Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALAs kongress ievēlē jaunu valdi
 • Strauji tuvojas ALAs Meistarsacīkstes
 • Aicinājums reģistrēties dalībai 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā
 • Atlikušas divas stipendijas dalībai 2x2 nometnē Latvijā
 • Latviešu organizācijas ārpus Latvijas aicinātas pieteikties projektu konkursā
 • ASV Kongresa bibliotēka publicē Latvijas kolekcijas aprakstu
 • Atskats uz JBANC konferenci šī gada aprīlī
 • Latvijas diaspora turpina veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi
In this issue of InfoGram:
 • ALA Congress Elects a New Board
 • The ALA Sports Games Coming up Soon!
 • Invitation to register for the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum
 • Two Scholarships Still Available for 2x2 Camp
 • Latvian Diaspora Organizations Invited to Submit Grant Proposals
 • The US Library of Congress Publishes Description of its Latvian Collections
 • Reflections on JBANC’s 11th Conference and Baltic Security Issues
 • Latvian Diaspora Continues to Support Latvia’s Economy

ALAs kongress ievēlē jaunu valdi

Aizvadītajā nedēļas nogalē Indianapolē, Indianas pavalstī, norisinājās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 64. Kongress, kura laikā tika nosprausti prioritārie ALA darbības uzdevumi nākamajam gadam un izraudzīts ALA valdes jaunais sastāvs. Iztekot Amerikas latviešu apvienības priekšsēdes Anitas Bataragas pilnvarām valdē, organizācijas vadības grožus kongresa delegāti uzticēja līdzšinējam ALA Ārējās informācijas nozares vadītājam, advokātam Pēterim Blumbergam no Vašingtonas DC. Pirmo reizi ALA valdē “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājas amatā ievēlēta Kaija Petrovska, Biedru nozares vadītāja amatā – Vilnis Ore, kasieres amatā – Dace Spanier, bet Revīzijas komisijā - Mārtiņš Andersons. Amerikas latviešu apvienības valdē darbu turpinās ALA priekšsēža vietnieks un Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs Andris Ramāns, Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, Izglītības nozares vadītāja – Andra Zommere, Informācijas nozares vadītāja – Taira Zoldnere, Sporta nozares vadītājs – Toms Trautmanis, kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš, kā arī Revīzijas komisijas locekļi - Līga Jēkabsone un Roberts Šverns. ALA valde un biroja darbinieki pateicas līdzšinējai ALA priekšsēdei Anitai Bataragai par enerģisku organizācijas darba vadīšanu pēdējo trīs gadu garumā. Organizācija arī pateicas ilggadējam “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājam Ērikam Krūmiņam, ALA kasierei Vairai Rozentālei un Revīzijas komisijas loceklim Mārcim Jansonam par priekšzīmīgu darbu organizācijas labā! Plašāka informācija: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/81/alas-kongress-apstiprina-jauno-apvienibas-valdi/. Kongresā pieņemtās rezolūcijas: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-64-kongress-indianapole/kongresa-pienemtas-rezolucijas/.

Strauji tuvojas ALAs Meistarsacīkstes

Līdz Amerikas latviešu apvienības 62. Sporta spēlēm, kas norisināsies Vašingtonā, DC no 22.līdz 23. maijam, atlikušas divas nedēļas. Aicinām visus sporta entuziastus pieteikties dalībai sporta spēlēs, kā arī apmeklēt Meistarsacīkšu noslēguma balli. Vēl šodien, 8. maijā, jūs varat rezervēt viesnīcas istabas par pazeminātu maksu. Plašāka informācija atrodama mājas lapā: www.meistarsacikstes.com.
Aicinājums reģistrēties dalībai 2. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

