Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Latvijas Republikas vēstnieks ASV sniedz uzrunu Stenforda universitātē
 • ALAs valde izbraukuma sēdē viesojas Sanfrancisko
 • ALA aicina izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs 66. kongresā Čikāgā
 • Uzsākta reģistrēšanās dalībai 12. JBANC konferencē par Baltijas drošības jautājumiem
 • ALAs izglītojošie ceļojumi – piedāvāti arī angļu valodā – vēl ir laiks pieteikties!
 • Dalībai ALAs prakses programmā pieteikušies 11 kandidāti
 • ASV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos plānota 17 koru un 32 deju kopu līdzdalība
 • Diasporas kopas gatavojas uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Latvijā
 • Latvijas Televīzija ir izveidojusi jaunu interneta televīzijas programmu latviešiem ārzemēs
 • Līdz 1. aprīlim iespējams pieteikt projektus PBLA KF piešķīrumu konkursā
 • ALAs nozare “Sadarbība ar Latviju” aicina apskatīt video ALAs mājas lapā
In this issue of InfoGram:
 • Latvian Ambassador to the U.S. Andris Teikmanis Gives Talk at Stanford University
 • The ALA Board Visits San Francisco for its Spring Board Meeting
 • ALA Prepares for the 66th Annual Convention in Chicago
 • Open Registration for JBANC’s 12th Conference on May 19th – 20th in Washington, D.C.
 • ALA's Cultural Tours – Also for English Speakers – Apply Now!
 • ALA’s Summer Internship Program in Latvia Attracts 11 Candidates
 • The U.S. Latvian Song and Dance Festival to Present 17 Choirs and 32 Dance Groups
 • Singers and Dancers Worldwide Prepare for XXVI Latvian Song and Dance Festival in 2018
 • A New Portal Provides Free Access to Latvian Public TV Shows and Programs
 • WFFL Cultural Foundation Accepting Grant Applications
 • ALA’s Support and Aid to Latvia Office Offers a Documentary Video

Latvijas Republikas vēstnieks ASV sniedz uzrunu Stenforda universitātē

Ceturtdien, 2. martā, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis sniedza uzrunu Stenforda universitātē par tēmu “Latvia – A Dynamic Hub in Northern Europe”. Savā uzrunā vēstnieks iepazīstināja klausītājus ar Latvijas drošības jautājumiem, dalību NATO un Latvijas ieguldījumu starptautiskā terorisma apkarošanā. Viņš atzīmēja, ka Latvija turpina būt par vienu no aktīvākajiem centriem Ziemeļeiropā, kur rodas biznesa inovācijas, attīstās informācijas technoloģijas un rodas jaunas sadarbības iespējas gan visas Eiropas, gan Ziemeļamerikas sadarbības partneriem. Pēc uzrunas sekoja pieņemšana.

ALAs valde izbraukuma sēdē viesojas Sanfrancisko

Sekojot iedibinātai tradīcijai, vienu reizi gadā Amerikas latviešu apvienības (ALAs) valde rīko izbraukuma sēdi, viesojoties kādā no latviešu centriem ASV. Šī gada 3. un 4. martā ALAs valde un Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis viesojās Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrībā. Valdes sēdē tika apspriesti finanču jautājumi, atzīmējot veiksmīgu Latvijas Simtgadei veltītu līdzekļu vākšanas akciju. Valde pārrunāja organizatoriskus jautājumus saistībā ar ALAs 66.kongresu Čikāgā, Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma reģionālā pasākuma norisi ASV, 2017.gada rudenī un AABS konferenci 2018. gada jūnijā Stenforda Universitātē. Sestdienas vakarā sanākušos iepriecināja “Sanfrancisko teātra darbnīca” ar izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”.

ALA aicina izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs 66. kongresā Čikāgā

Amerikas latviešu apvienības valde aicina savas biedru organizācijas izraudzīt un apstiprināt delegātus dalībai ALAs 66. gadskārtējā kongresā, kas notiks Čikāgā, Crowne Plaza  Chicago O’Hare viesnīcā no 5. līdz 7. maijam. Dalībai kongresā var pieteikties gan organizāciju pārstāvji, gan ALAs atsevišķie biedri. ALAs kongresa programmā īpaša uzmanība tiks pievērsta Latvijas Simtgades atzīmēšanai ASV un Latvijā, kā arī Baltijas valstu drošības jautājumiem. Ceturtdienas pēcpusdienā pirms kongresa plānots atzīmēt “Baltā galdauta svētkus”, simboliski iesākot Latvijas simtgades svētku atzīmēšanu ASV. Papildus informācija atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

