Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Ministru prezidente Laimdota Straujuma pateicas Amerikas latviešiem par sadarbību

ALAs 63. Kongresā piedalījās Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma, kura pateicās latviešu organizācijām par aktīvo darbu ASV latviešu saiknes ar Latviju nostiprināšanā un aicināja turpināt kopīgi rūpēties par Latvijas kultūru, valodu, labklājību un drošību. Kongresa atklāšanas uzrunā Ministru prezidente sacīja, ka Latvijai ir īpaši svarīgi veicināt tautiešu politisko un pilsonisko līdzdalību, saglabāt viņu saikni ar Latviju un latvisko identitāti, kā arī stiprināt esošo sadarbību. Pārrunājot sadarbību ekonomikā, premjere īpaši atzīmēja 2013.gada jūlijā notikušo Pasaules Latviešu Ekonomikas un inovāciju forumu – iniciatīvu, kas sapulcināja Latvijas izcelsmes uzņēmējus, pētniekus, finansistus, inženierus, juristus un citus profesionāļus no visas pasaules. Plašāk par Ministru prezidentes uzrunu ALA kongresā lasiet: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/aprilis/06052014-mp-02/

Paldies ASV kongresa pārstāvjiem

ALAs Informācijas nozare aicina tautiešus un ALAs biedrus sūtīt pateicību šiem ASV kongresa pārstāvjiem, kuŗi piedalījās Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas tikšanās ar Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu 29.aprīlī: Dana Rohrabacher, CA; Ted Poe, TX – tikšanās iniciators; Ted S. Yoho, FL; Eliot L. Engel, NY; Gregory W. Meeks, NY; William Keating, MA; Lois Frankel, FL; John Shimkus, IL.

Latvijas vēstnieks ASV aicina NATO sniegt drošības garantijas Latvijai

Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns The National Interest publicētā komentārā „Banishing the Ghosts of Heldenplatz” vērš lasītāju uzmanību uz drošības situācijas pasliktināšanos Eiropā un aicina NATO sniegt drošības garantijas tās mazajām dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai: http://nationalinterest.org/commentary/banishing-the-ghosts-heldenplatz-10210

Noslēdzas ALAs 63. Kongress Filadelfijā

Kongresa delegāti, pārstāvot ap 50 organizācijas, pieņem šādas rezolūcijas: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-63-kongress-filadelfija/kongresa-rezolucijas/


Latvieši piedalās demonstrācijā Ukrainas atbalstam

27. aprīlī aptuveni 200 dalībnieku piedalījās Čikāgā notikušā gājienā, kas tika rīkots Ukrainas atbalstam. Gājienā no Millenium Parka līdz Daley Plaza piedalījās arī Čikāgas latviešu kopienas pārstāvji, izsaucot saukļus PAR atbalstu Ukrainai un PRET Putinu un Krievijas izvērsto agresiju Ukrainas teritorijā. Ukraiņu kopiena Čikāgā izteikusi visdziļāko pateicību par izrādīto atbalstu.Pēdējais brīdis pieteikties uz ALA stipendijām studentiem un vasaras vidusskolu audzēkņiem

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare atgādina, ka vēl tikai līdz 1. jūnijam studenti var pieteikties uz materiālu atbalstu mācībām ASV augstskolās. Savukārt 15. jūnijā noslēdzas pieteikšanās uz stipendijām mācībām Garezera un Kursas Vasaras vidusskolā. Stipendiju pieteikšanās anketas atrodamas ALAs Izglītības nozares mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Vēl dažas vietas brīvas "Heritage Latvia" ceļojumā uz Latviju!

Vēl ir brīvas dažas vietas „Heritage Latvia” ceļojumā no 9. – 23. jūlijam! Izglītojošais ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 -15 gadiem notiek angļu valodā. Būs iespēja apceļot Latviju un piedalīties Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, kā arī apmeklēt Pasaules koŗu olimpiādi. Nekavējoties, lūdzu, rakstiet ceļojumu programmas vadītājai Anitai Jubertei: projekti@alausa.org.

Apvienība Kinopunkts uzsāk projektu "Kino latviešiem pasaulē"

Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu un ērtu sadarbības modeli starp latviešu diasporu pasaulē un filmu ražotājiem Latvijā, lai Latvijā ražotās filmas būtu iespējamas regulāri un legāli demonstrēt uz lielajiem ekrāniem. Pašreiz pilotprojektam ir sagatavota filmu izlase, kurā iekļautas dokumentālās filmas, mākslas filmas, animācija, bērnu filmas, filmas jauniešiem un restaurētās filmas, taču drīzā nākotnē plānots izveidot plašu filmu piedāvājumu ar visjaunākajiem kinodarbiem. Visu procesu, kas saistās ar filmu publisko demonstrēšanas tiesību kārtošanu, filmu kopiju nogādi uz demonstrēšanas vietām organizē Kinopunkts. Filmu sarakstu ir iespējams apskatīt šeit: http://www.kinopunkts.lv/pasaule/

ASV arhitekta Andreja Rauchut izstāde Latvijas Arhitektūras muzejā

Latvijas Arhitektūras muzejā atklāta Fulbraita stipendiāta ASV arhitekta Andreja Rauchut izveidotā izstāde par medicīnas ēku arhitektūru Latvijā ar nosaukumu „Ārstniecības telpa. Piecas pieejas slimnīcu plānojumam Latvijā”. Izstāde atvērta no 16. aprīļa - 13. jūnijam, Latvijas Arhitektūras muzejā, Mazā Pils iela 19. Izstādi atbalsta ALA, ASV vēstniecība, Amerikas Starptautiskās izglītības institūts un Fulbraita Asociācija.

