Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Noslēdzies ALAs 67. kongress Vašingtonā
 • ALAs kongresa delegāti un Vašingtonas latviešu sabiedrība svin Baltā galdauta svētkus
 • Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, atvērta pieteikšanās balsošanai pa pastu
 • Tuvojas pieteikšanās termiņš ALA stipendijām
 • Izglītības nozare aicina visus interesentus veikt Valsts valodas prasmes pārbaudi
 • Aicinājums pieteikties dalībai Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā
 • Iespēja pieteikt dalību IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā
 • ALA Apgāds rīko grāmatu izpārdošanu
In this issue of InfoGram:
 • Successful Conclusion of ALA’s 67th Annual Congress
 • ALA Congress Delegates and the DC Latvian Community Unite for the White Tablecloth Celebration
 • Voting by Mail for Latvia’s 13th Parliamentary Election
 • The Deadline for ALA Scholarship Applications is Approaching
 • The Office of Education Invites Students to Participate in the Latvian Language Proficiency Exam
 • ALA and WFFL Announce Registration for the WLEIF in Valmiera
 • The Registration for the IV World Congress of Latvian Scientists Now Open
 • ALA Publishing House is Holding a Book Sale

Noslēdzies ALAs 67. kongress Vašingtonā

Amerikas latviešu apvienība veiksmīgi aizvadījusi tās gadskārtējo 67. Kongresu, kas Latvijas simtgades zīmē notika notika Vašingtonā no 4. līdz 6. maijam. Kongress pulcēja 76 delegātus no ALAs biedru organizācijām, kā arī virkni prominentu viesu - tajā skaitā Latvijas kultūras ministri Daci Melbārdi, Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju Ojāru Ēriku Kalniņu, trīs vēstniekus - Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani, Latvijas vēstnieku ANO Jāni Mažeiku, kā arī Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieku sadarbībai ar diasporu Ati Sjanītu. Tāpat kongresa viesu vidū bija NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra pārstāve Vineta Mēkone, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvji. Dienu pirms kongresa ALA un Apvienotā baltiešu komiteja sarīkoja “Baltic Advocacy Day” un politisku diskusiju Kapitolija kalnā, bet ALAs Informācijas nozare, sadarbībā ar Centrālās Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni Cimdaru novadīja vēlēšanu iecirkņu vadītāju apmācību kursus. Kongresa gaitā delegāti atvadījās no ilggadējā ģenerālsekretāra Raita Eglīša un vēlēja veiksmi nākamajai ALAs izpilddirektorei Marisai Gudrajai. Tika pieņemtas 11 rezolūcijas un vairāki ieteikumi jaunievēlētas valdes turpmākajam darbam. Darbu valdē atstāja Taira Zoldnere, Filips Andersons un Jānis Kancāns. Jaunajā valdē darbosies Tatjana Vītiņa - Žagare, Dzintars Dzilna un Una Veilande. Rezolūcijas varat lasīt šeit: http://alausa.org/media/files/ALAS%2067%20Kongresa%20REZOLUCIJAS%20Final%20-%20May%2010-2018.pdf. Kongresa fotogaleriju varat skatīt šeit: https://www.flickr.com/photos/157065752@N05/albums.

ALAs kongresa delegāti un Vašingtonas latviešu sabiedrība svin Baltā galdauta svētkus

Piedaloties Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei, vēstniekiem Andrim Teikmanim, Atim Sjanītam un Jānim Mažeikam, ALAs 67. kongresa delegāti kopā ar Vašingtonas latviešu sabiedrību nosvinēja Baltā galdauta svētkus. Sarīkojumu rīkoja Latviešu organizācijas Vašingtonā Anitas Jubertes un Ivetas Gravas vadībā. Fotogaleriju varat skatīt šeit: https://www.flickr.com/photos/157065752@N05/sets/72157690897477570

Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, atvērta pieteikšanās balsošanai pa pastu

Gatavojoties 2018. gada 6. oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām, Latvijas vēstniecība ASV izplatījusi informāciju par balsošanas iespējām Latvijas pilsoņiem ASV. Nobalsot vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase. ASV šogad vēlēšanu laikā darbosies 21 iecirknis, kuru izvietojums atrodams pievienotajā kartē: http://www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018. Ja vēlēšanu dienā 6. oktobrī tomēr nevienā iecirknī (jebkurā - Latvijā vai ārvalstīs) nevarēsit ierasties personīgi, jau no 5. maija varat pieteikties balsošanai pa pastu.