Uzsākta reģistrēšanās dalībai 12. JBANC konferencē par Baltijas drošības jautājumiem

Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) aicina interesentus reģistrēties dalībai šī gada 19.-20. maijā Vašingtonā, D.C. paredzētajā, JBANC rīkotajā konferencē “New Realities: The Baltic Region in a Changing World”. Tā būs jau 12. JBANC rīkotā konference, kuŗas fokusā ir Baltijas drošības jautājumi un sadarbības veicināšana starp Baltijas valstīm un ASV. Konferences dalībnieku ērtībām viesnīcā Washington Court Hotel ierobežotā skaitā pieejamas istabas par pazeminātu cenu. Plašāka informācija atrodama: http://bit.ly/2n4XadG

ALAs izglītojošie ceļojumi – piedāvāti arī angļu valodā – vēl ir laiks pieteikties!

Vēl līdz mēneša beigām ir laiks pieteikties uz ALAs ,,Heritage Latvia” ceļojumu angļu valodā, kuŗš noritēs no 14. – 28. jūlijam. Programma domāta latviešu izcelsmes jauniešiem 13 – 16 gadu vecumā, kuŗi vēlas baudīt ,,Sveika, Latvija!” programmas piedāvājumus angliski. Tāpat ,,Hello, Latvia / Sveika, dzimtene!” ceļojums (kuŗš noritēs no 15. – 28. jūlijam) iepazīstinās dažādu paaudžu latviešus ar Latvijas kultūras jaunumiem un dos viņiem iespēju labāk apzināties savas saites ar Latviju un latviešu kultūru. Ziņojam, ka vēl ir pāris vietas pieejamas jūnija ,,Sveika, Latvija!” grupas lidojumam no ASV. Ja vēl apsverat iespēju piedalīties, vai sūtīt jūsu jaunieti baudīt Latviju šovasar, iesakām steidzīgi sazināties ar ALAs biroju. Lūdzam pieteikties pie ceļojumu koordinatores Marisas Gudrās par piedalīšanos 2017. gada vasaras ceļojumos- vai nu ar e-pastu alaprojects@alausa.org vai ar tālruni 301-340-8719.

Dalībai ALAs prakses programmā pieteikušies 11 kandidāti

Šogad līdz 28. februārim noteiktajā termiņā dalībai Amerikas latviešu apvienības prakses programmā Latvijā pieteikušies 11 kandidāti no ASV. Kā informē ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, kuŗas vadībā pirms trim gadiem tika izveidota šī prakses programma, tuvākajās nedēļās tiks caurskatīti visi pieteikumi un sadalītas prakses vietas saskaņā ar dalībnieku izrādītajām vēlmēm. Kopumā šogad prakses iespējas Latvijā piedāvāja 20 kultūras un izglītības iestādes, kā arī sabiedriskās organizācijas un uzņēmēju organizācijas. Sīkāka informācija: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

ASV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos plānota 17 koru un 32 deju kopu līdzdalība

XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ASV Rīcības komiteja sagatavojusi jaunāko informāciju par šovasar Baltimorā gaidāmajiem Dziesmu un Deju svētkiem. Kā ziņo svētku Rīcības komiteja, uz šo brīdi uz Dziesmu svētku laiku Baltimorā aizrunāts jau vairāk nekā 700 viesnīcas istabas. Pēc pēdējiem sarakstiem uz svētkiem brauks 17 kori un 32 tautas deju kopas no ASV, Kanādas, Īrijas un Latvijas. Svētku rīkotāji aicina iegādāties biļetes pirms svētkiem, lai dalībniekiem nevajadzētu stāvēt rindās, un arī, lai brīvprātīgajiem palīgiem būtu vieglāks darbs svētku norises laikā! Jaunākais svētku apkārtraksts lasāms: http://eepurl.com/cDOH0X

Diasporas kopas gatavojas uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Latvijā

Tuvojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem Latvijā, kas notiks Rīgā 2018. gada jūlijā, svētku rīkotāji aicina diasporas mākslinieciskās kopas atzīmēt dažus nozīmīgus datumus savos kalendāros. Lai piedalītos svētkos, ārvalstu latviešu koriem ir jāiztur atlase, kas paredzēta šī gada aprīlī - tiks izlozētas dziesmas un korim tās jāieraksta video. Dziesmu svētku rīkotāji jau tagad aicina kalendāros iezīmēt pirmdienu, 02.07.2018, kad plānots kopīgais Diasporas māksliniecisko kopu koncerts un danči, kā arī citas aktīvitātes. Visas mākslinieciskās kopas būs aicinātas piedalīties Dziesmu svētku gājienā, 01.07.2018., kas šajos svētkos, atšķirībā no iepriekšējiem, notiks pirmajā svētku dienā. Mēģinājumi deju kopām sāksies otrdien, 03.07.2018, bet koriem, ceturtdien, 05.07.2018.

Latvijas Televīzija ir izveidojusi jaunu interneta televīzijas programmu latviešiem ārzemēs

Latvijas Televīzija ir sākusi raidīt jaunu interneta televīzijas kanālu latviešiem ārzemēs – VISIEMLTV.LV kurā bez ierobežojumiem redzams plašs LTV raidījumu klāsts no LTV1 un LTV7 programmu piedāvājuma. Lai piekļūtu interneta televīzijai dodieties uz: VISIEMLTV.LV!

Līdz 1. aprīlim iespējams pieteikt projektus PBLA KF piešķīrumu konkursā

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) izsludinājis pieteikšanos līdzekļu piešķīrumiem 2017. gadā, kuru primārais mērķis ir atbalstīt ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu projektus kultūras, izglītības un jaunatnes darbības laukā. Līdzekļu pieprasījumu iesūtīšanas termiņš ir šī gada 1. Aprīlis. Plašāka informācija par līdz šim atbalstītajiem projektiem un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/.

ALAs nozare “Sadarbība ar Latviju” aicina apskatīt video ALAs mājas lapā

ALAs "Sadarbība ar Latviju" (SAL) nozare strādā galvenokārt vienam mērķim: Latviešu tautas izdzīvošanas nodrošināšanai. Ar SAL palīdzību tiek sagādāti regulāri, divgadīgi pabalsti Latvijas daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem - gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Lai parādītu, cik svarīgs ir darbs, ko veic SAL nozare, plānots uzņemt jaunu video par SAL palīdzības programmu, bet iepriekšējo video varat aplūkot ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/

Latvian Ambassador to the U.S. Andris Teikmanis Gives Talk at Stanford University

On Thursday, March 2nd at Stanford University, the Latvian Ambassador to the U.S., Andris Teikmanis, gave a talk titled “Latvia – A Dynamic Hub in Northern Europe”. In the presentation, the ambassador introduced the assembled audience to topics of Latvian national security, Latvia’s participation in NATO, and Latvia’s commitment to international anti-terrorism efforts. He also described Latvia as one of the most active business centers in Northern Europe, which regularly gives rise to business innovations, developments in information technology, and new opportunities for cooperation not only for European, but also for North American business partners. The talk was followed by a reception.

The ALA Board Visits San Francisco for its Spring Board Meeting

Per tradition, the American Latvian Association (ALA) board hosts one of its board meetings “away from home”, in conjunction with a visit to one of the many Latvian community centers in the U.S. This year, from March 3rd - 4th, the ALA board and Latvian Ambassador to the U.S. Andris Teikmanis visited the Latvian American community of Northern California. During the board meeting, several financial topics were discussed – in particular, the organization’s enormously successful fundraising campaign for Latvia’s centennial. The board discussed organizational directives regarding ALA’s upcoming 66th Annual Convention in Chicago, the anticipated World Latvian Economic and Innovation Forum in the U.S. in the fall of 2017, as well as the AABS Conference in June 2018 at Stanford University. On Saturday evening, the “San Francisco Theater Workshop” went on to entertain the assembled audience with a Latvian-adapted production of “Emil and the Detectives”.

ALA Prepares for the 66th Annual Convention in Chicago

The ALA board invites ALA member organizations to delegate representatives to its 66th Annual Convention, which will take place in Chicago at the Crowne Plaza Chicago O’Hare Hotel from May 4th – 7th. Application packages have been mailed from the ALA office and can also be downloaded from the ALA website. Individual delegates – those NOT representing a member organization – are also welcome to apply to participate. At the forefront of the event program will be Baltic security issues and preparations for Latvia’s Centennial celebration in the U.S. and Latvia. For more information (in Latvian): http://www.alausa.org/lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/

Open Registration for JBANC’s 12th Conference on May 19th – 20th in Washington, D.C.

