Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2019. gada 25. augusts, 21:28
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

Veiksmīgi aizvadīts Amerikas latviešu apvienības 66.kongress Čikāgā

May 10, 2017

Svētdien, 7.maijā noslēdzās Amerikas latviešu apvienības (ALA) 66.kongress Čikāgā. ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, atklājot kongresu, atzīmēja, ka pagājušajā gadā ALA strādāja, lai izpildītu iecerētās programmas kultūras, izglītības, informācijas, sporta un citās jomās, kā arī aktīvi reaģēja uz politiskajiem notikumiem sakarā ar ASV prezidenta vēlēšanām. ALAs valdei vairākkārt bija jāpamato politiski neitrāla pozīcija pirmsvēlēšanu laikā, tāpat uzmanības degpunktā atkal nonāca Baltijas valstu drošības, ASV un transatlantisko attiecību jautājumi.

Ar uzrunu kongresa delegātus sveica Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris Teikmanis. Kā īpašie viesi kongresa darbā piedalījās: Saeimas deputāts un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks sadarbībā ar diasporu Atis Sjanīts, Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva Rozenberga, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas latviešu apvienības (ELA) priekšsēdis Kristaps Grasis.

Kongresa gaitā notika trīs paneļdiskusijas: par diasporas lomu Latvijas nacionālajā attīstībā, par politiskajām maiņām ASV valdībā, un par ekonomiskās sadarbības turpmāku attīstību starp ASV un Latviju. Kongresā tika nolemts izveidot “Sauciens darboties” kustību (Call to action), apvienojot aktīvus latviešu sabiedrības pārstāvjus,  lai uzrunātu ASV kongresa un valdības pārstāvjus par atbalstu Latvijas un ASV kopīgām interesēm Baltijas drošības jautājumos un aicinātu pievienoties Baltijas atbalsta grupai (Baltic Caucus) ASV kongresā.

Īpaša uzmanība ALAs kongresā tika veltīta Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem, tajā skaitā XIV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Baltimorā. Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā, 4.maijā Čikāgā notika skrējiens “Izskrien Latviju”, kurā piedalījās arī vēstnieks A.Teikmanis, LI direktore A.Rozenberga un ALAs pārstāvji, bet vakarā delegāti un Čikāgas latviešu sabiedrība pulcējās uz “Baltā galdauta svētkiem” Sv.Pētera draudzes namā.

Kongresā tika ievēlēta jaunā ALA valde, apstiprināts budžets un pieņemtas rezolūcijas, iezīmējot ALAs darbības virzienus nākošajam gadam. Noslēgumā ALAs priekšsēdis P.Blumbergs pateicās 66.kongresa Rīcības komitejai par teicami organizēto kongresu, kā arī notika īsa jaunievēlētās valdes darba sēde. 

ALA Informācijas nozare

 

Jaunievēlētā ALAs valde, Revīzijas komisija un  un biroja darbinieki. No kr. 1.rindā: Marisa Gudrā, Kaija Petrovska,  Līga Jēkabsone, Taira Zoldnere, Kārlis Memenis, Nora Steele, Līga Ejupe. 2.rindā: Raits Eglītis, Filips Andersons, Kristīne Ģiga-Bauere, Dace Spaniere, Andra Zommere, Pēteris Blumbergs. 3.rindā: Mārtiņš Andersons, Toms Trautmanis, Jānis Grāmatiņš, Jānis Kancāns.

 

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs sniedz ziņojumu ALAs 66.kongresā. Pie prezīdija galda no kr.: Jana Ieviņa, Jānis Vilciņš, Mārtiņš Andersons, Aleksandra Malinovska, Vija Bērziņa-Zuntaka.

(Foto  - Raits Eglītis)