Tuvojas pieteikšanās termiņš ALA stipendijām

ALAs Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. ALAs gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām 2018. -2019. mācību gadam. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai kolledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai kolledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Kandidātiem līdz 1. jūnijam pilnībā jāiesūta ALAs Izglītības nozarei: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes ("transcript") no augstskolas. Stipendiju informācija un pieprasījuma veidlapas atrodama ALA mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Izglītības nozare aicina visus interesentus veikt Valsts valodas prasmes pārbaudi

Studentiem un pieaugušajiem ASV šovasar būs iespēja kārtot Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) trīs latviešu centros. Valsts izglītības satura centrs piedāvā VVPP Ņujorkā 24. jūlijā, Gaŗezerā 28. jūlijā un Kursā 4. augustā. Eksāmenā novērtē prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast dzirdamu vai lasāmu tekstu. Ar pozitīvu vērtējumu students saņem valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā gadījumā – latviešu valodu. Latviešu valodas eksāmenu var kārtot kādā no trim līmeņiem: pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam cilvēks saņem vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu līmeņiem. Eksāmena rakstu daļa (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās) notiek 90 minūtes, pēc tam ir runas daļa (apmēram, 10 – 15 minūtes). Lūdzu rakstīt ALAs Izglītības nozares vadītājai, Andrai Zommerei, azommers@sbcglobal.net līdz 1. jūlijam ar jautājumiem, vai pieteikties kārtot VVPP. Vairāk informācijas atrodama http://visc.gov.lv/valval/info.shtml.

Aicinājums pieteikties dalībai Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā

ALA un PBLA aicina reģistrēties dalībai Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas notiks Valmierā, Latvijā, šī gada 28.-29. jūnijā. Forumā aicināti piedalīties visi interesenti, kuriem ir vēlme tikties un iepazīties ar ārzemēs un Latvijā dzīvojošajiem uzņēmējiem, draugiem un atbalstītājiem, lai veicinātu ekonomisko sadarbību ar Latviju. Lai Tuvāk iepazītos ar foruma plāniem un reģistrētu savu dalību, lūdzu skat.: http://www.ieguldilatvija.lv/

Iespēja pieteikt dalību IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Vēl joprojām atvērta pieteikšanās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresam, kas norisināsies no šī gada 18. līdz 20. jūnijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas Valsts simtgades pasākumiem, kas pulcēs Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai. Plašāka informācija: https://congress.sciencelatvia.lv/

ALA Apgāds rīko grāmatu izpārdošanu

ALAs Apgāds izpārdod visas grāmatas un burtnīcas ar nodomu likvidēt Apgādu līdz 2019. gada beigām. Šī ir jūsu iespēja iegādāties grāmatas un burtnīcas par pazeminātu cenu. Lūdzu apskatiet mājaslapu: http://www.alausa.org/lv/citi/gramatu-apgads/. Visām grāmatām 10% atlaide + sūtīšanas izmaksa. Pasūtījumus adresējiet Dacei Copeland (dace.copeland@wmich.edu).

Successful Conclusion of ALA’s 67th Annual Congress

The American Latvian Association held its 67th annual congress from May 4 – 6, with several events designed to mark and celebrate Latvia’s Centennial. The Congress drew 76 official delegates from ALA member organizations, as well as renowned guests, including the Latvian Minister of Culture Dace Melbārde, the Latvian parliament’s (Saeima’s) head of the Foreign Relations Committee Ojārs Ēriks Kalniņš, three ambassadors – the Latvian Ambassador to the United States Andris Teikmanis, Latvian Ambassador to the United Nations Jānis Mažeiks, and the Ambassador for Diaspora Affairs, Atis Sjanīts. Also participating in the ALA Congress was NATO Strategic Communications center represenative Vineta Mēkone, PBLA (World Federation of Free Latvians) chair Kristīne Saulīte, and several representatives of the Michigan National Guard. The Congress delegates bid farewell to ALA’s longtime executive director, Raits Eglītis, and further acquainted themselves with the new managing director, Marisa Gudrā. The Congress decided upon 11 resolutions for the coming operating year, along with additional suggestions for the newly elected board. Taira Zoldnere, Filips Andersons, and Jānis Kancāns left their positions with the ALA board, while Tatjana Žagare-Vītiņa, Dzintars Dzilna, and Una Veilande joined the ranks. The 2018 resolutions can be read here (in Latvian): http://alausa.org/media/files/ALAS%2067%20Kongresa%20REZOLUCIJAS%20Final%20-%20May%2010-2018.pdf. Photos from the 67th ALA Congress can be viewed here: https://www.flickr.com/photos/157065752@N05/albums.