The Joint Baltic American National Committee (JBANC) has opened registration for its 12th biannual conference, which will take place in Washington, D.C. on May 19 – 20, 2017. The focus of the conference, which is titled “New Realities: The Baltic Region in a Changing World”, will be Baltic security issues and promoting cooperation between the U.S. and the Baltics. There are a limited number of rooms available at $149/night at the Washington Court Hotel. For more information and the registration form, please visit: https://www.facebook.com/notes/jbanc/jbancs-twelfth-baltic-conference-new-realities-the-baltic-region-in-a-changing-w/10154805158672559?pnref=story

ALA's Cultural Tours – Also for English Speakers – Apply Now!

There is still time to apply for ALA’s “Heritage Latvia” English-language trip, scheduled for July 14th – 28th. The program is meant for 13 – 16-year old teens of Latvian heritage who would like to experience the “Sveika, Latvija!” program in a more comfortable language. The “Hello, Latvia” trip, scheduled for July 15th – 28th, will introduce travelers of all ages and backgrounds to significant cultural attractions in Latvia and will give them the opportunity to better understand their connection to, or particular interest in, Latvian culture. Please note that there are also a couple of spaces left on the June “Sveika, Latvija!” trip’s group flight from the U.S. If you are still considering sending your child to Latvia to experience ALA’s programs this summer, contact the ALA office as soon as possible! Please email the Tour Coordinator, Marisa Gudrais, at alaprojects@alausa.org, or call 301-340-8719.

ALA’s Summer Internship Program in Latvia Attracts 11 Candidates

As of February 28th, 11 candidates have submitted their applications for the 2017 ALA summer internship program in Latvia. The Director of the ALA Cultural Office, Liga Ejupe, reports that all of the applications will be reviewed in coming weeks to match qualifying candidates with their internship placements. Altogether, 20 cultural, educational, non-profit and business organizations in Latvia are providing internship opportunities to the ALA internship program participants this summer. For more info: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/

The U.S. Latvian Song and Dance Festival to Present 17 Choirs and 32 Dance Groups

The XIV Latvian Song and Dance Festival in America organizing committee shares latest information on this summer’s highly anticipated festival in Baltimore. The committee reports that more than 700 hotel rooms have been booked for the four-day festival. According to the latest rosters, 17 choirs and 32 folk dance groups from the U.S., Canada, Ireland, and Latvia will be participating. The organizing committee reminds song and dance enthusiasts to order their tickets beforehand and as soon as possible, to avoid lines at the box office, to ease the volunteer workload, and to assist organizers in their planning efforts! For the latest news, please visit: http://eepurl.com/cD9oQv

Singers and Dancers Worldwide Prepare for XXVI Latvian Song and Dance Festival in 2018

As we near the XXVI Latvian Song and Dance Festival in Latvia, which will take place in Riga in July 2018, festival organizers invite participant groups from the Latvian diaspora to make note of several important dates in their calendars. In order to qualify, choirs from abroad must pass a round of eliminations in April, for which each choir must prepare a video of a specific selection of songs. Festival organizers ask potential participants to mark the date of July 2, 2018 for the combined Diaspora group concert, as well as other planned activities. All participating groups will be invited to take part in the Song festival parade on July 1, 2018, which for the first time will take place on the first day of the festival. Rehearsals for dance groups will begin on Tuesday, July 3, 2018 and for choirs on Thursday, July 5, 2018.

A New Portal Provides Free Access to Latvian Public TV Shows and Programs

The Latvian State TV has launched a new internet channel providing free and unrestricted access to the contents of two Latvian public TV stations - LTV1 and LTV7. To access Latvian TV shows and programs, both live and from an archive, visit VISIEMLTV.LV!

WFFL Cultural Foundation Accepting Grant Applications

The Cultural Foundation of the World Federation of Free Latvians is now accepting grant applications for 2017. The main goal of the WFFL Cultural Foundation is to support projects focused on Latvian cultural, educational and youth development. The deadline for applications is April 1. For more information visit: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/.

ALA’s Support and Aid to Latvia Office Offers a Documentary Video

ALA's Office of Support and Aid to Latvia (SAL) was created in 1989 to provide humanitarian aid and other forms of support to Latvia. However, since 1994, the first priority has become the support for the children of Latvia - those in large, poor families, abandoned children and orphans. This new priority has emerged because the ethnic Latvian people in Latvia are literally on the road to extinction – for a number of years now, more Latvians are dying each year then being born. You can view a video about the work of the SAL Office on our website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sadarbiba-ar-latviju-nozare/