Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • Rīgā no 8. – 10.oktobrim notika gadskārtējā PBLA valdes sēde
 • ALAs Izglītības nozare sadarbībā ar Latvijas Izglītības ministriju turpina rīkot regulāras skolotāju konferences
 • Pārvietojamā pasu darbstacija dosies uz Losandželosu – pieteikšanās līdz 31. oktobrim
 • Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015” aicina dalībniekus un skatītājus no ārvalstīm
 • Latvijas Okupācijas muzeja projekts ”Izstaigā Stūra māju!” un iniciatīva „Glābsim Stūra māju!”
 • ALAs atbalstītā Latvijas Nacionālās operas solistes Ingas Šlubovskas un pianistes Agnese Egliņas koncertu turneja ASV no 2014. gada 18. – 26. oktobrim
In this issue of InfoGram:
 • The World Federation of Free Latvians (PBLA) Annual Board Meeting took place in Riga from October 8-10, 2014
 • The ALA Office of Education organized two conferences for Latvian school teachers during the month of September.
 • Portable Passport station to visit Los Angelos – sign up by October 31!
 • The International Folklore Festival „Baltica 2015” welcomes participants from abroad.
 • The Museum of the Occupation Project „Tour the ‘Corner House’” and the initiative „Save the ‘Corner House’ ”
 • ALA supports the upcoming concert tour in the U.S. by the Latvian National Opera soloist Inga Šlubovka and pianist Agnese Egliņa, October 18 – 26.

Rīgā no 8. – 10.oktobrim notika gadskārtējā PBLA valdes sēde

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš uzrunā PBLA valdes sēdes dalībniekus 2014.gada 8.oktobrī Mazajā Ģildē

Valdes sēdes atklāšanā piedalījās Valsts prezidents Andris Bērziņš, LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kultūras ministre Dace Melbārde, ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks diasporu jautājumos Pēteris Elferts. Sēdi vadīja PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis. Sēdē PBLA valde pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas valsts drošības, latviešu valodas apmācības, izglītības un kultūras jautājumiem. Sēdes noslēgumā PBLA valdes locekļi apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīciju „Stūra māja”.

Valsts prezidenta A.Bērziņa runa atklāšanā: http://www.youtube.com/watch?v=l891xjhIQ7w

Vairāk lasiet: www.pbla.lv

ALAs Izglītības nozare sadarbībā ar Latvijas Izglītības ministriju turpina rīkot regulāras skolotāju konferences

Anita Erkmane uzrunā skolotāju konferences dalībniekus Sietlā 2014.gada septembrī

2014. gada septembrī ASV 36 latviešu skolu skolotāji tikās gadskārtējās konferencēs Filadelfijā un Sietlā. Konferencēs tika pievērsta uzmanība divām tēmām: klasvadībai (Classroom Management) un Eiropas valodas portfeļa (EVP) valodas līmeņiem, valodas līmeņu pārbaudījumiem un mācību palīglīdzekļiem. Izglītības nozare izsaka pateicību skolotājai un skolu konsultantei Anitai Erkmanei par viņas profesionālo sniegumu un atbalstu latviešu skolām, palīdzot veidot efektīvas klasvadības sistēmas mūsu skolās. Par EVP, valodas līmeņiem, un efektīvu pārbaudījumu izmantošanu skolotājiem stāstīja PBLA Izglītības padomniece un valodas līmeņu pārbaudījumu autore Dace Mažeika.

Pārvietojamā pasu darbstacija dosies uz Losandželosu – pieteikšanās līdz 31. oktobrim

Sākot ar 2012. gadu Latvijas vēstniecība piedāvā Latvijas valsts piederīgajiem (tiem, kuriem ir piešķirts personas kods) iespēju saņemt Latvijas pasi dažādos ASV reģionos. Pārvietojamās pasu darbstacijas nākamais pieturas punkts paredzēts Losandželosā. Lai pieteiktos apmeklējumam Losandželosā, nepieciešams nosūtīt dokumentus uz Latvijas vēstniecību līdz 2014. gada 31. oktobrim. Pārvietojamās mobilās pasu stacijas darbs Losandželosā notiks no 14.-16.novembrim. Katram interesentam tiks nozīmēts konkrēts pieņemšanas laiks, par to iepriekš vienojoties.

Vairāk informācijas: http://www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/pases-personas-apliecibas-noformesana/parvietojama-pasu-stacija-la/

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015” aicina dalībniekus un skatītājus no ārvalstīm

2015.gadā folkloras festivāls „Baltica” notiks no 15.-19.jīlijam Latvijā ( Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Talsos, Turaidā un daudzos Latgales pagastos). Festivāls tiek rīkots jau kopš 1987.gada, un paredzams, ka šoreiz pulcēs ap trīs tūkstošiem dalībnieku no Latvijas un ap 200 dalībnieku no ārvalstīm. Kā neatņemama sastāvdaļa vienmēr visos festivālos ir bijuši arī dalībnieki no latviešu folkloras kopām ārvalstīs. Ļoti gaidīsim jūs arī šoreiz!

Latvijas Nacionālais Kultūras centrs

Pieteikšanās: aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv, jautājumi par programmu: gita.lancere@lnkc.gov.lv
Vairāk par festivālu lasiet: www.lnkc.gov.lv

Latvijas Okupācijas muzeja projekts ”Izstaigā Stūra māju!” un iniciatīva „Glābsim Stūra māju!”

2014. gada pavasarī Eiropas Kultūras galvaspilsēta Rīga sabiedrībai atvēra ēku Brīvības un Stabu ielas stūrī. Tur padomju okupācijas laikā atradās Valsts drošības komitejas (čekas) mītne. Kultūras projekts „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” darbosies no 2014. gada 1. maija līdz 19. oktobrim.

Ir ierosināta sabiedriska iniciatīva Latvijas valdībai turpmāk saglabāt un restaurēt Stūra māju, kā kulturas un vēstures pieminekli un piemiņas vietu tiem, kas ir cietuši šai ēkā no Padomju Savienības režīma kā ieslodzītie: https://manabalss.lv/glabsim-stura-maju/show

ALAs atbalstītā Latvijas Nacionālās operas solistes Ingas Šlubovskas un pianistes Agnese Egliņas koncertu turneja ASV no 2014. gada 18. – 26. oktobrim

Divas izcilas latviešu mākslinieces - Latvijas Nacionālās operas soliste, soprāns Inga Šlubovska un pianiste Agnese Egliņa no 18. līdz 26. oktobrim sniegs piecus koncertus latviešu centros ASV vidienē un austrumkrastā. Makslinieču pirmo Amerikas koncerta turneju rīko Latviešu Kultūras biedrības TILTS Mūzikas nozare ar atbalstu no Amerikas latviešu apvienības un sadarbībā ar vietējām organizācijām. Programmā – latviešu solo dziesmas un operu ārijas. Turnejas pirmais koncerts 18. oktobrī atzīmēs Klīvlandes latviešu koncertapvienības 60 gadu jubileju; turpmāk sekos koncerti Mineapolē (19. okt.), Ņujorkā (23. okt.), Filadelfijā (25. okt.) un Vašingtonā DC (26. okt.). Tuvāka informācija: www.alausa.org

The World Federation of Free Latvians (PBLA) Annual Board Meeting took place in Riga from October 8-10, 2014

Picture caption: Latvia’s President Andris Bērziņš addresses participants of the World PBLA Board meeting in the Small Guild Hall in Riga.

Guests at the opening of the annual meeting included Latvia’s President Andris Bērziņš, the Foreign Minister Edgars Rinkēvičs, Minister of Culture Dace Melbārde, and the Foreign Ministry’s Special Ambassador for the Diaspora Pēteris Elferts. The meeting was led by PBLA Chairman of the Board Jānis Kukainis. The Board addressed questions dealing with Latvia’s security, as well as issues dealing with language, education and culture. Following the meeting, the PBLA Board visited the Museum of the Occupation special exhibit „Stūra māja”, the building in downtown Riga where the KGB questioned, held and tortured political prisoners during the Soviet era.

The ALA Office of Education organized two conferences for Latvian school teachers during the month of September.

The day long conferences were held in Philadelphia and in Seattle and gathered 39 teachers. The conferences focused on two topics: Classroom Managment and Language proficiency levels and exams. Anita Erkmanis is a teacher from Indianapolis who works as a school consultant on a variety of topics, including Classroom Management. Dace Mažeika is consultant for the Office of Education for the World Federation of Free Latvians and the author of the Language Proficiency Exams to be used by the Latvian schools in the United States this year.

Portable Passport station to visit Los Angelos – sign up by October 31!

Beginning in 2012, the Embassy of Latvia has offered Latvian citizens (those who have received their Person code number) the opportunity to obtain their Latvian passport at various locations in the United States. The next stop for the Portable Passport Station will Los Angelos, CA, from November 13 – 16, 2014. In order to take advantage of this opportunity to get your passport, you must send the required documentation to the Embassy of Latvia by October 31, 2014. Further information: http://www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/pases-personas-apliecibas-noformesana/parvietojama-pasu-stacija-la/

The International Folklore Festival „Baltica 2015” welcomes participants from abroad.

The international folklore festival „Baltica” will take place July 15 – 19, 2015 (in Riga, Cesis, Rezekne, Talsi, Turaida and many other locations in Latgale). The Festival began in 1987 and this year more than 3,000 participants from Latvia are expected, as well about 200 participants from other countries. Participation by Latvian folklore groups from outside Latvia have always been an essential part of the Festival. The organizers welcome your participation in „Baltica 2015” as well!

Latvian National Cultural Center

Sign up: aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv; Program information: gita.lancere@lnkc.gov.lv
More about the Festival: www.lnkc.gov.lv

The Museum of the Occupation Project „Tour the ‘Corner House’” and the initiative „Save the ‘Corner House’ ”

In the spring of 2014, the Riga 2014 Foundation opened the infamous building on the corner of Brīvības and Stabu streets to visitors. During the Soviet occupation, the KGB or cheka was located in this building. The exhibit „Stūra māja. Lieta nr. 1914/2014” housed there, will be open from May 1 through October 19, 2014. A public initiative has begun asking the government of Latvia to save and restore the „Stūra māja” (Corner House) as an historical monument to those who suffered in this building as prisoners of the Soviet regime. https://manabalss.lv/glabsim-stura-maju/show

ALA supports the upcoming concert tour in the U.S. by the Latvian National Opera soloist Inga Šlubovka and pianist Agnese Egliņa, October 18 – 26.

Two outstanding Latvian artists, soprano Inga Šlubovksa and pianist Agnese Egliņa, will present five concerts in the United States. The artists’ first U.S. tour is being organized by the Latvian Cultural organization TILTS with support from the American Latvian Association. The program will feature Latvian solo compositions as well as opera arias. The first concert will be in Cleveland on October 18, on the occasion of the Cleveland Latvian Concert Association’s 60th anniversary celebration, followed by concerts in Minneapolis (Oct. 19), New York (Oct. 23) Philadelphia (Oct. 25) and Washington, DC (Rockville, MD) (Oct. 26). Further information: www.alausa.org