Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:20
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

Informācija par Latvijas pašvaldību vēlēšanām

April 22, 2017

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas.  Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņi netiks organizēti, un Latvijas pārstāvniecības, t.sk. Latvijas vēstniecība ASV, pašvaldību vēlēšanu organizēšanā un norisē netiks iesaistītas.

Pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties tikai klātienē, personīgi ierodoties Latvijā noteiktā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā - sestdien, 2017. gada 3. jūnijā, vai iepriekšējā balsošanā trīs dienas pirms noteiktās vēlēšanu dienas - no 2017. gada 31. maija līdz 2. jūnijam.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem:

  1. 90 dienas pirms vēlēšanām, t.i. 2017. gada 5. martā, bija deklarēta dzīvesvieta Latvijā vai
  2. Latvijā ir reģistrēts nekustamais īpašums un kuri līdz 2017. gada 16. maijam būs reģistrējušies balsošanai vēlēšanu iecirknī tajā pašvaldībā, kurā reģistrēts nekustamais īpašums. 

Vēlētājiem, kuriem 2017. gada 5. martā bija deklarēta dzīvesvieta Latvijā,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sagatavoja un no 2017. gada 22. līdz 24. martam uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā izsūtīja vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām. Ja PMLP vēstule Latvijā deklarētajā dzīvesvietas adresē nav saņemta, tas nenozīmē, ka piedalīties vēlēšanās nav iespējams. PMLP vēstule nav balsošanas dokuments, tai ir tikai informatīva nozīme, un savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot arī internetā: https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosanaUnMaina vai zvanot pa tālruni +371 67049999. Ja vēlētājs vēlēsies balsot citā vēlēšanu iecirknī, līdz 2017. gada 16. maijam varēs iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā pašvaldībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai pašvaldībā, kurā reģistrēts nekustamais īpašums (ja īpašumi ir vairākās pašvaldībās, tad vienā no tām). Iecirkni mainīt varēs elektroniski, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu (https://www.cvk.lv/pub/public/ vai http://www.pmlp.gov.lv/ - nepieciešama Latvijas internetbanka vai e-paraksts) vai klātienē jebkurā pašvaldībā, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (pieteikuma forma: https://www.cvk.lv/pub/public/31452.html), uzrādot nekustamā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (ja iecirknis tiek mainīts uz iecirkni atbilstoši nekustamā īpašuma reģistrācijas vietai) un personu apliecinošu dokumentu. Ja Latvijā deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta tās pašas pašvaldības robežās vai uz citu pašvaldību Latvijā, pēc 2017. gada 16. maija vēlēšanu iecirkni mainīt nebūs iespējams. 

Vēlētāji, kuriem dzīvesvieta Latvijā nav deklarēta vai ir deklarēta pēc 2017. gada 5. marta, bet Latvijā ir reģistrēts nekustamais īpašums, līdz 2017. gada 16. maijam varēs reģistrēties balsošanai vēlēšanu iecirknī tajā pašvaldībā, kurā reģistrēts nekustamais īpašums (ja īpašumi ir vairākās pašvaldībās, tad vienā no tām). Reģistrēties varēs elektroniski, izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu (https://www.cvk.lv/pub/public/ vai http://www.pmlp.gov.lv/ - nepieciešama Latvijas internetbanka vai e-paraksts) vai klātienē jebkurā pašvaldībā, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (pieteikuma forma: https://www.cvk.lv/pub/public/31452.html), uzrādot nekustamā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu dokumentu. 

Vēlētāji, kuru dzīvesvieta Latvijā nav deklarēta vai ir deklarēta pēc 2017. gada 5. marta un kuri līdz 2016. gada 16. maijam nebūs vēlēšanu iecirknī reģistrējušies balsošanai, pamatojoties uz Latvijā reģistrēto nekustamo īpašumu, saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu likumu 2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiekošajās Latvijas pašvaldību vēlēšanās piedalīties nevarēs.

Ja rodas jautājumi par pašvaldību vēlēšanām Latvijā, aicinām sazināties ar Centrālo vēlēšanu komisiju pa uzziņu tālruni +371 67049999. 

 

Latvijas vēstniecība ASV
2017. gada 6. aprīlī