Atklāta pieteikšanās konferencei "Migranti un bēgļi – toreiz un tagad"

Muzejs un pētniecības centrs „Latvieši Pasaulē“ sadarbībā ar Eiropas Migrācijas institūciju asociāciju (Association of European Migration Institutions - AEMI) un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu ir izsludinājis pieteikšanos dalībai AEMI konferencē „Migranti un bēgļi – toreiz un tagad“, kas norisināsies Rīgā no ši gada 25. līdz 27. septembrim. Referātu pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 2014. gada 1. jūnijs. Pieteikšanās veidlapa un plašāka informācija par konferenci atrodama: http://www.aemiconference2014.lu.lv/

Latvian Prime Minister Thanks American Latvians for their Continued Support and Cooperation

Latvia’s Prime Minister Laimdota Straujuma participated in the opening ceremonies of the American Latvian Association‘s 63rd Congress, thanking Latvian organizations in the United States for their untiring efforts in strengthening ties with Latvia and urging our continued efforts on behalf of Latvian culture, language and national security. In her remarks, the Prime Minister said that it is particularly important for Latvia to encourage civic and political participation by Latvian citizens abroad, support efforts to preserve their Latvian identity, and strengthen their ties with Latvia, building on the strong foundations of current cooperation. Regarding economic cooperation, the Prime Minister underscored the importance of the July 2013 World Latvian Economic and Innovation Forum – a project which brought together Latvian entreprenuers, scientists, financial experts, engineers, lawyers and other professionals from all over the world. More on the Prime Ministers address at the ALA Congress: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2014-gads/aprilis/06052014-mp-02/

ALA Recognizes Elected Officials who Met with Latvian PM

We kindly ask you to contact the following U.S. Congressional representatives to thank them for meeting with Latvian Prime Minister Laimdota Straujuma on April 29 during her visit to Washington and to express our appreciation for their support of issues important to the security and economic development of Latvia: Dana Rohrabacher, CA; Ted Poe, TX – meeting organizer; Ted S. Yoho, FL; Eliot L. Engel, NY; Gregory W. Meeks, NY; William Keating, MA; Lois Frankel, FL; John Shimkus, IL.

Latvian Ambassador Calls for NATO Assurances About its Collective Security

Latvian Ambassador to the US Andris Razāns in his commentary published by The National Interest, entitled „Banishing the Ghosts of Heldenplatz”, calls attention to the security destablilization in Europe and urges that NATO collectively guarantees the security of all its members, including Latvia: http://nationalinterest.org/commentary/banishing-the-ghosts-heldenplatz-10210

ALA’s 63rd Annual Convention Concludes in Philadelphia

Delegates, representing more than 50 organizations pass the following resolutions: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-63-kongress-filadelfija/kongresa-rezolucijas/


Latvians Participate in March in Support of Ukraine

On Sunday, April 27, about 200 people gathered on Chicago's lakefront to march in support of Ukraine. The Chicago Latvian community also was represented by demonstrators with Latvian national flags. The march began in Millennium Park and ended at Daley Plaza, where the „Star Spangled Banner“ and the Ukrainian National anthem were sung and prayers were offered. The Ukrainian community expressed their sincere gratitude for our support.Last Chance to Apply for ALA Scholarships

The ALA Education Office reminds everyone that the deadline for ALA scholarship applications for University students is June 1, while the deadline for Summer School scholarships to Garezers and Kursa is June 15. For more information and application forms visit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

A few spots still available on the "Heritage Latvia" trip to Latvia

There are still a few spots available on the ALA „Heritage Latvia” trip. This once-in-a lifeteime English-language trip from 9-23 July is geared to young people (13-15 years old) of Latvian descent who want to learn more about their Latvian heritage. Riga is the European Capital of Culture in 2014 which means that participants will have a chance to attend a variety of special events. For more information please contact Anita Juberts at: projekti@alausa.org as soon as possible.

Kinopunkts Launches Project "Movies for Latvians in the World"

The Latvia-based organization „Kinopunkts“ has launched a pilot project called „Movies for Latvians in the World“ with the aim of creating a convenient and sustainable cooperation model between Latvian movie makers and the Latvian diaspora and to make it possible to show Latvian movies on big screens abroad. During the pilot project, Kinopunkts is offering a selection of Latvian movies including documentaries, historical movies and animation for viewing, a list that Kinopunkts expects to expand over the course of the project. For more information visit: http://www.kinopunkts.lv/pasaule/

U.S. Architect’s Exhibit Opens in Riga, Featuring Medical Buildings in Latvia

American architect and a Fulbright Scholar Andrejs Rauchut has organized the first architectural exhibit featuring medical buildings in Latvia entitled „Curative Space. Five Approaches to Hospital Design in Latvija,” which is open from April 16 - June 13, 2014, at the Latvian Museum of Architecture (Mazā Pils street 19, Rīga). The exhibition is sponsored by ALA, the U.S. Embassy, the Insitute of International Education and the Fulbright Association.

Call for Papers for the 2014 AEMI Conference

"Latvians Abroad – museum and research centre" together with the Association of European Migration Institutions (AEMI) and the Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI) of the University of Latvia, announces a call for papers for the 12th annual AEMI conference titled "Migrants and Refugees - Then and Now", which will be held in Riga (Latvia) from September 25 to 27, 2014. The deadline for paper submissions is June 1, 2014. For more information visit: http://www.aemiconference2014.lu.lv/