Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:20
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

Laiks pieteikt 2012. gada ALAs Atzinības rakstu kandidātus

August 07, 2012

Ik gadu Amerikas latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķām personām par viņu izcilajiem sasniegumiem ASV latviešiem svarīgā sabiedriskā vai radošā darbā (mākslā, mūzikā, literatūrā, vēsturē, zinātnē utml.)

ALAs Atzinības raksti tiek piešķirti par sekmīgu sabiedriskās dzīves vadīšanu, jaunu sarīkojumu veidošanu, radošu darbu latviskās kultūras uzturēšanā, saglabāšanā un jaunradē, latviešiem svarīgu palīdzības darbu, latviskās kultūras, izglītības  un vēstures popularizēšanu cittautiešiem. ALAs apbalvojumi tradicionāli tiek pasniegti 18. novembra sarīkojumos, godalgoto personu vārdus iepriekš neizpaužot.

Kandidātu pieteikšanas kārtība:

1. Kandidātus var pieteikt organizācijas, draudzes, katrs individuāls ALAs biedrs.  
2. Kandidātu pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2012. gada 25. augusts.                
3. Pieteiktajam kandidātam ir jābūt ar vismaz desmit gadu sabiedriskās darbības pieredzi.
4. Kandidātu piesakot, jāiesniedz viņa vai viņas sabiedriskās darbības apraksts, panākumi un to nozīme latviešu sabiedrībā.
5. Lūdzu, norādīt arī tās personas pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un telefona numuru, kas būs atbildīga par vietējās sabiedrības 18.novembra svinīgā akta rīkošanu.
6. ALA Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā, tāpēc, izvēloties kandidātu, lūdzu, iepriekš pārskatīt jau esošo godalgu saņēmēju sarakstus ALA mājas lapas www.alausa.org Kultūras nozares nodalījumā.

Kanditātu pieteikumus, lūdzu, sūtīt elektroniski ALA KN vadītājai Ivetai V Felzenbergai: ivetavf@yahoo.com, pa pastu: 31318, 36th Ave SW, Federal Way, WA 98023, vai arī, ALAs biroja ģenerālsekretāram Raitam Eglītim: alainfo@alausa.org

Ar cieņu,  IVFelzenberga
ALA Kultūras nozares vadītāja