Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:21

Kultūras fonda piešķīrumi 2012. gadā

ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2012. gadā:

 1. Trimda dimd! Video esejas par Trimdas mūziku tīmekļu sērijai. Projektu vada Māra Pelēce un Mārtiņš Sīmanis. ($1250)
 2. Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogam. Projektu vada Dace Lamberga. Izstāde notiks Latvijas Nacionālajā mākslas mūzeja “Arsenāla” telpās 2013. gadā ($2200)
 3. Čikāgas Piecīšu Dziesmu grāmatai. (121 dziesmu; Lindas Treijas ilustrācijas.) Projektu iesniedz Uldis Streips. ($1400)
 4. Ekspedīcija pie Viskonsinas veclatviešu kolonijas pēcnācējiem. Projektu iesniedz Marianna Auliciema no Latvieši Pausaulē muzeja un pētniecības centra. ($1500)
 5. Daugavpils Universitātes Jauniešu (vidusskolas vecumam galvenokārt no Latgales un Ziemeļvidzemes) interešu izglītības skolas Humanitarā akadēmija jauniešiem studiju programmai. Projektu vada Dr. Maija Burima ($800)
 6. Ziemeļamerikas Latviešu jaundeju sakopojumam. (Pirmajai daļai). Projektu vada Andis Dimats. ($500)
 7. “Runā Rīga” - Mobile App. iPad, iPod, Android u.c.. Projektu vada Korijs Avots (Cory McLeod). ($2000)
 8. XIV Ziemeļamerikas Latviešu ērģeļu dienām. (2013. gada aprilī) Projektu iesniedz Dace Aperāne. ($1250)
 9. Andrejs Jansons - Latviešu mūzikas vēstnieks (monografijai). Iesniedz komponists Pauls M. Dambis. ($2500 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
 10. I. Rumpētera melnbalto zīmējumu grāmatai. Projektu iesniedz I. Rumpēters. ($2500)
 11. Mazpulks avīzes izdošanai. “Lai ar sauli laukā ejam/ Tīrumus un dārzus sēt...”. Projektu iesniedz ASV Latvijas mazpulku sakarnieks Agr. Arvīds Bļodnieks ($750)
 12. Monografijas “J. Cilvēks, īstajā vārdā J. Endzelīns” manuskriptam. Projektu iesniedz Sarma Kļaviņa. ($1000)
 13. Edvarts Virza. RAKSTI, 5. sējumam. Projektu iesniedz Ingrīda Segliņa/ Apgāds “Zinātne.” ($1500 no E. Sūnas piemiņas fonda)
 14. Savējie sapratīs. Filmas NTSC DVD versijai, kā arī citos formātos izplatīšanai Ziemeļamerikā (iTunes, VoD, MP4...) Iesniedz Šarlote Bludiņa/ SIA “Screen Vision”. Projektu vada Kristians Luhaers ($1200)
 15. Uguns gari. Grāmatu iekārtojušas Julieta Rumberga un Maiga Kildiša. ($400)
 16. Spēlējies un mācies kopā ar “Ceļotāju Rūdi”. Bērnu spēlei. Projektu iesniedz Inese Grandāne/biedrība “Cita Rīga”. ($500 sēklas nauda)
 17. Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) centra pirmās telpas remonts, Cesīs. Projektu iesniedz PLMS/darba vadītāja Lelde Kalmīte. ($2000 seklas nauda)
 18. Radošā darba stipendija komponistam Romualdam Kalsonam. ($1500 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
 19. Divas $500 stipendijas piedalīties 2012. g. Latviešu trimdas archīvu un materiālās kultūras konferencē Mineapolē. ($1000) Konferenci rīkoja ALAs KF ar partneriem.
 20. Pēteŗa Vaska skaņdarbu 2012. g. Ņujorkas koncerta “Park Ave. Christian Church” programmu drukāšanai. ($150)