Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:47

Kultūras fonda piešķīrumi 2014. gadā

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā pateicos organizācijam, draudzēm un ikvienam ziedotājam par devīgo finansiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda 2014. gada darbam – paldies! Pateicoties jūsu labestībai varam atbalstīt latviešu kultūras vērtību kopšanu un saglabāšanu ASV un Latvijā. 2014. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $26 560.- desmit kvalitātīviem un daudzpusīgiem projektiem un vienai radošajai stipendijai. Zemāk iespējams iepazīties ar Kultūras fonda atbalstītajiem projektiem.

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa/-as vietnieki, kas šogad ir Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejups un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa. 

ALAs Kultūras fonds 2014. gadā finansējumu piešķīra sekojošiem projektiem:

 1. Radošā stipendija skaņdarbam La pierre se tait, la pierre parle (Akmens klusē, akmens stāsta). Lielas formas skaņdarbs (ap 25 min.) 3 instrumentiem: klavierēm, vibrafonam, violončello, darbā iekļautas muzikālās kolāžas no A. Okolo-Kulaka instrumentālās mūzikas. Veltījums Jānim un Minjonai Kļaviņiem, caur mūziku izstāstot skulptores akmens stāstus, kad tie no klusētājiem pārvēršas par vēstītājiem…. Iesniedz: komponists Pauls Dambis. (Stipendijai līdzekļi paredzēti no A. Okolo-Kulaka fonda noguldījuma augļiem). ($2100.-)
 2. The Glass Mountain: A story about Latvia, the Latvian National Library and Rainis. Grāmatā iecerēts apkopot latviešu tautai nozīmīgu Raiņa darbu, iekļaujot Latvijas vēstures un kultūras aspektu, vienlaikus izskaidrojot Latvijas Nacionālās Bibliotēkas, Gaismas pils,  simbolisko nozīmi. Grāmatu iecerēts izdot 2015. gadā angļu valodā, noderīga katram latvietim un tūristam Latvijā. Iesniedz: Vilis Inde. ($5000.-)

 3. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2014./2015.gada apmācības nodrošināšana. Semināri jauniešiem par plašajām izglītības un darba iespējām Latvijā. Iesniedz: Dr. Maija Burima. ($800.-)
   
 4. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai. Avīze iznāk vairākas reizes gadā, atspoguļojot Mazpulku darbību Latvijā. Tiek izplatīta Latvijā, arī ASV dzīvojošajiem mazpulku labvēļiem. Iesniedz: Agr. Arvīds Bļodnieks. ($700.-)
   
 5. G50 Dokumentālfilma: „Kas ir Gaŗezers? Es esmu Gaŗezers!“ Filmā tiks apkopotas Latviešu centra Gaŗezers esošās saimes, kā arī absolventu intervijas, arhīvu materiāli, uzsvērtas aktualitātes, notikumi, parādot, ko Gaŗezers nozīmē latviešu sabiedrībai. Projektu iesniedz Latviešu centrs Gaŗezers, projekta vadītāja Māra Pelēce. ($3000.-)
   
 6. Grāmata „Dārlinga līkloči“. Autore grāmatā stāsta par savu, trimdas latvieša dzīvi, atspoguļojot darbību dažādās latviešu organizācijās ASV un par pārcelšanos uz dzīvi atpakaļ dzimtenē pēc Latvijas brīvības atgūšanas. Projektu iesniedz: Astrīda Jansons. ($1500.-)
   
 7. „Trimda Dimd“ 2. posms (montāža). Īsfilmas par mūzikas tapšanu trimdā, tās lomu ASV dzīvojošo latviešu sabiedrībā, iekļaujot intervijas, arhīvmaterialus, tādējādi saglabājot un nododot nākamajām paaudzēm ieskatu par trimdas mūzikas vienreizību. Projektu iesniedz Māra Pelēce un Mārtiņš Sīmanis. ($2300.-)
   
 8. Viskonsinas „veclatviešu“ stāsts internetā interaktīvā formātā. Izglītojoši interaktīva spēle internetā ar vēsturisku ieskatu, iejūtoties latviešu ieceļotāja lomā. Projektu iesniedz LaPa muzejs, projekta vadītāja Antra Celmiņa. ($1760.-)
   
 9. Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) darbība un kolekcijas izveide Cēsīs. Latvijā. (PLMC ir PLMS fileāles organizācija – Latvijas nodibinājums, Latvijā.) Latviešu mākslas darbu apzināšana, atlase, nogāde uz Latviju. Projektu iesniedz: Lelde Kalmīte. ($ 3800.-)
   
 10. Dokumentālā filma „A to B Rollerski“. Filmas pamatā stāsts par sportista, biatlonista, Raimonda Dombrovska gribasspēku un neatlaidību. Projektu iesniedz: „Look at Riga“, projekta vadītājs Arnis Aspers. ($ 1000.-)
   
 11. Dokumentālā filma „Baltic University (Hamburg 1946-1949)“. Uz vēsturiskiem notikumiem balstīta filma par Baltiešu Universitātes darbību bēgļu laikā Vācijā, atspoguļojot baltiešu mērķtiecību un neatlaidību, lai pat juku laikos rastu iespēju izglītoties. Projektu iesniedz: M. Phil. Helga Merits. ($ 4600.)

ALAs Kultūras fonda 2015. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2015. gada 31. jūlijam.

Sanita Šūmane
ALAs Kultūras fonda vadītāja