Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:20

Īss ceļvedis vēstures saglabāšanā

Kā rīkotie ar Jūsu rīcībā esošām vēsturiskām fotogrāfijām?

Vai Jūsu rīcībā ir dažādas vēsturiskas fotogrāfijas no jūsu personīgās vai sabiedriskās darbības, vai kādas organizācijas dzīves un Jūs domājat, ko ar tām iesākt?

Pēc kādiem kritērijiem izvērtēt fotogrāfiju vēsturisko vērtību?

No vēstures saglabāšanas viedokļa senas fotogrāfijas visas ir uzskatāmas par vērtīgām vēsturiskām liecībām (jo īpaši tādas, kas uzņemtas un izgatavotas 19.gadsimtā vai 20.gs. sākumā). Kultūrvēsturisku vērtību fotogrāfijām piešķir tas, ja tajās ir redzamas ievērojamas personības, atpazīstamas vietas un objekti. Vērtīgākas ir nepublicētas fotogrāfijas. Vērtīgas ir arī amatieru fotogrāfijas, kurās iemūžināti ievērojami notikumi, sava laika sadzīves tradīcijas, detaļas, kas liecina par attiecīgo laika posmu un sadzīvi. Jāņem vērā arī vizuālo un foto dokumentu mākslinieciskā vērtība, kura skatāma kontekstā ar attiecīgajam laika periodam raksturīgo fotožurnālistiskas un fotomākslas attīstības līmeni.

Ko darīt – glabāt pašam vai nodot kādā krātuvē?

Lai atbildētu uz jautājumu, vai Jūsu rīcībā esošās vēsturiskās fotogrāfijas turpināt glabāt pašam vai nodot glabāšanā kādam muzejam, arhīvam vai citai specializētai krātuvei, jāizvērtē vairāki faktori: 1) fotogrāfiju īpašumtiesības un kontrole; 2) piekļuves iespējas fotogrāfijās iemūžinātajam saturam; 3) fotogrāfiju satura konfidencialitāte; 4) uzglabāšanas izmaksas; 5) drošības apsvērumi un 6) fotogrāfiju uzglabāšanas ilgtspēja.

Ja Jūs vēlaties nodrošināt piekļuvi jūsu rīcībā esošajām fotogrāfijām pētniekiem un citiem interesentiem, bet nevēlaties šķirties no to oriģināliem, jūs varat izmantot fotogrāfiju digitalizācijas un elektroniskās piekļuves iespēju. Šādu iespēju, piemēram, piedāvā Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotais projekts “Zudusī Latvija”, kas apkopo unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām: www.zudusilatvija.lv. Savukārt bēgļu laiki un dzīve Vācijas dīpīšu nometnēs visplašāk dokumentēta portālā “DP Albums”: www.dpalbums.lv.

Pēc kādiem kritērijiem vai apsvērumiem vajadzētu vadīties, izvērtējot un pieņemot lēmumu, kurai institūcijai atdāvināt Jūsu rīcībā esošās vēsturiskās fotogrāfijas?

Kurai institūcijai nodot mūžsaglabāšanā Jūsu rīcībā esošās fotogrāfijas atkarīgs no dažādiem apsvērumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ieteicams sazināties ar potenciālo glabātājinstitūciju un noskaidrot specifiskus jautājumus un nosacījumus, kā arī rast savstarpēji izdevīgākos risinājumus.

Kas ir galvenās lietas, kam jāpievērš uzmanība apstrādājot un uzglabājot fotogrāfijas pirms to nodošanas mūžsaglabāšanā kādā no specializētām institūcijām?

Vēsturisku fotogrāfiju uzglabāšanā ļoti svarīgi to fiziskie glabāšanas apstākļi. Pēc iespējas jānodrošina vienmērīga temperatūra un mitruma režīms. Jānodrošina, lai tos pēc iespējas mazāk skartu putekļi, tādēļ tos labāk glabāt slēgtā skapī vai plauktā. Papildus jāskatās, vai fotogrāfijas neizbalē, nebojājas. Bojāšanās procesam pakļautām fotogrāfijām vēlams izgatavot kopijas (mikrofilmas, digitālās kopijas). Tāpat vēsturiskajām fotogrāfijām būtu vēlams pievienot informāciju, īsu aprakstu par tajās redzamajām personām un norisēm, tomēr cenšoties izvairīties no attēla oriģināla bojāšanas.

Informāciju palīdzēja sagatavot Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti.