Šajā infogrammas numurā lasiet:
 • ALAs pārstāvji piedalās PBLA gadskārtējā valdes sēdē Rīgā
 • Vējonis slavē ASV latviešu ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā
 • Rīgā pasniedz Amerikas latviešu stipendijas Latvijas daudzbērnu ģimenēm
 • ALA pievienojas aicinājumam atbalstīt Latvijas Zemessardzi
 • PBLA aicina piešķirt Okupācijas muzeja rekonstrukcijai nacionālas nozīmes būvobjekta statusu
 • Novembrī Latvijas vēstniecības mobilo pasu darbstacija dosies uz Ņujorku
 • Aicinājums piedalīties pētījumā par reemigrācijas potenciālu
 • Izskanējuši XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki!
 • Konference skolotājiem par tēmu “Valoda, es nāku pie tevis” Bostonā
In this issue of InfoGram:
 • ALA Board Members Attend the World Federation of Free Latvians Meeting in Riga
 • President Vejonis praises U.S. Latvians’ Contribution in Strengthening Latvia’s Security
 • Latvian Americans’ Stipends Awarded in Riga
 • ALA Joins the Call to Support Zemessardze (The Latvian National Guard)
 • WFFL Urges Latvia to Name the Museum of the Occupation as a Building of National Importance
 • The Mobile Passport Station to Visit NYC in November
 • Invitation to Participate in a Study on Reemigration Potential
 • The XVI West Coast Latvian Song Festival Ends With a Bang
 • Teachers’ conference brings together specialists to Boston

ALAs pārstāvji piedalās PBLA gadskārtējā valdes sēdē Rīgā

Vairāki ALAs valdes locekļi aizvadītajā nedēļā piedalījās Pasaules Brīvo latviešu apvienības gadskārtējā valdes sēdē Rīgā, kas pulcēja latviešu centrālo organizāciju vadītājus un pārstāvjus no četriem pasaules kontinentiem. PBLA valdes sēdē ALA pārstāvēja tās priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska. PBLA valdē kā ALA pārstāvji darbojas arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un kasieris Jānis Grāmatiņš. Pagājušajā piektdienā PBLA valde apstiprināja 18 rezolūcijas, kas skar Latvijas drošību, Latvijas Okupācijas mūzeja jautājumu, gatavošanos Latvijas Simtgades svinībām, latviskās izglītības un kultūras pieejamības jautājumu, dubultpilsonību, ekonomisko sadarbību, kā arī pauž PBLA nostāju bēgļu jautājumā. Jāatzīmē, ka nākamgad PBLA atzīmēs savu 60. jubileju. Pilns pārskats par valdes sēdi atrodams mājas lapā: http://www.pbla.lv/par-pbla/valdes-sedes/pasaules-brivo-latviesu-apvienibas-pbla-valdes-sede-no-2015-gada-30-septembra-lidz-2-oktobrim-riga/
Vējonis slavē ASV latviešu ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā

Latviešu kopiena ASV ir sabiedrotais, uz kuru vienmēr var paļauties, lai aizsargātu Latvijas intereses, vēršoties pie latviešu diasporas pārstāvjiem Ņujorkā, pagājušajā nedēļā sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidents norādīja, ka laikā, kad visā pasaulē ir sarežģīta drošības situācija un vairākos reģionos bruņoti konflikti prasījuši tūkstošiem cilvēku dzīvību, Latvijai ir svarīga skaidra un apņēmīga rīcība, lai garantētu iedzīvotājiem drošu dzīves vidi. “Šajā jomā ļoti nozīmīgs ir mūsu partneru atbalsts, un spēcīgā Amerikā mītošā latviešu kopiena ir sabiedrotais, uz ko vienmēr varam paļauties,” sacīja Vējonis. Pilns apskats par Valsts prezidenta vizīti ASV atrodams: http://www.la.lv/vejonis-latviesu-kopiena-asv-ir-sabiedrotais-uz-kuru-vienmer-var-palauties/

Rīgā pasniedz Amerikas latviešu stipendijas Latvijas daudzbērnu ģimenēm

2015. gada 5. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās Rīgā norisinājās Amerikas latviešu saziedoto stipendiju pasniegšana Latvijas daudzbērnu un grūtu apstākļu piemeklētām ģimenēm un studentiem, ko jau vairāk nekā 20 gadus koordinē Amerikas latviešu apvienības „Sadarbība ar Latviju“ nozare . Pateicoties dāsnajam Amerikas latviešu atbalstam, sākot ar šo rudeni uz nākamajiem diviem gadiem, ikmēneša finansiālo palīdzību saņems 20 daudzbērnu ģimenes, 10 studenti un trīs ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Stipendiju programma, kurai dots nosaukums “Drošais tilts” tiek īstenota sadarbībā starp “Sadarbība ar Latviju” nozari un Latvijas Bērnu fondu. Sākot ar šo gadu, nozares vadību ir pārņēmusi Kaija Petrovska no Milvokiem, kura ALAs vārdā pasniedza saziedotās stipendijas.

ALA pievienojas aicinājumam atbalstīt Latvijas Zemessardzi

Amerikas Latviešu apvienība ir pievienojusies kā atbalstītājs Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) izvērstajai ziedojumu kampaņai, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas Zemessaredzei. Kā to norāda kampaņas rīkotāji, “Zemessargs nav algots kareivis, viņa pienesums valsts aizsardzībai ir brīvprātīgs. Viņš ziedo savu laiku, personīgos līdzekļus, miegu, spēkus un enerģiju mūsu kopējās drošības labā. Mēs aicinām Jūs palīdzēt zemessargiem sargāt Latviju vienlīdz labi gan dienā, gan naktī, ziedojot līdzekļus nakts redzamības ekipējuma iegādei.” Pirmajā mēnesī savākti vairāk nekā 20 tūkstoši no nepieciešamajiem 133,012 eiro nakts redzamības briļļu, termālā diapazona tēmēkļu, termālā diapazona novērošanas ierīču, kompasu, kā arī lauka ķirurģiskos komplektu iegādei. Pievienot savu ziedojumu ir iespējams trīs veidos: 1) portālā www.zemessargam.lv; 2) zvanot pa labdarības tālruni Latvijā 90006886 (1 zvans - 1,42 EUR) vai arī 3) pārskaitot savu ziedojumu pa tiešo: Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO), Alberta iela 13, Rīga, LV 1010 , Reģ.nr. 40008049937, Swedbank, Swift: HABA LV22 , Konts: LV58HABA0551040496958. Plašāka informācija atrodama mājas lapā: www.zemessargam.lv

PBLA aicina piešķirt Okupācijas muzeja rekonstrukcijai nacionālas nozīmes būvobjekta statusu

Neskatoties uz Latvijas valdības atbalstu Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projektam, Rīgas pilsētas būvvalde atļauju darbu uzsākšanai nav izsniegusi, un muzejs norāda uz apzināti birokrātisku rekonstrukcijas darbu kavēšanu. Rīgas mērs Nils Ušakovs ir piedāvājis sākt oficiāli noformētu publisku diskusiju, kas varētu notikt līdz Ziemassvētkiem. Savukārt Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) savā ikgadējā valdes sēdē pauda atbalstu nekavējošai darbu uzsākšanai, aicinot projektam piešķirt nacionālas nozīmes būvobjekta statusu. Par iespējām atbalstīt Okupācijas muzeju lasiet: http://okupacijasmuzejs.lv/par-muzeju/aktualitates Web site in English – http://www.omf.lv

Novembrī Latvijas vēstniecības mobilo pasu darbstacija dosies uz Ņujorku

Latvijas vēstniecības Vašingtonā konsulārie darbinieki no šī gada 5. līdz 8. novembrim dosies uz Ņujorku ar mobilo pasu darbstaciju. Lai pieteiktos Latvijas pases saņemšanai, interesentiem jāiesūta vēstniecībai tās mājas lapā norādītie dokumenti: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju


Aicinājums piedalīties pētījumā par reemigrācijas potenciālu

Socioloģijas doktore Ieva Birka, kura šobrīd Jeilas universitātē veic pētījumu par ASV un Kanādas latviešiem un to reemigrācijas potenciālu, aicina ASV un Kanādā dzimušos latviešus aizpildīt aptaujas anketu: https://yalesurvey.qualtrics.com/jfe/form/SV_3mWhHXmwAigsjOt

Izskanējuši XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki!

6.septembrī ar skaistu un iespaidīgu kopkora koncertu izskanēja XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki, kas sagādāja patiesu prieku gan apmeklētājiem , gan rīkotājiem. Svētkos piedalījās arī Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde, uzrunājot svētku dalībniekus, un arī vadot interaktīvu diskusiju par Latvijas simtgades svinībām. Svētkos īpaši tika godināts Dr. Andris Ritmanis kā izcils latviešu kultūras veicinātājs un Dziesmu svētku idejas nepagurstošs iniciators. Svētki pulcināja ap 1300 apmeklētāju, no tiem ap 400 dalībnieku no sešām valstīm, kas kopā muzicēja, dejoja un līksmoja ap 20 dažādos svētku pasākumos! Paldies svētku rīkotājiem – Rietumkrasta Dziesmu svētku Padomei un Dziesmu svētku Rīcības komitejai, kā arī daudzajiem apmeklētājiem un dalībniekiem, kas mēroja tuvus un tālus ceļus, lai atkal apliecinātu latviešu kultūras vērtību mūžību un tautas gara stiprumu.

Konference skolotājiem par tēmu “Valoda, es nāku pie tevis” Bostonā

19. un 20. septembrī, Bostonas latviešu trimdas draudzes telpās tikās 30 latviešu skolu darbinieku un lektoru. Pusotru dienu ritēja sarunas par valodu un valodas apguvi ar tēmu: “Valoda, es nāku pie tevis”. Starp lektorēm bija Dace Mažeika, PBLA Izglītības padome, un Anita Erkmane, izglītības konsultante. Konferencē bija ieradušās lektores no Latvijas - PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Valsts izglītības saturas centra pārstāve Anta Lazareva, Latviešu valodas aģentūras pārstāves Dace Dalbiņa un Vineta Vaivade. Konferenci finansēja ALAs Izglītības nozare un Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

ALA Board Members Attend the World Federation of Free Latvians Meeting in Riga

Several ALA Board Members traveled to Riga last week to attend the World Federation of Free Latvians Annual meeting. The delegation was lead by ALA president, Pēteris Blumbergs. Andra Zommers, Director of Education, Līga Ejups, Director of Cultural Office, and Kaija Petrovska, Director for Cooperation with Latvia represented ALA as well. WFFL president Jānis Kukainis and Treasurer Jānis Grāmatiņš also are ALA representatives on the WFFL board. The participants representing diaspora organizations from four continents, among other matters, discussed Latvia’s security issues, the WFFL Support for the Occupation Museum of Latvia, preparations for the Centennial of Latvia’s independence, Support for the Latvian National guard, the European refugee crisis and the plans for celebrating WFFL’s 60th Anniversary in 2016. For more information (in Latvian) please visit: http://www.pbla.lv/par-pbla/valdes-sedes/pasaules-brivo-latviesu-apvienibas-pbla-valdes-sede-no-2015-gada-30-septembra-lidz-2-oktobrim-riga/

President Vejonis praises U.S. Latvians’ Contribution in Strengthening Latvia’s Security

The Latvian community in the United States is a dependable ally in protecting Latvia’s interests, President Raimonds Vejonis told representatives of the Latvian diaspora in New York last week. The President stated that, at a time when the security situation in the world is very complex and various regional conflicts have claimed thousands of lives, it is important for Latvia to be clear and resolute in its actions in order to guarantee the safety of its citizens. “In this regard, the support of our partners, and the strong Latvian community in America is an ally on which we can always rely,” said Vejonis. A full report on President Vejonis visit to the United States can be found at: http://www.la.lv/vejonis-latviesu-kopiena-asv-ir-sabiedrotais-uz-kuru-vienmer-var-palauties/