2015. gada 10. jūlijā Rīgā norisināsies otrais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF), kura mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināt zināšanu pārnesi un finanšu kapitāla piesaisti Latvijai. Dienu pirms tā, 9. jūlijā, Rīgā norisināsies Ārvalstu uzņēmēju tikšanās, kurā aicināti piedalīties Latvijas izcelsmes uzņēmēji un dažādu nozaru speciālisti no dažādām pasaules valstīm, tajā skaitā ASV. Savukārt 8.jūlijā notiks atsevišķs pasākumus jauniešiem Junior – PLEIF, kurā aicināti piedalīties latviešu jaunieši no ārvalstīm, kurus interesē izglītības, darba un uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Aicinām interesentus, kas jūlija sākumā, kad Latvijā norisināsies XI Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu un deju svētki, plāno būt Latvijā, piedalīties forumā: www.ieguldilatvija.lv

Atlikušas divas stipendijas dalībai 2x2 nometnē Latvijā

Informējam, ka atlikušas vairs tikai divas stipendijas, ko Amerikas latviešu apvienība piedāvā izsniegt Amerikas latviešu jauniešiem reģistrācijas maksas segšanai 2x2 nometnē, kas šovasar no 9. līdz 17. jūlijam norisināsies Latvijā! Stipendiju pieprasījumi iesūtāmi ALAs Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net vai ALA biroja vadītājam Raitam Eglītim: alainfo@alausa.org. Plašāka informācija: http://www.2x2pasaule.com/Latviešu organizācijas ārpus Latvijas aicinātas pieteikties projektu konkursā

Ārpus Latvijas darbojošās organizācijas, tajā skaitā ASV, līdz šī gada 25. maijam var iesūtīt pieteikumus projektu konkursā latviešu diasporas organizāciju atbalstam, ko izsludinājis Sabiedrības Integrācijas fonds. Pieteikšanās iespējama mikro un makro projektu kategorijā. Mikro projektu kategorijā maksimālā summa ir 15 000 EUR, bet makro (3 gadu projektiem) – 100 000 EUR. Plašāka informācija: https://www.latviesi.com/raksti/111364-diasporas-organizacijas-aicina-piedalities-sabiedribas-integracijas-fonda-konkursa-par-valsts-finans

ASV Kongresa bibliotēka publicē Latvijas kolekcijas aprakstu

ASV Kongresa bibliotéka, ar kuru Amerikas latviešu apvienība pagājušā gadā kopīgi rīkoja otro Trimdas latviešu arhīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferenci, nule publicējusi savā mājas lapā Kongresa bibliotēkā atrodošo latviešu kolekciju aprakstu. Kā to norāda Eiropas lasītavas vadītājs Grants Harris, šis ir viens no visdetalizētākajiem Kongresa bibliotēkā atrodošo kolekciju aprakstiem, pie kura izstrādes strādājusi Eiropas lasītavas darbinieces, kā arī Amerikas latviešu apvienības stipendiāte Dara Morus. Kongresa bibliotēkā ir viens no lielākajiem latviešu iespieddarbu krājumiem ārpus Latvijas, kurā ietilpst 33,000 iespieddarbu, kas publicēti dažādās valodās, kā arī karšu, filmu, fotogrāfiju kolekcijas. http://www.loc.gov/rr/european/coll/lat.html

Atskats uz JBANC konferenci šī gada aprīlī

Šī gada 17. un 18. aprīlī Vašingtonā, DC norisinājās Apvienotās Baltiešu komitejas (Joint Baltic American National Committee - JBANC) rīkota konference "History Repeated: Baltics and Eastern Europe in Peril?" Konferences uzmanības lokā, reaģējot uz Krievijas izvērsto agresiju Ukrainā un satraucošās aktivitātes Baltijas valstu pierobežā, bija centieni saprast, kādi ir Krievijas rīcības motīvi, iespējamie tālākās rīcības scenāriji un kādai vajadzētu būt Rietumu rīcībai, lai ierobežotu Vladimira Putina režīma tālāku agresiju Eiropas austrumos. Piedāvājam apskatu par JBANC konferenci: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/82/jbanc-konference-aktualize-jautajumu-par-drosibas-situaciju-baltijas-kaiminu-regiona/

