Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

Sveicam visus ALAs biedrus un tautiešus Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā!

Šajos valsts svētkos, uzklausot jūsu vēlmes, mēs Jums piedāvājam Infogrammu jaunā izskatā, gan latviešu gan angļu valodās! Paldies Jums par līdzšinējo atbalstu un sadarbību, un par uzcītīgo darbu, ko Jūs veicat latviešu sabiedriskā, kulturālā un politiskā laukā. Novēlam priecīgus svētkus un lasīšanu!

ALA pārstāvji tiekas ar Latvijas vēstnieku un Ārlietu ministrijas valsts sekretāru

Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēde Anita Bataraga un ģenerālsekretārs Raits Eglītis 14. novembrī LR vēstniecībā Vašingtonā tikās ar Ārlietu ministrijas Valsts sekretāru Andri Teikmani un vēstnieku Andri Razānu.Valsts sekretārs informēja ALA par jaunumiem sakarā ar Pilsonības likuma grozījumiem, uzsverot, ka nekādi pārsteigumi nav gaidāmi un tiek sagaidīts, ka Saeima pieņems likumu trešajā lasījumā šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Andris Teikmanis arī atzinīgi novērtēja nākamvasar plānoto Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma ideju un izteica cerību, ka šāda veida pasākumi varētu piesaistīt ASV ieguldījumus Latvijai. Svarīgs pārrunu punkts bija arī ALAs iespējamais atbalsts jaunajam Latvijas ārpolītiskajam mērķim – vēlmei pievienoties attīstīto pasaules valstu “klubam” – Ekonomiskās Attīstības un sadarbības organizācijai (Organization for Economic Cooperation and Development).

ALA aicina atbalstīt Ņujorkas latviešu draudzes līdzekļu vākšanas kampaņu viesuļvētrā “Sandy” cietušajiem

Amerikas latviešu apvienība aicina tautiešus atbalstīt Ņujorkas lat. ev. lut. Draudzes izvērsto līdzekļu vākšanas kampaņu par labu latviešu ģimenēm,kuras ir smagi cietušas no nesenās viesuļvētras „Sandy”. Līdz šim draudze apzinājusi četras ģimenes, kas viesuļvētras rezultātā zaudējušas savas mājas. Informāciju par iespējām palīdzēt vētrā cietušajiem varat atrast Ņujorkas latviešu draudzes mājas lapā: www.nydraudze.org. Tiem, kuri vēlas atbalstīt plašāku profesionālo organizāciju palīdzibas akciju viesuļvētrā cietušajiem, aicinām Jūs vērsties pie American Red Cross.

ALAs valdes pārstāvji piedalās PBLA valdes sēdē Rīgā

Trīs ALAs valdes locekļi – Anita Bataraga, priekšsēde, Ēriks Krūmiņš, “Sadarbība ar Latviju” nozare un Taira Zoldnere, Informācijas nozare, kā arī ģenerālsekretārs Raits Eglītis no 24. līdz 26. oktobrim piedalījās PBLA valdes sēdē Rīgā. Sēdes svinīgajā atklāšanā Rīgas latviešu biedrības namā piedalījās Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kā arī Kultūras minister Žaneta Jaunzeme-Grende. Sēdes gaitā Ārlietu ministriju pārstāvēja Speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe. PBLA valde pārrunāja daudzus diasporai aktuālus jautājumus, balsoja par nākamā darbības gada budžetu, kā arī pieņēma vairākas rezolūcijas.

Laiks pieteikties ALAs 2013. gada vasaras ceļojumiem

Amerikas latviešu apvienība ik gadu piedāvā izglītojošas ceļojumu programmas latviešu un angļu valodā jauniešiem, ALAs biedriem un latviešu izcelsmes tautiešiem ASV. Nule kā sākusies pieteikšanās 2013. gada vasaras ceļojumiem, kuru programmā būs iekļauti arī XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Ieskaties ALAs mājas lapā un piesakies!

Atlikušas vien divas nedēļas diasporas koriem un deju kopām pieteikties līdzdalībai XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos

Kultūrizglītības un nematriālā mantojuma centrs (KNMC), kas atbildīgs par Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku rīkošanu, 31. oktobrī pie sevis uzņemot ALAs un PBLA pārstāvjus, aicināja visus Ziemeļamerikas korus, deju kopas un amatierteātrus, kam ir vēlme piedalīties 2013. gada Dziesmu un Deju svētkos, līdz novembra beigām par to informēt KNMC, rakstot Aigai Vasiļevskai: aiga.vasilevska@knmc.gov.lv (Jūsu informācijai - dalībai Dziesmu svētkos, ja nesanāk pilns koris, var pieteikties arī indivīdi, kam pašiem par sevi tad būtu jāapgūst Dziesmu svētku repertuārs). Vairāk informācija atrodama KNMC mājas lapā: http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=75 vai arī sazinoties pa tiešo ar Aigu Vasiļevsku.

