Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALAs valde tiekas uz pavasaŗa sēdi Vašingtonā, DC
 • Aicinājums pievienoties akcijai Baltijas valstu drošības stiprināšanai
 • ALA aicina interesentus piedalīties JBANC konferencē
 • ALA Kongresa delegātu veidlapas ceļā pie adresātiem
 • ALA atbalsta prakses iespējas JBANC birojā un Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO
 • ALA piedāvā stipendijas jauniešiem dalībai 2x2 nometnē Latvijā
 • Vēl iespējams pieteikties ALAs ceļojumiem uz Latviju šī gada vasarā
 • Sveicam Denveras latviešu skolu ar darbības atsākšanu
 • Valsts Akadēmiskais koris Latvija koncertēs Linkolna centrā Ņujorkā
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Convenes in Washington, DC for its Quarterly Meeting
 • Call to Action in Support of Baltic Security
 • ALA Invites you to Attend 11th JBANC Conference
 • ALA Congress Delegate Registration Forms on Their Way to Organizations
 • Internship Opportunities at JBANC and the Latvian Mission to the UN
 • ALA Offers Scholarships for the Summer 2015 “2x2” Youth Program in Latvia
 • Registration for ALA sponsored Trips to Latvia extended until March 31st!
 • Congratulations to the recently reopened Denver Latvian School!
 • Latvian National Choir to perform at Lincoln Centre in New York

ALAs valde tiekas uz pavasaŗa sēdi Vašingtonā, DC

Marta pirmajā nedēļas nogalē Vašingtonā uz savu pirmo valdes sēdi šajā gadā pulcēsies Amerikas latviešu apvienības valde, lai pārrunātu aktuālos jautājumus organizācijas darbībā un sadarbībā ar Latviju. Piektdien, 6. martā, ALAs pārstāvji viesosies Latvijas vēstniecībā un ASV Valsts departamentā, lai ar atbildīgajām Latvijas un ASV amatpersonām pārrunātu drošības situāciju Baltijas reģionā.

Aicinājums pievienoties akcijai Baltijas valstu drošības stiprināšanai

Reaģējot uz Krievijas agresijas izpausmēm Eiropas Austrumos un rūpējoties par Baltijas valstu drošību, Amerikas latviešu apvienība (ALA) aicina savus biedrus un atbalstītājus piedalīties akcijā, kuŗas mērķis ir panākt Krievijas agresijas apturēšanu Eiropā un stiprināt Baltijas valstu drošību. Jūsu iespējas līdzdarboties uzskaitītas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/media/files/ALA_call-to-action-march_2015.pdf

ALA aicina interesentus piedalīties JBANC konferencē

ALA aicina visus interesentus, kam rūp drošības situācija Eiropā, piedalīties Apvienotās Baltiešu komitejas (JBANC) rīkotā konferencē “History Repeated: Baltics and Eastern Europe in Peril?”, kas notiks Vašingtonā, DC, šī gada 17. – 18. aprīlī. Informācija par konferenci un pieteikšanās veidlapas atrodamas JBANC mājas lapā: http://jbanc.org/?m=1&p=2. Lai atbalstītu jauniešu līdzdalības iespējas diskusijā par Eiropas un Baltijas valstu drošības situāciju, ALA apņēmusies segt piecu Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) biedru reģistrācijas izdevumus šajā konferencē: http://www.alausa.org/en/who-we-are/news/id/18/jbanc-11th-conference-andquot;history-repeated:-baltics-and-eastern-europe-in-perilandquot;-to-be-held-in-washington-dc-on-april-18-2015/

ALA Kongresa delegātu veidlapas ceļā pie adresātiem

Informējam, ka Amerikas latviešu apvienības birojs izsūtījis visām ALAs biedru organizācijām pieteikšanās veidlapas 64. ALA gadskārtējam kongresam, kas šogad notiks Indianapolē no 1. līdz 3. maijam. Pieteikšanās termiņš kongresa delegātiem ir š.g. 14.aprīlis. Viesnīcai par pazeminātu cenu iespējams pieteikties līdz 15. aprīlim. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapas atrodamas: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-64-kongress-indianapole/