Latvijas diaspora turpina veicināt Latvijas ekonomikas izaugsmi

Šonedēļ Latvija atzīmēja 25. gadadienu kopš tās neatkarības atjaunošanas. Pa šiem gadiem Latvija ir demonstrējusi ievērojamu progresu, reformējot savu pārvaldes sistēmu un tautsaimniecības iekārtu. Pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO ir veicinājusi Latvijas izaugsmi un stiprinājusi tās drošību. Tomēr reizē ar Latvijas robežu atvēršanos, iespējām studēt, pelnīt un veidot karjeru ārvalstīs no Latvijas pēdējos desmit gados ir izbraukuši vairāk nekā 200 000 cilvēku, kas kopā ar agrāk izceļojušajiem sasniedz 370 000. Katrs trešais Latvijas diasporai piederīgais (34%) turpina apzināti vai neapzināti sildīt Latvijas ekonomiku, veicot regulārus naudas pārvedumus uz Latviju. Saskaņā ar Latvijas Bankas aplēsēm ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu naudas pārvedumi uz Latviju pārsniedz pusmiljardu eiro gadā. http://www.pbla.lv/latvijas-diasporas-parstavju-loma-latvijas-ekonomiskas-izaugsmes-veicinasana/

ALA Congress Elects a New Board

Last weekend, the 64th annual ALA Congress took place in Indianapolis, Indiana, which included the elecion of a new board. Delegates elected a new board and also adopted resolutions to guide the board’s activities. After serving seven years as an ALA board member, including three as the Chairperson of the Board, Anita Bataraga handed over the reigns to newly-elected Chairperson Peteris Blumbergs, who was previously in charge of organization’s Public Affairs bureau. There are four new members joining the board – Kaija Petrovska, who will be in charge of “Support to Latvia”; Vilnis Ore – Director, Membership Office; Dace Spanier, who is the new Treasurer; and Mārtiņš Andersons – Member of the Audit Committee. Continuing on the Board, Andris Ramans, as Vice-Chairman of the Board and Director of the Fundraising Office; Liga Ejupe – Director, Cultural Office; Andra Zommere, Director, Education Office; Taira Zoldnere, Director, Information Office; Toms Trautmanis, Director, Sports Office; Liga Jekabsons and Roberts Sverns will continue to serve on the 3-member Audit Committee. The ALA board and staff extends their deepest gratitude to Anita Batarags for her energetic leadership of the ALA board, and thanks departing board members including the long-time head of “Support to Latvia” office Eriks Krumins, ALA Teasurer Vaira Rozentals, and Marcis Jansons - for his work in the Audit Committee. For more information (in Latvian): http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/81/alas-kongress-apstiprina-jauno-apvienibas-valdi/

The ALA Sports Games Coming up Soon!

In less than three weeks Latvian volleyball, asketball and ice-hockey players will gather in Washington, D.C., for the 62nd Annual ALA Sports Games. Every year on Memorial Day weekend, Latvian-American athletes from all over North America meet at the ALA Meistarsacīkstes to enjoy some friendly competition. This year, on May 23rd and 24th, players and spectators alike will meet in the Washington, D.C. region for a great weekend of volleyball, basketball, hockey, and camaraderie, all in the nations capital! The deadline for reduced hotel room rates is May 8th! And buy your tickets to the awards ceremony dinner and dance before space runs out! www.meistarsacikstes.com.

