Rīgā šobrīd ir pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs, 05:06
Sākumlapa Kas mēs esam Aktualitātes

Tikai viens mēnesis atlicis līdz Vispārīgajiem XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem!

June 04, 2013

Par to, kā norit ASV māksliniecisko kopu gatavošanās svētkiem un kā tiek izmantota ALA piešķirtā atbalsta stipendija, stāsta paši dalībnieki.

Apkopoja Taira Zoldnere, ALA Informācijas noz. vadītāja

Deju kopa "Namejs" no Vašingtonas:

Esam viena komanda un dejas prieks mūs vieno. Esam sajūsmināti par  iespēju piedalīties Latvijas Dziesmu un deju svētkos, dejot Daugavas stadionā, un, cerams,  šo dejas prieku un draudzību turpināt ar Latvijas dejotājiem.

Esam ļoti pateicīgi ALAi par stipendiju, kas palīdz mums īstenot šo vienreizejo iespēju! Lielākie izdevumi mums ir transports un dzīvošana septiņpadsmit dejotājiem. Esam noīrējuši pārisdzīvokļus pilsētas centrā, kur nakšņosim visu nedēļu. Esam arī pasūtījuši Nameja kopas kreklus.

Namejs holds regular rehearsals every Tuesday evening, we added Sunday rehearsals just for those dancers going to Latvia so that we could continue our focus on drilling and refining our performance.

We are extremely grateful to ALA for their bestowed scholarship, which is helping us experience this dream journey! Our greatest expenses are transportation and lodging for seventeen dancers. We have rented a couple apartments in the city center for the entire week.

 

Deju kopa "Jautrais pāris"no Indianapoles:

Indianapoles "Jautrais paris" piedalīsies ar deju programmu Tautas muzikas maratonā piektdien, 5. jūlijā Vērmanes dārzā. Programmā būs kopas dejotāju, Ivetas Asones un Andra Krūmkalna jaunrades dejas, pavadījumus spēlēs Rīgas danču kluba muzikanti. Daži dejotāji, kas piedalīsies, ir jau trešā paaudze dzimuši ārpus Latvijas.

Esam ļoti pateicīgi par ALA stipendiju un  izlietosim to ceļa naudas izdevumiem katram dejotājam.

"Jautrais pāris" will participate with dance program in People's music marathon in Vērmanes garden on Friday, July 5th. In our program we have included Iveta Asons and Andris Krumkalns creative dances with accompaniment of "Riga's Danchu club" musicians. Many of participants are the third generation born outside Latvia.

We are very grateful for the ALA stipend , and will use it to cover traveling expenses.

 

Deju kopa "Trejdeksnītis" no Sietlas:

Mēs esam ļoti gandarīti, ka esam vienīgā Ziemeļamerikas grupa (un viena no tikai divām ārzemju grupām) kuri tika pieņemti dejot B-2 kategorijas deju izlasē.  Mums ir cītīgi jāpiestrādā pie soļiem un precizitātes, lai pierādītu, ka esam šo pozīciju nopelnījuši.  Mūsu dejotāji vienmēr atnāk uz mēģinājumiem ar lielu sparu, dejas prieku un gatavi darbam.

Esam ļoti pateicīgi par ALAs atbalstu, kā arī par iespeju apmeklēt šos svētkus.

ALA stipendija tiks izmantota, lai atlīdzinātu dejotājiem ceļu un uzturēšanās izmaksas.

We are very honored to be the only North Amercian ensemble (and only one of two groups outside of Latvia) to be accepted to perform the B-2 level dances in Rīga.  Because of this we know we have to work very hard on polishing our steps and positioning to ensure that we have earned that honor.  Our dancers all participate in rehearsals and performances with great energy, a can-do attitude and the joy of dance.

As is the „Trejdeksnitis” tradition, the stipend we received from ALA this year will be divided up among the dancers participating in the Song and Dance Festival to help defray travel and boarding expenses while in Rīga.

