Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2018. gada 20. februāris, 01:43
Sākumlapa ALAs nozares Informācijas nozare

Informācijas nozare

Taira Zoldnere
Informācijas nozares vadītāja
Tairas emuārs: http://tairazoldnere.wordpress.com/
taira.zoldnere@gmail.com

ALAs Informācijas nozare aizstāv ASV latviešu intereses kā ASV, tā arī Latvijā; tā uztur sakarus ar Latvijas likumdošanas iestādēm, ar Latvijas diplomātisko korpusu, valdību un Saeimu, informējot tos par ALA viedokli dažādos jautājumos. Informācijas nozare vāc ziņas par notikumiem Latvijā un ASV un izplata tās ziņas ASV latviešu organizācijām un saviem biedriem. Informācijas nozare trīsreiz gadā sagatavo žurnālu "Latvian Dimensions" angļu un latviešu valodās, ko ALA izsūta katram organizācijas biedram.

Apvienotā Baltiešu komiteja (The Joint Baltic American National Committee - JBANC) apvieno ASV latviešu, igauņu un lietuviešu centrālās organizācijas projektos, kas skar visas trīs Baltijas valstis. ALA atbalsta šo organizāciju no sava budžeta, un Informācijas nozarei ir cieša sadarbība ar ABK, kas darbojas, kā baltiešu polītiskais spārns, informējot presi un rīkojot dažādas akcijas, ieskaitot sakaru uzturēšanu ar ASV likumdošanas iestādēm. ALAs pārstāvji JBANC ir Markus Videnieks un Ingrīda Lūsis.

Vidus un Austrumeiropas Koalīcija (Central and East European Coalition - CEEC) ir kļuvusi par spēcīgu ieroci ASV latviešu interešu aizstāvēšanā ASV likumdošanas un valdības aprindās. Koalīcija apvieno 13 ASV dzīvojošo Vidus un Austrumeiropas tautību pārstāvjus no 18 dažādām organizācijām. Latviešus CEEC pārstāv ALA. ALAs pārstāvis ir Mārtinš Zvaners (zvanersm@gmail.com).