Šajā infogrammas numurā lasiet: In this issue of InfoGram:

1. oktobrī spēkā stājās grozījumi Latvijas Pilsonības likumā

Sākot ar šī gada 1. oktobri stājušies spēkā grozījumi Latvijas Pilsonības likumā, kas paredz iespēju ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem pieteikties uz Latvijas pilsonību vai dubultpilsonību. Tas nozīmē, ka tie trimdas latvieši un viņu pēcteči, kas līdz 1995. gadam nepaspēja pieteikties uz Latvijas pilsonību, sākot ar 2013. gada 1. oktobri var pieteikties uz Latvijas pilsonību un saglabāt dubulto pilsonību ar jebkuru valsti, tajā skaitā, ASV un Kanādu. Likuma grozījumi paredz arī tiesības Latvijas pilsoņiem saglabāt Latvijas pilsonību, ja tie pieņem kādas citas valsts pilsonību, ja šī valsts ir Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts. Dubultpilsonības iespēja paredzēta arī Latvijas pilsoņiem, kas ir pieņēmuši Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonību, vai arī būs saņēmuši Ministru kabineta atļauju saglabāt dubulto pilsonību ar citu valsti. Latvijas pilsoņu bērniem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti. Visa saistošā informācija par Latvijas pilsonības iegūšanu un dubultpilsonību ir atrodama Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilson%C4%ABba-un-pilson%C4%ABbas-re%C4%A3istr%C4%81cija.html

Amerikas latviešu apvienība aicina tautiešus pieteikties Latvijas pilsonībai

Amerikas latviešu apvienība aicina visus ASV dzīvojošos latviešus, kas līdz 1995. gadam nepaspēja pieteikties uz Latvijas pilsonību, izmantot Pilsonības likuma grozījumos paredzēto iespēju pieteikties uz Latvijas pavalstniecību, kā arī Latvijas pavalstniecībā reģistrēt savus bērnus. Lai veicinātu Amerikas latviešu informētību par Pilsonības likuma grozījumiem un Latvijas pilsonības iegūšanas kārtību, ALA šī gada 7. decembrī sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV Vašingtonā, DC plāno rīkot apmācību semināru par jautājumiem, kas skar Latvijas pilsonības un dubultpilsonības iegūšanu. Aicinām latviešu centru vadītājus, kam interesē dalība šājā informatīvajā seminārā, pierezervēt datumu un sekot līdzi informācijai ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/latvijas-pilsoniba-un-dubultpilsoniba/.

ALAs valdes locekļi piedalās PBLA valdes sēdē

No 2. līdz 4. oktobrim Rīgā norisinājās ikgadējā PBLA valdes sēde, kurā piedalījās arī ALAs priekšēde Anita Bataraga, ALAs Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs biroja vadītājs Raits Eglītis, kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš un Revīzijas komisijas loceklis Valdis Kārklis. No ASV PBLA valdes sēdē piedalījās arī Latvijas Brīvības fonda vadītājs Jānis Lucs un PBLA Kultūras fonda vadītāja Vija Zuntaka-Bērziņa. Par aizvadītā gada lielākajiem PBLA sasniegumiem, kas attiecas uz latviešu diasporu pasaulē, tika atzīti Pilsonības likumā panāktie grozījumi, kas paredz dubultpilsonības iespēju, diasporas māksliniecisko kopu līdzdalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, kā arī šovasar Rīgā notikušais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums. PBLA valdes sēdē tika pieņemtas 15 rezolūcijas: http://pbla.lv/. Sēdes noslēgumā organizācijas valde pateicās PBLA kasierim Valdim Kārklim par ilggadīgo darbu PBLA labā, kurš šajā organizācijā darbojies kopš pagājušā gadsimta 70.tajiem gadiem.

Latvijas Saeimas priekšsēdētāja apmeklē Filadelfiju un Vašingtonu

Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa šonedēļ no 7. līdz 11. oktobrim viesojas darba vizītē ASV, lai veicinātu Latvijas un ASV ekonomisko sadarbību un tiktos ar latviešu kopienas pārstāvjiem. ASV apciemojuma laikā S.Āboltiņa tikās ar ASV parlamenta Pārstāvju palātas spīkeru Džonu Bēneru (John Boehner) un Savienoto Valstu Senāta senatoru un Ārlietu komitejas Eiropas lietu apakškomitejas priekšsēdētāju Krisu Mērfiju (Chris Murphy), Filadelfijas mēru Maiklu Nateru (Michael Nutter) un mēra vietnieku, ekonomikas un tirdzniecības attīstības vadītāju Alanu Grīnbergeru (Alan Greenberger). Sava Filaldefijas apciemojuma laikām, tiekoties ar pilsētas vadību, Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka latviešiem ar Filadelfiju ir īpaša saikne, jo šajā pavalstī dzīvo senākā latviešu kopiena ASV, kas jau 1892. gadā apvienojās Filaldefijas Brīvo latvju biedrībā. Tikšanās laikā ar Filadelfijas mēru S. Āboltiņa pārrunāja ciešākas ekonomiskās sadarabības iespējas un, apmeklējot Filadelfijas mākslas muzeju, uzdāvināja tam latviešu mākslinieces Maijas Kurševas grafikas. Tāpat Saeimas priekšsēdētāja piedalījās diskusijā par Latvijas lomu Eiropas Savienībā (ES) un ES nākotni ASV Vācijas Maršala fondā, kā arī apmeklēja ASV Kongresu, Komunisma upuru memoriālu un Amerikas skolu. Šodien Saeimas priekšsēdētāja Vašingtonā tiksies ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem, tajā skaitā, ALAs valdes locekļiem.

Valmieras Drāmas teātra viesizrādes ASV pulcē vairāk nekā 1500 skatītāju

3. oktobrī Losandželosā sekmīgi noslēdzās Valmieras Drāmas teātra viesturneja ASV ar Anšlava Eglīša izrādi latviešu emigrācijas komēdiju „Bezkaunīgie veči“. Valmieras Drāmas viesturneju mēneša garumā ar izrādēm 14 latviešu centros, kas piesaistīja vairāk nekā 1500 skatītāju auditoriju, rīkoja ASV latviešu kultūras biedrība „ Tilts“ ar Amerikas latviešu apvienības finansiālu atbalstu.ALA aicina latviešus skolas un māksliniekus piedalīties akcijā „Mana Gaismas Pils“

ALAs Kultūras nozare sadarbībā ar Izglītības nozari aicina latviešu skolas un māksliniekus piedalīties akcijā „Mana Gaismas Pils“ un, izmantojot latviešu valodas grāmatas, izgatavot kopēju mākslas darbu, kas atspoguļo jūsu skolas darbu. Akcijas noslēgums plānots janvārī, lai simboliski piedalītos Latvijas Nacionālās bibliotēkas plānotajā akcijā „Gaismas ceļš“ (www.lnb.lv/aktuali). Lai piedalītos akcijā, pieteikums kopā ar foto, skolas nosaukumu, dalībnieku vārdiem un īsu aprakstu jāsūta ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupai, 5321 Johnson Avenue, Western Springs, IL 60558.

Publicēts atjaunināts LNB meklēto iespieddarbu saraksts

ALAs mājas lapā publicēts atjaunināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas meklēto grāmatu saraksts: http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/ko-darit-ar-gramatam-un-periodikas-izdevumiem/. Latvijas Nacionālā bibliotēka ar ALAs starpniecību pateicas ikvienam grāmatu dāvinātājam, kas nodrošināja vērtīgu papildinājumu LNB krājumam. Vienlaikus LNB aicina ikvienu interesentu piedalīties Tautas grāmatu plaukta akcijā, dāvinot LNB vienu sev īpašu un nozīmīgu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Jūsu īpašā grāmata kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu citu iedzīvotāju dāvinātu grāmatu nonāks un tiks glabāta bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas sliesies piecu stāvu augstumā. Latvian American shipping line piedāvā iespēju šīs grāmatas nogādāt Rīgā ar nākamo gaidāmo sūtījumu. Plašāka informācija: http://www.tautasgramatuplaukts.lv/

Latviešu skolas Amerikā – ceļš uz iekļaujošu latviešu kopienu

Latviešu skolas ASV ir ne tikai vieta, kur bērni var apgūt latviešu valodu un kultūru, bet arī vieta, kur satiekas Amerikas latvieši un jauniebraucēji no Latvijas un stiprina attiecības savā starpā. Latvians Online publicēts raksts par to, kādu lomu spēlē latviešu skolas ASV iekļaujošanas latviešu kopienas veidošanā: http://latviansonline.com/commentary/article/8591/

Papildinājums Ideju Bankā: Kā nopelnīt 20 tūkstošus vienā nedēļas nogalē?

ALAs mājas lapā sadaļā Ideju Banka publicēts raksts par Sietlas latviešu centra pieredzi līdzekļu vākšanā. Katrs latviešu centrs Amerikā ir izmēģinājis dažādus veidus, kā piesaistīt līdzekļus savas darbības nodrošināšanai – cits efektīvāku, cits mazāk efektīvāku. Lasiet, kā Latviešu biedrība Vašingtonas štatā izdodas vienā nedēļas nogalē nopelnīt 15 līdz 20 tūkstošu ASV dolāru sava centra uzturēšanai: http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/

The Long - Awaited Amendments to the Latvian Citizenship Law Come In Effect

On October 1, Latvian government announced amendments to the Latvian Citizenhip Law permitting Dual Citizenship. The amended Latvian Citizenship Law allows all Latvians who were exiled during the World War II and their descendants to apply for Latvian citizenship, no matter where they live and which other country’s citizenship they have obtained. The amended Citizenship Law also permits the recent emigrants from Latvia and their descendants to accept dual citizenship with countries that are members of either European Union, European Free Trade Association or NATO, as well as Australia, Brazil and New Zealand without having to renounce their Latvian citizenship. For more information about the requirements to obtain Latvian Citizenship or Dual Citizenship, please visit: http://www.pmlp.gov.lv/en/home/citizenship/

The ALA Calls all Compatriots to Apply for Latvian Citizenship

The American Latvian Association calls all Latvians living in the United States, who did not manage to apply for Latvian Citizenship before 1995, to use the reestablished opportunity to register themselves and their children as citizens of Latvia. To raise public awareness on the registration process of Latvian Citizenship, the ALA in cooperation with the Embassy of Latvia plans to organize a seminar in Washington, DC, on December 7, 2013. ALA has invited experts from the Latvian government, who coined the details of the Law to participate in the seminar. We invite all leaders of Latvian centers around the U.S. interested in the new Citizenship Law to save the date and to follow information published on ALAs homepage: http://www.alausa.org/en/.

ALA Board Members Participate in the WFFL board meeting

From Octber 2 to 4, 2013, the annual board meeting of the World Federation of Free Latvians (WFFL) took place in Riga. The Board Chair, Anita Bataraga, the head of ALA’s Information Office Taira Zoldnere, the Head of ALA’s Education Office, Andra Zommers, Assistant to the Treasurer, Janis Grāmatiņš, and the member of Revision Commission represented the ALA at the WFFL board meeting. The amendments to the Citizenship Law, the participation of the diaspora choirs and dance groups at the XXV Latvian Nationwide Song and XV Dance Festival, as well as the World Latvian Economics and Innovations forum were noted as the biggest events of the past year that inolved Latvian diaspora. In all, 15 resolutions were released at the meeting. At the end of the three-day board meeting, the WFFL board thanked the current WFFL treasurer Valdis Kārklis with a standing ovation for his life-long contribution to the organization.

The Speaker of Latvian Parliament Visits Philadelphia and Washington, DC

From 7 to 11 October, the Speaker of the Saeima Solvita Āboltiņa is on a working visit to the United States of America. In order to strengthen bilateral ties between Latvia and the U.S., Āboltiņa met with the Speaker of the House of Representatives John Boehner; Senator and the Chairman of the Subcommittee on European Affairs Chris Murphy; as well as Michael Nutter, Mayor of Philadelphia, and Alan Greenberger, Deputy Mayor for Economic Development for the City of Philadelphia. During her visit to Philadelphia, Mrs. Āboltiņa noted that Latvians have special ties with Philadelphia, which hosts the Latvian community organization in the U.S., the Philadelphia Society of Free Letts, which was founded in 1982. During her visit to the U.S., Speaker Āboltiņa also visited the Victims of Communism Memorial, where she laid flowers in honour of the victims of communist genocide, and today will be meeting Latvian community members in Washington, DC.

The Tour of Valmiera’s Drama Theater Attracts More than 1500 Viewers

On October 3, Valmiera’s Drama Theater troup ended its tour of the United States in Los Angeles with Anslavs Eglitis comedy „Shameless Guys“ („Bezkaunīgie veči“). The tour which included 14 Latvian centers around the U.S. was organized by „Tilts“ and financially supported by the American Latvian Association. The comedy attracted audience of more than 1500 people.
ALA Invites Latvian Schools and Artists to Participate in a Project „My Castle of Lights“

ALA Culture Office in cooperation with ALA's Education Office invites Latvians schools in the U.S. and artists to participate in a project „My Castle of Lights“ and by using Latvian school books create an art installation, which would symbolize your school. The project runs until January and will symbolically join the campaign launched by the Latvian National Library called the „Path of Light“ („Gaismas ceļš“). To participate in the project, please send a picture of your artwork with a short description, the name of your school, list of participants, to the head of ALAs Culture Office Līga Ejupe, 5321 Johnson Avenue, Western Springs, IL 60558.

Latvian National Library Has Updated its Publication Wish-List

The updated list of publications sought by the Latvian National Library (LNL) has been published on ALAs homepage: http://www.alausa.org/lv/citi/musu-vesture-ka-to-nodosim-talak/ko-darit-ar-gramatam-un-periodikas-izdevumiem/ The National Library administrators thank all American Latvians for their donations of rare books and other publications, and other assistance in this project. Earlier this year, the LNL launched a new campaign titled the "Popular Book Shelf" and invites also American Latvians to participate in it, by sending the Library one book that has a special meaning to the sender along with a brief note in the title page, why this book is important to you. The books will be displayed in the new building of the Latvian National Library. The Latvian American Shipping Line (LASL) has offered to help to ship them to Latvia with its next shipment. For more information please visit: http://www.tautasgramatuplaukts.lv/

Latvians Schools in America – A Pathway to Inclusive Latvian Community

Latvians schools in the U.S. are not only a place where children learn Latvian language and culture, but also a meeting ground for Latvian Americans and newcomers from Latvia. The Latvians Online has published an article (in Latvian) on what role do Latvian schools play in building an inclusive Latvian community in the United States: http://latviansonline.com/commentary/article/8591/

Addition the Bank of Ideas: How to Earn 20 Thousand USD for Your Community Center

Latvian Centers around the U.S. have tried different fundraising strategies. Visit ALA’s Bank of Ideas and learn what is the fundraising strategy that the Latvian Association in Washington State uses to help raise $15,000 to $20,000 to support the work of the Seattle Latvian Center: http://www.alausa.org/lv/citi/ideju-banka/