ALA atbalsta prakses iespējas JBANC birojā un Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO

Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Apvienoto Baltiešu komiteju (JBANC) aicina interesentus pieteikties praksei JBANC birojā Rokvilē, Merilandē. Galvenais darba uzdevums praktikantam būs sniegt administratīvu atbalstu JBANC izpildirektoram Krievijas propagandas atspēkošanā un dos praktikantiem iespēju arī piedalīties JBANC apmeklējumos ASV Kongresā. Pieteikšanās termiņš šai prakses programmai, kā arī visiem vasaras praktikantu darbiem Latvijā (http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/), ir 31. marts. Jāatzīmē, ka šogad ALA paredzējusi atbalstīt vēl vienu prakses iespēju Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, kas sāksies šī gada rudenī un saistīties ar sagatavošanās darbiem ANO Ģenerālajai Asamblejai. Sīkāka informācija būs atrodama ALAs mājas lapā, bet pieteikšanās būs iespējama marta otrā pusē Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapā.

ALA piedāvā stipendijas jauniešiem dalībai 2x2 nometnē Latvijā

Šovasar 2x2 nometnes rīkotāji aicina jauniešus no dažādām pasaules valstīm, tajā skaitā ASV, uz latvietības baudīšanu vienā no skaistākajiem Latvijas novadiem! Nometne norisināsies no 9. līdz 17. jūlija Ratniekos, pie Gaujas Vidzemē. Atbalstot 2x2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt reģistrācijas maksu 2x2 nometnē pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net vai uz ALA biroja adresi: alainfo@alausa.org Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.com/

Vēl iespējams pieteikties ALAs ceļojumiem uz Latviju šī gada vasarā

Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2015. gada vasarā aicina latviešu izcelsmes jauniešus vecumā no 13 līdz 15 gadiem izmantot vienreizēju iespēju apciemot Latviju, piedaloties „Heritage Latvia” programmā, kas norisināsies no 8. līdz 22. jūlijam. No 8. līdz 22. jūlijam ALA piedāvā arī „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojumu angļu un latviešu valodā pieaugušajiem un ģimenēm. Jūlija ceļojumu dalībniekiem, bez plašas Latvijas apskates, būs arī iespēja apmeklēt Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus. Tuvāku informāciju var saņemt, sazinoties ar ceļojumu koordinatori Anitu Juberti: 301 340-8719, projekti@alausa.org. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 31. martam!

Sveicam Denveras latviešu skolu ar darbības atsākšanu

Izglītības nozare ar prieku ziņo, ka 2015. gada 1. februārī darbību atsāka Denveras latviešu skola. 24 bērni, vecumā no 3 – 15 gadiem, pieteikušies skolā, ko vada Dace Carlin. Mācības notiek svētdienās no 9.00 līdz 12.00 Kolorādo latviešu kultūras centrā. Informāciju par skolu var lūgt rakstot Dacei Carlin, dace.carlin@gmail.com vai Gundegai Dancei, gundega@gum.lv.

Valsts Akadēmiskais koris Latvija koncertēs Linkolna centrā Ņujorkā

9. aprīlī, pulksten 19:00, Linkolna centra Elisas Talijas (Alice Tully Hall) koncertzālē Ņujorkā koncertu sniegs Latvijas un visa Austrumeiropas reģiona koŗu mūzikas leģenda, daudzkārtējs prestižu mūzikas balvu laureāts Valsts Akadēmiskais koris Latvija. Biļetes pieejamas: http://lc.lincolncenter.org/shows/212185?show_date=2015-04-09+19%3A00%3A00

ALA Board Convenes in Washington, DC for its Quarterly Meeting

During the first weekend of March, the ALA Board will convene in Washington, D.C., for its quarterly meeting, to discuss topical issues in the organization’s work and cooperation with Latvia. On Friday, March 6, ALA Board members will visit the Latvian Embassy and the Department of State to discuss Baltic security issues.

