Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:39

Īss ceļvedis vēstures saglabāšanā

Kā rīkotie ar Jūsu rīcībā esošiem vēstures priekšmetiem?

Vai Jūsu mājās glabājas priekšmeti, kuriem pēc Jūsu ieskatiem, ir muzejiska vērtība?

Aicinām Jūs iepazīties ar ALAs sagatavoto Ceļvedi darbā ar muzejiskām vērtībām "Neizmet trimdas vēsturi!" , kurā apkopota informācija par materiālās kultūras krātuvēm ASV un Latvijā, kas ir ieinteresētas pieņemt trimdas latviešu materiālās kultūras liecības!

Kādi priekšmeti interesē muzejus?

Muzejus tradicionāli interesē lietiski, rakstiski, mākslas, audiovizuāli un digitāli priekšmeti, piemēram, personīgās mantas, fotogrāfijas, vēstules un dienasgrāmatas, rokdarbi, darbarīki, apģērbi, grāmatas, lietišķās mākslas priekšmeti, plakāti, organizāciju emblēmas, karogi, audio un video ieraksti, atmiņu un mutvārdu liecības u.c. lietas, kas atspoguļo un palīdz izprast kādu vēsturisku laika posmu, notikumu, kopienas, sabiedrības grupas vai personas dzīvi.

Pēc kādiem kritērijiem izvērtēt priekšmetu vēsturisko vērtību?

Priekšmetam ir vērtība pati par sevi (intrinsic value), ja tas ir sens, neparasts, ar augstu māksliniecisko vērtību, piederējis kādam pazīstamam cilvēkam, spilgti raksturo kādu vēsturisku notikumu utml. Vadoties pēc muzeja specializācijas, priekšmetam var būt arī liela vērtība, ja tas tematiski iederas muzeja kolekcijā un palīdz ilustrēt muzejā apskatīto tēmu. Piemēram, novadpētniecības muzejus interesē sava novada vēsture un novadnieku gaitas, it sevišķi, ja novadnieka devums ir ar plašāku vērtību. Kara muzeju interesē militārā tematika, rakstnieku memoriālos muzejus interesē liecības, kas skar konkrētā autora radošo darbu un dzīvi, savukārt muzejus par emigrāciju interesē priekšmeti, kas atspoguļo tautiešu pārcelšanās procesu un dzīvi svešumā, kā arī centienus uzturēt un saglabāt latvisko kultūru jaunajā mītnes zemē. Ļoti svarīgi, lai priekšmetam ir savs stāsts, kas palīdz izprast priekšmeta rašanās un pielietojuma vēsturisko, kulturālo un emocionālo kontekstu. Ja Jūs neesat pārliecināts par priekšmeta vai fotogrāfijas vēsturisko vērtību, ieteicams konsultēties ar kādu arhīva/bibliotēkas/muzeja krājuma glabātāju pirms šī priekšmeta vai fotogrāfijas iznīcināšanas.

Pēc kādiem kritērijiem vai apsvērumiem vajadzētu vadīties, izvērtējot un pieņemot lēmumu, kurai institūcijai tos atdāvināt?

Izvērtējot, kurai krātuvei atdāvināt Jūsu rīcībā esošo priekšmetu, jāskatās, kāda ir Jūsu izvēlētā muzeja citas vēsturisko materiālu krātuves specializācija un kā šī krātuve izmanto dāvinātos materiālus, paturot prātā, ka muzeju uzdevums ir ne tikai saglabāt, pētīt un izskaidrot zināmu tēmu, bet pasniegt to sabiedrībai saistošā un atraktīvā veidā. Pirms materiālu sūtīšanas noteikti ieteicams sazināties ar izvēlētās krātuves krājuma glabātāju, lai noskaidrotu, kādas ir šīs krātuves prioritātes un dāvinājumu pieņemšanas kārtība.

Kas ir galvenās lietas, kam jāpievērš uzmanība, apstrādājot un uzglabājot vēsturiskus priekšmetus pirms to nodošanas kādā no specializētām krātuvēm?

Vēsturisku priekšmetu uzglabāšanā ļoti svarīgi to fiziskie glabāšanas apstākļi. Pēc iespējas jānodrošina vienmērīga temperatūra un mitruma režīms. Jānodrošina, lai tos pēc iespējas mazāk skartu putekļi un saules gaisma, tādēļ tos vislabāk glabāt slēgtā, tumšā skapī vai plauktā. Jāskatās, lai krāsaini materiāli neizbalē. Jāuzrauga, lai audumu vai apģērba gabalus nesaēd kodes vai grauzēji, savukārt kokmateriālus – ķirmji. Vēlams izgatavot priekšmeta fotokopiju, kam svarīgi pievienot informāciju par priekšmeta tapšanu un pielietojumu, kā arī īsu aprakstu par personām, kas un kurā laikā to lietojušas.

Informāciju palīdzēja sagatavot muzeja un pētniecības centra “Latvieši Pasaulē” kuratori.