Rīgā šobrīd ir sestdiena, 2019. gada 17. augusts, 14:45
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

ALAs valde izvērtē padarīto un kaļ plānus nākamajam gadam

December 14, 2017

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) valde 2017. gada valdes sēdē šī gada decembrī atskatījās uz pēdējā ceturksnī paveikto, kā arī pārrunāja plānus un ieceres nākamajam gadam, kas tiks aizvadīts Latvijas Valsts simtgades zīmē.

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs savā uzrunā ALAs valdei akcentēja, ka šis ir bijis triumfāls gads ALAs darbībā un Amerikas latviešu sabiedriskajā dzīvē, kā piemērus izceļot šovasar Baltimorā notikušos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkus ASV, kā arī oktōbrī Čikāgā sekmīgi notikušo Spotlight Latvia konferenci, kas ir uzskatāma par lielāko biznesa konferenci Latvijas un ASV ekonomisko attiecību vēsturē. Bez šiem projektiem aizvadītajā gadā īpaši izceļama arī ALAs sekmīgi īstenotā izglītojošo ceļojumu un vasaras prakses programmas norise Latvijā, kā arī ALAs „Sadarbība ar Latviju“ nozares sniegtais atbalsts Latvijas daudzbērnu ģimenēm un studentiem - grūtdieņiem. Kā īpaša aktuālitāte šogad atzīmējama atjaunotā Ārējās informācijas nozares darbība, pēc kuŗas vadītāja Jāņa Kancāna iniciātīvas ASV viesojies Manabalss.lv platformas vadītājs Imants Breidaks, informējot Amerikas latviešu sabiedrību par portāla darbību, tiešās demokratijas attīstību Latvijā un Amerikas latviešu līdzdalības iespējām Latvijas tiešās demokratijas procesos. 

Valdes sēdē kā īpaši izdevusies tika izcelta arī ALAs uzsāktā simtgades līdzekļu vākšanas kampaņa, par kuŗas saziedotajiem līdzekļiem nākamgad kā dāvinājums latviešu sabiedrībai ASV tiks rīkota „Imanta Dimanta un draugi“ koncertturneja, kā arī sniegts financiāls atbalsts dažādu vietēju pasākumu norisei, kas veltīti Latvijas Valsts simtgadei. Plašāka informācija par pieteikšanos atbalstam pieejama ALAs izveidotajā Latvijas Valsts simtgades mājas lapā: http://www.latvia100usa.org/lv/atbalsts/ ALAs valde nolēma dibināt arī jaunu biedru pakāpi “Namejs”, par kuŗas dalībnieku jebŗurš ALAs atbalstītājs var kļūt ar $5000 ziedojumu.

Lai veicinātu ASV dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo līdzdalību 2018. gada oktōbrī gaidāmajās Latvijas 13. Saeimas vēlēšanās, ALAs valde nolēma nākamgad, dienu pirms ALAs 67. kongresa, Vašingtonā, D.C., rīkot informātīvu semināru vēlēšanu iecirkņu vadītājiem un pārstāvjiem, kuŗu vadīs Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars. Dienu pirms ALAs 67. kongresa delegāti un interesenti aicināti piedalīties ALAs rīkotajā ASV Kongresa apmeklējumā, bet 4. maija vakarā – Balto galdautu svinībās Vašingtonas latviešu draudzes namā.

Uzrunājot ALAs valdi, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis pateicās ALAi par sadarbību aizvadītajā gadā un informēja klātesošos par aktuālitātēm Latvijas un ASV bileterālajās attiecībās. Savukārt, Apvienotās baltiešu komitejas izpilddirektors Karls Altau un BAFF stipendiāte Anna Ūdre iepazīstināja ALAs valdi ar aktuālitātēm JBANC darbībā, kuŗu vidū minams darbs pie Baltijas atbalsta grupas 20 gadu jubilejas sarīkošanas ASV Kongresā, kā arī lobija darbs sasaistē ar Magņitska likumu un Ņemtsova laukuma likumprojektu. 

Decembŗa pirmajā nedēļas nogalē ALAs valde pēc tradicijas rīkoja pateicības vakariņas valdes locekļiem, biroja darbiniekiem, brīvprātīgajiem palīgiem, kā arī Latvijas vēstniecības darbiniekiem. Šogad Ziemasvētku vakariņās tika īpaši sumināti divi ilggadēji un pašaizliedzīgi sabiedriskie darbinieki – Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis, kuŗš no 2018. gada 1. janvāŗa savas pilnvaras nodos Kristīnei Saulītei no Austrālijas, kā arī ilggadējais Latvijas brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, kuŗa amatu, sākot ar nākamo gadu, pārņems Roberts Kukainis. Vakariņu gaitā ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs un Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis pateicās abiem sabiedriskajiem darbiniekiem par viņu ilggadējo ieguldījumu, strādājot latviešu organizāciju vadībā!