Rīgā šobrīd ir svētdiena, 2019. gada 25. augusts, 21:49
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi Ņujorkā 2017.gada 13.-14.oktobrī

September 07, 2017

Pieņemšana notiks Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO telpās. Papildus informācija Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija
 
Kādi dokumenti jāiesniedz vēstniecībai?
 
Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot pārvietojamo pasu staciju, iepriekš, līdz 2017.gada 8.oktobrim uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas:

  1. Latvijas pases kopija. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija un apliecinājums par personas koda piešķiršanu;
  2. Dokumenta, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos ASV, kopija;
  3. Aizpildīts IESNIEGUMS. Pieejams vēstniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informacija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju 

Ja pasi pieprasa bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var pieprasīt tas bērna vecāks, kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (un arī ar Apostilli apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.
 
Iepriekšminētie dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu (202)328-2860, obligāti norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu).
 
Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu darbstacijā.
 
Papildus jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva. Samaksa veicama tikai ar bankas karti.
 
Vienlaicīgi ar pasi iespējams pieprasīt arī personas apliecību.
  
Cenrādis:

  • Pase – 150 USD
  • Pase un Personas apliecība (ID karte) – 160 USD
  • Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas vecumā (no 62 gadiem) – 120 USD
  • Pase un Personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas vecumā (no 62 gadiem) – 130 USD 

Minētās summas ietver arī pases nosūtīšanu ar Federal Express kurjerpastu uz personas norādīto dzīvesvietu.
  
Katram interesentam tiks nozīmēts konkrēts pieņemšanas laiks, par to iepriekš vienojoties. Pieņemšana notiks:
 
Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO,
333 East 50th Street, New York, NY 10022
 
Vēstniecības konsulārais tālrunis: 202-328-2881; 202-328-2882. E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
 
Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa