Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 04:34
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

ALAs biedru organizāciju vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs

November 29, 2012

Cienītie latviešu sabiedrisko organizāciju vadītāji un pārstāvji!

Vēršamies pie jums ar jaunu iniciatīvu.

Amerikas latviešu apvienība (ALA), šogad ir pielikusi lielas pūles, lai izzinātu, kāda ir šī brīža situācija ALAs biedru organizācijās un Amerikas latviešu sabiedrībā kopumā.

ALAs veikto aptauju un sarīkoto diskusiju rezultātā konstatējām, ka lielais vairums latviešu sabiedrisko organizāciju ASV patlaban cīnās ar līdzīgiem izaicinājumiem:

  1. Biedru novecošanās un biedru skaita samazināšanās, kā arī grūtības piesaistīt jaunus biedrus.
  2. Līdzekļu izsīkums/naudas trūkums savas infrastruktūras (namu, īpašumu) uzturēšanai un kvalitatīvu, daudzveidīgu programmu nodrošināšanai.
  3. Komunikācija ar sabiedrību, citiem vārdiem, kā nodrošināt efektīvu saziņu ar saviem biedriem un atbalstītājiem?

Droši vien, ka arī Jūs savas organizācijas darbā sastopaties ar kādu vai vairākiem no augstāk minētajiem izaicinājumiem. Tomēr ASV darbojas latviešu organizācijas, kam ir veiksmīgi izdevies atrisināt vienu vai otru jautājumu.

ALA kā latviešu organizāciju apvienība ASV plāno sarīkot pieredzes apmaiņas semināru par augstāk minētajiem jautājumiem latviešu organizāciju vadītājiem un visiem, kas būtu ieinteresēti  piedalīties. Piedāvātais semināra norises laiks un vieta būtu Sietla 2013. gada 2. maijā -  vienu dienu pirms ALAs 61. kongresa. Paredzamā dalības maksa seminārā pusdienu un kafijas paužu izdevumu segšanai ALAs biedru organizāciju pārstāvjiem ir 30 USD par personu, savukārt to organizāciju pārstāvjiem, kas nav ALAs biedri, ir 60 USD par personu.

Vēlamies šobrīd noskaidrot, vai Jūs uzskatītu par lietderīgu piedalīties šāda veida pieredzes apmaiņas seminārā. Tādēļ, lūdzu, aizpildiet pielikumā pievienoto veidlapu un līdz 2012. gada 15. decembrim nosūtiet to uz ALAs biroju pa e-pastu: alainfo@alausa.org vai uz pasta adresi: 400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850. Ceram uz Jūsu līdzdalību seminārā, jo kopā mēs varam paveikt vairāk nekā katrs atsevišķi!

Ar cieņu,

ALAs valde