Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:28

Meklējam trimdas latviešu autorus un viņu pēctečus

Amerikas latviešu apvienība, atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lūgumu, aicina atsaukties trimdas latviešu autorus, to mantiniekus un izdevējus, lai vienotos par iespēju nodrošināt pieeju šo autoru darbiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā bibliotēkā.

Šogad Latvijas Nacionālā bibliotēka ir noslēgusi trīs gadu darbu pie grāmatu un periodikas izdevumu masveida digitalizācijas, kas aptver gan Latvijā, gan ārpus Latvijas izdotas latviešu autoru publikācijas un publikācijas par Latviju. Šobrīd LNB digitalizētie iespieddarbi, kas joprojām ir aizsargāti ar autortiesībām, ir pieejami Latvijas bibliotēku tīklā, tomēr tiem nav iespējams piekļūt ārpus bibliotēku telpām. Lai veicinātu sabiedrības interesi un zināšanas par trimdas latviešu publikācijām, Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina autorus, to mantiniekus un izdevējus dot piekrišanu šo publikāciju brīvai pieejamībai LNB digitālajā bibliotēkā - www.periodika.lv un gramatas.lndb.lv. Tādā veidā trimdas latviešu autoru darbus varētu sasniegt plašāka auditorija, tajā skaitā lasītāji ārpus Latvijas.

Kā piemēru, mēs vēlamies minēt Amerikas latviešu apvienības savulaik izdotās vēstures grāmatas un žurnālus, tādus kā "ALA Kultūras Biroja Biļetens", "ALA Vēstis" u.c., kas tagad ir brīvi pieejami un izlasāmi portālā www.periodika.lv

Pielikumā apskatāms LNB digitalizēto grāmatu un periodikas saraksts, kā arī savstarpējās vienošanās paraugs. Ja Jūs piekrītat šo darbu nodrošināšanai brīvpieejā, lūdzam sarakstā norādīto publikāciju autorus, to mantiniekus un izdevējus sazināties ar Karīnu Banderi pa e-pastu: karina.bandere@lnb.lv vai zvanīt pa tālruni: +371 67439943

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet: ilze.garoza@alausa.org