Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:19

ALA Kultūras fonda piešķīrumi 2011. gadā

ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2011. gadā:
 
 1. Māras Pelēces dokumentārfilmai Souvenirs: Healing after War skaņas kvalitātes profesionālai uzlabošanai. Projektu vada Māra Pelēce ($1500).
 2. 120x120; Filadelfijas brīvo latvju biedrības 120. jubilejas gada kultūras programmas atbalstam. Projektu vada Sandra Milevski ($1850).
 3. The Golden Horse. Raiņa Zelta zirga tulkojuma izdošanai. Tulkojumu veicis un projektu vada Art in the Courtroom autors Vilis R. Inde ($1600 no E. Sūnas piemiņas fonda).
 4. Tur Saulīte pērties gāja. Latvijas postfolk grupas “Iļģi” jaunā tvarta izdošanai. Projektu iesniedz Benita Jaundāldere, projektu vada Ilga Reizniece ($1400).
 5. Latviešu mūsdienīgās mākslas lekcijām Amerikas latviešu mākslinieku (ALMAs) 2012. gada saieta kultūras programmas ietvaros. Projektu vada Linda Treija ($450).
 6. Intervijas ar latviešu personībām trimdā: Digitālās bibliotēkas izveidei. Jurjānes un Priedīša filmu un papildmateriālu no 2001. gada veiktajām intervijām digitalizēšanai un indeksēšanai. Projektu vada Maruta Jurjāne sadarbībā ar Māru Zirnīti ($1930).
 7. Mūzika Okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade no 1940. līdz 1945.gadam. Monografija. Autors un projekta vadītājs mūzikologs Arnolds Klotiņš ($2000 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 8. Mūzikas instrumentu iegādei pilna laika latviešu bērnu pirmskolas Stariņa bērniem. Projektu iesniedz  Ginta Kārkliņa ($470)
 9. Mūzeja Latvieši Pasaulē (LaPa) bibliotēkas pilnveidošanai ar materiāliem, kas atspoguļo izbraucēju temu. Projektu iesniedz Maija Hinkle, to vada vēsturnieks Juris Zalāns ($2000).
 10. Pētera Vaska Sonata solo darba flautai iekļaušana tvartā Edge:Flute Music from the Periphery of Europe. Flautu spēlē un projektu vada Paul Taub ($600).
 11. X Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem Siguldā. Projektu vada Dace Aperāne ($1950).
 12. Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) kollekcijas jauno darbu pārsūtīšanai uz PLMS mākslas centru Cesīs. Projektu vada Lelde Kalmīte ($2100).
 13. Radoša darba stipendija izrādes Benjāmiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam. aktrisei Indrai Burkovskai. Projektu iesniedz Laila Baumane ($1500).
 14. Lakstīgalas dziesmu pūrs tautas dziesmu nošu grāmatas pārpublicešanai, gatavojoties uz desmitajām tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām 2012. gadā.  Projektu iesniedz Roberts Zuika ($2000).
 15. Īsākā nakts. Filmai jauktā technikā ģimenēm par Jāņu svinēšanas tradicijām. Projektu veic filmu studija “Atom Art”, iesniedz Dace Pērkone ($2350).
 16. Avīzes Mazpulks izdošanai. Projektu iesniedz Arvīds Bļodnieks ($1000).
 17. Sniega čīkstēšana: jaundarbam klarnetei un klavierēm un Smaržas savaldzināts: jaundarbam timpāniem. Komponēšanu veic Santa Bušs ($1500 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 18. Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei : Kultūras semināri vidusskolas vecuma jauniešiem. Programma notiek Daugavpils Universitates Humanitārajā fakultātē. Projektu vada Maija Burima ($900 sēklas nauda).
ALAs valde nobalsoja piesķirt ALAs KF valdei $30 000 ar ko specifiski atbalstīt XIII Vispārējo ASV Dziesmu Svētku četrus sarīkojumus: Tautas deju lieluzvedumu Šalci mana Daugava ($10 000), Dziesmu svētku kopkoŗa koncertu Dziesma paceļas, dziesma dzīvo, dziesma gavilē un dziesma vieno ($10 000), Jaundeju skati ($8000) un  Rakstnieku cēlienu ($2000).