Rīgā šobrīd ir otrdiena, 2017. gada 17. oktobris, 10:49

Pavadi vasaru Latvijā!

„Pavadi vasaru Latvijā“ programma ir vienreizēja iespēja ārpus Latvijas dzimušiem un augušiem jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā un iziet praksi kādā no Latvijas kultūras iestādēm vai privātiem uzņēmumiem, gūstot pieredzi lietderīgā, mērķtiecīgā darbā, kas vēlāk noderēs akadēmiskā un profesionālā dzīvē.

Aizpildītas pieteikšanās veidlapas ir jānosūta ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei uz e-pasta adresi: ligaejups@gmail.com līdz 2017. gada 28. februārim.