 

Deju kopa "Pērkonītis" no Losandželosas:

Mēģinājumiem mums spēku dod apziņa, ka pirmo reizi sešdesmit gadu pastāvēšanas laikā Losandželosas "Pērkonītis" ar vairāk ka deviņu pāru sastāvu pārstāvēs Kaliforniju Latvijas lielajos svētkos! To mēs sev apsolījām 2007. gadā. Mērķis ir sasniegts, un jau pēc nepilna mēneša jaunieši varēs izbaudīt šo neticamo notikumu.

Par ALAs atbalsta stipendiju gatavojam kopas lielo karogu, kreklus mēģinājumiem, nodrošināsim mēģinājumu telpas, kā arī izvedosim kopas mājas lapu!

We have participated in rehearsal process with a great enthusiasm and understanding that the first time in sixty years history of "Perkonītis", it  will be represented in Latvia Song and Dance festival. We made that promise to ourselves in year 2007. In less than one month the dancers will be enjoying this incredible phenomenon.

Thanks to ALA stipend we are making the flag, shirts for dancers, will be able to cover some expenses in Riga, and make a web site! 

 

Ziemeļkalifornijas latviešu koris no Sanfrancisko:

Esam ļoti pacilāti un sajūsmināti par iespēju piedalīties Dziesmu svētkos Latvijā. Visu gadu esam nākuši uz mēģinājumiem lai apgūtu grūto repertuāru, un ir gandarījums par paveikto.

Mēs esam ļoti pateicīgi ALA par piešķirto stipendiju. To izlietojām, lai izgatavotu kora karogu, kas mums noderēs gan dziesmu svētkos Latvijā, gan nākošajos Rietumkrasta Dziesmu svētkos San Jose 2015 Kalifornijā.

We are very excited and enthusiastic to participate in Latvia Song and Dance festival. All year we have come to rehearsals to learn the difficult program, and can be gratified with the results.

We are very grateful to ALA for the support which we used to make chorus flag for Latvia Song festival and for the next West coast Song festival in San Jose 2015 as well.

 

Čikāgas vīru koris:

Kopš 1990. gada ČVK piedalījies katros Latvijas Vispārējos Dziesmu un Deju Svētkos. Tur būsim atkal šovasar.

Esam ļoti patecīgi par ALA stipendiju un  pievienojām to mūsu kapitāla fondam, ar ko ceram šogad iegādāties jaunus kora pakāpienus.

Since 1990, the Chicago Latvian Men’s Chorus has participated in the quinquennial Latvian Song & Dance Festival held in Riga, Latvia. The next festival takes place this summer and we will be there, once again. We have wonderful memories from five years ago.

We are very grateful for the ALA stipend which will be used for new footsteps for chorus concerts. 

 

Ņujorkas latviešu koris:

Vispārēji XXV Latvijas Dziesmu un deju svētki ir devuši jaunu dzinuli Ņujorkas latviešu korim. Braukšanai uz Rīgu ir pierakstījušies 57 dziedātāji! Ņujorkas latviešu koris piedalīsies kopkora koncertā, bet bez tam sniegs atsevišķus koncertu Dobelē un Rīgas Latviešu biedrības namā.

ALA’s piešķirto stipendiju koris izmantos dažādo izdevumu daļējai segšanai, kas saistās ar Dziesmu svētkiem, arī  par koŗa balsu kompaktdisku, iegādājoties nošu krājumus un par profesionāliem solistiem Dobeles un RLB koncertos.

The XXV Latvian Song Festival has provided a new drive to the choir.  A total of 57 singers have signed up! We are particularly pleased that the choir has attracted young singers as well as those who have recently come to the USA. The New York Latvian Choir will additionally present separate concerts at Dobele and in Riga at the Rigas Latviešu biedrība.

The choir will spend the stipend received from ALA to cover some of the expenses incurred because of the Song Festival, for the CD with choir parts, for the preparation of orchestra music and  for professional soloists at the choir concerts in Dobele and Riga.