Invitation to register for the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum

On July 10, 2015, the 2nd World Latvian Economics and Innovations Forum (WLEIF) will take place in Riga, Latvia with the aim of promoting Latvian expatriates' involvement in strengthening Latvia’s economic development through improved communication, transfer of knowledge, cooperation initiatives and investment opportunities. A separate Pre-Forum meeting for international participants will be held on July 9, 2015 featuring discussions between Latvian government officials and international participants on topics that are at the forefront of Latvia’s economic agenda. For young adults and professionals from abroad, who are interested in education, career, and entrepreneurship opportunities in Latvia, a separate meeting – Junior-PLEIF - will be organized on July 8. We invite all Latvian professionals who plan to visit Latvia in early July during the XI Latvian School Youth Song and Dance Festival to participate in the Forum, which will bring together Latvian professionals from all over the world: www.ieguldilatvija.lv

Two Scholarships Still Available for 2x2 Camp

Only two more ALA scholarships are left to cover registration fees for the 2x2 Youth Seminar, which this year will take place from July 9 to 17 in Ratnieki, in the northeastern part of Latvia, on the banks of the river Gauja. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of ALA’s Education Office: azommers@sbcglobal.net or to the ALA office: alainfo@alausa.org. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.com/Latvian Diaspora Organizations Invited to Submit Grant Proposals

The Society Integration Foundation has announced an invitation for Latvian diaspora organizations, including ones in the United States, to submit grant proposals for special funding of their cultural or educational projects. Grant proposals are accepted both in micro and macro categories. The maximum amount in the micro category is 15 000 EUR, whereas the budget for macro projects can be as high as 100 000 EUR and should span three years. The application deadline is May 25. For more information (in Latvian) visit: https://www.latviesi.com/raksti/111364-diasporas-organizacijas-aicina-piedalities-sabiedribas-integracijas-fonda-konkursa-par-valsts-finans

The US Library of Congress Publishes Description of its Latvian Collections

The US Library of Congress has posted online an updated description of the Library’s Latvian collections, which according to the Head of the European Reading Room Grant G. Harris, is one of the most thorough country descriptions that the European Division has produced. It is thanks not only to his two European Division colleagues, Regina Frackowiak and Taru Spiegel, who started the description, but also to the work of Daira Moruss who last summer served at the Library of Congress as the American Latvian Association/Library of Congress Fellow. The Library of Congress collections from or about Latvia include more than 33,000 printed volumes on all subjects and in several languages, as well as significant special collections of folklife, law, maps, films, music, sound-recordings, and print and photographic materials, making the Library's holdings of such materials among the largest in the world outside of Latvia itself. http://www.loc.gov/rr/european/coll/lat.html

Reflections on JBANC’s 11th Conference and Baltic Security Issues

On April 17 and 18, the Joint Baltic American National Committee (JBANC) held its 11th Baltic conference in Washington, DC, which was attended by around 100 American foreign policy experts and Baltic and Ukrainian community members. The conference focused on Baltic defense issues in the wake of Moscow's campaign of aggression against Ukraine and its massive dissinformation campaign. The Chairman of the Victims of Communism Memorial Foundation Lee Edwards provides his reflections on Baltic Security issues in the light of the recent developments in Eastern Europe: http://dailysignal.com/2015/04/29/why-putins-russification-campaign-against-the-baltics-should-be-big-news-for-us/?fb_action_ids=10205132933776962&fb_action_types=og.shares

Latvian Diaspora Continues to Support Latvia’s Economy

This week Latvia marked the 25th anniversary of the re-establishment of Latvia’s independence. During these years Latvia has demonstrated substantial progress in establishing a democratic governance structure and market economy. Joining the European Union has strengthened Latvia’s development and joining NATO has enhanced Latvia’s security. At the same time, the open borders policy and the opportunities to study, work and make a career abroad, along with the recent economic crisis, has contributed to a concerning population migration away from Latvia. More than 200 000 people have left Latvia over the past ten years. The size of the Latvian diaspora abroad, including the earlier waves of emigration, has reached 370 000. While a large number of people have left the country, at least one third (34%) continue to support Latvia’s economy through remittances. According to the Bank of Latvia, over the past three years remittances to Latvia have exceeded half a billion euros. http://www.pbla.lv/latvijas-diasporas-parstavju-loma-latvijas-ekonomiskas-izaugsmes-veicinasana/