Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:25

Īss ceļvedis vēstures saglabāšanā

Ko darīt ar Jūsu rīcībā esošām grāmatām un periodikas izdevumiem, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ Jūs meklējat jaunu „mājvietu“?

Meklējot atbildi uz šo daudzus tautiešus interesējošo jautājumu, aizvadītajos mēnešos ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma satura pārvaldītājas Aivijas Evertes, bibliotekāres Ineses Auziņas Smith un Mairas Bundžas iniciatīvu un palīdzību caur Latvijas bibliotēku tīklu izplatījām anketu 871 Latvijā darbojošai bibliotēkai, uz kuru saņēmām vairāk nekā 250 atbildes. Anketas mērķis bija apzināt, kāda ir trimdas izdevumu vieta šo bibliotēku kolekcijās, to izmantojums un, galvenais, vai šīs bibliotēkas interesētu turpmāk komplektēt trimdas publikācijas. 

Daži no bibliotēku aptaujas rezultātā gūtajiem secinājumiem ir tādi, ka Latvijas bibliotēkas ir samērā piesātinātas ar trimdas latviešu literatūru. Bibliotēkas norāda, ka tās dažādu iemeslu pēc nespēj pieņemt lielus un apjomīgus trimdā izdotu grāmatu sūtījumus, jo īpaši bez iepriekšēja brīdinājuma. Lielais vairums aptaujāto Latvijas bibliotēku būtu ieinteresēts arī turpmāk komplektēt trimdas izdevumus, BET tikai, ja bibliotēkai būtu nodrošināta iespēja izvēlēties, kuras publikācijas tā var un vēlas pieņemt un kuras, nē.  Kopumā Latvijas bibliotēkas visvairāk interesē uzziņu un nozaru literatūra. Savukārt novadu bibliotēkas interesē ar novadu un novada vēsturi saistīta literatūra. Pirms grāmatu sūtīšanas uz Latviju vēlams sazināties ar izvēlēto bibliotēku vai bibliotēkām un vienoties par konkrētu grāmatu dāvinājumu. Visu Latvijas bibliotēku kontaktinformācija ir atrodama Latvijas bibliotēkā portālā*: www.biblioteka.lv (*Lai piekļūtu kontaktinformācijai, nepieciešams reģistrēties kā portāla lietotājam!)

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kuras misija ir Latvijā un par Latviju izdotās literatūras, kā arī latviešu autoru publicētās literatūras krājuma veidošana un saglabāšana, ir sagatavojusi detalizētu LNB interesējošo grāmatu sarakstu. Ja Jūsu rīcībā ir kāds no grāmatu  sarakstā minētajiem izdevumiem, ko Jūs būtu gatavi nodot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, vai vēlaties piedāvāt LNB trimdā izdotos periodiskos izdevumus (laikrakstus, žurnālus), lūdzu, sūtiet savus piedāvājumus uz davinājumi@lnb.lv. Vairāk par dāvinājumu nodošanu LNB varat uzzināt https://www.lnb.lv/lv/davinajumi.

Kā citas institūcijas Latvijā, kam varētu interesēt trimdas literatūra, tiek minēti - vietējie muzejie, skolas, pansionāti, bet arī šajā situācijā būtu vēlams sazināties ar izvēlēto institūciju pirms grāmatu sūtīšanas uz Latviju.

Trimdas grāmatas, ko meklē LNB (saraksts) (XLS)