ALA Congress Delegates and the DC Latvian Community Unite for the White Tablecloth Celebration

the prominent participation of the Latvian Minister of Culture Dace Melbārde, Ambassadors Andris Teikmanis, Atis Sjanīts and Jānis Mažeiks, ALA’s 67th Congress delegates traveled from the city center to Rockville, MD to celebrate the White Tablecloth holiday with the local Washington, DC Latvian community. The event was produced with the assistance of numerous volunteers, but a huge thank you goes to head organizers Anita Juberte, head of Latvian Organizations of Washington, DC (LOV), and Iveta Grava. Photos can be viewed here: https://www.flickr.com/photos/157065752@N05/sets/72157690897477570

Voting by Mail for Latvia’s 13th Parliamentary Election

As we approach Latvia’s 13th Parliamentary (Saeima) Election on October 6th, 2018, the Embassy of Latvia has made an announcement about voting opportunities for Latvian citizens in the United States. Voting will be open to Latvian citizens at least 18 year of age, who have a current Latvian passport. This year the U.S. will host 21 polling stations, the locations of which can be viewed in the following map: http://www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018. If you are not able to vote in person on October 6, 2018, then you may apply to vote by mail, starting on May 5.

The Deadline for ALA Scholarship Applications is Approaching

ALA administers a number of scholarship funds donated to support Latvian students in a variety of fields of study. We invite all Latvian students active in their Latvian communities to apply for a scholarship for the 2018 - 2019 school year. Students studying for their Bachelor’s or Master’s degree at a college or university in the United States are eligible to apply after their first year of study. Applications, along with two letters of reference are due by June 1. All applications will be evaluated and students will be notified at the end of June. Scholarships will be paid directly to the university the following fall. Scholarship applications can be found on the ALA website: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

The Office of Education Invites Students to Participate in the Latvian Language Proficiency Exam

We have a unique opportunity this summer to offer Latvian Language Proficiency Exams to students who may have an interest in living, studying or working in Latvia. The Proficiency Exams take about an hour and a half and assess your ability to read, write, speak and comprehend Latvian. Students can be assessed at the A, B or C level and upon successful completion of a level, the student will receive official documentation from the National Centre for Education of the Republic of Latvia. The exams will be offered in New York on July 24, at Gaŗezers on July 28 and at Kursa on August 4. If you are interested in reserving your spot with the exam board, please email Andra Zommers, azommers@sbcglobal.net, by July 1. The Latvian Language Proficiency Exam is being offered by the National Center for Education of the Republic of Latvia.

ALA and WFFL Announce Registration for the WLEIF in Valmiera

ALA and WFFL invite all interested parties to register for this year’s World Latvian Economic and Innovation Forum, which will take place in Valmiera, Latvia from June 28 – 29. All are welcome who are interested to network with Latvian businesses and entrepreneurs, foreign partners and investors, and friends and supporters of the Latvian economy. To learn more about the program and to register, please see: http://www.ieguldilatvija.lv/.

The Registration for the IV World Congress of Latvian Scientists Now Open

The registration is still open for the IV World Congress of Latvian Scientists, which will take place from June 18 to 20, 2018, at the Latvian National Library in Riga. The Congress is one of the biggest Latvian Centennial events organized by the Latvia’s Ministry of Education and Science, and will bring together scientists from all around the world along with their strategic partners and supporters, to review what has been done and to define tasks for the future. The English version of the registration page will be published soon! For more information, please visit: http://congress.sciencelatvia.lv/piedavajumi/#top.

ALA Publishing House is Holding a Book Sale

ALA Publishing House is holding a sale as we near the closing of the publishing house in 2019. This is your opportunity to purchase books and textbooks at a reduced price. Please check out the website at: http://www.alausa.org/en/citi/gramatu-apgads/. All books are available at a 10% discount + shipping cost. Orders are to be sent to Dace Copeland (dace.copeland@wmich.edu).