Call to Action in Support of Baltic Security

In response to the troubling developments in Ukraine, the American Latvian Association (ALA) calls upon its members and supporters to join in our efforts to stop Russia’s aggresive acts in Europe and strengthen Baltic Security. For concrete ways to help please visit: http://www.alausa.org/media/files/ALA_call-to-action-march_2015.pdf

ALA Invites you to Attend 11th JBANC Conference

The ALA encourages Latvian community members to attend the 11th Joint Baltic American National Committee (JBANC) conference “History Repeated: Baltics and Eastern Europe in Peril?”, which will take place in Washington, DC, on April 17 and 18, 2015. The former Prime Minister of Lithuania Andrius Kubilius has been confirmed as one of the keynote speakers. Other speakers invited and/or confirmed are Edward Lucas, Paul Goble, John Schindler, Jamie Kirchick, Marcus Kolga, Andis Kudors, and others. For more information and registration visit: http://www.alausa.org/en/who-we-are/news/id/18/jbanc-11th-conference-andquot;history-repeated:-baltics-and-eastern-europe-in-perilandquot;-to-be-held-in-washington-dc-on-april-18-2015/

ALA Congress Delegate Registration Forms on Their Way to Organizations

The ALA staff has mailed out to its member organizations registration forms for the 64th ALA Congress, which will take place in Indianapolis from May 1st to 3rd. The deadline for delegate registration is April 14. Discounted rooms at the hotel are available until April 15. For more information visit: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-64-kongress-indianapole/

Internship Opportunities at JBANC and the Latvian Mission to the UN

The ALA in cooperation with the Joint Baltic American National Committee is announcing an internship opportunity at the JBANC office in Rockville, MD. The main tasks during the 8 to 10 week internship will be to provide administrative support to the Managing Director of JBANC in countering Russian propaganda, and will involve visits to the U.S. Congress. The application deadline is March 31. ALA has also agreed to financially support one more internship opportunity, which will be at the Latvian Permanent Mission to the United Nations in New York. The internship is geared for students for the fall semester of 2015, and will include preparations for the General Assembly Meetings at the United Nations. More detailed information will be posted on ALA webpage at the end of March. Applications will have to be sent directly to Latvia’s Ministry of Foreign Affairs.

ALA Offers Scholarships for the Summer 2015 “2x2” Youth Program in Latvia

This summer, the organizers of the “2x2” camp invite Latvian youth from around the world, including the U.S., to attend the camp, which this year will take place from July 9 to 17 in Ratnieki, in the northeastern part of Latvia, next to the river Gauja. In support of the 2x2 movement, the ALA offers to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Dir. of the ALA Education Office: azommers@sbcglobal.net or to the ALA office: alainfo@alausa.org. Requests will be processed in the order they will be received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.com/

Registration for ALA sponsored Trips to Latvia extended until March 31st!

ALAs English-language „Heritage Latvia”, scheduled for July 8 – 22, is designed for 13- 15 year olds of Latvian heritage. The „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” bi-lingual tour for adults and families will also take place from July 8 – 22. In addition to a wide-ranging tour of Latvia, both tours will also feature The Latvian Youth Song and Dance Festival, which takes place every five years in Riga. For more information, please contact ALA Trip Coordinator Anita Juberts at 301 340-8719; projekti@alausa.org. The application deadline has been extended to March 31!

Congratulations to the recently reopened Denver Latvian School!

The ALA Office of Education is happy to announce the re-opening of the Latvian School in Denver; 24 students met for the first time on February 1. Students are grouped by age, with 7-15 year olds meeting the first and third Sunday of the month and 3-7 year olds meeting on the second and fourth Sunday. Classes meet from 9am to 12pm. For more information, email the school’s director, Dace Carlin, dace.carlin@gmail.com, or Gundega Dance, gundega@gum.lv.

Latvian National Choir to perform at Lincoln Centre in New York

On April 9, at 07:00 p.m. the Latvian National Choir will be performing at Lincoln Center’s Alice Tully Hall in New York City in honor of Latvia’s Presidency of the Council of the European Union. The choir is an internationally recognized choral music legend of Latvia and of East Europe and the winner of multiple music awards. Tickets available: http://lc.lincolncenter.org/shows/212185?show_date=2015-04-09+19%3A00%3A00