaras "Heritage Latvia" izglītojošajam braucienam uz Latviju (angļu valodā), kurā ietilpst arī XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku apmeklējums. Plašāka informācija atrodama: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/

Tuvojas ALAs skolotāju konference Garezerā

ALAs Izglītības nozare aicina latviešu skolu skolotājas un skolotājus piedalīties ALAs skolotāju konferencē, kas notiks Gaŗezerā, Mičiganā no 15. līdz 17. martam. Konferencē uzstāsies vairāku latviešu valodas mācību grāmatu autore Iveta Grīnberga, kas ir pasniedzēja Vašingtonas Universitātes Baltiešu studiju programmā, Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes vadītāja Daina Gross un viņas vietniece Dace Mažeika, Garezera vasaras vidusskolas direktore Sandra Kronīte Sīpola, kā arī Ruta Bambāne, Aija Kīna un Līga Ejupa. Pieteikšanās anketa uz konferenci, kā arī ALAs Izglītības nozares vadītājas Andra Zommeres sagatavotais raksts par konferences programmu atrodams ALAs mājas lapā Izglītības nozares sadaļā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

Portatīvās pasu darbstacijas tūre uz Losandželosu un Denveru

Latvijas Vēstniecība ASV plāno portatīvās pasu darba stacijas tūri uz Losandželosu (Kalifornija) un Denveru (Kolorado). Pieteikumi Latvijas pilsoņa pases saņemšanai vai apmainīšanai jāiesūta vēstniecībai līdz 1. aprīlim. Plašāka informācija: http://www.latvia-usa.org/inparpapadak.html

Sākusies reģistrēšanās Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumam

Mājas lapā http://www.ieguldilatvija.lv sākusies oficiālā reģistrēšanās pirmajam Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumam. Aicinām interesentus – Amerikas latviešu uzņēmējus, ekonomistus, finansistus, pētniekus, inženierus, dizainerus, IT speciālistus, mācībspēkus, radošo industriju pārstāvjus un visus citus interesentus piedalīties forumā. Pirmajiem 50 reģistrētajiem dalībniekiem pastāv iespēja rezervēt biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma koncertu Mežaparka estrādē!

Ārlietu ministrijas ziņojums par sadarbību ar Latvijas diasporu

Ārlietu ministrijas mājas lapā nopublicēts Informatīvais ziņojums par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.–2015.gadā, kurā identificēti prioritārie virzieni sadarbībai ar diasporu: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zinas/2013/februaris/21-1/

Rīgā plānota izstāde “Latviešu māksla trimdā”

2013. gada 9. maijā Rīgā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls” plānots atklāt izstādi “Latviešu māksla trimdā”. Savukārt 9. Jūlijā Rīgas biržā plānota trimdas mākslai un tās vērtību apzināšanai veltīta konference, kurā uzstāsies referenti no Latvijas, ASV un Zviedrijas. Plašāka informācija atrodama ALAs mājas lapā.


Studiju iespējas Latvijā

Mājas lapa interesentiem, kas vēlas uzzināt par studiju iespējām Latvijā, tajā skaitā par pieejamām stipendiju programmām: http://www.studyinlatvia.lv/

ALA and ALYA to Meet at a Joint Board Meeting at the Embassy of Latvia

Saturday, March 9, the American Latvian Association’s board and the American Latvian Youth Association’s board will meet at the Embassy of Latvia. The joint board meeting’s agenda includes: planning ALA and ALYA activity, areas of possible collaboration for ALA and ALYA, discussions on the cooperation between the Latvian state and the Latvian diaspora in the United States. This, as well as all ALA board meetings, is open to the public!

Open Discussion on Cooperation Between Latvia and the Latvian Diaspora in the U.S.

We invite all Latvians from Washington, DC and the adjacent areas to participate in an open discussion: „Cooperation between Latvia and Latvians in the U.S. in the light of recent political, economic and cultural developments“. Discussion will take place at the Embassy of Latvia on March 9, at 3:30 pm. Participants will have the opportunity to meet the Embassy staff, ALA and ALYA board members. For more information please visit ALA’s webpage!

ALA’s Tour to the Library of Congress

Friday, March 8, ALA’s Cultural Foundation is organizing a tour to the Library of Congress in Washington, DC. The tour will include a meeting with the Library staff to view the LOC Latvian collection and to learn about their collection development strategy for Baltic materials. If you would like to join the tour, please call the ALA office 301 340 1914 or send an e-mail to the following address: ilze.garoza@alausa.org.

Deadline Extended for the Heritage Latvia Tour

The deadline for Heritage Latvia - educational tour to Latvia (in English) has been extended to March 15. To sign up your child or grandchild for the tour, please visit ALA’s website: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/

ALA Teacher’s Conference to Take Place in Garezers

ALA’s Education Office invites Latvians school teachers to participate in the ALA Teacher’s conference, which will take place in Garezers (Three Rivers, Michigan) from March 15 through 17. Conference lecturers will include Iveta Grinberga, Latvian language instructor at the University of Washington and author of several „Learning Latvian“ books; Daina Gross, the head of World Federation of Free Latvians Education Council and her assistant Dace Mažeika; Sandra Kronite Sipols, the principal of Garezers Summer School, as well as Ruta Bambane, Aija Kina and Liga Ejupa. Application form, as well as an article by Andra Zommere, the head of ALA’s Education Office is available on ALA’s website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/skolotaju-konferences-un-kursi/

Portable Passport Station to Visit Los Angeles and Denver

The next tour of the portable passport station, organized by the Embassy of Latvia, is planned for Los Angeles (California) and Denver (Colorado). Applications for renewal of Latvian passports must be submitted to the Embassy of Latvia by April 1. For more information visit: http://www.latvia-usa.org/inparpapadak.html

Register for the First World Latvian Economics and Innovations Forum

The official registration has started for the first „World Latvian Economics and Innovations Forum“, which will take place in Riga from July 2 until July 4, 2013. We invite all Latvian entrepreneurs, Latvian expatriates, and friends of Latvia who want to build partnerships and contribute to the economic growth of the nation to register for the forum. The goal of the forum is to promote mutual communication and the creation of collaborative projects between the representatives of various business fields in Latvia and elsewhere in the world, to promote investment and the attraction of intellectual potential to Latvia, and to strengthen the connection of Latvian expatriates to Latvia and to encourage their participation in the country‘s economic development. To register please visit: http://www.ieguldilatvija.lv

Report by Ministry of Foreign Affairs on Cooperation with Diaspora

Ministry of Foreign Affairs has published on its website a report on cooperation with Latvian diaspora (2013 – 2015), identifying the key areas of cooperation: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zinas/2013/februaris/21-1/

Latvian Exile Art to be Displayed in Riga

The much anticipated exhibition “Latvian Exile Art” will open on May 9, 2013 in Rīga, Latvia at the Latvian National Museum of Art’s (LNMM) Arsenāls Exhibition Hall (Torņa ielā 1). Featuring works from the LNMM permanent collection, new gifts and acquisitions, as well as works on loan from private collections, the exhibit will run through July 28.


Study opportunities in Latvia

A useful website for those who would like to study in Latvia (includes tips about scholarships): http://www.studyinlatvia.lv/