Rīgā šobrīd ir sestdiena, 2019. gada 17. augusts, 14:41
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

ALA piedāvā darba iespēju!

March 26, 2018

Amerikas latviešu apvienība (ALA) meklē pilna laika ALAs Informācijas un publikāciju lietvedi darbam ALAs birojā, Rokvillē, Merilandē.  Kandidāta/es pienākumos ietilps organizēt organizācijas informācijas plūsmu gan drukas, gan sociālajos medijos un mājas lapā, sagatavot ALAs drukātos izdevumus, kā arī palīdzēt uzturēt biedru datu bazi un veikt dažādas biedru akcijas.

Amata kandidātam/ei jābūt bakalaura (vai maģistra gradam) un spēcīgām latviešu un angļu valodas zināšanām gan rakstu, gan sarunvalodā. Vēlama orientēšanās ASV latviešu sabiedrības struktūrā un darbībā. Kandidātam jāpārvalda un jāspēj lietot galvenās datorprogrammas (Word, Excel utt.), kā arī jābūt iemaņām darbā datu apstrādes, maketēšanas un foto apstrādes programmām (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator utml.) Jābūt prasmēm datu ievadīšanā un komunikācijā. Jābūt iemaņām preses ziņu gatavošanā un sociālo mediju vidē, kā arī publiskās runas prasmei.

ALA ir lielākā sabiedriskā organizācija ārpus Latvijas ar vairāk nekā 5000 biedriem un ievērojamu pamatkapitālu. Reizi mēnesī tiek sagatavots un izsūtīts ALAs elektroniskais ziņu izdevums – „ALAs Infogramma” (latvisku un angliski),  izdots drukātā formātā ALAs žurnāls “Latvian Dimensions” un ALAs darbības Gada pārskats, par kuŗu salikšanu un izdošanu kandidāts būtu atbildīgs. Tāpat atbildību lokā ietilptu publikācijas latviešu preses izdevumos, kā arī atbalsts ALAs nozarēm dažādu informācijas un līdzekļu vākšanas materiālu sagatavošanā un izsūtīšanā.

Pieteikuma vēstules, kuŗās izteikta interese par šo darba piedāvājumu, kopā ar CV lūdzam sūtīt uz adresi ALAUSAjobs@gmail.com līdz 2018. gada 20. aprīlim. Atlīdzība pēc pieredzes un savstarpējas vienošanās. Darba atļauja ASV absolūti nepieciešama.  Pilna laika darbiniekiem ALA piedāvā veselības apdrošināšanu un dalību pensijas plānā.