Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2019. gada 19. maijs, 23:46

Pavadi vasaru Latvijā! - Prakses iespējas

Pateicoties Elmāra Freiberga testamentārajam novēlējumam, kas domāts latviskās izglītības un kultūras atbalstam, Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2015. gada pavasarī izsludināja prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā!”.  Šī programma šovasar nodrošināja 16 jauniešiem no ASV un Kanādas iespēju piedalīties praksē un gūt profesionālu pieredzi dažādās Latvijas kultūras un izglītības iestādēs. Programma tika īstenota sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju. Tā paredzēja, ka jaunietim savā prakses vietā sešu līdz astoņu nedēļu laikā bija jānostrādā vismaz 150 stundu, par ko katrs prakses dalībnieks saņēma stipendiju 2500 USD apmērā ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai.

Programmas vadītāja, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe mērķtiecīgi strādā pie tā, lai šāda iespēja jauniešiem būtu pieejama arī nākamgad! Pieteikšanās dalībai prakses programmā būs atvērta sākot ar 2016. gada 1. janvāri!

Piedāvājam iespēju iepazīties ar prakses dalībnieku iespaidiem par šovasar Latvijā pavadīto laiku:

 

“Paldies ALAi, mans uzskats par Latviju un savu latvietību mainījās šovasar. Pagājušā gadā mācijos augstskolā un man astoņus mēnešus nebija gandrīz nekāds saskars ar latviešiem, izņemot pa datoru vai telefonu. Man vairs katru dienu nebija sarunas latviski ar ģimeni, tautas dejas, vai ģimnāzija. Bet pēc šīs vasaras Latvijā man ir lielāka motivācija tikt uz latviešu sarīkojumiem un runāt latviski ar draugiem. Zinu, cik svarīgi man tas tiešām ir.”

Līga Brammane,
ALA praktikante Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā

 

“Paldies par milzīgo darbu un rosību, kas mūs aizsūtija uz Latviju. Nebiju bijis Tēvzemē kopš Sveika, Latvija! brauciena un ieguvu labāku sajūtu par to, kā Latvija īstenībā ir un cik grezna tā var būt nākotnē. Ar visu sirdi saku- paldies, paldies, paldies!”

Matīss Batarags,
ALA praktikants Latvijas Valsts Arhīvā

 

“Šovasar man bija vienreizēja iespēja strādāt Latvijā ALAs prakses programmā sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju.  Es pieteicos strādāt “Latvieši pasaulē” - muzejā un pētniecības centrā (LaPa), jo es gribēju dzīvot tur, kur mani vecvecāki uzauga, iepazīties ar savu senču dzimteni un kultūru, kā arī iepazīties ar jauniešiem gan no Latvijas, gan arzemēm.  Nevaru iedomāties, kur citur būtu pavadījusi tik jauku un piedzīvojumiem pilnu vasaru.”

Astra Dāboliņa,
ALA praktikante LaPa muzejā.

 

“Dzīvot patstāvīga, braucot uz darbu, pati taisot ēdienu un pašai uzpasēt sevi tas bija liels panākums. Es šovasar noteikti pastripnāju savas saites ar Latviju un iedzirkstēju gribu atgriezties Latvijā un piestrādāt te Amerikā pie savas latviešu identitātes.” 

Laura Nīgale,
ALA praktikante Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā

 

 “Braucu ar autobusu katru rītu no Pārdaugavas.  Brauciens no mājām līdz bibliotēkai bija divdesmit sešas minutes. Man bija jāierodās darbā pulkstens desmitos norīta un paredzēts strādāt sešas stundas. Man patika mana priekšniece, Ginta Zalcmane.  Viņa man gādāja projektus un deva pamācību tur, kur vajadzēja.  Visi projekti bija interesanti, bet daži interesantāki nekā citi.  Man deva iespēju pastrādāt vairākās bibliotēkas nozarēs.” 

Andra Bērziņa,
ALA praktikante Latvijas Nacionālā bibliotēkā

 

 “LNB strādnieki mani un citas praktikantes uzņēma pilnīgi kā savējos un mums piedāvāja tik daudzas dažādas iespējas.

Melisa Līgure,
ALA praktikante Latvijas Nacionālā bibiliotēkā 

 

“Galvenā pievilkšana programmai bija iespēja ceļot pa Latviju un tajā pašā laikā iegūst vērtīgu darbu pieredzi.  Ar lielu izvēli starp dažādām cienītajām iestādēm, man laimējās strādāt tieši tajā, kas man visvairāk interesējās, Nacionālā Kino Centrā.  Es būtu bijis lepns uzņemties vienalgu kādu darbu, kas man dot iespēju iesaistīties dzīvē Latvijā, tātad tas bija īstais brīnums, ka varēju sadarboties ar Latvijas lielāko kino autoritāti.”

Dāvis Siliņš,
ALA praktikants Nacionālā Kino centrā

 

 “Es šovasar saņēmu stipendiju no Amerikas Latviešu Apvienības, kas man deva iespēju strādāt Latvijas Nacionālā Bibliotēkā. Šī bija man lieliska pieredze, jo man ir maģistrs bibliotēkas zinātnē, un šis bija mans pirmais darbs lielā bibliotēkā. Es dabūju izmantot tās prasmes, ko biju iemācijusies skolā, un vel arī iemācīties jaunas.”

Selga Vītola,
ALA praktikante Latvijas Nacionālā bibliotēkā

 

“ALAs programmai beidzoties neesmu atgriezusies ASV, bet esmu izlēmusi palikt Latvijā un mācīties vienu semestri Latvijas Universitātes, Ekonomikas un vadības fakultātē.  Gribēju patiekt lielu paldies ALAs programmas organizātoriem par man doto iespēju šovasar uzturēties un strādāt Latvijā.“

Vanesa Putniņa,
ALA praktikante LNMM izstāžu zālē “Arsenāls”. 

 

“Likās, it kā katrai dienai bija savs unikāls piedzīvojums.  Kad es tur aizlidoju, es biju sajūsmināta, bet nezināju, ko lai sagaidīt.  Latvijā man gaidīja daudz pārsteigumu—vislielākais bija beigās, kad man piedāvāja darbu, mācot angļu valodu Pārdaugavā.  Pēc diviem mēnešiem atpakaļ Amērikā, atgriesīšos uz Latviju vēlreiz.  Es esmu ļoti pateicīga, par manu piedzīvojumu šovasar, un ka tas turpināsies ļoti drīzi!”

Emma Ikstruma,
ALA praktikante Etnogrāfiskā brīvdabas muzejā