Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

AKTUĀLI: Saeima atbalsta dubultpilsonības ieviešanu

Saeima ceturtdien, 9.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pilsonības likumā, kas atzīst dubultpilsonību, nosaka pilsonības piešķiršanu valstī dzimušu nepilsoņu bērniem un Latvijas pilsoņu bērniem, kuri dzimuši ārvalstīs. Par likuma grozījumiem nobalsoja 54 deputāti, pret - 27. Ar šo lēmumu līdz ar to noslēdzas teju divu gadu garumā noritējušais darbs pie Pilsonības likuma reformām, ko īstenoja īpaši šim nolūkam izveidota Juridiskās komisijas ciešā sadarbībā ar ekspertiem un diasporas organizācijām. Plašāka informācija atrodama: http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/20956-saeima-pienem-regulejumu-dubultpilsonibas-atzisanai

Pāris dienas pirms izšķirošā balsojuma, atsaucoties uz 62. kongresa pieņemto rezolūciju, ALA nosūtīja Latvijas Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai adresētu vēstuli, kurā aicināja Saeimu tās 9. maija plenārsēdē pieņemt augstāk minētos Pilsonības likuma grozījumus: http://www.diena.lv/latvija/zinas/amerikas-latviesu-kopiena-aicina-saeimu-pienemt-grozijumus-pilsonibas-likuma-14006941/

Kongress pateicas par ilggadēju un uzticīgu darbu ALAs valdē

Amerikas latviešu apvienības kongresa delgāti un jaunievēlētā valde izsaka atzinību un pateicību ALAs iepriekšējām priekšsēdim, pēcāk - valdes sekretāram Jurim Mežinskim, Kultūras nozares vadītajai Ivetai Vesmanei-Felzenbergai, Kultūras fonda vadītājai Sarmai Muižniecei-Liepiņai un Revīzijas komisijas loceklim Valdim Kārklim par priekšzīmīgi un uzcītīgi pildītajiem amatiem ALAs valdē daudzu gadu garumā. Šogad valdei pievienojās trīs jaunas personas - Kultūras nozares vadītājas amatā 62. Kongress ievēlēja Līgu Ejupu, Kultūras fonda vadītājas amatā - Sanitu Šūmani, ALAs sekretāres amatā tika apstiprināta Marisa Gudrā, savukārt Revīzijas komisijā – Līga Jākobsone.


ALAs valde tika pārvēlēta 62. Kongresā, kas notika no 3.maija līdz 5.maijam Sietlas pilsētā Vašingtonas pavalstī. ALA kongresā, kas ir latviešu augstākais pārvaldes orgāns ASV, šogad piedalījās 75 delegāti, pārstāvot 40 ASV latviešu biedrības, draudzes un citas organizācijas. Kongresu apmeklēja arī Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Vašingtonas Universitātes Baltiešu studiju programmas vadītājs Guntis Šmidchens. Plašāka informācija par ALAs kongresu un tajā pieņemtajām rezolūcijām atrodama mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/42/sietla-veiksmigi-nosledzies-amerikas-latviesu-apvienibas-62-kongress/Iepazīstieties! Ilggadējā Kultūras fonda priekšsēde Sarma Muižniece Liepiņa, Revīzijas komisijas loceklis Mārcis Jansons, Revīzijas komisijas locekle Līga Jēkabsone, ALAs projektu lietvede Anita Juberte, līdzšinējais sekretārs Juris Mežinskis, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, ALAs priekšsēde Anita Bataraga, kasieres vietnieks Jānis Grāmatiņš, jaunievēlētā sekretāre Marisa Gudrā, Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis, līdzšinējā Kultūras nozares vadītāja Iveta Vesmane Felzenberga, Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis, kasiere Vaira Rozentāls, Biedru nozares lietvede Dace Eglīte. Fotogrāfijā iztrūkst: ALAs priekšsēdes vietnieks, Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītājs Andris Ramāns, Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, jaunievēlētā Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupa; Kultūras fonda vadītāja Sanita Šūmane un ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis.

ALA 62. kongress atbalsta Latvijas uzņemšanu OECD

Amerikas latviešu apvienības priekšsēde Anita Bataraga šonedēļ nosūtījusi vēstules ASV prezidentam, Ārlietu ministram (Secretary of State) un ASV valsts kases vadītājam (Secretary of the Treasury), aicinot ASV valdību atbalstīt Latvijas uzņemšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD). Šādu soli ALAs priekšsēde spēra, atsaucoties uz ALAs 62. Kongresā pieņemto rezolūciju, kurā tikai izteikts atbalsts Latvijas uzņemšanai OECD. Lēmums par OECD paplašināšanu tikšot izskatīts maija beigās!

Pieredzes apmaiņas seminārs pulcē lielu skaitu dalībnieku

Domājot par to, kā palīdzēt Amerikas latviešu organizācijām to ikdienas dzīvē, Amerikas latviešu apvienība 2013. gada 2. jūlijā (dienu pirms 62. ALAs kongresa) rīkoja pieredzes apmaiņas semināru, kas pulcēja vairāk nekā 50 dalībniekus no dāžadiem latviešu centriem. Aicinām Jūs iepazīties ar galvenajiem secinājumiem no semināra, kas attiecas uz sabiedrisku un kulturālu sarīkojumu rīkošanu, jaunu biedru un finanšu līdzekļu piesiasti, kā arī uz komunikāciju ar plašāku sabiedrību! http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/
ALAs meistarsacīkstes sāksies jau pēc divām nedēļām Mineapolē

2013. gada 25. un 26. maijā Mineapolē (Minesotā) notiks 60. ASV latviešu (ALAs 16.) meistarsacīkstes basketbolā, volejbolā un draudzības spēle hokejā (ASV – Kanāda). Sacīkstes rīko ALAs Sporta nozare un Minesotas latviešu sporta kopa "Starts". Visas sarīkojumu vietas atrodas vēsturiskajā Mineapoles rajonā, tuvu pilsētas centram, Misisipi upes krastmalā. Satikšanās piektdien 24. maijā un apmešanās vieta ir Depot Renaissance hotelis, sacensības sestdien un svētdien notiks De La Salle skolā (atrodas uz salas Misisipi upē) un apbalvošanas balle un vakariņas būs svētdienas vakarā Ukrainian Activity centrā. Plašāka informācija: www.asvmeistarsacikstes.com

Bērnu vasaras nometnes latviešu valodas apguvei

Ja Jūs meklējat, kādas ir iespējas Jūsu bērniem pavadīt vasaru latviskā vidē un noskaņās, aicinām Jūs ieskatīties portālā www.nometnes.net, kurā atradīsiet latviešu nometnes, kas ir gatavas uzņemt latviešu bērnus ar dažāda līmeņa latviešu valodas zināšanām.

Saeima Adopts Provisions on Recognition of Dual Citizenship

On Thursday, 9 May, Latvia’s Saeima adopted amendments to the Citizenship Law that recognize dual citizenship, setting forth the procedure for granting citizenship to children born in Latvia to non-citizens and to children born abroad to Latvian citizens, as well as to introduce changes in the naturalization procedure. The amendments to the law were drafted by a special subcommittee of the Legal Affairs Committee. This major reform of the Citizenship Law was developed over almost two years in close cooperation with legal experts and addressed a wide variety of concerns including those of diaspora organizations. Two days before the deciding vote, fulfilling the resolution passed at the recently concluded 62nd. ALA Congress, ALA sent a letter to the speaker of Latvia’s Saeima Solvita Abolina, urging the Saiema to adopt the proposed provisions of the Citizenship Law. For more information visit: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/20957-saeima-adopts-provisions-on-recognition-of-dual-citizenship.

The ALA’s Congress in Seattle Thanks its Outgoing Board Members for Their Service

Delegates to the 62. ALA Congress expressed their gratitude to outgoing Board Member and former ALA Board President Juris Mežinskis, the Cultural Division Direcor Iveta Vesmane-Felzenberga, Cultural Fund Director Sarma Muižniece-Liepina and head of the Audit Commision Valdis Kārklis and praised their exemplary service over many years. This year the Board is joined by three new members; the 62nd ALA Congress elected Līga Ejups as the new Director of the Cultural Division, Sanita Šūmane as the Director of the Cultural Fund and Marisa Gudrais as Secretary; Līga Jēkabsone was newly elected to the Audit Commission.


The ALA 62nd Congress was held in Seattle, Washington, May 3 – 5. The Congress meets annually to set policy for the American Latvian Association. This year’s Congress had 75 delegates from 40 Latvian organizations in the United States. Special guests included the Ambassador of Latvia to the United States Andris Razāns, President of the Latvian Academy of Sciences Professor Ojārs Spārītis, and the head of the Baltic Studies Program at the University of Washington Professor Guntis Smidchens. Further information about the ALA Congress and the resolutions that were passed can be found on the ALA home page: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/42/sietla-veiksmigi-nosledzies-amerikas-latviesu-apvienibas-62-kongress/Get to know the Board Members: Outgoing Cultural Fund Director Sarma Muižniece Liepiņa, Audit Commission member Mārcis Jansons, Audit Committee member Līga Jēkabsone, Project Manager Anita Juberte, outgoing Secretary Juris Mežinskis; Education Division Director Andra Zommere, „Cooperation with Latvia” Director Ēriks Krūmiņš, ALA President Anita Bataraga, Assistant Treasurer Jānis Grāmatiņš, newly elected Secretary Marisa Gudrais, President of the World Federation of Free Latvians Jānis Kukainis, outgoing Cultural Office Director Iveta Vesmane-Felzenberga, Sports Division Director Toms Trautmanis, Treasurer Vaira Rozentāls, Membership and Fundraising Office Coordinator Dace Eglīte.

ALA Congress Supports Latvia’s Admission to the OECD

The President of the American Latvian Association Anita Batarags, in response to resolutions passed at the ALA Congress in Seattle, sent letters to U.S. President Barack Obama, Secretary of State John Kerry, and Secretary of the Treasury Jacob Lew, urging the United States to support the admission of Latvia to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The decision on OECD expansion and Latvia’s admission is scheduled for the end of May.

Latvian organization seminar provides forum for information exchange

In an effort to provide practical assistance to Latvian organizations in the United States, one day before its annual Congress, ALA sponsored a seminar which brought together more than 50 local organization leaders for an exchange of information and experience. Discussions centered on organizing social and cultural events, expanding organization membership bases, increasing funding and support for locally sponsored activities, as well as improving communications and reaching out to a wider audience. For an overview, see: http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/Only Two Weeks Until the USA Latvian Sports Championships in Minneapolis

May 25 and 26 – the 60th USA Latvian Championships (ALA 16th) in basketball and volleyball and a friendship game in hockey, (USA vs. Canada), in Minneapolis, MN, organized by the ALA Sports Division and the Minnesota Latvian Sports Club "Starts". All events will take place in a historic part of downtown Minneapolis, along the Mississippi River. The players will meet Friday, May 24, and stay at the Depot Renaissance Hotel. The games will be played Saturday and Sunday at De La Salle High School and the awards ceremony and dinner will take place Sunday, May 26, at the Ukrainian Event Center. Additional information: http://www.asvmeistarsacikstes.com.

Summer Camps for Latvian Language Acquisition

If you are looking for a summer program for your children where they can spend their time in Latvian environment and learn Latvian, visit the portal http://www.nometnes.net, where you will find information about various summer camps in the United States and Latvia, which accept children with varying degrees of Latvian language proficiency.