Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:21

Latviešu centri ASV

Floridas pavalsts
St. Pēterburgas latviešu centrs
1705 9th Ave., N
St. Petersburg, FL 33706
Tel: 727-797-1933

Indianas pavalsts
Latviešu sabiedriskais centrs

1008 W. 64th Street
Indianapolis, IN 46260
Tel: 317-652-1781
Mājas lapa: http://www.indylv.com/

Kalifornijas pavalsts

Losandželosas latviešu nams / Dienvidkalifornijas Latviešu Sabiedriskais Centrs
1955 Riverside Dr.
Los Angeles, CA 90039-3704
Tel: 818-842-3639

Sanfrancisko latviešu draudzes nams (turpat darbojas Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība, Sanfrancisko latviešu skola u.c. organizācijas)
425 Hoffman Avenue
San Francisco, CA 94114
Tel: 415-550-9056

Latviešu organizācijas un notikumi Ziemeļkalifornijā: http://www.lvnc.org/LVNC_home/Welcome.html
Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības mājas lapa: http://zklb.wordpress.com/

Kolorādo pavalsts

Kolorādo Latviešu kultūras centrs
10705 West Virginia Avenue,
Lakewood, CO 80226

Kolumbijas apgabals

Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas latviešu apvienības birojs, darbojas Vašingtonas latviešu skola, tautas deju kopa „Namejs“, Daugavas Vanagi, sporta kopa u.c. organizācijas)

400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/

Ilinojas pavalsts
Ciānas Ev. Lut. latviešu draudze (turpat darbojas Kr. Barona Latviešu skola, Čikāgas latviešu skauti un gaidas, vīru koris u.c. organizācijas)
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634
Tel: 773-728-3947

Čikāgas Latviešu nams (darbojas Čikāgas latviešu biedrība)

416 North Elston Avenue
Chicago, IL 60618-1828
Tel: (773) 588 2085
Čikāgas latviešu biedrības mājas lapa: http://cikagaslatviesubiedriba.com/
Informatīva mājas lapa čikāgas latviešiem: http://www.cikaga.com

Massačūsetsas pavalsts

Trimdas Draudze (turpat darbojas Latviešu skola u.c. organizācijas)
58 Irving Street,
Brookline, MA 02445
Tel: 617-232-5994
Mājas lapa: http://bostonlatvians.org/draudze/

Merilandes pavalsts

Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas latviešu apvienības birojs, darbojas Vašingtonas latviešu skola, Daugavas Vanagi, sporta kopa u.c. organizācijas)

400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/

Mičiganas pavalsts

Detroita
Sv.Pāvila draudzes Sabiedriskais centrs 

30623 West Twelve Mile Rd.
Farmington Hills, MI 48334
Tel: 734-426-8488 

Grandrapidi

Latviešu Biedrības nams
504 Grand Avenue, NE
Grand Rapids, MI 49503
Tel: 616-454-8012

Latviešu centrs „Garezers“

57732 Lone Tree Rd
Three Rivers, MI 49093
Tel: 269-244-5441
Mājas lapa: http://www.garezers.org/
Facebook: Garezers

Minesotas pavalsts

Mineapoles latviešu draudzes nams (turpat darbojas Mineapoles latviešu skola, Minesotas latviešu kredītsabiedrība, Mineapoles latviešu koris, Daugavas Vanagi, korporācijas u.c. organizācijas)
3152 17th Ave., S.
Minneapolis, MN 55407 
Tel: 612-722-4622

Ņujorkas pavalsts

Latviešu Ev. Lut. draudzes Jonkeros (turpat darbojas Bronksas latviešu skola, Ņujorkas latviešu koris u.c. organizācijas)

Valentine Lane & Leighton Avenue
Yonkers, NY 10705
Tel: 914-476-4787
Mājas lapa: http://www.nydraudze.org/

Latviešu ev. lut. draudzes Salas Baznīca (turpat darbojas Longailendas latviešu skola, Latviešu skauti un gaidas)

Latvian Ev. Luth. Church
4 Riga Lane
Melville, NY 11747
Tel: 631-253-3946
Mājas lapa: http://www.nydraudze.org/
Ņujorkas apkaimes latviešu mājas lapa: http://www.nylatvian.org

Ņudžersijas pavalsts

Latviešu centrs „Priedaine“
1017 State route 33,
Freehold, NJ 07728
Tel: 732-462-5110
Mājas lapa: http://www.priedaine.org

Ohaijo pavalsts

Klīvlandes apvienotā latviešu draudze

15120 Detroit Avenue
Lakewood, OH 44107
Tel: 440-930-5847
http://www.klivdraudze.org/

Klīvlandes latviešu sabiedriskais nams (turpat darbojas Klīvlandes latviešu kredītsabiedrība, Daugavas Vanagi, Klīvlandes latviešu biedrības, pensionāru biedrības sarīkojumi)

1385 Andrews Avenue
Lakewood, Ohio 44107
Tel. 216-228-0396
Klīvlandes Latviešu biedrības mājas lapa: http://klivlatbiedriba.blogspot.com/

Oregonas pavalsts

Oregonas Latviešu centrs

5500 SW Dosch Rd.
Portland, OR 97239-1151
Tel: (503) 246 9482

Pensilvānijas pavalsts
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
531 North 7th Street
Philadelphia, PA 19123
Tel: 215-922-9798

Mājas lapa: http://www.latviansociety.com/

Vašingtonas pavalsts

Latviešu garīgais un sabiedriskais centrs (darbojas Sietlas Ev. Lut. Draudze, Latviešu biedrība Vašingtonas štatā, Sietlas Baznīcas latviešu skola u.c. organizācijas)

11710 Third Ave NE
Seattle, WA 98125
Tel. 206-362-9894
Mājas lapa: http://www.seattlelatviancenter.com/

Virdžīnijas pavalsts

Vašingtonas Latviešu ev. Lut. Draudzes nams (turpat atrodas Amerikas latviešu apvienības birojs, darbojas Latviešu organizāciju apvienība Vašingtonā, Vašingtonas latviešu skola, tautas deju kopa „Namejs“, Daugavas Vanagi u.c. organizācijas)

400 Hurley Ave,
Rockville, MD 20850
Tel. 301-251-4151
Mājas lapa: http://www.dcdraudze.org/

Viskonsīnas pavalsts
Milvoku Latviešu ev. lut. Svētās Trīsvienības draudze (turpat darbojas Oskara Kalpaka Latviešu skola u.c.  organizācijas)
1853 N. 75th Street
Milwaukee, WI 53213
Tel: 414-258-8070