Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:19

ALA rīko izcilu mākslas darbu kluso izsoli!

Izteiksmīgi vecmeistaru darbi, M. Kovaļevskas raksturīgs pasaku tirgus skats un mazāk pazīstamu mākslinieku eļļas gleznas! Latviešu kultūras labvēles Māras E. Doles latviešu mākslas kollekcijas 18 darbu izsole

2012. gada 8. decembŗī līdz 2012. gada 17. decembrim, plkst. 15:00 EST

Visi ienākumi Amerikas latviešu apvienības darba atbalstam. Sirsnīgs paldies par jūsu interesi sagādāt šiem mākslas darbiem jaunas mājas!

Klusās izsoles norise un noteikumi:

Mākslas darbi tiks izstādīti izsludinātajā izsoles laikā  ALAs biroja telpās un Latviešu ev. lut. draudzes Vašingtonā, DC īpašuma telpās: 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tie būs apskatāmi  ALAs “Atvērto durvju”  svētku sarīkojumā 8. decembrī un ALAs biroja darba stundās.
 
Galvenā izsoles kontaktpersona ALAs birojā ir Dace Eglīte: tālr.: 301-340-1914, e-pasta adrese: alamembers@alausa.org.
 
Darbu attēli kopā ar aprakstiem angļu valodā būs arī skatāmi ALAs mājas lapā: www.alausa.org.
 
Katrs darbs tiek pārdots “as is” – respektīvi, lūdzu, rūpīgi apskatiet darbus vai nu Rokvillē vai ALAs mājas lapā, kā arī izlasiet aprakstus, kas izklāsta katra mākslas darba fizisko stāvokli (condition). Tie ir bijuši uzglabāti Māras Doles mājā (labos, sausos  apstākļos, bet dažiem ir kāds mazs bojājums).
 
Katram darbam pievienota minimālā izsoles sākumcena. To var iegūt izsoles ceļā, kā arī lielākā cenā, par ko darbu varat iegādaties bez izsoles.  Ja esat pirmais, kas lielāko darba novērtēto cenu piedavā, tas garantē jums uzreiz kļūt par tā īpašnieku. 
 
Izsolē var piedalīties, ierakstot savu vārdu, kontaktinformāciju un piedāvāto summu izsoles grāmatiņā, kas būs pieejama “Atvērto durvju” sarīkojumā vai pie Daces Eglītes atklātās  izsoles nedēļā. Ja neesat uz vietas Vašingtonas, DC rajonā, bet vēlaties kādu darbu iegūt, lūdzu, zvaniet Dacei Eglītei par piedāvāto summu.
 
Nopirktos darbus varēs saņemt no ALAs biroja pēc 17. decembŗa. Ja tos vajadzēs jums sūtīt, tas ir atsevišķi kārtojams, un pircējs būs atbildīgs par tiešiem iesaiņošanas un sūtīšanas izdevumiem. Daži darbi ir oriģinālajos rāmjos un daži no tiem ir liela izmēra.  Visi izdevumi maksājami, pirms darbu izsūtīšanas.
 
Ceram uz jūsu atsaucību un atbalstu!
 
Paldies!

Šābrīža solījumi

Saraksts tiek atjaunots vismaz vienu reizi dienā (pēdējā atjaunošana 14.12.2012, 00:57 AM EST).

Nr. 1 Pārdots par pirkšanas cenu ($2500)
Nr. 2 - $300
Nr. 3 - $150
Nr. 4 - $300
Nr. 5 - $1250
Nr. 6 - $350
Nr. 7 - $350
Nr. 8 - $225
Nr. 9 Pārdots par pirkšanas cenu ($1500)
Nr. 10 - $115
Nr. 11 - $100
Nr. 12 (nav)
Nr. 13 Pārdots par pirkšanas cenu ($1400)
Nr. 14 - $20
Nr. 15 - $50
Nr. 16 - $30
Nr. 17 Pārdots par pirkšanas cenu ($100)
Nr. 18 Pārdots par pirksanas cenu ($100)
Nr. 19 Pārdots par pirkšanas cenu ($70)

Mākslas darbu galerija

Mākslas darbu apraksti un izsoles sākuma cenas (PDF formātā)

Mākslas darbs Nr. 1

Mākslas darbs Nr. 2

Mākslas darbs Nr. 3

Mākslas darbs Nr. 4

Mākslas darbs Nr. 5

Mākslas darbs Nr. 6

Mākslas darbs Nr. 7

 

Mākslas darbs Nr. 8

Mākslas darbs Nr. 9

Mākslas darbs Nr. 10

 

Mākslas darbs Nr. 11

 

Mākslas darbs Nr. 13

Mākslas darbs Nr. 14

 

Mākslas darbs Nr. 15

 

Mākslas darbs Nr. 16

 

Mākslas darbs Nr. 17

Mākslas darbs Nr. 18

Mākslas darbs Nr. 19