Meklējam trimdas latviešu autorus un viņu pēctečus

Amerikas latviešu apvienība, atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lūgumu, aicina atsaukties trimdas latviešu autorus, to mantiniekus un izdevējus, lai vienotos par iespēju nodrošināt pieeju šo autoru darbiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā. Jau šobrīd portālā www.periodika.lv izlasāmi tādi izdevumi, kā piemēram, ALAs Kultūras biroja biļetens, ALAs vēstis u.c. Vairāk informāciju lasīt: http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/meklejam-trimdas-latviesu-autorus-un-vinu-pectecus/

Apsveicam ALJA 60. jubilejā un aicinām bijušos ALJA biedrus uz balli

Amerikas latviešu apvienība apsveic Amerikas latviešu jaunatnes apvienību ar tuvojošos 60. gadskārtējo kongresu, kas notiks no 21. līdz 25. novembrim Ņujorkā! Gatavojoties šim jubilejas kongresam, ALJA aicina bijušos ALJA biedrus dalīties ar fotogrāfijām, kas dokumentē ALJAs darbību vēsturiski. Fotogrāfijas ieskenētā veidā lūgumus nosūtīt uz adresi: indra.purmale@gmail.com. Tāpat ALJA aicina visus kongresa balli, kas notiks 24. novembrī: http://nyckongress12.virb.com/dienas-kartiba

Pārvietojamā pasu darbstacija dosies uz Klīvlandi

Latvijas vēstniecība Vašingtonā ar Klīvlandes latviešu organizāciju atbalstu plāno pārvietojamās pasu darbstacijas braucienu uz Klīvlandi. Lai saņemtu pasi Klīvlandē jums jāpiesakās elektroniski vēstniecībā līdz šī gada 30. novembrim. Tuvāka informācija šeit.

Atbalstiet ALA ar Combined Federal Campaign starpniecību

Lūdzam visus ASV valdības darbiniekus iespēju robežās atbalstīt ALA ar “Combined Federal Campaign” starpniecību. ALAs numurs ir 10205.

Congratulations to all ALA members and Latvians in the United States on the occasion of the 94th anniversary of Latvia's independence!

Responding to your requests, we are introducing to you the ALA Infogram in a new format, both in Latvian and English! Thank you for your support, understanding and cooperation!

ALA Representatives Meet the State Secretary of Latvia’s Foreign Affairs Ministry

ALA president, Anita Batarags, and Secretary General, Raits Eglitis, visited the Latvian Embassy in Washington, D.C. on Nov. 14 to meet Andris Teikmanis, the State Secretary of Latvia’s Ministry of Foreign Affairs and Latvia’s Ambassador to the US, Andris Razāns. Topics of discussion included the proposed changes in Latvia’s Citizenship Law, the proposed Economic Forum in Riga next summer for the world Latvian entrepreneurs, as well as ALA’s possible support for Latvia to join the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

ALA Helps Organize Fundraising for Latvian Families in New York Area

The American Latvian Association supports the fundraising efforts to aid the families directly impacted by Hurricane Sandy. The Latvian Lutheran Church of New York has at this time learned of four Latvian families in the New York area whose homes have been destroyed by the storm. The Latvian Church has organized a fundraiser to help them as well as any additional Latvian families whose predicament comes to the congregation's attention. To donate or to learn of additional aid efforts by the Latvian Church of New York, please visit: www.nydraudze.org. For general assistance to the affected area, please visit The American Red Cross website.

ALA Board Representatives Travel to Riga for the Annual WFFL Meeting

Three ALA board members and the Secretary General traveled to Riga on Oct. 24. – 26. to take part in the annual meeting of the World Federation of Free Latvians, our parent organization representing Latvians from all continents. Latvia’s president, Andris Bērziņš, and Prime Minister, Valdis Dombrovskis, participated in the opening ceremony, lauding the work of the diaspora organizations. The WFFL board discussed topical issues concerning the diaspora, voted on the next year’s budget and adopted several resolutions.

ALA Announces Enrollment for the Summer 2013 Trips to Latvia

Every summer the ALA organizes educational trips to Latvia for youngsters graduating from the Latvian schools, as well as American Latvians from all walks of life, who do not speak the language but want to visit Latvia. The information about the 2013 summer trips that will include participation in the XXV Latvian Song and XV Dance Festival, is available here.

Deadline to Register Participation in Next Summer’s Song and Dance Festival in Riga in Two Weeks

The organizers of the next summer’s Latvian Song and Dance Festival remind US Latvian choirs and dance groups that the deadline to register their participation in the festival is on November 30, 2012. For more information, please visit: http://www.knmc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=75 or contact Aiga Vasiļevska directly at: aiga.vasilevska@knmc.gov.lv. Individual members of choirs that will not be attending the festival are also encouraged to participate.

ALA Publications in the National Digital Library and the Copyright Matters

In order to promote public interest in Latvian exile literature and publications, the American Latvian Association and the National Library of Latvia are calling for Latvian authors or their heirs to grant permission to make their publications accessible through the Latvian National Digital Library. The full list of digitized books and publications is available on the ALA website: http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/meklejam-trimdas-latviesu-autorus-un-vinu-pectecus/

ALJA to Celebrate its 60th Anniversary in NYC

The ALA congratulates the American Latvian Youth Association on the occasion of the organization’ s 60th Anniversary! ALYA will celebrate the noteworthy event this Thanksgiving – Nov. 21-25, 2012 in New York City. In order to prepare an exhibit on the ALYA history, the board kindly asks all former members to send historic ALYA photos from their personal archives electronically to indra.purmale@gmail.com. All former members and supporters are invited to the Congress Ball on Saturday, Nov. 24. For more information please click here.

The Mobile Passport Unit to Travel to Cleveland

The Embassy of Latvia and the Cleveland Latvian organizations have initiated a plan to add Cleveland to the list of cities where the members of the Latvian diaspora will have a chance to obtain the new, European Union standard Latvian passports.Interested Latvian citizens are kindly asked to contact the Embassy’s Consular Department via email consulate.usa@mfa.gov.lv by Nov. 30, 2012. Please find more information and the application here.

Please Support ALA Through the Combined Federal Campaign

All US Federal Employees are kindly asked to support ALA through the Combined Federal Campaign. ALA’s CFC number is 10205.