Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2019. gada 25. augusts, 20:59
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

ALAs valdes nemainīgā nostāja ASV priekšvēlēšanu gaitā

August 13, 2016

Godātie ALAs biedri un tautieši ASV!

Šī gada 23. jūlijā, paužot bažas par ASV polītiķu aizvadītajos mēnešos paustajiem izteikumiem par NATO un ASV gatavību garantēt Austrumeiropas drošību, Amerikas latviešu apvienība nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai un presei, kuŗā mēs izteicām organizācijas  vēsturisko atbalstu stiprām transatlantiskajām saitēm un NATO kā Eiropas drošības un miera garantam. ALAs paziņojumā mēs paudām valdes nosodījumu tiem ASV polītiķu izteikumiem, kas apšauba ASV starptautiskās saistības un norādījām, ka taisnība nav viņu pusē. ALA arī aicināja savus biedrus kontaktēties ar polītiķiem un skaidrot Baltijas valstu drošības jautājumus. Vissvarīgākais – mēs centāmies skaidrot, kāpēc starptautiskā iesaiste ir nozīmīga ASV nacionālajām un drošības interesēm, nenostājoties neviena kandidāta pusē.

Mūsu sabiedrības un ALAs biedru lielākā daļa piekrita valdes ieņemtajai nostājai. Bet bija arī cilvēki, kas izteica kritiku, ka mūsu pozīcija ir slēpts uzbrukums Republikāņu partijas kandidātam uz ASV valsts prezidenta amatu un maskēts atbalsts demokratiem. Savukārt, citi izteica kritiku, ka ALA neuzliek pietiekošu spiedienu Latvijas valdībai piešķiŗt divus procentus no iekšzemes kopprodukta valsts aizsardzībai, kā to prasa NATO dalības noteikumi.

Neviena no šīm reakcijām nebija pārsteidzoša vai negaidīta ALAs valdei. ALAs valdes vienpadsmit locekļi nāk no dažādām ASV pavalstīm un pārstāv dažādas paaudzes – visi ir aktīvi latviešu sabiedrībā un zina, ko tauta domā. Pats personīgi kā ALAs priekšsēdis esmu apciemojis vismaz duci ASV latviešu centru, kā arī latviešu centru “Gaŗezers”  Mičiganā un Katskiļu nometni Ņujorkas pavalstī. Mēs saprotam latviešu sabiedrības uzskatus un esam pārliecināti, ka sabiedrība kopumā uzticas ALAs valdei, kas tiek demokratiski ievēlēta ALAs ikgadējā kongresā.

Aizvadītajā nedēļā ALA saņēma  publiski izplatītu aicinājumu, kas pieprasīja, lai ALA šajā priekšvēlēšanu kampaņā atsakās no savas tradicionālās partejiskās neitrālitātes un kā organizācija ASV prezidenta vēlēšanās norobežojas no vienas un atbalsta otras partijas kandidātu.

Jautājums, ko pārrunājam aizvadītās nedēļas laikā ar ALAs valdi, – vai ALAi kā organizācijai vajadzētu, pakļaujoties vienas sabiedrības daļas aicinājumam, riskēt ar savu legālo statusu un pārkāpt līdzšinējo neitrālitāti, paužot atbalstu vienas partijas kandidātam? Atbilde ir vienkārša:  ņemot vērā mūsu bezpeļņas organizācijas 501 c (3) statusu ASV, ALA, nepārkāpjot likumu, nevar atbalstīt polītiskos kandidātus un iesaistīties polītisko partiju cīņās.

Protams, ALAs valde varētu lauzt organizācijas 65 gadu ilgo partejiskās neitralitātes tradiciju, bet ir skaidrs, ka tam būs gan tālejošas polītiskas, gan financiālas sekas. ALAs biedru vidū ir dažādu polītisko uzskatu cilvēki, un mums ir jāspēj stāvēt pāri partiju polītikai, iestājoties par Latvijas un latviešu tautas interešu aizstāvību visu partiju platformās.

Nav arī noslēpums, ka ALAs, tāpat kā citu ASV bezpeļņas organizāciju atbalstītāji, atvelk savus ziedojumus, pildot ASV nodokļu deklarācijas. Tā ir viena no galvenajām privilēģijām, ko ASV valdība piešķiŗ bezpeļņas organizācijām apmaiņā pret neiejaukšanos partiju cīņās.

Gadu gaitā saņemtie ziedojumi un testamentārie novēlējumi ir padarījuši ALA par vienu no turīgākajām un ietekmīgākajām latviešu sabiedriskajām organizācijām pasaulē. Ziedotāju atbalsts palīdz mums financēt tādas ļoti vērtīgas, bet dārgas programmas, kā “Sveika, Latvija!” un  jaunuzsākto prakses programmu jauniešiem “Pavadi vasaŗu Latvijā”. Gadu gaitā ALA arī ir  saņēmusi un tālāk nodevusi vairāk nekā trīs miljonus dolaru ziedojumos lielām un maznodrošinātām ģimenēm Latvijā, kā arī studentu stipendijām “Sadarbība ar Latviju” nozares ietvaros. Un, protams,  ALAs  līdzekļi tiek lietoti arī Informācijas nozares darbam, lai paustu ASV latviešu nostāju polītiskajos jautājumos. Jāatceras, ka ALA kopā ar PBLA izdeva apmēram $500 000, atbalstot NATO paplašināšanu.

Daži no jums varētu jautāt, vai ALAs valde nav pārlieku piesardzīga, – vai ASV iestādes vispār pamanīs, ka mēs izsakām atbalstu kādam polītiskajam kandidātam?  To nevaram zināt, bet valdes locekļi  ir atbildīgi ASV likumu priekšā, kuŗus mēs kā organizācija respektējam un ievērojam. Mēs nepārkāpsim likumus cerībā, ka netiksim pieķerti!

Pieslienoties vienai polītiskajai partijai, mēs ne tikai  apdraudam savu juridisko  statusu, bet arī riskējam sašķelt ALAs biedrus un latviešu sabiedrību kopumā. ALA vēsturiski ir bijusi bezpartejiska organizācija, līdzīgi kā citas etnisko kopienu organizācijas ASV. Mēs esam strādājuši gan ar republikāņiem, gan ar demokratiem. Vai, piemēram, Latvijas valdība ir izteikusi atbalstu vienam vai otram kandidātam? Protams, nē! Viņi saprot, ka būs jāstrādā un jāsadarbojas ar nākamo ASV prezidentu neatkarīgi no tā, kuŗu partiju viņš vai viņa pārstāv. Lai arī republikāņu partijas kandidāta izteicieni var likties satraucoši, – mums tomēr uzmanīgi jāieklausās to saturā, jo īpaši, kas attiecas uz Eiropas atbildību savas drošības stiprināšanā un aizsardzības budžeta palielināšanu līdz diviem procentiem NATO noteiktajā apmērā.

Apzinoties situācijas nopietnību, ALA sadarbībā ar Apvienoto baltiešu komiteju turpinās mērķtiecīgi un intensīvi  strādāt, lai vairotu ASV prezidenta amata kandidātu, ASV kongresmeņu un sabiedrības zināšanas un izpratni par Baltijas reģionu un Eiropas drošības jautājumiem. Mēs arī aicinām ALAs biedrus būt polītiski aktīviem, domāt un iestāties par Latvijas un Baltijas valstu interesēm. Mūsu oriģinālais vēstījums 23. jūlijā skaidri izklāstīja, par ko ALAs valde uztraucas un kam mēs aicinām ALAs biedrus pievērst īpašu uzmanību šajā priekšvēlēšanu periodā.

Šīs ir, iespējams, pašas haotiskākās vēlēšanas ASV modernajā vesturē, un zināmā mērā tās illustrē pašreizējo nestabilitāti pasaulē, ko izraisījis militāro konfliktu uzliesmojums Tuvajos Austrumos, Krievijas agresija Ukrainā, terorisma draudi, bēgļu krize Eiropā, Lielbritānijas balsojums par izstāšanos no Eiropas Savienības  utml. Bet pievienoties pasaules haosam, salaužot Amerikas latviešu apvienības 65 gadu gaŗumā pārbaudītos principus un pārkāpjot ASV likumus, man šķiet bezatbildīgi un pretēji organizācijas interesēm, kuŗas katrs valdes loceklis pirms ievēlēšanas amatā ir solījis godāt, respektēt un turēt pirmajā vietā.

Kā ALAs priekšēdis iesaku “nestrebt karstu” un sekot Džefersona padomam, ka virsroku ņems tas, kuŗš saglabās vēsu prātu un būs nesatricināms jebkuŗos apstākļos!
 

ALAs valdes vārdā

Pēteris Blumbergs,
priekšsēdis