Latvian Americans’ Stipends Awarded in Riga

For more than 20 years ALA’s Cooperation with Latvia Office has coordinated a stipend program, with funds donated by American Latvians, specifically targeted to students from economically disadvantaged backgrounds, including children from large families in Latvia. Thanks to the generosity of a number of American Latvians, this fall 20 multi-children families, ten students and three families with special needs children, will begin to receive monthly financial assistance. The stipend program, called “The Safe Bridge,” is administered by ALA in coordination with Latvia’s Children’s Fund. Beginning this year, Kaija Petrovskis of Milwaukee, Wisconsin, is heading the ALA “Cooperation with Latvia” Office and she presented the stipends in Riga on behalf of the ALA.

ALA Joins the Call to Support Zemessardze (The Latvian National Guard)

The American Latvian Association is lending its moral support to the fundraising campaign “Zemessargam” and we invite you to provide material assistance to this important component of Latvia’s defense. Zemessargs (literally – “defender of the land”) is not a salaried soldier, but a volunteer, who donates his personal time, money, and energy for the common good – the defence of Latvia. We ask you to help the Zemessargi to protect Latvia, by donating funds to purchase night-vision equipment for every defender. Donations to date amount to more than 20 thousand EUR but the goal is 133,012 EUR. Your donations can help meet this goal, so that this year on Latvia’s Independence Day , November 18, each Zemessargs can be assured of night-vision goggles, thermal imaging devices and range finders, compasses, and field surgery equipment. There are three ways to give your support: 1) donate through www.zemessargam.lv, 2) in Latvia, by calling the number 90006886 (1 call = 1.42 EUR) or 3) transferring funds to the bank account of: Latvia’s Transatlantic Organization (LATO), Alberta Street 13, Riga, LV 1010; Registration number: 40008059937, Swedbank, Swift: HABA LV22; Account number: LV58HABA0551040496958. For more information visit: www.zemessargam.lv

WFFL Urges Latvia to Name the Museum of the Occupation as a Building of National Importance

Despite the support of the national goverment for Latvia’s Museum of the Occupation reconstruction project, Riga’s City Building Board has not issued a construction permit, and the Museum alleges purposeful bureacratic maneuvering to prevent work from starting. The mayor of Riga Nils Ušakovs has offered to conduct official public discussions regarding the project until Christmas. WFFL, at its annual board meeting held in Riga, asked that work on the Museum be allowed to start immediately, and that the reconstruction of the Museum would be accorded the status of a construction project of national importance. You can read more about supporting the Museum of the Occupation at: http://okupacijasmuzejs.lv/par-muzeju/aktualitates Web site in English: http://www.omf.lv

The Mobile Passport Station to Visit NYC in November

The Consular Department of the Latvian Embassy is planning to bring the Mobile Passport Station to NYC, Oct. 5 – 8., 2015. In order to renew your Latvian passport, one should submit the required documents to the Embassy ahead of time. More information: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju


Invitation to Participate in a Study on Reemigration Potential

Dr. Ieva Birka, who is currently the European Studies Council Padegs Research Fellow at Yale University, has launched a study of Latvians born in the United States or Canada and their repatriation and return migration potential, as well as expectations vs. the reality of repatriant life in Latvia. Please take a moment to fill out the survey and help build a better understanding of the Latvian community in the US: https://yalesurvey.qualtrics.com/jfe/form/SV_3mWhHXmwAigsjOt

The XVI West Coast Latvian Song Festival Ends With a Bang

With an impressive Gala Concert on September 6, the XVI West Coast Latvian Song Festival wrapped up four days of singing and dancing. The Festival, which gathered 1300 guests and 400 participants, was attended by Latvia’s Minister of Culture, Dace Melbarde. The ALA extends its gratitude to all of those who traveled long and far to support the Latvian culture and reaffirm their Latvian heritage.

Teachers’ conference brings together specialists to Boston

Thirty Latvian school teachers and presenters met in Boston September 19 and 20. This year’s teacher conference centered on the topic of language acquisition, focusing on understanding students’ level of language proficiency and materials and activities appropriate to teach language. The conference was supported by the ALA Office of Education and the Latvian language agency of Latvia.